Rok szkolny 2019/2020

Cztery klasy pierwsze 3-letniego liceum na podbudowie szkoły gimnazjalnej o specjalnościach:

1A3 - Klasa o profilu prawno-medialnym, języki obce: angielski i francuski

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: język polski i historia oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia*;
 • edukacja prawna;
 • historia myśli politycznej.

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka i geografia oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia*;
 • geografia polityczna świata;
 • wstęp do ekonomii.

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka;
 • zajęcia w MINI Akademii Politechniki Warszawskiej;
 • cykle meczy matematycznych.

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz matematyka;
 • kurs ratownictwa medycznego,
 • metody eksperymentalne w biologii i chemii (kl. I i II).

* wybrany przedmiot będzie realizowany pod warunkiem utworzenia się grupy minimum 15 osób.

Plan nauczania dla klas I od 01.09 roku szkolnego 2019/20

Pięć klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej o specjalnościach:

1A4 - Klasa o profilu prawno-medialnym, języki obce: angielski i francuski

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: język polski, historia i WOS;
 • edukacja prawna,
 • historia myśli politycznej.

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i j. niemiecki;
 • geografia polityczna świata;
 • wstęp do ekonomii.

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka;
 • wstęp do grafiki komputerowej;
 • historia myśli przyrodniczej;

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: język polski, historia i j. angielski;
 • zarys historii sztuki;
 • zajęcia teatralne, filmowe, fotograficzne;
 • tutoring.

Przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz matematyka;
 • kurs ratownictwa medycznego,
 • metody eksperymentalne w biologii i chemii (kl. I i II).

Plan nauczania dla klas I od 01.09 roku szkolnego 2019/20

Co nas wyróżnia spośród innych szkół?

 • bogate tradycje szkoły, założonej w 1860 roku, upaństwowionej w 1922 roku;
 • tytuł Złotej Szkoły w rankingu Perspektyw w roku 2014, 2015, 2016 i 2017
 • liczne wyróżnienia i certyfikaty (Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Wspierająca Uzdolnionych Wars i Sawa, Szkoła z Pomysłem, II miejsce w XLVIII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
 • kształcenie uzdolnionej młodzieży w ramach projektu „Klasa BGŻ”;
 • wymiana z krajami Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Chorwacja) i Turcja;
 • Festiwale filmowe, muzyczne i taneczne;
 • sesje naukowe poświęcone różnym tematom;
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie, bogate zbiory biblioteki, czytelni i wideoteki;
 • internat działający 7 dni w tygodniu;
 • mnóstwo atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
 • pracownia komputerowa, centrum multimedialne, stały dostęp do internetu w salach lekcyjnych, a także w szkolnej czytelni; bezpłatne WiFi dla uczniów
 • stołówka szkolna, sklepik oraz kawiarenka;
 • opieka pielęgniarska, pedagogiczna i psychologiczna;
 • dwie sale gimnastyczne, sala do TRX;
 • nowe boiska oraz bieżnia tartanowa
 • imponujące osiągnięcia sportowe, artystyczne;
 • przyjazna atmosfera;
 • i moglibyśmy tak jeszcze dłuuuuugo wymieniać!