GRUPA UCZNIÓW SŁOWACKIEGO MIESZKAJĄCA W INTERNACIE ZREALIZOWAŁA PROJEKT MY I ECO-NOMIA W RAMACH OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII

Projekt społeczny MY I ECO-NOMIA realizowany był w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Miał na celu pokazanie dzieciom, a także osobom od nich starszym, jak ważne i przydatne jest bycie osobą przedsiębiorczą. Oprócz edukacji bankowej przedsięwzięcie podejmowało również temat popularnej teraz ekologii. Zespół projektowy składał się z 9 uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczają do klas o różnych profilach. Podjęli się oni przeprowadzenia warsztatów ekonomicznych dla dzieci oraz dorosłych w 6 szkołach podstawowych i gminnej bibliotece w 3 różnych województwach. Program zawierał informacje o Narodowym Banku Polskim, historii pieniądza, przedsiębiorczości, bankowości, ubezpieczeniach oraz ekologii. Na uczestników zajęć czekały nagrody wręczane po quizie Kahoot! Naszym uczniom realizację projektu umożliwili sponsorzy: BNP Paribas, Warta oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Odbiór zajęć był bardzo pozytywny, uczestnicy zyskali nowe umiejętności i doświadczenia.

Gratulacje dla naszych uczniów!!!

Izabella Adamiak z klasy 2d została finalistką XII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

Marta Żabicka i Aniela Gregorczuk z 3C – znalazły się w finale konkursu Młodego Concilium na temat Ja, Polska, Europa, świat – 2040 organizowanego przez Concilium Civitas i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Praca konkursowa była esejem opisującym wyobrażenia młodych ludzi nt. kształtu rzeczywistości polskiej i globalnej w r. 2040.

Maksymilian Kornatowski, uczeń kl. II D, otrzymał tytuł finalisty XXXII Olimpiady Filozoficznej. W tym roku nie ma laureatów (z przeprowadzenia finału zrezygnowano), a finalistów wyłoniono po wielodniowej szczegółowej analizie prac z I. i II. etapu. Maks należy zatem do grona 149 najwybitniejszych młodych filozofów w Polsce.