Rok szkolny 2023/2024

UWAGA! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z KANDYDATAMI DO NASZEJ SZKOŁY!

Spotkanie z kandydatami do VII LO im. J. Słowackiego odbędzie się w sobotę 20 kwietnia o godz. 12.00 w auli naszego liceum.

Zmiana następuje na wniosek całej społeczności naszej szkoły i jest podyktowana potrzebą chwili. Nasz uczeń ma przerzuty związane z chorobą nowotworową, potrzebne są środki na spersonalizowaną terapię limfocytami TIL. Zbieramy pieniądze na wszystkie możliwe sposoby. Chętni spośród kandydatów i ich rodziców również będą mogli przyłączyć się do pomocy, m.in. biorąc udział w licznych specjalnie przygotowanych atrakcjach.

Poniżej wstępny program spotkania dla kandydatów:

Od 11.00 zwiedzanie szkoły, piknik na szkolnym patio (jeżeli pogoda dopisze)

12.00 spotkanie z dyrekcją i nauczycielami w auli szkolnej (I piętro)

13.30 licytacja cennych przedmiotów

15.00 koncert

Film promocyjny VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Informacja o rekrutacji dla cudzoziemców i osób powracających zza granicy (tych , którzy nie brali udziału w egzaminie ósmoklasisty)

Egzaminy dla obcokrajowców do naszej szkoły, którzy nie uczestniczyli w polskim egzaminie ósmoklasisty odbędą się w dniach 31 maja - 2 czerwca. Podania wraz z dokumentami należy złożyć do 26 maja.

Aby wziąć udział w rekrutacji do naszego liceum, należy:
1. złożyć podanie z określeniem, do której klasy kandydat się ubiega oraz kopię świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły/klasy wraz z tłumaczeniem.
2. przystąpić w naszym liceum do egzaminów (zbliżonych do polskiego egzaminu ósmoklasisty) i je dobrze zdać. Wymóg ten jest spowodowany bardzo dużą liczbą chętnych do naszej szkoły. Egzaminy odbędą się na przełomie maja i czerwca w formie stacjonarnej.
Osoby, które nie będą uczestniczyć w powyżej opisanej rekrutacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca, o ile takie zostaną po rekrutacji elektronicznej prowadzonej dla osób biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.
UWAGA!
Przyjęcie do szkoły nie gwarantuje miejsca w internacie. Jeśli kandydatów do internatu jest więcej niż miejsc, o przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne.
Każdy mieszkaniec internatu musi mieć w Polsce rodzica lub opiekuna prawnego.

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2023/2024.

Klasa Minimalna liczba punktów

1A pol-hist-wos (ang-fra)

172,2

1B mat-geogr-niem (ang-niem)

170,3

1C mat-inf-fiz (ang-niem)

174,25

1D pol-hist-ang (ang-fra)

167,80

1E biol-chem-mat (ang-niem)

174,65

 

Dojazd do VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego - ul. Wawelska 46 (tel. 22 825 05 53)

  • Linie tramwajowe - 14, 15, 17;
  • Linie autobusowe  (przystanki na żądanie) - 182, 187, 188, 167;
  • Metro - Politechnika;
  • SKM, WKD, Koleje Mazowieckie do stacji Warszawa Ochota lub Warszawa Zachodnia.