Prezydium Rady Rodziców

Kośla Ewa (kl. II C) Przewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Mordzińska Bratosława (kl. II F) Wiceprzewodnicząca Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Chruścikowska Anna (kl. II D) Sekretarz Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Zieliński Mariusz (kl. I A) Skarbnik Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Dobrowolska Karolina (kl. I D) Członek Prezydium RR
Strąk Wiesław (kl. III B) Członek Prezydium RR

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Jeżo Małgorzata (kl. III E) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Stasiak Paulina (kl. II C) Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Chruścikowska Anna (kl. II D) Członek Komisji Rewizyjnej
Dąbrowska Agnieszka (kl. II C) Członek Komisji Rewizyjnej