Wydarzenia bieżące – rok szkolny 2020/2021

15 grudnia - zdalne obchody Święta szkoły

Listopad
Przez cały listopad odbywały się warsztaty online z psychologiem i pedagogiem dedykowane klasom trzecim.

16-17 listopada
Dni Prawne
Mimo pandemii nie zrezygnowaliśmy z tradycji odbywania jesienią Dni Prawnych. Zaproszeni goście łączyli się z uczniami online.

Spotkanie online w ramach dorocznych Dni prawnych z uczniami klasy o profilu prawno-politologicznym Rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Praca RPO w czasach pandemii.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/praca-rpo-w-czas-pandemii-rozmowa-adama-bodnara-z-licealistami

17 listopada
Kolejne pogaduszki z psychologiem i pedagogiem, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie, poświęcone były zarządzaniu sobą w czasie. Mówiono także o tym, jak dbać o siebie w sytuacji stresu.

12 listopada
Z okazji Święta Niepodległości pani dyrektor napisała list do uczniów, który odczytano na godzinach wychowawczych i zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym. Oto jego treść:
Drodzy Uczniowie,
11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po okresie zaborów. Tegoroczne obchody przypadły na czas szczególny: pandemii i nauczania zdalnego. Nie możemy spotkać się jak co roku w szkolnej auli. Mamy ograniczone możliwości świętowania. Klasy pierwsze spotkają się na wirtualnym apelu za pośrednictwem aplikacji Teams. Pozostałe klasy wspomną odzyskanie niepodległości podczas godzin wychowawczych. Grupa nauczycieli uda się na groby zmarłych pracowników gimnazjum i liceum im. Słowackiego.
11 listopada nasze myśli wędrują ku przeszłości. Myślimy o dawnych uczniach naszej szkoły i ich rodzicach, którzy chcieli zrobić dla odrodzonej ojczyzny coś znaczącego: wykupili placówkę od prywatnej właścicielki, przekazali ją państwu, a następnie podjęli wraz z ówczesną dyrektor, Heleną Kasperowiczową ogromną pracę zbudowania nowoczesnego budynku szkolnego, do którego – mam nadzieję – za miesiąc lub dwa powrócimy. Członkowie szkolnej społeczności okresu dwudziestolecia międzywojennego wybrali też patrona – Juliusza Słowackiego, poetę, który uczy patriotyzmu, mówi o konieczności poświęcenia dla ojczyzny. Powrót jego szczątków ekshumowanych z paryskiego cmentarza do odrodzonej Polski stał się dla naszych rodaków wielodniową manifestacją patriotyczną. Prochy wieszcza złożono na Wawelu, towarzyszyły temu słowa Józefa Piłsudskiego „W imieniu rządu Rzeczpospolitej polecam panom odnieść trumnę do krypty królewskiej, by królom był równy”. Uczmy się od minionych pokoleń patriotyzmu, zaangażowania w życie społeczne, gotowości działania dla kraju, dążenia do tego, by wszystkim żyło się w nim dobrze.
Uczniowie liceum im. Juliusza Słowackiego,
życzę Wam, żebyście zawsze mogli cieszyć się wolnością i być dumni ze swojej ojczyzny, żebyście żyli w kraju ludzi mądrych i życzliwych.

Jak co roku z okazji rocznicy odzyskania niepodległości pani dr Hanna Skierczyńska przygotowała wykład poświęcony historycznym uwarunkowaniom odzyskania niepodległości bogato ilustrowany materiałem zdjęciowym. Odbył się on za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

10 listopada
Klasa 2d4 uczestniczyła w zajęciach Akademii Filmowej online.

6 listopada
Klasa 1d miała zajęcia Akademii Filmowej online.

5 listopada
Odbyły się kolejne pogaduszki z psychologiem i pedagogiem, tym razem na temat stresu.
Klasa 2e4 wzięła udział w warsztatach online organizowanych przez Wydział Farmacji WUM.

3 listopada
Klasy 1e i 2e3 brały udział w warsztatach online prowadzonych przez Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

29 października
Klasy 1b,2b3 i 2b4 uczestniczyły w webinarium organizowanym przez SGH.

21 października
Rozpoczęły się cykliczne spotkania online z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Pierwsze dotyczyło pandemii i tego, jak się odnaleźć w nowej sytuacji.

19 października
Rozpoczęliśmy okres zdalnego nauczania

12 października
Dzień bezpiecznego komputera - pogadanka na temat. cyberbezpieczeństwa dla uczniów klas o profilu matematyczno informatycznym

9 października
w klasie prawno- medialnej -2a3 odbyły się zajęcia na temat globalizacji mediów zorganizowane przez E. Kowalcze, opiekuna klas dziennikarskich a prowadzone przez Annę Mierzejewską, absolwentkę profilu medialnego, obecnie studentkę czwartego roku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia dotyczyły m.in.: prasy, radia, telewizji, Internetu, w tym mediów społecznościowych.

02 października
zajęcia zorganizowane przez opiekuna klasy medialnej, Emiliana Kowalcze, w kl. 2a3 (prawno- medialnej) z podstaw scenopisarstwa. Uczniowie mogli zapoznać się z podstawami warsztatu w tej dziedzinie, adekwatną terminologią, strategiami działania. Zajęcia prowadziła Maria Moździerzewska, absolwentka klasy dziennikarskiej, obecnie studentka przygotowująca pracę dyplomową, zajmująca się na co dzień reklamą, filmem.

25 września
odbyły się dla klasy 2a3 (prawno- medialnej) zajęcia z historii fotografii i fotografii w mediach zorganizowane przez opiekuna klasy dziennikarskiej, Emiliana Kowalcze. Wykład był prowadzony przez absolwentkę profilu medialnego, studentkę m.in. trzeciego roku Warszawskiej Szkoły Reklamy, Marię Moździerzewską.

10 września
Narodowe Czytanie „Balladyny” inaczej niż w latach ubiegłych nie przebiegało w auli z udziałem szerokiej publiczności. Tym razem fragmenty tekstu dramatu czytano w bibliotece i nagrywano. Nagranie jest dostępne na portalach społecznościowych.
Odbyło się spotkanie samorządu szkolnego z dyrekcją. Samorząd odniósł się do obecnych warunków pracy szkoły, przedstawił formę i terminarz wyborów nowego zarządu samorządu oraz wraz z dyrekcją zastanawiał się nad nową formułą szkolnych przedsięwzięć, by były one bezpieczne w obecnej sytuacji epidemicznej.

W ramach akcji narodowego czytania w bibliotece i czytelni VII L0 bibliotekarki - Beata Burdelska i Justyna Winiarczyk - zorganizowały, z  pomocą techniczną pedagog, Marty Kammbach,  głośną lekturę "Balladyny" autorstwa patrona naszego liceum. Akcję nadawano online i zarejestrowano na Facebooku liceum i biblioteki. Lektorami byli uczniowie klasy medialnej i prawno- medialnej: Julia Chwiałkowska, Zofia Rutkowska,  Barbara Wilczyńska, Julia Dąbek, Hanna Mastelarczuk, Krzysia Gąsiorowska, Karol  Seliga, Wiktoria Miśkiewicz i  Kamila Łuczyk (1a, 2a3, 3e) wraz z opiekunem profilu, polonistą, Emilianem T. Kowalcze, który rozpoczął spotkanie swoją interpretacją postaci Filona. Ponadto wystąpiły także p. Grażyna Uchman, anglistka i pedagog, Marta Radziszewska. Inicjatywę poprowadziła w roli konferansjera Aleksandra Hołówek z klasy medialnej, 3e. Zapraszamy na Facebook do obejrzenia i wysłuchania wydarzenia:

www.facebook.com/liceum7

7 września
Osoby zainteresowane spotkały się w kościele przy placu Narutowicza na mszy rozpoczynającej rok szkolny z udziałem księdza proboszcza i księdza uczącego religii w naszym liceum.
2-8 września
Odbyły się warsztaty integracyjne dla klas pierwszych prowadzone przez psychologa – absolwenta VII LO oraz szkolny zespół psychologiczno-pedagogiczny.
1 września
Rozpoczęliśmy rok szkolny w warunkach pandemii. Z uwagi na szczególną sytuację uroczystość inauguracyjna odbyła się w hali sportowej 4 razy. Poszczególne klasy siedziały oddzielone od innych pustymi sektorami. Uczestnicy uroczystości mieli maseczki. Spotkania prowadzili przedstawiciele samorządu szkolnego. Podczas każdej z czterech uroczystości odtworzono hymn państwowy, a następnie uczniowie klasy trzeciej zaśpiewali i zagrali hymn szkolny – „Testament mój” Juliusza Słowackiego. Pani dyrektor w swoich wystąpieniach odniosła się zarówno do rocznicy wybuchu II wojny światowej, jak i obecnej sytuacji szkoły. Samorząd szkolny przedstawił plany na nadchodzący rok szkolny. Następnie uczniowie przeszli do sal na spotkania z wychowawcami.

Wydarzenia archiwalne