Wydarzenia bieżące – rok szkolny 2023/2024

Tuż przed wakacjami przypomnijmy sobie, jak wyglądała wycieczka z dnia 15 - go maja do Centrum Nauki Kopernik w ramach nagrody przyznanej klasie 1d, która zwyciężyła w konkursie na najciekawszą lekcję matematyki podczas obchodów Dnia Stefana Banacha. Oprócz typowego zwiedzania stałych wystaw odwiedziliśmy również te nowe, które szczególną uwagę skupiały na wyjaśnieniu pracy ludzkiego mózgu oraz przesyłania informacji przez komórki układu nerwowego, wyjaśniając poniekąd działanie sieci neuronowych. Mieliśmy także możliwość wyprowadzenia na spacer robopsa oraz zadania nurtujących pytań Kopernikowi a właściwie humanoidalnemu robotowi, który go uosabiał. Niestety, najnowszy nabytek CNK - androidka Ameca była w naprawie i nie mogliśmy nawiązać z nią konwersacji. Ukoronowaniem naszej wizyty stały się laboratoria robotyczne i biologiczne, podczas których część klasy programowała swoje własne łaziki tak, aby wykonały zadania, omijając przeszkody, zaś druga grupa oglądała niezwykły mikroświat owadów.

19.06 - wycieczka klasy 3c do Sejmu

Lekcje europejskie
5.06.2024 zaangażowani obywatelsko uczniowie i uczennice naszej szkoły - Aleksandra Prysłopska, Aleksandra Kłos, Iwona Hejduk , Oliwia Sobolewska, Jan Stefańczyk, Wiktor Jędrych i Szymon Bilski - przeprowadzili lekcje o Parlamencie Europejskim oraz innych instytucjach UE dla uczniów klas 1, 2, i 3. Opierali się na scenariuszach opracowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas warsztatów w Biurze Parlamentu Europejskiego. Zdołali jednak zaadaptować te materiały na potrzeby naszej społeczności szkolnej i uzupełnili je elementami grywalizacji w postaci interaktywnych quizów. Lekcje europejskie odbywały się w języku polskim i angielskim. Stanowiły udany przykład nowatorskiej metody edukacyjnej - nauczania rówieśniczego oraz stały się okazją do poszerzenia wiedzy obywatelskiej. Zarówno "nauczyciele" jak i ich rówieśnicy-uczniowie bardzo pozytywnie ocenili to doświadczenie.

29 maja 2024 - kl. 3a (prawno- medialna) z wychowawcą, polonistą - Emilianem Tomaszem Kowalcze - wyszła dzięki współpracy nauczyciela z sędzią p. Eweliną Felisiak - Sanocką do Sądu Okręgowego przy ul. Przyokopowej na kilkugodzinne zajęcia - warsztaty. W czasie nich odbyły się dwie kilkudziesięciominutowe symulacje dwóch rozpraw: karnej i cywilnej opartej na prawdziwych przewodach. Uczniowie mogli wcielać się w różne role podczas procesów po zapoznaniu się z aktami spraw.

Prawybory do Parlamentu Europejskiego
Dnia 28 maja 2024 roku w naszej szkole odbyły się prawybory do Parlamentu Europejskiego jako realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Młodzi głosują” opracowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przeprowadzili je uczniowie zaangażowani w sprawy europejskie w ramach EPAS: Oliwia Sobolewska, Iwona Hejduk, Jan Stefańczyk, Wiktor Jędrych, Witold Hejduk i Mateusz Bylica pod opieką pani Grażyny Uchman. Uprawnionych do głosowania było 340 osób, z których 280 oddało swój głos. Odbyli oni praktyczną lekcję przygotowującą do uczestniczenia w życiu demokratycznym. Głosowano tajnie. Tożsamość każdego wyborcy została sprawdzona w spisie. Do głosowania ustawiały się kolejki. Wybory były ważne. Szkolna Komisja Wyborcza podliczyła głosy i sporządziła protokół. O wynikach poinformujemy 10.06.2024.

Konferencja z okazji 20 lat Polski w Unii Europejskiej
27 maja 2024 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce w Warszawie odbyła się konferencja 20-lecie Polski w UE: Perspektywa warszawskiego środowiska edukacyjnego. Uczestników powitali dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce pan Witold Naturski i dyrektorka WCIES pani Karolina Malczyk. Następnie wicedyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy pan Mirosław Sielatycki wygłosił prelekcję o Warszawie edukacyjnej w Unii Europejskiej. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny moderowany przez dyrektorkę WCIES, w którym obok środowiska edukacyjnego głos zabierali Konrad Ciesiołkiewicz - prezes Fundacji Orange i Jacek Rawa – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFS2 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych. Tematem były wyzwania i możliwości dla edukacji w Polsce w kontekście dalszej współpracy z UE. W ostatniej części 3 nauczycielki szkół warszawskich podzieliły się doświadczeniami z realizacji projektów europejskich: Małgorzata Malczyk – VII LO im. Juliusza Słowackiego, mówiła o realizacji projektu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego EPAS, Anna Zawadzka – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka, koordynatorka projektów unijnych - Co nam dała UE? Długoterminowe wyjazdy uczniowskie i Małgorzata Kozłowska – Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, dyrektor - Z doświadczeń dyrektora – inicjatywy dotyczące edukacji europejskiej.

Rezultatem warsztatów w BPE na Jasnej są działania zachęcające do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W czwartek 16.05.2024 grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Grażyny Uchman wybrała się do Biura Parlamentu Europejskiego na ulicy Jasnej w Warszawie, aby wziąć udział w szkoleniu dotyczącym zbliżających się wielkimi krokami wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się m.in., gdzie można zdobyć informacje o głosowaniu i kandydatach, czym jest eurosceptycyzm oraz podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami i opiniami związanymi z rolą Unii Europejskiej i ogółem polityki w naszym codziennym życiu. Uczyliśmy się także, w jaki sposób należy składać petycje skierowane do władz unijnych. To było doświadczenie, które nie tylko pozwoliło nam dowiedzieć się więcej o wyborach, ale także przemyśleć nasz osobisty stosunek do polityki międzynarodowej.
W warsztatach uczestniczyli też uczniowie z innych szkół.
Aleksandra Prysłopska IIIB

13.05.2024 - Stefan Jemioło z IIID był jedynym przedstawicielem Polski w Europejskim Quizie dla szkół EPAS rozegranym online 13 maja 2024 r. Quiz sprawdzał umiejętności łączenia wiedzy i informacji z różnych dziedzin: historii, geografii, kultury i wiedzy obywatelskiej, od fal Atlantyku opływających Irlandię po słoneczne plaże Grecji, od estońskich piosenek po wybory do Parlamentu Europejskiego. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, w których dzielili się wiedzą i opracowywali strategię wygranej. Poza sprawdzianem z wiedzy o Europie udział w quizie stworzył młodym ludziom niepowtarzalną okazję do współpracy i nawiązywania znajomości. Młodzi Europejczycy z różnorodnych środowisk potrafili wspólnie zasypywać podziały, nie tylko geograficzne. Już niedługo razem stworzą oni wspólny i wzajemnie rozumiejący się świat. European Quiz Night okazał się czymś więcej niż tylko zabawą.
Kolejna edycja quizu jest planowana na październik 2024.

29 kwietnia - wizyta 30. Sakura Queen w auli szkoły dla uczniów klas 1a i 2a

Słowacki w słoweńskiej TV
Nasi uczniowie wypowiadali się dla telewizji słoweńskiej RTV Slovenija na temat rezygnacji z obowiązkowych prac domowych zapowiedzianej przez MEN i na temat Unii Europejskiej. Wybrane wypowiedzi zostały zamieszczone w programach Infodrom i Globus dostępnych w serwisie internetowym telewizji RTV Slovenija.

26.04.24 w programie Infodrom
https://365.rtvslo.si/arhiv/infodrom/175041708
minuta 01.33 zaczyna się od widoku na wejście do szkoły

30.04.24 w programie Globus
https://365.rtvslo.si/arhiv/globus/175042683
minuta 43.21 zaczyna się: wywiady z młodymi ludźmi z UE

Wywiad naszych Uczennic i Uczniów dla telewizji słoweńskiej RTV Slovenija

W czwartek 5.04.2024 pięcioro naszych Uczniów i Uczennic (w tym Junior Ambasadors EPAS) udzieliło wywiadu dziennikarce RTV Slovenija na temat wprowadzonej przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej modyfikacji polegającej na rezygnacji z obowiązkowych prac domowych i ich oceny w szkołach podstawowych. Drugim tematem rozmowy było członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Rozmowa z korespondentką RTV Slovenija na Niemcy i Polskę, p. Mają Dercar, trwała około godziny i odbywała się języku angielskim. Nagrany (przez kamerzystę p. Johna Henry’ego Marcella) materiał zostanie przedstawiony w skondensowanej postaci w programach Infodrom (rtvslo.si) (dla dzieci i młodzieży) oraz Globus (rtvslo.si) przygotowywanych z okazji 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Weronika Przeździecka (IIE), Amelia Ciszewska (IIA), Aleksandra Prysłopska (IIIB), Maurycy Luberadzki (IIIA) i Szymon Bilski (IIIC) w bardzo dojrzały sposób dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniami. Na pewno była to dla nich ciekawa przygoda, dzięki której mogli w praktyce wykorzystać znajomość języka angielskiego do wyrażania opinii i porozumiewania się ze współobywatelami Europy.

Dnia 11 kwietnia 2024r. klasy trzecie brały udział w Dniu Preorientacji Zawodowej.
W murach Słowackiego gościliśmy przedstawicieli uczelni wyższych tj. Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademię Pedagogiki Społecznej, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Uczelnię Łazarskiego. Osoby uczniowskie mogły wysłuchać wykładów o wyznaczaniu i osiąganiu celów, rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem czy posłuchać pasjonujących prelekcji o prawie i przeżyć przygodę z paragrafami. Goście z Elab EDucation Laboratory opowiedzieli o możliwościach studiowania poza granicami Polski. Wisienką na torcie było spotkanie z panem Adamem Ozgą - dziennikarzem Tok FM, lektorem, podcasterem.

Dnia 5.04 odbył się w naszej szkole Dzień Stefana Banacha, w czasie którego, jak co roku, wspominamy życiorys i dokonania naukowe genialnego matematyka oraz wcielamy się w rolę nauczycieli i przygotowujemy lekcje na wybrane tematy, które są oceniane przez uczestniczących w nich uczniów. W tym roku mieliśmy okazję odkryć tajniki matematyki ukryte w muzyce oraz poznać, jak wielkie znaczenie mają dziś liczby pierwsze. Niektórzy z nas mogli pobawić się w układanie kostki Rubika i zastosować pomagający w tym algorytm. Odkryliśmy też, jak obliczyć prawdopodobieństwo zdania testu, zupełnie losowo zaznaczając odpowiedzi, w czym swoją rolę odegrał tzw. schemat Bernoulliego. Odkryliśmy także pojęcie kongruencji, nieznane dotąd cechy podzielności jak również ciekawy sposób na to, jak rozwiązać układy równań z trzema niewiadomymi. Część z nas dowiedziała się, co takiego oznacza kwadratura koła oraz wykonała kilka konstrukcji geometrycznych za pomocą cyrkla i linijki. Nie obyło się też bez zadziwień jak wtedy, gdy, poznając teorię Cantora, odkryliśmy różne moce zbiorów nieskończonych oraz gdy pokazano nam historię Ramanujana – człowieka, który podobno poznał nieskończoność. Ponadto przybliżono nam sylwetkę Hugona Steinhausa, który niespodziewanie, pewnego dnia na Plantach odkrył dar matematyczny Stefana Banacha, ale także przez całe swoje życie popularyzował matematykę twierdząc, że między duchem a materią pośredniczy właśnie królowa nauk. Tego dnia niektórzy z nas zapoznali się z paradoksem monet i błędami na egzaminach, inni zaś poznali metodę szufladkową Dirichleta albo tajemnice trójkąta Pascala. Pewnego przeskoku myślowego dokonać musieli Ci z nas, którzy tematem ,, Przez mosty do drzew” zapoznali się z teorią grafów i zdali sobie sprawę z jej znaczenia w życiu codziennym. Na spotkaniu w auli odbył się też quiz wiedzy o Stefanie Banachu, którego zwycięzca otrzymał w prezencie bon podarunkowy do Empiku. Konkurs na najciekawszą lekcję udowodnił, że matematyka może być też sztuką, bo zwyciężyła w nim klasa 1d, która pokazała nam, na czym polegają hafty matematyczne. To jej przypadnie w udziale wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w laboratoriach robotycznym i biologicznym.

Dzień Autorów Europejskich

25 marca 2024 roku na lekcji języka angielskiego uczniowie z klas IIID i IIIE pod opieką nauczycielek języka angielskiego, Joanny Michalak i Małgorzaty Malczyk, wzięli udział w ustanowionym przez Komisję Europejską Dniu Autorów Europejskich. Obchody polegały na głośnym czytaniu wybranych utworów literackich, które przetłumaczono na język angielski. Były to opowiadania "This Is My Body” belgijskiej autorki Isabelle Wéry, "Deathmaiden" Lucie Faulerovej z Czech i "P/F" Arama Pachyana z Armenii oraz wiersze Agnieszki Wolny-Hamkało w tłumaczeniu Tadeusza Pióro. Po wysłuchaniu tekstów w interpretacji Marii Modrzejewskiej, Leny Stańczyk, Aleksandry Gomuły, Barbary Jaworskiej i Karoliny Pruszyńskiej uczniowie i nauczycielki wymienili się komentarzami i impresjami na temat zaprezentowanych utworów i złożoności kontekstów europejskich oraz możliwości ich poznania dzięki znajomości języków obcych. Kolejnym punktem programu była niespodzianka, czyli spotkanie z tłumaczkami, którymi okazały się … organizatorki spotkania! Pani Joanna Michalak opowiadała o tłumaczeniu poezji Gary'ego Snydera oraz Kendalla Merriama, a pani Małgorzata Malczyk o pracy nad różnymi książkami – przewodnikami turystycznymi, poradnikami, literaturą rozrywkową i opracowaniami historycznymi. Językiem wydarzenia był angielski, ponieważ odbywało się ono na lekcji tego przedmiotu.

21 marca 2024 r. w auli VII LO w dwóch odsłonach dla całej społeczności szkolnej odbyła się gala Dzień Języka Ojczystego / Międzynarodowy Dzień Poezji. Autorem i opiekunem projektu (autorem scenariusza, reżyserem, jednym z dwunastu modeli i jednym z 5-u konferansjerów) był polonista, Emilian Tomasz Kowalcze. Całość finansowana była z własnych funduszy. W inicjatywie wzięło czynnie udział 70 uczestników, głównie z klas: 1b, 2a, 3a i 4a oraz pojedyncze osoby z klas 2e, 3c oraz 3e . Tworzyli oni zespoły powołane przez autora przedsięwzięcia, m.in.: techniczny, plastyczny, artystyczny, konferansjerów, modeli, medialny. Do projektu grupa plastyczna wykonała 3 plakaty. Gala była sfilmowana i fotografowana. Projekt miał na celu uświetnić I dzień wiosny, ale przede wszystkim oddać hołd naszemu językowi ojczystemu, polskiej i światowej poezji. Ponadto zjednoczyć społeczność szkolną, zintegrować klasy prawno- medialne, wzbudzić zachwyt polską liryką. Galę prowadziło 5-oro konferansjerów w strojach m.in. z międzywojnia. Uczniowie wraz z autorem projektu występowali w dwóch pokazach mody literackiej (przedstawiliśmy 12 postaci wprowadzanych przez heroldów z napisami), czemu towarzyszyła nastrojowa muzyka oraz prezentacja multimedialna dotycząca ukazywanych literatów od antyku po współczesność. Wcześniej uczestnicy projektu szykowali kostiumy, charakteryzację, rekwizyty, tablice z nazwiskami literatów ukazanych podczas pokazu mody. Uczestnicy projektu deklamowali w przebraniach poezję polską i obcą - w sumie 12 mistrzów pióra; prowadzili w rolach Mickiewicza i patrona liceum zabawną polemikę literacką, tworzyli scenografię (m.in. postaci pisarzy, poetek i poetów). Rzeczone manekiny trafiły po gali do pracowni polonistycznej - sali 35. Zespół artystyczny (dział wokalny) wykonał także utwory muzyczne do tekstów: Tuwima, Szymborskiej, Słowackiego przy akompaniamencie (gitara, pianino). Szczegółowe, imienne podziękowania dla wszystkich twórców autor projektu umieścił w ogłoszeniu i wiadomości w dzienniku elektronicznym, znajdują się też one w filmie - relacji z gali.

W dniu 14.03.2024 dziewięcioro uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Grażyny Uchman udało się do Biura Parlamentu Europejskiego, by uczestniczyć w warsztatach dla młodszych ambasadorów programu Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego EPAS.

Podczas wycieczki mieli możliwość obejrzenia multimedialnej wystawy poświęconej funkcjonowaniu instytucji europejskich i pracy posłów, która dostępna jest dla zwiedzających bezpłatnie w oficjalnych językach Unii Europejskiej. Podobne ekspozycje funkcjonują również w 9 innych europejskich miastach, między innymi w Berlinie, Rzymie, Paryżu i Tallinnie.

Razem z uczniami innej przyjezdnej szkoły, aktywnie uczestniczyli w zajęciach mających na celu uświadomienie istotnych kwestii obywatelskich oraz ukazanie znaczenia oddawania głosów podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8, 15 marca, 20 marca - próba generalna: w auli liceum trwają próby uczniów (z klas: 1b, 2., 3. i 4. a oraz kilkorga z: 2c, 3c, 3e) z projektu pod kierunkiem polonisty Emiliana T. Kowalcze do gali Dzień Języka Ojczystego/ Międzynarodowy Dzień Poezji, która odbędzie się 21 marca, w pierwszy dzień wiosny w dwóch odsłonach. Na zdjęciach Aleksandry Pałygi nasze poczynania

8.03.24 r. - odbył się charytatywny turniej piłki nożnej "Gramy dla Kornela".

20.02.24 r. klasa prawno- medialna 3a wraz z wychowawcą, polonistą Emilianem Kowalcze uczestniczyła w 3,5- godzinnej lekcji muzealnej połączonej wraz ze zwiedzaniem placówki - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Podczas zajęć uczniowie poznali dramatyczne losy Polaków od powstania styczniowego do II wojny światowej. Uczestniczyli w inscenizacjach rekonstrukcyjnych np. przesłuchania. Była to prawdziwa lekcja historii w celach więziennych, karcerze, salach multimedialnych etc.

16.02 - koncert walentynkowy

 

14.02 - w dniu Św. Walentego po raz kolejny odbyła się impreza czytelnicza „ Czytanie z Amorem”. Udział w wydarzeniu wzięli:

1.Lena Stańczyk z Alanem Kucmanem piosenka Edith Piaf „La vie en rose”

2. P. Emilian Kowalcze listy miłosne z Chrestomachii staropolskiej Wydry, Rzepki

3. Nina Ostaszewska Jan Lechoń „Zazdrość”

4. Agata Dowgird Konstanty Ildefons Gałczyński „ Na wspólną radość”

5. Marta Szabelska Wisława Szymborska „ Miłość szczęśliwa

6.Stanisłw Świtlik Alfred de Musset „Se voir le plus possible”

7.Magdalena Termion Leopold Staff „Więc można kochać”

8. Maja Strzałkowska Bolesław Leśmian „Gdybym spotkał Ciebie znowu pierwszy raz”

9. Anna Purzycka Agnieszka Osiecka „Filiżanka kawy”

10. Zuzanna Bałazy Julian Tuwim „ Intymny wiersz”

11 Alicja Bania Hymn o miłości list św. Pawła do Koryntian

12. Anna Hut fragment „Mistrza i Małgorzaty”

Imprezę poprowadzili Aleksandra Prysłopska z klasy 3B oraz Jan Stefańczyk z klasy 3C.

13.02 - w ramach "Dnia Bezpiecznego Internetu" organizowanego przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nasi uczniowie przez cały miesiąc uczestniczyli w lekcjach na temat: "Zagrożenia dla naszej prywatności w sieci", "Zmieniam świat! – czym jest aktywizm online", "„Dopamina” – co zrobić, żebyśmy to my kontrolowali technologię?"

8.02 - turniej szachowy

Europejskie wolontariuszki w Słowackim

W dniu 10.01- dwie wolontariuszki z Europejskiego Korpusu Solidarności działające przy Polskiej Fundacji Roberta Schumana, Carla z Francji i Mafalda z Portugalii, przeprowadziły warsztaty z elementów wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej, krajach członkowskich, kulturze Francji i prawach człowieka. Warsztaty odbywały się w języku angielskim i uczestniczyli w nich uczniowie klas IC i IE oraz IIA i IIB.

Od końca grudnia 2023 r. pod kierunkiem autora projektu, Emiliana T. Kowalcze, trwają przygotowania do gali Dzień Języka Ojczystego/ Międzynarodowy Dzień Poezji. Uczniowie wraz z opiekunem (autorem scenariusza i reżyserem) szykują różne atrakcje. Finał projektu (w którym bierze czynny udział ponad 60 osób z kl. 1b,2a, 3a,4a oraz 2e, 3c, 3e) będzie miał miejsce w pierwszy dzień wiosny 21 marca w auli liceum na godzinie 4. lekcyjnej (dla klas: od 1a do 2d) oraz 5. godzinie lekcyjnej (dla klas od 2e do 4e).
Serdecznie zapraszamy!!!

22.12 - Święta już tuż-tuż i atmosfera przygotowań jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu. Uczniowie z klasy 3e w ramach klasowych wigilii wybrali się na zajęcia w Akademii Piekarza w Piekarni-Cukierni "Grzybki". Piekli oraz ozdabiali pierniczki, które później zabrali do domów

15.12 - obchody święta szkoły

11.12.2023 w VII LO obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka w Słowackim w 75 rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Uczniowie odkryli tradycję i znaczenie dokumentu w wymiarze europejskim i międzynarodowym. Zainteresowały nas się sylwetki najważniejszych obrońców praw człowieka oraz autorów tego historycznego dokumentu. W wymiarze unijnym rozmawialiśmy o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Co więcej, między elementami treści z historii i wiedzy o społeczeństwie udało nam się popracować również lingwistycznie czytając fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w językach oryginałów. Na dodatek, uczniowie klas 1c, 1e i 2e przygotowali bardzo ciekawe plakaty

Hurra! 11 grudnia 2023 podano wyniki konkursu EUROSCOLA 2023 ogłoszonego przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Musieliśmy przygotować film i mem zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024. Kreatywność została nagrodzona możliwością wyjazdu na seminarium Euroscola odbywające się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wyjazd jest dofinansowany przez Parlament Europejski. Dalsze szczegóły i terminy wkrótce.
link do filmu:

Głosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego (youtube.com)

Przyjaciele_VII LO im. Juliusza Słowackiego. Warszawa. Małgorzata Malczyk

W dniach 20 – 24 listopada 2023r. grupa naszych 10 uczniów z p. Grażyną Uchman przebywała z wizytą studyjną w Strasbourgu, gdzie wzięła udział w obradach Parlamentu Europejskiego debatującego w sprawie ważnych traktatów. Uczniowie byli świadkami procedury głosowania, co okazało się ciekawym doświadczeniem. Mieli również sposobność zwiedzić piękną Starówkę z katedrą Notre Dame oraz malowniczą dzielnicę Petit France, a także spróbować lokalnych przysmaków.

17.11.2023 - wycieczka klas 3c i 4c  do Wojskowego Potu Lotniczego

10.11.2023 - koncert w auli z okazji Święta Niepodległości

10.11.2023 klasa prawno- medialna, 3a wraz z wychowawcą, Emilianem Tomaszem Kowalcze, udała się na zwiedzanie gmachu i wykład do Polskiego Radia w al. Niepodległości. Po rozmowie z uczniami i blisko godzinnym wykładzie dziennikarki - Agnieszki Kunikowskiej, polskiej aktorki dubbingowej i telewizyjnej, lektorki telewizyjnej, prowadzącej m.in. audycje dla dzieci w Programie I Polskiego Radia a od 2019 gospodarzem Lata z radiem, poszliśmy pod przewodnictwem kolejnego dziennikarza zwiedzać gamach, uczestnicząc także czynnie w audycji Polskiego Radia Kierowców. Byliśmy między innymi w archiwach Polskiego Radia. Oglądaliśmy jego olbrzymie zasoby. Później nawiedziliśmy m.in. studia PR1, PR2, PR Czwórki oraz Polskiego Radia Kierowców. Wychowawca - tradycyjnie - rejestrował wszystko w postaci zdjęć.
(opr. Emilian Tomasz Kowalcze)

W dniach 7-8 listopada w naszej szkole odbyły się Dni Prawne, w których uczestniczyły wszystkie klasy o profilu prawo-medialnym. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy wykładu radczyni prawnej pani Moniki Drab Matura i co dalej? Gościliśmy również Sędziego Sądu Okręgowego, pana Piotra Gąciarka, który opowiedział o problemie praworządności. Kolejnym prelegentem był adwokat pan Krzysztof Nowiński oraz pani Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz - dyrektorka Sądu Arbitrażowego. Ponadto w tym roku zaprosiliśmy również osobę spoza grona prawników, a mianowicie pana Roberta Mazurka, który opowiedział o pracy dziennikarza w środowisku politycznym. Kolejnego dnia mieliśmy przyjemność wysłuchać pani Magdaleny Kurłowskiej, pani adwokat Anny Adamczyk oraz pani prokurator Katarzyny Walendziak. Tegoroczne Dni Prawne urozmaiciła symulacja rozprawy sądowej, prowadzonej przez panią adwokat Martę Skrzykowską, podczas której uczniowie mogli się wcielić w rolę prokuratorów, adwokatów oraz sędziów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzenia i dziękujemy wszystkich, którzy mieli wkład w jego organizację.
Ewelina Mentrak 1a

6.11 i 17.11 zajęcia dla uczniów klasy 1b i 1c "Świadomi w sieci zagrożeń"

6.10 i 24.10 uczniowie klasy 1a i 2a wraz z wychowawcami p. M. Ciasiem i p. G. Świderskim odwiedzili groby zmarłych pracowników naszej szkoły

16.10.2023 - wyjście całej społeczności szkolnej na seans filmowy "Chłopi" z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

11.10.2023 - w auli szkoły odbył się Dzień Języków.

10.10.2023 - w auli szkoły z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu dla uczniów klas pierwszych odbyły się zajęcia o tematyce" "Cyberbezpieczeństwo" i "Jak radzić sobie z dezinformacją w sieci?" - Lekcja prowadzona przez NASK.

10.10.2023 – W naszej szkole odbyły się prawybory zorganizowane w ramach projektu „Młodzi głosują” przeprowadzone samorząd uczniowski. Uczniowie mieli możliwość oddania głosu na poszczególne komitety wyborcze oraz wzięcia udziału w referendum. Celem akcji było zwiększenie świadomości uczniów na temat ordynacji wyborów, komitetów wyborczych i ich programów oraz aktywności obywatelskiej.

Lekcja z poezją
Dnia 04.10.2023r. w ramach 51 Warszawskiej Jesieni Poezji odbyła się w naszym liceum „Lekcja z poezją”.
W czasie lekcji uczniowie spotkali się z poetami: Utą Przyboś, Grzegorzem Trochimczukiem i Marleną Zynger. Poeci zaprezentowali swoje wiersze i zachęcali uczniów do wzięcia udziału w obchodach 51 Warszawskiej Jesieni Poezji. W drugiej części spotkania goście zaprosili uczniów do zaprezentowania swoich wierszy. Apel spotkał się z bardzo dużym odzewem. Okazało się, że w naszej szkole jest wiele talentów poetyckich.

Organizatorki: Beata Burdelska i Justyna Winiarczyk

20-22 września 2023 – Klasa 3a (prawno – medialna) odbyła swą trzecią (po klasie 1. I 2.) wycieczkę wraz z wychowawcą, polonistą -Emilianem T. Kowalcze wg autorskiego programu opiekuna – tym razem do Grudziądza, Gdańska, Starogardu Gdańskiego śladami m.in.: gotyku, neogotyku, renesansu. Odbyła kilka lekcji muzealnych m.in. w Teatrze Szekspirowskim, Muzeum Kociewia, z przewodnikami zwiedzała trzy miasta. Zdobywaliśmy wieże zamku, katedry oraz zabytkowej latarni w Nowym Porcie z widokiem na Westerplatte. Podziwiała liczne świątynie, baszty, spichlerze, zamki, bramy miejskie, ratusze, kamienice, itd. Wchodziła do ich wnętrz. Widzieliśmy zwodzone mosty, kanały Żuław Wiślanych, zabytki techniki, panoramy miast. Wieczorami z dwojgiem opiekunów, w tym Anną Matejko, klasa chodziła na zachód słońca nad morze w Sztutowie. Wychowawca z pasją fotografował i filmował wyprawę, wychowankowie robili fotoreportaże z wycieczki.

 

22 września - ślubowanie uczniów klas pierwszych

20 września - klasa 1D uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Instytut Reportażu. Punktem wyjścia do dyskusji były „Treny” Jana Kochanowskiego. Uczniowie na ich przykładzie z Wojciechem Szotem analizowali przypadek obecności dziecięcego bohatera w literaturze. Wraz z Łukaszem Pilipem zastanawiali się nad sposobem pracy z młodymi bohaterami w reportażach. Na koniec Justyna Dąbrowska opowiedziała jak rozmawiać ze sobą, jak rozmawiać z trudnym bohaterem oraz jak poruszać trudne tematy (tak, jak śmierć Urszulki).

15 września - 30 Akcja Sprzątanie Świata

W dniu 08 września po raz 12 odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. W tym roku Nasi nauczyciele i uczniowie prezentowali ,,Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” w kolejności:
1. Pan Emilian Kowalcze
2. Lena Stańczyk z klasy 3 d śpiew
3. Anna Hut z klasy 3e
4. Pani Zuzanna Chruścikowska
5. Marta Szabelska z klasy 4a
6. Nina Ostaszewska z klasy 4 d
7. Pani dyr. Agata Dowgird
8. Iwona Hajduk z klasy 3e
Impreza czytelnicza jak zawsze cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzorowe zachowanie.

Beata Burdelska i Justyna Winiarczyk

4 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Wydarzenia archiwalne