Prezydium Rady Rodziców

Marcin Eckert Przewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Radosław Dąbrowski Wiceprzewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Marta Augustyńska Sekretarz Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Marcin Meducki Skarbnik Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Magdalena Maciejewska – Borowska Członek Prezydium RR
Małgorzata Marjańska Członek Prezydium RR

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Robert Rochowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Dobrochna Kliczewska Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Dukat Członek Komisji Rewizyjnej