Zwróć się do nas jeżeli chcesz o czymś poinformować, o coś zapytać, podzielić się swoimi problemami i znaleźć ich rozwiązanie.

Zarządzenie i wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej

Skontaktować się z nami możesz również drogą mailową lub telefoniczną:

Godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego

 

Dni
tygodnia
Alicja Bania
pedagog szkolny
Anna Cięgotura
psycholog szkolny
Poniedziałek 08:00-12:00 8:00-12:00
Wtorek 10:00-15:00 8:00-13:00
Środa 10:00-15:00 8:00-12:00
Czwartek 09:00-14:00 8:00-12:00
Piątek 08:00-11:00 8:00-12:00

W ramach współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną Nr 9, mieszczącą się przy ul. Radomskiej 13/21 uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym. Dane kontaktowe - poradnia9.waw.pl

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM SZKOLNE)

Rada m.st. Warszawy przyjęła 30 lipca b.r. uchwałę, zgodnie z którą

– rodzice uczniów ubiegających się o stypendium szkolne powinni do 15 września br. złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania,

– stypendium szkolne można wykorzystać na dofinansowanie zakupu komputera/tabletu/laptopa dla ucznia.