Prezydium Rady Rodziców

Magdalena Ziętek Przewodnicząca Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Cezary Król Wiceprzewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Adam Kuśnierkiewicz Sekretarz Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Iwona Kożuchowska Skarbnik Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Barbara Wikalińska Członek Prezydium RR
Anna Miśkiewicz Członek Prezydium RR

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Paweł Lisicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Beata Kanarska Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Walewska -Żółcik Członek Komisji Rewizyjnej