Hołówek Aleksandra (kl. II E) Przewodniczący Samorządu Szkolnego
Olszewski Daniel (kl. II A) Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Dybisz Amelia (kl. II D) Z-ca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego
Drabot Katarzyna Rzecznik Praw Ucznia