Wydarzenia bieżące – rok szkolny 2020/2021

12 października
Dzień bezpiecznego komputera - pogadanka na temat. cyberbezpieczeństwa dla uczniów klas o profilu matematyczno informatycznym

9 października
w klasie prawno- medialnej -2a3 odbyły się zajęcia na temat globalizacji mediów zorganizowane przez E. Kowalcze, opiekuna klas dziennikarskich a prowadzone przez Annę Mierzejewską, absolwentkę profilu medialnego, obecnie studentkę czwartego roku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia dotyczyły m.in.: prasy, radia, telewizji, Internetu, w tym mediów społecznościowych.

02 października
zajęcia zorganizowane przez opiekuna klasy medialnej, Emiliana Kowalcze, w kl. 2a3 (prawno- medialnej) z podstaw scenopisarstwa. Uczniowie mogli zapoznać się z podstawami warsztatu w tej dziedzinie, adekwatną terminologią, strategiami działania. Zajęcia prowadziła Maria Moździerzewska, absolwentka klasy dziennikarskiej, obecnie studentka przygotowująca pracę dyplomową, zajmująca się na co dzień reklamą, filmem.

25 września
odbyły się dla klasy 2a3 (prawno- medialnej) zajęcia z historii fotografii i fotografii w mediach zorganizowane przez opiekuna klasy dziennikarskiej, Emiliana Kowalcze. Wykład był prowadzony przez absolwentkę profilu medialnego, studentkę m.in. trzeciego roku Warszawskiej Szkoły Reklamy, Marię Moździerzewską.

10 września
Narodowe Czytanie „Balladyny” inaczej niż w latach ubiegłych nie przebiegało w auli z udziałem szerokiej publiczności. Tym razem fragmenty tekstu dramatu czytano w bibliotece i nagrywano. Nagranie jest dostępne na portalach społecznościowych.
Odbyło się spotkanie samorządu szkolnego z dyrekcją. Samorząd odniósł się do obecnych warunków pracy szkoły, przedstawił formę i terminarz wyborów nowego zarządu samorządu oraz wraz z dyrekcją zastanawiał się nad nową formułą szkolnych przedsięwzięć, by były one bezpieczne w obecnej sytuacji epidemicznej.

W ramach akcji narodowego czytania w bibliotece i czytelni VII L0 bibliotekarki - Beata Burdelska i Justyna Winiarczyk - zorganizowały, z  pomocą techniczną pedagog, Marty Kammbach,  głośną lekturę "Balladyny" autorstwa patrona naszego liceum. Akcję nadawano online i zarejestrowano na Facebooku liceum i biblioteki. Lektorami byli uczniowie klasy medialnej i prawno- medialnej: Julia Chwiałkowska, Zofia Rutkowska,  Barbara Wilczyńska, Julia Dąbek, Hanna Mastelarczuk, Krzysia Gąsiorowska, Karol  Seliga, Wiktoria Miśkiewicz i  Kamila Łuczyk (1a, 2a3, 3e) wraz z opiekunem profilu, polonistą, Emilianem T. Kowalcze, który rozpoczął spotkanie swoją interpretacją postaci Filona. Ponadto wystąpiły także p. Grażyna Uchman, anglistka i pedagog, Marta Radziszewska. Inicjatywę poprowadziła w roli konferansjera Aleksandra Hołówek z klasy medialnej, 3e. Zapraszamy na Facebook do obejrzenia i wysłuchania wydarzenia:

www.facebook.com/liceum7

7 września
Osoby zainteresowane spotkały się w kościele przy placu Narutowicza na mszy rozpoczynającej rok szkolny z udziałem księdza proboszcza i księdza uczącego religii w naszym liceum.
2-8 września
Odbyły się warsztaty integracyjne dla klas pierwszych prowadzone przez psychologa – absolwenta VII LO oraz szkolny zespół psychologiczno-pedagogiczny.
1 września
Rozpoczęliśmy rok szkolny w warunkach pandemii. Z uwagi na szczególną sytuację uroczystość inauguracyjna odbyła się w hali sportowej 4 razy. Poszczególne klasy siedziały oddzielone od innych pustymi sektorami. Uczestnicy uroczystości mieli maseczki. Spotkania prowadzili przedstawiciele samorządu szkolnego. Podczas każdej z czterech uroczystości odtworzono hymn państwowy, a następnie uczniowie klasy trzeciej zaśpiewali i zagrali hymn szkolny – „Testament mój” Juliusza Słowackiego. Pani dyrektor w swoich wystąpieniach odniosła się zarówno do rocznicy wybuchu II wojny światowej, jak i obecnej sytuacji szkoły. Samorząd szkolny przedstawił plany na nadchodzący rok szkolny. Następnie uczniowie przeszli do sal na spotkania z wychowawcami.

Wydarzenia archiwalne