VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

ul. Wawelska 46,
02-067 Warszawa
22 825 05 53
22 825 10 08

Tatiana Szott

Z-ca dyrektora

Agata Dowgird

Dyrektor

Katarzyna Drabot

Rzecznik Praw Ucznia

NIP: 526 17 36 599 / REGON: 015765975

Konto Rady Rodziców: 64 1910 1048 2219 0199 9868 0001

Konto Stowarzyszenia Inspiracja: 44 1050 1038 1000 0005 0127 0920

Konto VII LO (rachunek dochodów własnych): 91 1030 1508 0000 0005 5084 1061

Konto VII LO (budżet): 35 1030 1508 0000 0005 5084 1002

Konto na które dokonujemy opłaty skarbowej za duplikaty legitymacji i odpisy świadectw: DBFO Warszawa, ul. Radomska 13/21 / Nr 16 1030 1508 0000 0005 5084 1053

Zapraszamy do kontaktu z pomocą poniższego formularza