JULIUSZ SZMUNIEWSKI

11 czerwca 2021 zmarł przeżywszy 93 lata

JULIUSZ SZMUNIEWSKI

nauczyciel naszej szkoły, dobry matematyk i wychowawca, dyrektor w latach 70-tych XX-wieku.

Zostawił trwały ślad w historii naszej szkoły.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 18 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w kościele św. Karola Boremeusza na Starych Powązkach.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

społeczność VII LO im. J. Słowackiego

Słowacki FilmFest

W minionym tygodniu miała miejsce gala festiwalu Słowacki FilmFest. Gratuluję organizatorom, którzy zorganizowali festiwal w sposób naprawdę profesjonalny. XIII FilmFest udało się przeprowadzić w trudnych warunkach pandemii dzięki pracy wielu osób pod kierownictwem Małgorzaty Borzęckiej, Macieja Malca i Leny Ożgi. Opiekunami działań uczniów były nauczycielki: p.Katarzyna Mazur i p.Magdalena Michalak. Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcony czas, świetne pomysły i wielką kreatywność.
Zachęcam do oglądania konkursowych filmów i wywiadów z twórcami, a także krótkiego koncertu :
GALA SFF XIII – YouTube

PROFESOR HENRYK SAMSONOWICZ

28 maja 2021 w wieku 91 lat zmarł wybitny absolwent naszej szkoły

PROFESOR HENRYK SAMSONOWICZ

historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982, Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła Białego

Był zawsze obecny w życiu naszego liceum, uczestniczył w szkolnych jubileuszach, jako członek rady programowej wspierał swoim doświadczeniem projekt stypendialny Klasa. Z wielką radością przyjął od nas medal Przyjaciel Słowackiego.

Będzie nam Go bardzo brakować.

dyrekcja i społeczność VII LO im. J. Słowackiego

Informacja dla kandydatów

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność) można złożyć:

a) elektronicznie, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru https://warszawa.edu.com.pl

(wówczas przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny kandydata musi posiadać podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego);

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać oraz przesłać skan na adres: rekrutacja@liceum7.edu.pl (jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru).

W tytule wiadomości prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1A, Jan Kowalski 1B, Jan Kowalski 1C, Jan Kowalski 1D, Jan Kowalski 1E.

c) osobiście, w godz. od 8.00 do 15.00, w sali nr 9 (parter), lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski przyjmujemy do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15.00.

Pomoc na projekt dla absolwentki

Nasze absolwentki Kinga Tuźnik (chodziła do klasy D, była przewodniczącą samorządu szkolnego) i Maria Moździerzewska (chodziła do klasy medialnej) zbierają środki na swój projekt – pracę dyplomową na koniec szkoły filmowej – film dokumentalny “młodzi vs patriarchat” przez platformę zrzutka.pl. Link do zrzutki (tam jest więcej informacji o filmie) https://zrzutka.pl/vz7mhz

 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I ICH RODZICÓW NA TEMAT UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU ŚWIADECTW MATURALNYCH

Maturzyści,
Jeśli nie będziecie odbierać świadectw osobiście, musicie wcześniej pomyśleć o upoważnieniu
1. Jeśli upoważnienie dotyczy osób najbliższych (np. rodziców)- należy je napisać i zostawić w sekretariacie szkoły osobiście, np. w czasie, kiedy będziecie tu w związku z egzaminami maturalnymi (chodzi o identyfikację podpisu osoby upoważniającej przez sekretarza szkoły – podpis składamy w sekretariacie)
Treść może być np. następująca:
Ja niżej podpisany ……………………………………..upoważniam moją matkę ……………………………..legitymującą się dowodem osobistym …………………………………… do odbioru mojego świadectwa maturalnego.
Czytelny podpis
2. Jeśli dotyczy innej osoby (np. koleżanki) – musi być upoważnienie notarialne i nie trzeba go składać wcześniej