Prezydium Rady Rodziców

Robert Rochowicz Przewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Małgorzata Marjańska Wiceprzewodniczący Prezydium RR / przew.rr@liceum7.edu.pl
Wioletta Pastyrczyk-Biskupska Sekretarz Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Marcin Meducki Skarbnik Prezydium RR / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Radosław Dąbrowski Członek Prezydium RR
Robert Kurzydło Członek Prezydium RR

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Adam Kuśnierkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / radarodzicow@liceum7.edu.pl
Paweł Lisicki Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Dukat Członek Komisji Rewizyjnej