Prezydium Rady Rodziców

Marcin Eckert Przewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Dobrochna Kliczewska Wiceprzewodnicząca Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Marta Augustyńska Sekretarz Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Mariusz Zieliński Skarbnik Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Magdalena Maciejewska – Borowska Członek Prezydium RR
Radosław Dąbrowski Członek Prezydium RR

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Marcin Meducki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Robert Rochowicz Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej