Zwróć się do nas jeżeli chcesz o czymś poinformować, o coś zapytać, podzielić się swoimi problemami i znaleźć ich rozwiązanie.

Zarządzenie i wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej

Skontaktować się z nami możesz również drogą mailową lub telefoniczną:

Godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego

 

Dni
tygodnia
Alicja Bania
pedagog szkolny
Marta Kammbach
pedagog szkolny
Agnieszka Flisińska-Karwowska pedagog specjalny Anna Cięgotura
psycholog szkolny
Poniedziałek 09:00-13:00 10:10-15:10 9:30-16:00 8:30-13:30
Wtorek 12:00-15:00

15:00-17:00 (internat)

08:30-13:30 7:30-13:00 8:30-13:30
Środa 10:00-15:00 08:30-12:00 - 8:30-13:30
Czwartek 10:00-15:00 08:30-13:00
w dni kiedy przypadają rady od 10.00-15.00
- 8:30-12:00
Piątek 09:00-12:00 10:10-14:10 14:00-16:00 8:30-12:00

W ramach współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną Nr 9, mieszczącą się przy ul. Radomskiej 13/21 uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym. Dane kontaktowe - poradnia9.waw.pl

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM SZKOLNE)

Rada m.st. Warszawy przyjęła 30 lipca b.r. uchwałę, zgodnie z którą

– rodzice uczniów ubiegających się o stypendium szkolne powinni do 15 września br. złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania,

– stypendium szkolne można wykorzystać na dofinansowanie zakupu komputera/tabletu/laptopa dla ucznia.