Olszówka Barbara (kl. III D) Przewodniczący Samorządu Szkolnego
Stefańczyk Jan (kl. III C) Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Czerwonka Zuzanna (kl. II D) Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Kurman Zofia (kl. II A) Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Drabot Katarzyna Rzecznik Praw Ucznia