Rok szkolny 2023/2024

Spotkanie dla kandydatów do szkoły – 15.04.2024 o 17.00, II tura o 18.00

Informacja o rekrutacji dla cudzoziemców i osób powracających zza granicy (tych , którzy nie brali udziału w egzaminie ósmoklasisty)

Egzaminy dla obcokrajowców do naszej szkoły, którzy nie uczestniczyli w polskim egzaminie ósmoklasisty odbędą się w dniach 31 maja - 2 czerwca. Podania wraz z dokumentami należy złożyć do 26 maja.

Aby wziąć udział w rekrutacji do naszego liceum, należy:
1. złożyć podanie z określeniem, do której klasy kandydat się ubiega oraz kopię świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły/klasy wraz z tłumaczeniem.
2. przystąpić w naszym liceum do egzaminów (zbliżonych do polskiego egzaminu ósmoklasisty) i je dobrze zdać. Wymóg ten jest spowodowany bardzo dużą liczbą chętnych do naszej szkoły. Egzaminy odbędą się na przełomie maja i czerwca w formie stacjonarnej.
Osoby, które nie będą uczestniczyć w powyżej opisanej rekrutacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca, o ile takie zostaną po rekrutacji elektronicznej prowadzonej dla osób biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.
UWAGA!
Przyjęcie do szkoły nie gwarantuje miejsca w internacie. Jeśli kandydatów do internatu jest więcej niż miejsc, o przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne.
Każdy mieszkaniec internatu musi mieć w Polsce rodzica lub opiekuna prawnego.

Linki do filmów instruktażowych dla kandydatów do szkół średnich:

VULCAN Rekrutacja 2023 - przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową - https://youtu.be/5fIdNHacoPU
VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie - https://youtu.be/-II5pc62VRc

„Spacer po szkole”  https://youtu.be/Qu53n-skQRI

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2023/2024.

Klasa Minimalna liczba punktów

1A pol-hist-wos (ang-fra)

172,2

1B mat-geogr-niem (ang-niem)

170,3

1C mat-inf-fiz (ang-niem)

174,25

1D pol-hist-ang (ang-fra)

167,80

1E biol-chem-mat (ang-niem)

174,65

 

Dojazd do VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46 (tel. 22 825 05 53)

  • Linie tramwajowe - 14, 15, 17;
  • Linie autobusowe  (przystanki na żądanie) - 182, 187, 188, 167;
  • Metro - Politechnika;
  • SKM, WKD, Koleje Mazowieckie do stacji Warszawa Ochota lub Warszawa Zachodnia.