Wydarzenia 2019/2020

Comiesięczne koncerty Filharmonii Narodowej w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych  - Inauguracja 18 września.

8 czerwca - rozpoczęły się matury.

W ostatnim czasie klasa 1D brała udział w zajęciach on-line o tematyce łączącej wątki ekologiczne z zagadnieniem języka sztuki i jego użyteczności w mówieniu o współczesnych problemach cywilizacyjnych.
28 maja - klasa 1D „odwiedziła” Muzeum Sztuki Nowoczesnej, aby zapoznać się z ideą wystawy „Wiek półcienia". Spotkaniu towarzyszyło hasło „Sztuka Ziemi w epoce człowieka", które stało się pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytania: jak należy rozumieć termin sztuka Ziemi w l. 20. XXI w.?, dlaczego w l. 70. artyści zajęli się działaniami o Ziemi i przy użyciu ziemi?, a wreszcie: o czym i w jaki sposób mówią artyści zainteresowani naszą planetą dziś, czy mianem sztuki Ziemi możemy określić działania artystów podejmujących temat kryzysu klimatycznego?
20 maja - pierwszoklasiści mieli okazję obejrzeć wystawę „Co dwie sztuki to nie jedna". Zwiedzanie prowadzone było pod hasłem „Co z tym klimatem?". Podczas wirtualnego spaceru uczniowie poddawali aktywnej refleksji sposób, w jaki artystki i artyści mówią o problemach klimatycznych, oceniali, jak twórcy poprzez swoje prace komentują rzeczywistość i w jakim stopniu mogą kształtować świadomość oraz wrażliwość odbiorców na palące problemy współczesnego świata.
14 maja - klasa 2D natomiast uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pana Michała Zdunika, dramatopisarza, reżysera, kompozytora muzyki teatralnej i pracownika naukowego, reprezentującego Pracownię Historii Dramatu 1864-1839 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Tematem spotkania była tzw. Wielka Reforma Teatralna i wpływ nowych prądów w dramaturgii przełomu wieków na twórczość Stanisława Wyspiańskiego.

Uczniowie klas prawnych brali (i biorą) udział w zajęciach w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Zajęcia odbywają się on-line we wtorki i dotyczą różnych obszarów prawa. Zakończyliśmy już prawo cywilne i prawa konsumenta, zaczynamy prawo karne.
Część uczniów skorzystała też z oferty Akademii Leona Koźmińskiego i wzięła udział w spotkaniach organizowanych on-line przez Studencką Poradnię Prawną tej uczelni.Seminaria dotyczyły zagadnień związanych z dziedzinami prawa, takimi jak: prawo i postępowanie karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ponadto niektórzy uczniowie klasy 2a na własną rękę uczestniczyli w webinariach dotyczących zagadnień prawnych.

kwiecień - wydanie gazetki szkolnej Lustro

Zdalne nauczanie

Działania p. Małgorzaty Malczyk w czasie pandemii:
1. napisała i złożyła projekt kolejnego Erasmusa - Edukacja Szkolna KA229 "Climate Change and Art" na lata 2020-2022. Partnerzy: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Grecja.
2. prowadziła lekcje z okazji Dnia Europy i 70. rocznicy Deklaracji Schumana z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach Komisji Europejskiej i Europeany
3. Europejski Plan Rozwoju Szkoły.

24 kwietnia - odbyło się online uroczyste zakończenie nauki w klasach trzecich. Maturzyści wysłuchali wystąpienia pani dyrektor. Rozpoczęło się ono słowami:
Kochani Maturzyści Liceum Słowackiego!
Właśnie kończy się dla Was ten dziwny rok szkolny z nagle przeniesionymi zajęciami z budynku szkolnego do Internetu i wielką niewiadomą dotyczącą terminu matury. Życie napisało dla nas nieoczekiwany scenariusz i musimy się z tym pogodzić. Złość, bunt czy zniechęcenie nie pomogą nam w tej trudnej sytuacji. Potrzebna jest cierpliwość i spokojna, konsekwentna realizacja tych planów i zamierzeń, na które możemy mieć wpływ. Myślę, że znajdziecie w sobie siłę, żeby dobrze wykorzystać czas do egzaminów maturalnych.
Następnie maturzyści spotkali się z wychowawcami na wideokonferencjach. Zarówno uczniowie klas trzecich, jak i ich rodzice otrzymali przez dziennik elektroniczny listy od dyrekcji i grona pedagogicznego. Samorząd szkolny również przygotował wystąpienie do uczniów kończących Słowackiego. Z kolei maturzyści żegnali szkołę m.in. takimi słowami:
Szanowna Dyrekcjo Szkoły, Kadro Pedagogiczna,
ostatni dzień w macierzystej szkole , ostatnie beztroskie chwile, spędzone wśród sprawdzonych przyjaciół - nauczycieli, koleżanek i kolegów z klasy.(choć w obliczu pandemii wirtualnie)! Łza nostalgii spływa, a jednocześnie serce się na wolność, wielki świat wyrywa. Młodości, uwierz w sny czyste i złote, Które nad formy przelatują stare, A masz broń pewną na świata ciemnotę, Masz we snach twoich już stworzoną wiarę. - pisał Juliusz Słowacki, patron VII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Wtórował mu Adam Mickiewicz: Młodości! ty nad poziomy Wylatuj, a okiem słońca Ludzkości całe ogromy Przeniknij z końca do końca! Żaden z tych młodych abiturientów nie wzniósłby się jednak nad poziomy, gdyby nie nauczyciele, ich przewodnicy; ci, którzy wyposażyli młodzież w broń pewną - wiarę, wiedzę, ciekawość świata, otwartość. To zaangażowanie, cierpliwość, wytrwałość, odpowiedzialność kadry pedagogicznej szkoły, naprostowały ścieżki uczniów, wskazały im kierunek, w którym powinni podążać, otworzyły
drzwi do wielkiego świata. Pozwoliły dzień za dniem odkrywać tajemną wiedzę, rozwiązywać zagadki świata nauki. Dały im wiarę we własne możliwości, pobudziły apetyt na życie, przygotowały do mierzenia się z losem. Wspaniała atmosfera szkoły, poczucie bezpieczeństwa, przynależności, panujące wśród uczniów, wyposażyły młodych w wiarę w człowieka, nauczyły szukać ich w nim dobra i bezinteresowności. Za wszystkie Wasze wysiłki, za Wasz trud, Dyrekcjo i Nauczyciele, z całego serca dziękujemy zapomnianymi słowami piosenki Filipinek: Tą piosenką Cię żegnamy, profesorze, nasze myśli będą zawsze z Tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze, za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać Twe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Pragniemy również podziękować pozostałym pracownikom szkoły i ich pożegnać .

22 kwietnia - uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w warsztatach on-line prowadzonych w Galerii Sztuki „Zachęta”. Zajęcia nosiły tytuł „Domowy słownik wizualny" i dotyczyły zaangażowanej społecznie twórczości Andrzeja Tobisa.

2-8 kwietnia - odbyły się matury próbne online

11 marca - to ostatni dzień lekcji w budynku szkolnym. Pandemia koronawirusa spowodowała, że władze państwowe zdecydowały o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych. Gdy tylko pojawiła się w mediach informacja na ten temat, pani dyrektor odwiedziła wszystkie klasy znajdujące się w budynku i poprosiła o ustalenie z nauczycielami dróg przekazywania informacji i plików z materiałami do nauki. Następnego dnia nie było już uczniów w budynku, spotkali się natomiast nauczyciele i ustalili podstawowe zasady zdalnego nauczania. Kolejne spotkania rady pedagogicznej miały już formę online.
W następnych dniach przeprowadziliśmy ankietę online związaną z dostępem uczniów do internetu oraz posiadaniem przez nich odpowiedniego sprzętu. Dzięki pomocy rodziców i różnych instytucji, w tym PZU, KPMG, BNP Paribas, fundacji Spełnianie Dziecięcych Marzeń pozyskano laptopy (część z modemami i bezpłatnym, nielimitowanym dostępem do internetu), które wypożyczono potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po szkoleniu online dla nauczycieli rozpoczęliśmy pracę z platformą Microsoft Teams.

Czytanie z Amorem
27.02 - po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „Czytanie z Amorem”. Wszyscy zainteresowani spotkali się na piątej lekcji w auli szkolnej, specjalnie na tę okazję udekorowanej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i romantycznej atmosferze. Imprezę poprowadzili Marcel Powsiński i Michał Szyszko uczniowie klasy 3a, a piękne utwory o miłości przedstawili nam:
1. P. Emilian Kowalcze A. Osiecka „ Miasteczko cud”
2. Marta Ziętek 1d4 W. Szymborska „ Miłość szczęśliwa”
3. Michał Zieliński 1c3 John Donne „ Waleta, żalu zabraniająca”
4. P. Grażyna Uchman M. Pawlikowska- Jasnorzewska „ Zakochani nad morzem”
5. Karol Seliga 2e A. Mickiewicz „ Dzień dobry
6. Daria Górniewska 3d „ Jak zapomnieć” Jeden Osiem L
7. Maria Cieślikiewicz 1e3 H. Poświatowska „Odkąd Cię poznałam”
8. Karol Seliga 2e A. Mickiewicz „ Dobry wieczór”
9. Aleksandra Stępień 3a R. M. Rilke „ Zagaś mi oczy”
10. Krzysztofa Gąsiorowska 1a3 Sofona „Athida”
11. Karol Seliga 2e A. Mickiewicz „ Dobranoc”
12. P. Marta Kammbach autor nieznany „Czy pamiętasz jak to było”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

Beata Burdelska
Justyna Winiarczyk

Uroczyste wręczenie nagród uczniom wyróżnionym w projekcie "Stop mowie nienawiści".

25.02 - cała społeczność naszej szkoły otrzymała z rąk prezydenta Rafała Trzaskowskiego list gratulacyjny w związku z uzyskaniem wybitnych wyników edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz nagrodę w wysokości 10000 na zakup pomocy dydaktycznych.

21.01 - zajęcia dla klas 1a3, 1b4 i 1e3 z Policją  "Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność karna".

17.01 - UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ HALI SPORTOWEJ VII LO

Punktualnie o godzinie jedenastej rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia naszej nowej hali sportowej. Spotkanie zaczął utwór muzyczny wykonany przez zespół „Not Big But Band” prowadzony przez absolwentów naszej szkoły, który powstał przed czterema laty w sali, na której miejscu wybudowano otwieraną właśnie halę. Następnie uczniowie prowadzący uroczystość powitali zgromadzonych gości, a wśród nich wiceprezydent miasta Warszawy Renatę Kaznowską, burmistrz Katarzynę Łęgiewicz i jej zastępczynie Ewę Kacprzyk-Szymańską i Marię Środoń, dyrektor Biura Edukacji Joannę Gospodarczyk, radnych miasta i dzielnicy, naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Krzysztofa Grochowskiego, dyrektorów ochockich placówek oświatowych i wiele innych osób. Prowadzący wypowiedzieli znamienne słowa: „ Witamy w najpiękniejszej warszawskiej hali sportowej w najpiękniejszej szkole”. Zaśpiewany został hymn naszej szkoły – „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Agata Dowgird. Oto najważniejsze fragmenty jej wystąpienia:

„Szanowni Państwo,

Z ogromną radością mogę poinformować, że hala sportowa VII Liceum Ogólnokształcącego zostaje udostępniona uczniom.

Inwestycja, którą widzimy, jest niezwykle ważna z wielu powodów. Dodatkowe sale i toalety ułatwią nam życie po reformie oświaty, która zwiększyła liczbę klas. Można powiedzieć, że ta hala pojawiła się jak na zamówienie w najbardziej potrzebnym momencie. Jednak najważniejszym powodem zadowolenia ze zrealizowania inwestycji jest troska o zdrowie młodego pokolenia. Każda złotówka włożona w infrastrukturę sportową zwraca się wielokrotnie dzięki poprawie stanu zdrowia Polaków. Warunki, jakie zostały stworzone uczniom Słowackiego, zachęcają do uprawiania sportu. Lekcje wychowania fizycznego poprawiają sprawność fizyczną, uczą działania w zespole, pomagają odreagować stres, przyzwyczajają do tego, że ruch powinien być częścią codziennego życia. Atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego, warunki, w jakich się odbywają, mają na to ogromny wpływ. Zamierzamy również organizować tu wydarzenia sportowe nie tylko dla naszych uczniów, ale też takie, do udziału w których zaprosimy inne placówki. Mamy w tym pewne doświadczenie – jesteśmy organizatorami festiwalu Taniec i ruch. I wreszcie, jako nauczycielka przedmiotu humanistycznego widzę w tej hali także przestrzeń do realizowania wydarzeń kulturalnych, co dziś zapoczątkujemy, bowiem oprócz pokazów sportowych odbędzie się koncert. Zajęcia w hali poprawią też bezpieczeństwo odbywanych lekcji wychowania fizycznego, do czego przywiązujemy ogromną wagę. Zresztą dlatego jako pamiątkę dzisiejszego spotkania przygotowaliśmy dla wszystkich odblaskowe opaski. Podsumowując, mogę z całą stanowczością stwierdzić, że hala sportowa naszej szkoły to bardzo dobra inwestycja w zdrowie, samopoczucie, bezpieczeństwo i rozwój młodego pokolenia. To inwestycja w przyszłość.

Bardzo dziękuję władzom Warszawy za zrealizowanie naszego marzenia – marzenia wielu roczników uczniów. Dziękuję zarządowi miasta i dzielnicy oraz radnym za zrozumienie potrzeb młodych ludzi, ale też i tych starszych, którzy zgłaszają do nas potrzebę udostępnienia hali w godzinach wieczornych. Dziękuję projektantom i wykonawcom. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego projektu – hali sportowej na miarę edukacji w XXI wieku.”

Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w swoim wystąpieniu mówiła o tym, że nowy obiekt będzie służył kolejnym pokoleniom mieszkańców Warszawy. Wspominała sukcesy liceum Słowackiego i stwierdziła, że prosty przepis na sukces w oświacie to znakomita kadra, wspaniali uczniowie i dobra infrastruktura.

Następnie burmistrz Katarzyna Łęgiewicz dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Podczas uroczystości z rąk prezydent Kaznowskiej nasza szkoła otrzymała nagrodę za sukcesy sportowe. Podziękowano również rodzicom i fundacji „Spełnienie dziecięcych marzeń” za pomoc w sfinansowaniu maszyny do sprzątania boiska. Fundacja, która prowadzi w naszej szkole również warsztaty dla uczniów, otrzymała medal „Przyjaciel Słowackiego”. Przedstawiono także historię sportu w naszej szkole. Odbył się koncert i pokazy taneczne, po czym rozpoczęły się rozgrywki sportowe, w tym mecz uczniowie-nauczyciele w siatkówkę. Goście zwiedzili cały obiekt.

12.01 -  zorganizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki z tegorocznej zbiórki są przeznaczone na zakup sprzętu do dziecięcej medycyny zabiegowej. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „WIATR W ŻAGLE”. Kwota zebrana na 28 finale WOŚP w naszej szkole to 81 142,32 zł co stanowi nowy rekord. Trzy największe sumy uzbierali: Karolina Wolska (2d) – 4675,60 zł, Marta Kuźmińska – 3343,79 zł i Jan Lorenc – 2368,26 zł. Wszystkim wolontariuszom, pomocnikom i opiekunom z całego serca dziękujemy!

SZKOLNE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

20.12 - odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne w auli. Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem siostry Beaty i księdza Grzegorza. W pięknej, świątecznej scenografii występowali poszczególni uczniowie i całe klasy. W występach klas często brali udział także nauczyciele. Śpiew przeplatany był pełnymi mądrości słowami mówiącymi o tym, co naprawdę liczy się w ludzkim życiu. Spotkanie zakończyło wystąpienie pani dyrektor Agaty Dowgird, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następnie uczniowie udali się na spotkania klasowe. Po ich zakończeniu odbyła się uroczystość, w której wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy szkoły.

WIGILIA HUMANISTÓW Z ABSOLWENTAMI KLAS „D”

19.12 - nauczyciele, uczniowie i absolwenci spotkali się w auli szkolnej. Rozpoczęła się trzydziesta pierwsza Wigilia klas D. Uczniowie przygotowali dwa występy – spektakl klasy 2D i piosenki z musicalu „Metro” w wykonaniu klasy 3D. Nieoczekiwanie i ku radości wszystkich wystąpiła z piosenką także absolwentka Kinga Tuźnik – była przewodnicząca samorządu szkolnego i autorka wielokrotnie nagradzanego, kręconego na szkolnym obozie filmu „Dworzec 5:15”. Świąteczne życzenia złożyli prowadzący uroczystość uczniowie oraz pani dyrektor Agata Dowgird – twórczyni autorskich klas humanistycznych w naszej szkole. Potem był czas na indywidualne życzenia oraz dzielenie się opłatkiem. Następnie Mikołaj wręczał prezenty. Czas umilały serdeczne rozmowy i przygotowany przez uczniów poczęstunek.

18.12 - wycieczka klasy 2c po Warszawie szlakiem "Lalki" Bolesława Prusa.

Wigilia BNP Paribas.

17.12 - debaty oksfordzkie.

ŚWIĘTO SZKOŁY

16.12 - tegoroczne Święto Szkoły rozpoczęło wystąpienie pani dyrektor, która przypomniała uczniom najważniejsze zdarzenia z historii szkoły. Mówiła między innymi o obchodzonych przed wojną, a także w czasie II wojny światowej świętach szkoły. Wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Najbardziej prestiżową Nagrodę Patrona Szkoły dla szczególnie zaangażowanego społecznie ucznia otrzymał Marcel Powsiński – przewodniczący szkolnego samorządu w roku 2018/2019, autor, reżyser i aktor wielu szkolnych spektakli, konferansjer szkolnych i dzielnicowych imprez. Wystąpili i otrzymali nagrody laureaci konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego. Książki autorstwa Olgi Tokarczuk i pamiątkowe dyplomy dostali zwycięzcy konkursu na recenzję wybranego tekstu literackiego noblistki. Odbyły się występy artystyczne utalentowanych uczniów i konkursy. Wystawiono też spektakl w reżyserii Marcela Powsińskiego. Szczególny entuzjazm wzbudził koncert nauczyciela języka angielskiego, pana Michała Skórki – uznanego muzyka wydającego albumy.

NIEDZIELNY KONCERT

15.12 - w auli szkolnej odbył się koncert zespołu prowadzonego przez naszego absolwenta Michała Żbikowskiego o nazwie „Not Big But Band”. W związku z rozpoczęciem piątego roku działalności grupy Michał wspominał jej początki i pierwsze spotkania na terenie naszej szkoły. Wyraził też pragnienie, by zespół zagrał w nowo zbudowanej hali sportowej.

DZIEŃ DLA ŚRODOWISKA

Trwający od kwietnia 2019 cykl warsztatów laboratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych „Zielona Balwiernia Słowackiego” jest kontynuacją zajęć „Mam OCHOTĘ na eksperyment naukowy” w których poprzednio uczestniczyli uczniowie warszawskich gimnazjów. W trakcie zajęć aktualnej edycji można samodzielnie wyprodukować naturalne mydła, spowodować aby kora drzew i zielony barwnik liści zaczęły świecić w ciemności oraz poznać podstawy naturalnego survivalu. W prowadzeniu warsztatów, których tematy i metody opracowała Ida Mikołuszko dzielnie pomagają Milena Dziewicka, Patrycja Markowska, Tomek Marmur, Ola Piotrowska, Maja Poźniak, Weronika Sadowska i Wiktoria Skiba. Wszyscy są uczniami klasy 2f.

12.12 - odbył się w naszej szkole Dzień dla Środowiska. Klasa 1E3 wraz z wychowawczynią Marią Sielatycką przygotowała prezentację multimedialną na temat zagrożeń dla środowiska oraz warsztaty. Uczniowie pokazali, jak samemu przygotować kosmetyki, sznurkowe siatki na zakupy, wielorazowy, higieniczny materiał do pakowania kanapek. Uczyli, jak można wykorzystać niepotrzebne resztki do stworzenia przydatnych rzeczy.  Uczniowie klasy 1e3 przygotowali i przeprowadzili warsztaty i pokazy pod hasłem „DZIEŃ DLA ŚRODOWISKA”. Uczestnicy mogli dowiedzieć się na czym polegają antropogeniczne zagrożenia dla naturalnego środowiska Ziemi oraz nauczyć się w jaki sposób ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Każdy miał możliwość sprawdzenia swoich sił w stolarce kartonowej tworząc meble z tektury, wykonania jedynej i niepowtarzalnej sznurkowej siatki na zakupy, ozdób i akcesoriów z niepotrzebnej odzieży, poznać receptę na naturalne kosmetyki i sposób wykonania „woskowijki” znanej również pod nazwą „bee's wrap”.

6.12 - wyjścia klas do kina z okazji mikołajek.

5.12 - uczniowie naszej szkoły pisali listy mobilizujące ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

4.12 - w naszej szkole odbyły się XVI Dzielnicowe obchody Święta Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą". Liceum Słowackiego gościło w swoich murach wiele szkół i placówek działających na terenie dzielnicy Ochota. Więcej...

3.12 - wyjście klasy 1e3 "Warszawa - szlakiem czterech kultur".

22.11 - grupa uczniów z klasy 2b wzięła udział w debacie "Ziemia na rozdrożu. Zmiany klimatu na prawa człowieka". Debata odbyła się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

18-19.11 - dwudniowa sesja prawna w auli VII LO dla klas prawnych i prawno - medialnych.

16.11 - sobotnie wyjście uczniów z klas medialnych, prawno- medialnych i humanistycznych do Ośrodka Kultury Ochoty na wykład "30 lat literatury" m.in. prof. Anny Nasiłowskiej, Anny Piwowskiej, Piotra Matywieckiego i Anny Janko.

15.11 - klasa 1A3 była na zajęciach w sądzie administracyjnym, uczestniczyła tam w symulacji rozprawy.
Klasa 3C uczestniczyła w warsztatach z programowania w języku Python prowadzonych przez absolwenta.

13.11 - grupa uczniów z klasy 2b wzięła udział w warsztatach pt. "Zmiany klimatu a prawa człowieka" Warsztaty odbyły się w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce, a poprowadził je przedstawiciel organizacji WWF.

Jak co roku uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, spotykając się w auli. Wysłuchaliśmy ciekawego, multimedialnego wykładu dr Hanny Skierczyńskiej.
Klasa 2D uczestniczyła w kolejnych, cyklicznych warsztatach w Zachęcie.
Klasa 2C wzięła udział w warsztatach na Wydziale Fizyki UW.

12-14.11 - Pani dyrektor Agata Dowgird wraz z przedstawicielami nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w II Międzynarodowym Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Przedstawiła tam wystąpienie pt. „Miejsca mają znaczenie. Partycypacja jako metoda zarządzania na przykładzie zmian w szkolnej przestrzeni”. Panie Elżbieta Rutka-Wierzejska i Teresa Sasin zaprezentowały realizowany w naszej szkole Edukacyjny Kongres Bankowy.

12.11 - w klasie medialnej (2e) odbyły się warsztaty zorganizowane przez opiekuna profilu- E.T. Kowalcze - na temat reportażu Kapuścińskiego i Krall prowadzone przez Natalię Fabisiak, absolwentkę profilu oraz dziennikarkę- stażystkę i studentkę.
Wyjście klas 1b3, 1c3, 1c4, 2c, 3c do "Kinoteki" na prelekcję "Gwiazdy".

Grupa uczniów ucząca się francuskiego uczestniczyła w zajęciach „Francja czy Francje?” poświęconych różnorodności regionów w tym kraju na Wydziale Romanistyki UW.

8.11 - spotkanie w auli z Fundacją Uniwersytet Dzieci.

Klasa 1A4 brała udział w symulacji rozprawy sądowej.
Klasy D uczestniczyły w wykładzie na temat kultury antyku.

7.11 - Olimpiada statystyczna i Olimpiada z języka angielskiego.

6.11 - klasa 2A brała udział w zajęciach prowadzonych przez prawników na temat upadłości konsumenckiej.

5.11 - klasa 2D uczestniczyła w cyklicznych zajęciach w Zachęcie.

4.11 - zajęcia dla klas 1c3 i 1c3 z Policją  "Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność karna".

Klasy 1A4 i 1A3 w ramach Akademii Młodego Prawnika uczestniczyły w zajęciach poświęconych prawu podatkowemu.

W dniu 31 października  po raz kolejny odbyła się w naszej szkole impreza czytelnicza ,,Czytanie z dreszczykiem”. Imprezę brawurowo poprowadzili: Marcel Powsiński z klasy 3A i Aleksandra Hołówek z klasy 2E. Nasi zacni artyści wystąpili w następującej kolejności:
1. Pan Emilian Kowalcze
Stanisław Jerzy Lec „Deszcz, deszcz, duchy”
2. Marysia Melnyk klasa 1c3
Leopold Staff „Czarna godzina”
3. Pani Grażyna Uchman
Ludwik Jerzy Kern „Zabawa duchów”
4. Szymon Rzepiński - klasa1c3
Wisława Szymborska „ O śmierci bez przesady”
5. Pani dyrektor Agata Dowgird
Olga Tokarczuk opowiadanie „Przetwory” ze zbioru „Opowiadania bizarne”
6. Daria Górniewska i Antonina Dobrowolska - klasa 3D
J. Brzechwa „Witajcie w naszej bajce”
7. Pani Małgorzata Malczyk
Edgar Alan Poe „The Raven”
8. Marta Ziętek klasa 1d4
Wisława Szymborska „Kot w pustym mieszkaniu”
9. Adam Danilczuk klasa 3A
,,Aria Skołuby” Straszny Dwór Stanisława Moniuszki
10. Pani Marta Kammbach
Heinrich Hoffman „O Juleczku co miał zwyczaj ssać palec.”
Oprawę muzyczną stanowiły utwory : ,,Śmierć i wyzwolenie” Richard’a Strauss’a i ,,Muzyka żałobna” Witolda Lutosławskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy: artystom, prowadzącym i sekcji technicznej. Pragniemy też podziękować uczestniczącym w wydarzeniu klasom za wzorowe zachowanie.

1B3 i 1B4 odwiedziły cmentarz Powązki.
Klasa 2D uczestniczyła w cyklicznych zajęciach w Zachęcie.

29.10 - Klasy 1A3 i 1A4 wybrały się do Przestrzeni from Facebook. Jest to nazwa miejsca przy ulicy Koszykowej i jednocześnie ogólnopolskiego programu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach w ramach Akademii Dobrej Komunikacji i podnosili swoje kompetencje cyfrowe.

28-29.10 - nasza uczennica- absolwentka kl. 3e, medialnej, Zuzanna Maciaszek, Laureatka III Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej wraz z opiekunem merytorycznym i profilu medialnego, Emilianem T. Kowalcze uczestniczyła Filmotece Narodowej i Instytucie Audiowizualnym w warsztatach, wykładach i konferencji na temat filmu, wizytach studyjnych oraz uroczystej gali w kinie Iluzjon w ramach 10 Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Laureatka i jej opiekun odebrali dyplomy, nagrodzona zaś ponadto medal, pokonawszy 700 uczestników Olimpiady i zająwszy 6 miejsce w kraju.

28.10 - klasy prawne uczestniczyły w spotkaniu z panią mecenas.

25.10 - klasy 2A i 1B4 obejrzały w Muzeum Warszawskiej Pragi spektakl, w którym występuje nasz uczeń.
Odbyły się też wykłady w ramach Europejskiego Dnia Prawnika.

24.10 - wyjście klas 1c3, 1c4, 2c, 3c do kina na film "Wojna o prąd".

W naszej szkole odbył się maraton pisania listów dla klimatu.

23.10 - w ramach Tygodnia Konstytucji odbyło się spotkanie z prawnikiem.

22-25.10 - klasa 2B była na wycieczce w Wielkopolsce i Berlinie.

22.10 - klasa 2E wzięła udział w warsztatach „Jestem, czuję, reaguję”.

21.10 - klasy prawne uczestniczyły w zajęciach z cyklu Akademia Młodego Prawnika.

19 oraz 24 i 25.10 -  klasa 1D4 uczestniczyła w sesji poświęconej kulturze antycznej. W sobotę odbyła się wycieczka do Arkadii i Nieborowa. W czwartek i piątek uczniowie mieli spotkania ze znawcami tej kultury.

18.10 - klasa 2D pojechała do Poznania. Najważniejszym punktem programu było obejrzenia spektaklu teatralnego.

17.10 - grupa B8 z klas drugich obchodziła Europejski Tydzień Kodowania poprzez udział w pokoju zagadek na temat krajów anglojęzycznych. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły, które musiały odkodować informacje przygotowane przez nauczycielkę języka angielskiego Małgorzatę Malczyk w postaci rebusów, szyfrów i kodów. Korzystali z bezpłatnych aplikacji internetowych, używali SMARTFONÓW na lekcji, poznali ciekawostki i mieli sporo fajnej zabawy.

Klasa 1B4 wzięła udział w Forum Gospodarczym.

16.10 - na terenie szkoły odbyło się spotkanie z uczniami z Francji ze szkoły, z którą prowadzimy program wymiany.
Klasa 1C3 uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Fizyki.

14-16.10 - 1B3 i 3B były na wycieczce (Górny Śląsk).

14.10 - odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Nauczyciele, inni pracownicy szkoły i emeryci spotkali się w auli. Pani dyrektor Agata Dowgird złożyła wszystkim życzenia, mówiła o osiągnięciach szkoły i wręczyła Nagrody Dyrektora. Potem był czas na rozmowy przy poczęstunku.

11.10  - obchody Dnia Bezpiecznego Komputera. Wykłady z bezpieczeństwa w sieci dla klas pierwszych prowadzone przez wykładowców Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z Dniem Edukacji Narodowej uczniowie i rodzice przygotowali dla nauczycieli i innych pracowników szkoły kawiarenkę z pysznymi ciastami.

Wycieczka klas 1c4, 2c.

10.10 - kl 2e, medialna wraz z organizatorem wycieczki i opiekunem profilu, polonistą, Emilianem T. Kowalcze oraz wychowawcą Krzysztofem Wójcika – jak co roku kl. medialne – wyjechała do Łodzi. Klasy dziennikarskie odwiedzają tam Wyższą Szkołę Filmową, Muzeum Kinematografii, Se-Ma-For, Muzeum Miasta Łodzi, Książki etc. W tym roku klasa była m.in. w Filmówce, spacerowała z przewodnikiem szlakiem wielokulturowym i wieloreligijnym (świątynie, zabytkowy cmentarz), podziwiała secesyjną zabudowę miasta, odwiedziła zabytkową Manufakturę, miała 2 lekcje muzealną w Muzeum Archeologii i Etnografii.

Odbyły się warsztaty z programowania prowadzone przez absolwenta.

09.10  -  wycieczka klasy 1c3.

Uczestniczyliśmy w młodzieżowych prawyborach zorganizowanych przez samorząd szkolny.

8.10 - w kl. 2e, medialnej, nasza absolwentka, E. Walczyna (studentka MisH-u Uniwersytetu Warszawskiego) na zaproszenie opiekuna profilu, E.T. Kowalcze, poprowadziła zajęcia warsztatowe oraz wykład na temat globalnej kontroli mediów.
Odbyła się pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. Już od kilku lat nasza szkoła przygotowuje oprawę mszy świętej dla maturzystów z różnych szkół.
Klasa 1B4 była na wycieczce w Toruniu.

07.10-15.10 -  warsztaty dla klas pierwszych z samorządności prowadzone przez animatorów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z Centrum Komunikacji Społecznej "Nastolatek w samorządzie".

1.10– w kl. 2e medialnej opiekun profilu E. T. Kowalcze zorganizował zajęcia na temat teorii mediów z Eweliną Walczyną - studentką MiSH-u, ekonomii, psychologii i prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia miały formę wykładu i warsztatów.

27.09 - odbyła się próbna ewakuacja połączona z pokazem udzielania pierwszej pomocy przygotowanym przez klasę 2F.

Odbyła się wycieczka klas 1b3, 2b

Wyjście klas 2e i 3d - Akademia Filmowa.

Uczniowie klasy 3A (prawno-medialnej) w ramach projektu „Podróże Wolności” zoorganizowanego i finansowanego przez WCIES i Biuro Edukacji wzięli udział w wizycie studyjnej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Podczas zajęć, licealiści pracowali nad materiałami dydaktycznymi zwiedzając wystawę stałą, gdzie mogli zobaczyć unikatowe świadectwa wydarzeń z 1980 roku. Uczniowie VII LO odbyli również spacer po dawnym terenie stoczni z uwzględnieniem jej całej historii (od końca XIX wieku do końca XX) oraz mogli zobaczyć wystawę poświęconą Annie Walentynowicz. Projekt rozwijał u ucznia kompetencje autonomii oraz analizy dokumentów informacyjnych, poszerzał jego świadomość historyczną oraz wzmacniał szacunek do wartości demokracji.

26.09 - Fundacja Dzieci dzieciom informowała podczas spotkania w auli o możliwościach pracy w wolontariacie.

24.09 - kl. 2e (medialna). Zajęcia warsztatowe: Dziennikarz - zawód czy powołanie? Etyka dziennikarza, prawo prasowe (zajęcia ze studentką dziennikarstwa, filmoznawstwa, amerykanistyki).

23.09 - odbył się Dzień Informacji o Olimpiadach. Nauczyciele przygotowali potrzebne informacje dla osób zainteresowanych, a podczas spotkania w auli studenci-laureaci olimpiad zachęcali do uczestniczenia w nich.

20.09 - ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Udział w akcji "Sprzątanie świata".

13.09 - wyjście klas 2c, 3b, 3c na Warszawski Salon Maturzystów, Politechnika Warszawska.

12.09 - udział klas 2c i 3c w warsztatach, V Dzień Popularyzacji Matematyki, ogólnopolskiej imprezie organizowanej przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

8.09 - delegacja uczniów wraz z p. Martyną Dębicką uczestniczyła w uroczystościach przy pomniku Barykada Września 1939. Reprezentacja naszej szkoły złożyła wiązankę pod pomnikiem.

To właśnie tutaj, przy ulicy Opaczewskiej Niemcy, którzy liczyli na szybkie zajęcie stolicy, napotkali silny punkt oporu. Właśnie tu, między blokami mieszkalnymi a ówczesnym murem targowiska na Zieleniaku, gdzie dziś znajduje się pomnik Barykada Września 1939 roku, stanęła zbudowana z wywróconych tramwajów, płyt chodnikowych, ławek i sprzętu szkolnego – barykada. Przy niej miasta bronili żołnierze wspierani przez ludność cywilną. Walka w tym miejscu trwała – biorąc pod uwagę ogromną przewagę Niemców – bardzo długo – 3 tygodnie.

03.09-12.09 – dla klas pierwszych zostały zorganizowane warsztaty integracyjne. Prowadził je absolwent naszej szkoły.

02.09 - odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w trzech turach dla poszczególnych poziomów klas. W swoim wystąpieniu pani dyrektor Agata Dowgird mówiła o historii szkoły. W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej szczególną uwagę zwróciła na lata wojny i okupacji. Powiedziała, że podczas wojny warszawska szkoła im. Słowackiego działała w konspiracji. Wydała w tym czasie 245 świadectw maturalnych. W wyniku działań wojennych zginęły 74 uczennice i 5 nauczycieli. Pani dyrektor powiedziała, że w naszym szkolnym archiwum znajduje się kronika klasowa pisana przez rok szkolny poprzedzający wybuch wojny. Kronikarka opisała w niej swój pierwszy dzień w naszej szkole, wycieczki i szkolne uroczystości, które odbywały się w tej właśnie auli. Pod koniec roku w kronice coraz wyraźniej widać zapowiedź nadchodzącej wojny - uczniowie ćwiczyli m.in. zachowania podczas alarmu bombowego. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego uświetnił koncert przygotowany przez uczniów.

31.08-08.09 – obóz klas z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego (1D4, 2D, 3D)

19-26.07 w Warszawie odbył się obóz integracyjny dla uczniów przyjętych do szkoły w ramach programu stypendialnego „Klasa BNP Paribas”. START PROGRAMU KLASA 2019

KONCERTY FILHARMONII W NASZEJ SZKOLE

Od wielu lat w naszej szkole odbywają się koncerty przygotowane i wykonywane przez muzyków Filharmonii Warszawskiej. 19 września odbyła się inauguracja comiesięcznych spotkań uczniów klas pierwszych z artystami Filharmonii Narodowej.

19.06 - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

18.06 - Festiwal "Taniec i Ruch".

10.06 - Część klas naszej szkoły oraz wybrani uczniowie z liceów Staszica i Kołłątaja obejrzeli dziś w naszej auli polsko-amerykański film o twórcach archiwum getta warszawskiego „Kto napisze naszą historię” z absolwentką VII LO Jowitą Budnik w jednej z głównych ról. Planowaliśmy tę projekcję w kwietniu, ale strajk nauczycieli przeszkodził w zrealizowaniu zamiaru. Teraz udało się przeprowadzić projekcję. Film nawiązuje też do historii Ochoty – wspomina o ukrywaniu się twórcy archiwum, Emanuela Ringelbluma, którego kryjówka – odkryta na skutek donosu – mieściła się pod szklarnią przy ulicy Grójeckiej. Po filmie obecne losy archiwum getta przedstawiła dr Katarzyna Person z Żydowskiego Instytutu Historycznego. W spotkaniu uczestniczyła burmistrz dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz
warsztaty matematyczno-infromatyczne dla klas 1c i 2c.

7.06 - Podczas tegorocznej gali SFF 2019 - kino gangsterskie (17.30-20.35) czekają nas rozmaite atrakcje:

Rozpoczęcie 17.30. Powitanie

 • Pokaz filmów konkursowych ocenianych przez profesjonalne jury: Andrzej Bukowiecki, Andrzej Kawecki, Katarzyna Gardzina-Kubala.
 • Mistrzowie Polski w tańcu nowoczesnym z Julią Baraniuk z 2a.
 • Historia kina gangsterskiego – krótki przewodnik z Alicją Helman („Kino gangsterskie”) i prezentacje multimedialne, zwiastuny filmowe.
 • Uczennice kl. 1e w układzie tanecznym do muzyki filmowej z "Chicago" (A.Krzątała, A. Gębicz, H. Łukaszewicz, K. Łuczyk, M. Gielmuda, N. Sobotka, O. Hołówek, W. Kasprzak, Z. Rutkowska, N. Żelazowska).
 • Julia Sadowska z 1F - występ baletowy (Mazowsze).
 • Pokaz mody filmowej (gangsterskiej).
 • Karolina Krawczyk z 1C - występ wokalny z akompaniamentem - Karol Seliga z 1e.
 • Amelia Dybisz z 1D i Halina Łukaszewicz z 1E - w duecie wokalnym.
 • Kinga Tuźnik z 3D - występ wokalny.
 • Wystawa plakatów.
 • Kawiarenka filmowa.
 • Popcorn, wata cukrowa (darmowy poczęstunek).
 • Quiz (z nagrodami) wiedzy filmowej o kinie gangsterskim.
 • Pamiątkowe magnesy, albumy.

Prowadzenie: Maria Kuderska, Aleksandra Stępień, Mateusz Zieliński, Michał Piedziuk, Emilian Tomasz Kowalcze.

Scenariusz i reżyseria, autor projektu: Emilian Tomasz Kowalcze.

Organizatorzy: klasy medialne z opiekunem z VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Dziękujemy za przybycie.

7.06 - Klasa IC w towarzystwie p. Małgorzaty Malczyk i p. Elżbiety Rutki-Wierzejskiej wzięła udział w lekcji muzealnej na wystawie czasowej „Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku Polskiego” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tematem lekcji była polska sztuka współczesna i różne pojmowanie wartości, zwłaszcza w kontekście kultury, ekspresji artystycznej i mechanizmów rynkowych. Mimo trudnych zagadnień młodzież żywo zaangażowała się w dialog z prowadzącym pracownikiem Działu Edukacji MNW, potrafiła celnie wyartykułować swoje impresje i interpretacje, a trzech uczniów dodatkowo wykorzystało wizytę do realizacji projektu z języka angielskiego w grupie B8. Sztuka współczesna okazała się niezwykle wciągająca, co widać na prawdziwie artystycznych zdjęciach Jakuba Kaczmarczyka i Iwo Wołkowyckiego.

28-31.05 - Wycieczka krajoznawczo-naukowa do Poznania, Kórnika, Łagowa, Berlina i Wielkopolskiego Parku Narodowego, klas 1a i 2e.

25-29.05 - Wycieczka klasy 1e.

23.05 - W Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego miało miejsce spotkanie podsumowujące działania projektu „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj”. Wśród pięciu zaproszonych szkół, było obecne również VII LO. Uczennice Słowackiego zaprezentowały działania zrealizowane w naszym liceum: wykład połączony z warsztatami oraz konkursem o historii Unii Europejskiej, o charakterze instytucji ją tworzących oraz zasadach (ogólnych i szczególnych, czyli bardzo praktycznych) przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego, lekcje wychowawcze, serię postów na wydarzeniu FB „Głosuję – decyduję!”, dwie serie plakatów autorstwa uczniów przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorskie ulotki z hasłem „Gwiazdy za Ciebie nie zadecydują...” oraz autorską grę szkolną. Projekt rozwinął czołowe kompetencje XXI wieku: obywatelskie, informacyjne, komunikacyjne, sztukę wystąpień publicznych i prezentacji, pracę w zespole poprzez dialog i stosowanie metod rozwiązywania konfliktów, krytyczne myślenie i ekspresję artystyczną. Przedstawiciele Biura PE, pan Jacek Safuta oraz pani Halina Wysokińska oraz przedstawiciele Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), pan Mirosław Sielatycki, panie Ewa Rysińska, Urszula Dzwonkowska, Dorota Jabłońska i Barbara Czepik byli pod wrażeniem dokonań uczniów Słowackiego. Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy 2A o profilu prawno-medialnym: Julia Baraniuk, Adam Danilczuk, Paulina Górska, Aleksandra Kuc, Sławomir Nawrocki, Mateusz Onyszczuk, Marcel Powsiński, Józefina Stępniewska, Michał Szyszko, Julia Wojtaszek i Mateusz Zieliński. Opiekunowie projektu: Małgorzata Malczyk i Stanisław Świtlik.

21.05-16.04 - Wczniowie klasy 2A o profilu prawno-medialnym realizowali pierwszą część projektu „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj!”, pod patronatem WCIES oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Projekt miał na celu szerzenie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej, o zasadach jej funkcjonowania oraz o korzyściach płynących dla obywateli państw członkowskich. Jednocześnie uczniowie zachęcali do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja br. Uczestnicy przeprowadzili serię wykładów oraz konkurs w auli szkoły, poprowadzili lekcje wychowawcze, zrealizowali dwie serie plakatów oraz zapewnili dystrybucję ulotek promocyjnych. Należy pochwalić entuzjazm, pomysłowość, kreatywność oraz troskę o jakość informacji dla społeczności liceum jakimi wykazali się realizatorzy projektu. Uczestnicy projektu to: Julia Baraniuk, Adam Danilczuk, Paulina Górska, Aleksandra Kuc, Sławomir Nawrocki, Mateusz Onyszczuk, Marcel Powsiński, Józefina Stępniewska, Michał Szyszko, Julia Wojtaszek oraz Mateusz Zieliński. Opiekunowie: Małgorzata Malczyk, Stanisław Świtlik.

21.05 - W murach naszego liceum uczniowie, w ramach projektu „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj”, przeprowadzili grę szkolną własnego autorstwa. Uczniom klas I i II została zaproponowana seria ćwiczeń dotyczących wiedzy o Unii Europejskiej: poszukiwanie ukrytych na terenie szkoły kopert z informacjami, analiza banknotów euro, rozwiązywanie zagadek wymyślonych przez autorki gry, analiza haseł i hymnu UE. Gra wzbudziła entuzjazm oraz poszerzyła świadomość uczniów o wspólnocie państw europejskich. Autorki gry: Aleksandra Kuc, Paulina Górska.

15.05 - Wyjście klas 1c, 1f, 2b, 2c, 2e do multikina na multimedialną prelekcję z cyklu "Spotkania z Astronomią", pt."Księżyc".

5.04 - wyjście klasy 2c do Muzeum Wojska Polskiego.

4-5.04 - kongres bankowy.

3.04 - wyjście klasy 1a do Sądu Okręgowego na spotkanie z sędzią Piotrem Gąciarkiem.

1-5.04 - obóz klas humanistycznych.

30.03 - Turniej wiedzy psychologicznej Charaktery.

29.03 - wyjście klasy 2c do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną "Młoda Polska".

Wyjście klasy 1d do Filharmonii - próba generalna.

Trzy klasy: dwie medialne (1e, 3e) i prawno- medialna (2a) miały zorganizowane przez opiekuna profilu spotkanie warsztatowe z aktorem telewizyjnym, teatralnym, filmowym, Stanisławem Sparażyńskim, świadkiem II wojny światowej i wywózki dzieci z Polski do III Rzeszy. Spotkanie objęło też monodram "Szkoła janczarów" poświęcone wskazanej tematyce. Po monodramie młodzież rozmawiała z aktorem na przedstawione, trudne tematy historyczne.

27.03 - wyjście klasy 2b do Teatru Wielkiego na operę "Czarodziejski flet" W.A. Mozarta.

22.03 - maraton matematyczny.

Wyjście klasy 2b na Giełdę Papierów Wartościowych.

21.03 - uczniowie klasy 2A o profilu prawno-medialnym wzięli udział w szkoleniu „Symulacja kampanii promującej uczestnictwo w wyborach. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim”. Szkolenie odbyło się w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Pod opieką opiekunów projektu promującego aktywną postawę obywatelską, pani Małgorzaty Malczyk i pana Stanisława Świtlika, uczniowie : Julia Baraniuk, Aleksandra Kuc, Paulina Górska, Józefina Stępniewska, Julia Wojtaszek, Adam Danilczuk, Sławomir Nawrocki, Michał Szyszko i Mateusz Zieliński definiowali tożsamość współczesnego Polaka-Europejczyka, świadomego swojej roli w tworzeniu unijnego społeczeństwa. Uczestnicy warsztatów omawiali modelowe sylwetki kandydatów do Parlamentu Europejskiego oraz wzięli udział w ćwiczeniach ukazujących mechanizmy wyborów demokratycznych. Uczniowie VII LO rozszerzyli swoją wiedzę o działaniach i dokonaniach instytucji unijnych dla społeczności europejskiej.

20.03 - uczniowie VII LO uczący się języka francuskiego (klasy 1A, 1D, 1E, 2A i 2D) świętowali Dzień Frankofonii. Licealiści poznali historię pojęcia wspólnoty krajów i społeczeństw posługujących się językiem Moliera i Woltera. Wykorzystując swoją wyobraźnię, zmysł humoru i artyzmu przygotowali atrakcyjne plakaty promujące kulturę francuską: kino (1A), kuchnia (1D), turystyka (1E), moda (2D) i historia polityczna (2A). Gość specjalny, pani Julia Łukasiak, doktorantka Wydziału Neofilologii UW wprowadziła młodych słuchaczy w tajniki kultury belgijskiej oraz pokazała im jej fascynującą specyfikę. Na zakończenie imprezy szkolnej, po wysłuchaniu specjalistycznego komentarza, uczniowie obejrzeli film biograficzny poświęcony Edith Piaf, pt. „La Môme” (reż. Olivier Dahan, 2007). Odział kulinarny (1D) zapewnił wykwintny catering. Organizacja Dnia Frankofonii odbywała się pod opieką romanistów VII LO: pani Ewy Karpińskiej, pani Tatiany Szott i pana Stanisława Świtlika.

5-9.03 - targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.

7 marca - UPAMIĘTNIENIE ROCZNICY

W dniu 7 marca przedstawiciele uczniów naszej szkoły wraz z panią dyrektor Agatą Dowgird uczestniczyli w upamiętnieniu 75 rocznicy ujawnienia miejsca ukrywania się blisko 40 Żydów ocalałych z getta. Kryjówka mieściła się na posesji ogrodnika Mieczysława Wolskiego pod szklarnią przy ul. Grójeckiej (obecnie Grójecka 77). Wśród ukrywających się był historyk Emanuel Ringelblum, twórca archiwum getta warszawskiego, wpisanego na listę UNESCO „Pamięć świata” jako zabytek światowego dziedzictwa. O jego działalności mówi film „Kto napisze naszą historię” z Jowitą Budnik, absolwentką naszej szkoły w jednej z głównych ról.

7 marca 1944 roku na skutek donosu ukrywający się Żydzi wraz z Mieczysławem Wolskim i jego bratankiem zostali aresztowani, a następnie rozstrzelani. Pod pamiątkową tablicą uczniowie naszej szkoły złożyli wiązankę. Uczestniczyli w uroczystościach z udziałem wiceministra Jarosława Sellina, ambasador Izraela Anny Azari, burmistrz Katarzyny Łęgiewicz, zastępczyń burmistrza Ewy Kacprzak-Szymańskiej i Marii Środoń, dyrektora ŻIH Pawła Śpiewaka, przedstawicieli ambasad i wielu innych gości.

4.03 - zajęcia warsztatowe, wykład na temat globalizacji w mediach w klasie prawno- medialnej (2a).

28.02 - Akademia Filmowa w Domu Sztuki Ursynów - historia filmu dla kl. medialnej i humanistycznej. Kino dźwiękowe, realizm francuski.

22.02 - drama, sąd literacki nad postaciami romańskiego romansu rycerskiego "Dzieje Tristana i Izoldy" w klasie pierwszej -medialnej.

14 .02 - po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „ Czytanie z Amorem”. Wszyscy zainteresowani spotkali się 14 lutego - Walentynki w auli szkolnej, specjalnie na tę okazję udekorowanej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Imprezę poprowadzili uczniowie klasy 3d Zuzanna Chruścikowska i Remigiusz Cynkier, a piękne utwory o miłości przedstawili nam:
1. Pan Emilian Kowalcze tekst „ Ballada” bez autora;
2. Izabella Adamiak (1d) „Gdybym był młodszy” Adam Asnyk;
3. Agnieszka Sulińska (3e) „ Rada" Adam Asnyk;
4. Marcel Powsiński (2a) „List do Marysieńki” Jan III Sobieski;
5. Pani Grażyna Uchman „ A ja żem jej powiedziała” Katarzyna Nosowska;
6. Natalia Żelazowska (2a) „Nic dwa razy się nie zdarza” Wisława Szymborska;
7. Dominik Chaberek (2a) „ Sonet 132” Francesco Petrarka;
8. Paulina Górska (2a) „ Miłość od pierwszego Wisława Szymborska;
9. Zuzia Meyer (2d) piosenka „ You make me feel…” Aretha Franklin;
10. Natalia Żelazowska i Dominik Chaberek (2a) „ Rozmowa liryczna” Konstanty I. Gałczyński;
11. Aleksandra Stępień (2a) „ Dawne zabawne” Agnieszka Osiecka;
12. Anna Zdanowska (3d) „ Eros i Psyche” Józef Czechowicz;
13. Pan Stanisław Świtlik, „Mon reve familier” Paul Verlaine;
14. Pani Marta Kammbach „ Jadwiga” Bolesław Leśmian.

Dziękujemy wszystkim artystom i uczestnikom oraz sekcji technicznej za oprawę wizualno-muzyczną.

24.01 - dzień "Preorientacji Zawodowej" dla uczniów klas drugich.

23.01 - klasa medialna: wyjście na Akademię Filmową (historia kina - przegląd szkół filmowych w kinie niemym, fragmenty filmów).

Wyjście klasy 3b na warsztaty na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

13.01 - organizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki z tegorocznej zbiórki przeznaczone są na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Kwota zebrana na 27 finale WOŚP w naszej szkole to ok. 80524 zł a największą sumę uzbierała Martyna Szwedes w wysokości 5523,63 zł. Największą kwotę z naszej szkoły zebrał Szymon Godoń z kl. 2c. i wynosiła ona 2034,49 zł. Wszystkim wolontariuszom, pomocnikom i opiekunom z całego serca dziękujemy!

11.01 - studniówka.

9.01 - uczniowie klasy 1A i 1D pod opieką pani Tatiany Szott oraz pani Ewy Karpińskiej udali się do Instytutu Romanistyki UW na specjalistyczny wykład naukowy pt. Frankofońskie lemury, czyli Madagaskar po francusku. Prof. Izabella Zatorska przedstawiła uczniom specyfikę odległej krainy odkrywając niejeden skarb tamtejszej kultury. Urok wyspy, często znany Europejczykom dzięki językowi Moliera, zainspirował słuchaczy do wielu marzeń.

Dnia 8.01.2019 roku nauczyciele i uczniowie VII LO zostali zaproszeni jako jedyni z całego kraju na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ w celu podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi projektów wymian międzynarodowych. Spotkanie miało miejsce w salach konferencyjnych stadionu PGE Narodowy. Uczniowie - beneficjenci, Barbara Marczewska (2B), Julia Karasińska (2B), Elwira Dybisz (3D), Remigiusz Cynkier (3D) oraz Michał Szyszko (2A) oczarowali słuchaczy. Pełni energii i entuzjazmu przekazali swoje doświadczenia i impresje z ‘erasmusowej’ przygody. Projekty Erasmus+ realizowane w VII LO są traktowane przez Agencję Narodową Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrych praktyk i inspiracje dla innych nauczycieli w kraju. Pani Małgorzata Malczyk, koordynator projektów, przedstawiła osiągnięcia naszej szkoły oraz odpowiadała na pytania zebranych. Pani Grażyna Uchman oraz pan Stanisław Świtlik zapewnili wsparcie logistyczne i dokumentację.

7.01 - zajęcia w klasie prawno-medialnej 2a na temat manipulacji w mediach (techniki, cechy etc.).

3-10.01 - sprawdzian międzyklasowy dla klas trzecich z uwzględnieniem kompetencji maturalnych.

21.12 - apel świąteczny, kolędowanie. Wigilie klasowe.

20.12 - wyjście klas 1d, 2c, 2e do SWPS na warsztaty psychologiczne - "Profilaktyka zaburzeń nastroju w wieku dorastania".

18.12 - klasy prawno-medialne, medialne, humanistyczne uczestniczyły w ramach projektu Masterclass w wykładzie mistrzowskim Anny Zameckiej, polskiej reżyserki, dziennikarki i antropolog, której film dokumentalny "Komunia" został nagrodzony na wielu światowych festiwalach. W Berlinie autorka zdobyła Europejską Nagrodę Filmową a w Polsce 3 "Orły", nagrody Polskiej Akademii Filmowej. "Komunia" znalazła się na skróconej liście filmów kandydujących do nominacji do Oscara.

17.12 - w czasie Święta Szkoły nasi uczniowie przedstawili swoje wielorakie, wyjątkowe, czasami skrywane talenty, które oczarowały wszystkich zebranych. Z wielką przyjemnością mogliśmy skosztować trochę żywego słowa, muzyki, tańca, a nawet sztuki rysunku, dzięki laureatom konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego i konkursowi ”Mam talent”. Samorząd szkolny perfekcyjnie wywiązał się z zadania przygotowując bogaty program imprezy i aranżując go do nieprzewidzianych zdarzeń. Wspomnienia pozostaną na długo!

14-16.12 - w nagrodę do Wilna, czyli relacja z odwiedzin stolicy Litwy.

15 listopada 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu “Ślady Niepodległości” organizowanego przez Dom Spotkań z Historią. Doceniono czwórkę uczniów z naszej szkoły - Monika Maliszewska (2B) oraz Kacper Rosłoński (2E) otrzymali wyróżnienie, a Mabell Kowalewska (2E) i Katarzyna Kwiatkowska (2C) nagrodę główną. Ich fotoreportaże szczególnie zainteresowały jury, dzięki czemu dostali propozycję w całości opłaconego przez organizatorów trzydniowego wyjazdu do Wilna. Nic jednak by się nie udało, gdyby nie nieoceniona pomoc pani Małgorzaty Malczyk, która pomogła im zgłosić się do konkursu i przez cały czas wspierała ich pomysły. Bardzo pomogły również rady pani Ireny Krawczyk, dzięki którym prace spełniały wszystkie wymogi merytoryczne.

Walizki spakowane, aparaty fotograficzne pod ręką - trzeba wyruszać w drogę! Laureaci opuścili Warszawę 14 grudnia pod opieką pana Adama Rębacza, by bezpośrednio udać się do stolicy Litwy. Po przybyciu do niej od razu rozpoczęli zwiedzanie - przyjrzeli się obrazowi Matki Boskiej Ostrobramskiej, odwiedzili cerkiew, przeszli urokliwymi uliczkami Starego Miasta, poznali klimat i prawa Republiki Zarzecza i udali się tam na obiadokolację. Następnego dnia nadszedł czas na wizytę w domu Mickiewicza, wstąpienie do najpiękniejszych wileńskich kościołów, poznanie słynnego Uniwersytetu i wjazd na wieżę telewizyjną. Grafik był naprawdę napięty, ale mimo to udało się zrobić kilka wyjątkowych zdjęć upamiętniających te chwile. Wieczorem uczestnicy wycieczki mieli okazję wziąć udział w kiermaszu świątecznym, gdzie można było między innymi spróbować litewskich potraw.

Ostatni dzień wyjazdu przyszedł szybciej niż wszyscy się spodziewali, co nie oznacza, że był gorszy od pozostałych. Uczniowie udali się na Cmentarz Na Rossie, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem syna. Następnie zawitali do zamku w Trokach, by dowiedzieć się cennych informacji o historii Litwy. Po spróbowaniu tradycyjnych pieczonych, a nie gotowanych pierogów nastała pora na nieubłagany powrót do Warszawy. Uczestnicy wycieczki zabrali ze sobą niezwykłe wspomnienia i wrócili do ojczyzny.

Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Dom Spotkań z Historią. Poniżej umieszczamy kilka fotografii, które może przekonają Was, że naprawdę warto.

14.12 - JUBILEUSZ KLAS HUMANISTYCZNYCH

14 grudnia odbyło się trzydzieste spotkanie wigilijne klas humanistycznych „D”. Było ono połączone z jubileuszem 30-lecia ich istnienia. Na uroczystość przybyli absolwenci z różnych roczników, obecni uczniowie , nauczyciele, instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe dawniej i dzisiaj. Po powitaniu zgromadzonych przez uczennicę głos zabrała pani dyrektor Agata Dowgird, twórczyni profilu. Powiedziała między innymi:

„Aż trudno uwierzyć, że już od trzydziestu lat tworzymy wspólnotę autorskich klas humanistycznych liceum im. Słowackiego, wspólnotę uczniów, nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia, absolwentów, przyjaciół naszego profilu. Wszystkim chcę dziś – podczas trzydziestej Wigilii Humanistów – serdecznie podziękować za twórcze działania, świetne pomysły, radosne improwizacje, wspólne pokonywanie trudności, chwile niepowtarzalne i piękne.”

Wspomniała też trudne początki eksperymentu:

„Kiedy w 1986 roku skończyłam studia i rozpoczęłam pracę w liceum im. Słowackiego, właśnie wygasały klasy humanistyczne, gdyż nie było do nich chętnych. Postanowiłam to zmienić. Odbywałam wtedy studia podyplomowe Kultura żywego słowa dla instruktorów ruchu teatralnego i recytatorskiego i miałam wiele pomysłów. Szkoła zgłosiła do ministerstwa edukacji zamiar realizacji eksperymentalnego programu nauczania. Niestety, otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, w której kluczowe było stwierdzenie, iż realizacja naszego programu grozi „powstaniem niebezpiecznych bohem artystycznych”. Na szczęście ministerstwo kultury stworzyło właśnie program wychowania estetycznego dzieci i młodzieży i jego przedstawiciele bardzo się ucieszyli, że jest jakaś młoda nauczycielka, która ma pomysły wpisujące się w ten projekt. Ministerstwo edukacji musiało zmienić swoje stanowisko i tak w 1988 roku mogliśmy otworzyć naszą pierwszą klasę”.

Pani Dowgird mówiła też o klasach humanistycznych z dzisiejszej perspektywy:

„Dziś, po latach mogę powiedzieć, że jestem dumna z naszych uczniów i absolwentów. Idą oni własną drogą, mają pomysł na życie, potrafią być twórczy i szczęśliwi. Jestem też dumna z naszych nauczycieli i instruktorów kształtujących tak wspaniałych ludzi, pomagających im w rozwoju pasji i zainteresowań.

Bardzo dziękuję Wam wszystkim za jedną z ważniejszych przygód mojego życia, jaką są nasze autorskie klasy humanistyczne.”

Następnie pani dyrektor podziękowała osobom, które w największym stopniu przyczyniały się i przyczyniają obecnie do świetnego funkcjonowania profilu i wręczyła im upominki.

Potem była chwila na wspomnienia absolwentów. Następnie zebrani obejrzeli spektakl oraz pokaz fragmentów filmów z różnych lat kręconych podczas obozów klas humanistycznych. Potem śpiewano kolędy, składano sobie życzenia, a Mikołaj wręczał prezenty. Uczniowie przygotowali świąteczny poczęstunek. Toczyły się rozmowy w grupkach – absolwenci wspominali minione lata w szkole, opowiadali o swoich obecnych sukcesach. Rozmowom nie było końca, a szkoła opustoszała dopiero późną nocą.

Wyjście klasy 1d do Filharmonii Narodowej - Filip Glass kwartet saksofonowy poprzedzony wykładem.

Wyjście klady 2d do Polin.

13.12 - wyjście na Akademię Filmową klasy medialnej - dwie prelekcje i dwa pokazy filmów z cyklu "Historia kina".

12.12 - klasy medialne, prawno- medialne, humanistyczne i prawne uczestniczyły w ramach projektu Masterclass w mistrzowskim, dwugodzinnym wykładzie aktora filmowego, teatralnego i serialowego, absolwenta Akademii Teatralnej, Mateusza Damięckiego.

10.12 - uczestnictwo klasy 3f w warsztatach pilotażowych w BioCentrum Edukacji Naukowej.

8.12 (sobota) - dostarczenie prezentów do centralnego magazynu Szlachetnej Paczki. Uczniowie klas 3C, 2C, 1C, 2A, 1A, 3E, 1F, 3D postanowili wesprzeć projekt społeczny „Szlachetna paczka”, w dniach 6 oraz 7 grudnia, zostało zorganizowane wielkie pakowanie prezentów, poprzedzone ponad tygodniową zbiórką potrzebnych rzeczy.

7.12 - wyjście klasy 1b do Mennicy.

6.12 - wyjście klasy 2c do Urzędu Statystycznego w Warszawie w ramach VI edycji akcji „Zrozumieć statystykę” zajęcia pt. Własna firma - od pomysłu do działania (warsztaty komputerowe) oraz Jak przeprowadzić badania ankietowe? (zajęcia warsztatowe).

Sesja judaistyczna dla uczniów klasy 2d.

5.12 - w Urzędzie Dzielnicy Ochota odbyło się podsumowanie rozgrywek LI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Nasza szkoła zajęła III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w kategorii „Licealiada”.

 

4.12 - WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EUROPEJSKIEJ W NASZEJ SZKOLE

W związku z realizowanym w naszej szkole programem Erasmus + odwiedzili nas przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Narodowej Agencji programu: Małgorzata Kozak, ekspert w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oraz Iwona Morawicz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Spotkali się oni z panią dyrektor Agatą Dowgird, koordynatorem i autorem projektów, panią Małgorzatą Malczyk oraz z nauczycielami, biorącymi również udział w realicacji projektów, panią Grażyną Uchman i panem Stanisławem Świtlikiem. Uczniami uczestniczącymi w spotkaniu byli Elwira Dybisz (3D), Remigiusz Cynkier (3D), Julia Karasińska (2B), Barbara Czarkowska (3E), Milena Zagrajek (3D), Michał Szyszko (2A) i Mateusz Zieliński (2A).
Rozmawiano o wdrażaniu i efektach projektów Erasmus + VII LO z lat 2015-2019 ,,EUtopia – Europe Challenges for 2020”, „Razem możemy lepiej”, oraz „Raising Steam in Education”. Goście wyrazili podziw zarówno dla działań społeczności liceum, jak i sposobu prowadzenia rozmowy przez uczniów, którzy precyzyjnie, mądrze i ciekawie odpowiadali na pytania i dzielili się refleksjami.

Wyjście klasy medialnej do Radia Zet. Zwiedzanie radia oraz warsztaty dziennikarskie.

3-11.12 - warsztaty dla klas pierwszych "Nastolatek w samorządzie".

3.12 - w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski odbył się dzielnicowy Dzień Wolontariusza. Wolontariusze poświęcający wiele swego czasu pracy na rzecz innych – w tym liczni uczniowie naszej szkoły – odebrali podziękowania za swoją działalność. Wzięli też udział w części artystycznej przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury Ochota i poczęstunku.

29.11 - sesja dziennikarska dla klas medialnych i prawno- medialnych. Zajęcia dotyczą dziennikarstwa filmowego, sportowego, prasowego, radiowego, satyry telewizyjnej. Nasi goście to m.in.: Kaja Klimek, Michał Pol, Paweł Wroński, Marcin Wojciechowski, Grzegorz Markowski, Maciej Knapik.

Wyjście klasy 1d do Muzeum Polin - zwiedzanie wystawy.

28.11 - wycieczka edukacyjna klasy 2c do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Wykłady i zwiedzanie laboratoriów specjalistycznych.

27.11 - 1 klasa medialna uczestniczy w warsztatach i lekcji muzealnej w warszawskiej Zachęcie. Zajęcia pt. "Obraz i wyobraźnia". Obserwacja dzieł realizmu, abstrakcjonizmu, obrazów klasycznych i eksperymentalnych.

Zajęcia dla klasy 1a z prawnikiem w ramach Akademii Paragrafu.

26.11 - w ramach programu Masterclass klasy medialne, humanistyczne, prawno- medialne i inne uczestniczyły w warsztatach na temat realizacji obrazu filmowego (wykład mistrzowski Adama Palenty, operatora filmowego) oraz sztuki montażu filmowego (wykład Marcina Kota Bastkowskiego, montażysty filmowego i telewizyjnego).

22.11 - wyjście klasy 1c i 2c na lekcje w kinie Luna, program edukacyjny dla uczniów - AKADEMIA DOKUMENTALNA - Polska niepodległa.

20-23.11 - sprawdzian międzyklasowy dla klas trzecich, cwiczenie procedur maturalnych, umiejętności maturalnych.

19.11 - zajęcia dla klasy prawno- medialnej (2 A): jak badać media na gruncie czterech teorii medialnych (funkcjonalizm, interakcjonizm symboliczny, teoria konfliktu, postmodernizm).

Zajęcia dla klasy 1a w ramach Akademii Młodego Prawnika.

16.11 - zajęcia ze studentami Politechniki Warszawskiej - dzień drukowania 3D dla klas 1b, 1c, 2b, 2c, 3c.

Wyjście klasy 3b na szkolenie "Rozwój kompetencji cyfrowych".

15-16.11 - dni prawne dla klas 1a, 2a, 3a.

14.11 - uroczysty apel poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości.

Wyjście klasy 1c do Urzędu Statystycznego w Warszawie w ramach VI edycji akcji „Zrozumieć statystykę” zajęcia pt. Własna firma - od pomysłu do działania (warsztaty komputerowe) oraz Jak przeprowadzić badania ankietowe? (zajęcia warsztatowe).

13.11 - wizyta młodzieży z Izraela w naszej szkole.

8-13.11 - lekcje języka polskiego poświęcone hymnowi państwowemu – jego treści, pierwowzorowi, znaczeniu.

9.11 - w nocy z 9 na 10 listopada miała miejsce niesamowita „Noc Filmowa”. Zorganizował ją Samorząd szkolny pod opieką pani Ewy Karpińskiej. Impreza trwała od godziny 21.00 do 5.00 i przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń filmowych i towarzyskich. Atmosfera kina akcji, dramatu i horroru lub baśni przeplatała się z zaciekłymi potyczkami przy „karcianych” stołach. Nie zabrakło również tańców i śpiewów. Tradycyjna belgijka została odtańczona skocznie i żywo, wedle zasad i obyczajów. (Co więcej, niektórzy nawet z rybą rozmawiali; nikt nie wątpi, że Słowacki to miejsce magiczne;) Porządku pilnowali (pro forma): Marta Kammbach, Przemysław Ziaja i Stanisław Świtlik.

8.11 - w naszej szkole odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy patronackiej SGH. 1b i 2b – klasy akademickie SGH po odsłonięciu tablicy uczestniczyły w spotkaniu w auli, gdzie zapoznały się z prezentacjami dotyczącymi oferty studiów SGH. Przygotowano także dla nich poczęstunek.

7.11 - wyjście klas 1d i 2d na wydział romanistyki UW.

6.11 - wyjście klasy 1d do Filharmonii Narodowej.

5.11 - warsztaty dla klasy 2a (prawno- medialnej) z dziennikarzem i studentką psychologii stosowanej na temat globalnych mediów.

Opublikowanie na stronie internetowej listu dyrektora do uczniów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Odczytanie listu na godzinach wychowawczych.

31.10 - czytanie z dreszczykiem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zgłosili się do czytania tekstów (poezji, prozy), których tematyka wiąże się ze światem nadprzyrodzonym, przemijaniem, śmiercią. Widzowie, którzy wypełnili całą aulę, w ciszy słuchali prezentowanych tekstów. Oklaski świadczyły, że impreza czytelnicza bardzo się podobała. Imprezę przygotowano metodą projektu. W prace zaangażowały się grupy uczniów przygotowujące prowadzenie imprezy, dekoracje, muzykę, pokaz wyświetlanych w tle dzieł sztuki związanych tematycznie z prezentowanymi utworami. Działania uczniów z różnych klas nadzorowali nauczyciele- bibliotekarze.

Czytanie z dreszczykiem jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W zaciemnionej i udekorowanej auli przy nastrojowej muzyce straszną poezję i prozę zaprezentowali:
1. P. Emilian Kowalcze - M. Pawlikowska-Jasnorzewska „ Historia o czarownicach”
2. P. Agata Dowgird –Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Samobójca”
3. Agnieszka Sulińska kl. 3e - W. Szymborska „O śmierci bez przesady”
4. Kacper Badura kl. 3e fragmenty St. Kinga „Lśnienie”
5. P. Stanisław Świtlik- Ch. Baudelaire „Pieśń jesienna”- po francusku
6. Michał Piedziuk kl. 2a - Ch Baudelaire „Pieśń jesienna”(to samo co pan Świtlik tylko po polsku)
7. Mateusz Zieliński kl. 2a - B. Leśmian „ Trupięgi
8. Aleksandra Stępień kl. 2a - W. Szymborska „Kot w pustym mieszkaniu”
9. Karolina Kacperska kl.3f - Edgar Alan Poe „Morella”
10. P. Marta Kammbach fragmenty Peter Straub „Upiorna opowieść”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

29.10 - zajęcia dla klasy prawno- medialnej (2a) z dziennikarzem na temat: Internet w pracy dziennikarza.

27.10 - Mini akademia matematyki .

22-23.10 - wycieczka klasy 2e.

Październik - okazał się miesiącem pełnym wrażeń, a wszystko za sprawą podróży do Włoch w ramach projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education". Trzynastego października cztery uczennice naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli opuściły polskie lotnisko, lądując w urokliwym Bergamo. Piękne uliczki i pyszna pizza zjednały nasze serca, jednak to był dopiero początek przygody. Następnego dnia wspólnie udaliśmy się pociągiem do Mediolanu, skąd po obejrzeniu najważniejszych zabytków m.in. Katedry Narodzin św. Marii oraz Galerii Vittorio Emanuele II ruszyliśmy w dalszą podróż do Turynu. Na miejscu zostałyśmy ciepło przywitane przez goszczące nas Włoszki.

W trakcie tygodniowego pobytu miałyśmy nie tylko możliwość poznania włoskich zwyczajów, lecz poprzez codzienny kontakt z młodzieżą różnych narodowości, rozwinęłyśmy sprawności językowe oraz nawiązałyśmy międzynarodowe znajomości. W czasie projektu udało nam się poszerzyć wiedzę na temat DNA, poprzez udział w zajęciach laboratoryjnych, których celem była izolacja materiału genetycznego z banana bądź kiwi. Udział w Innovation and Science Festival dał możliwość uzupełnienia naszej wiedzy w zakresie żywienia poprzez zajęcia w Escape Room oraz wykład na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Turynie. Z kolei odwiedziny w Parku Peccei pokazały nam, jak Green Engineering może zostać wykorzystana w otaczającym nas świecie. Za sprawą wizyty w Muzeum Egipskim dokładnie poznałyśmy historię starożytnego Egiptu.
Mogłyśmy na własne oczy zobaczyć szereg starożytnych eksponatów, co było niezwykłym doświadczeniem. Każdego dnia, po zakończonych zajęciach, miałyśmy czas na pogłębianie więzi z naszymi włoskimi rówieśnikami, co zaowocuje przyjaźniami na długie lata.

Udział w projekcie był dla nas niezwykłym doświadczeniem, które pozwoliło nam na poznanie zagranicznych kultur, rozwój umiejętności interpersonalnych, językowych, a także poszerzenie wiedzy w różnych dziedzinach nauk, a zwłaszcza w zakresie nowatorskiej zielonej inżynierii. Wyjazd ten okazał się bezcennym doświadczeniem, które zostanie w naszej pamięci przez całe życie.

19.10 - sprawdzian diagnostyczny po gimnazjum dla klas pierwszych z języka polskiego.

18.10 - udział uczniów klasy 1b w 9. Forum Rozwoju Mazowsza, debaty: Edukacja przyszłości, mosty między edukacją a rynkiem pracy, oraz Działania komunikacyjne w mediach społecznościowych, inne aktywności biznesowo-edukacyjne.

Obchody Dnia Jana Pawła II (nieco przesunięte z powodu nieobecności nauczycieli religii) – w szkolnej auli odbyło się czytanie fragmentów utworów i pism Jana Pawła II.

17.10 - udział przedstawicieli klas trzecich w korowodzie tanecznym ulicami Ochoty „Najpiękniejszy polonez na Ochocie”.

Druga połowa października - udział klas pierwszych i drugich w warsztatach „Rogate dusze. Jak młodzi ludzie pomogli Polsce wybić się na niepodległość”. Zbiórka zniczy, które następnie zapłonęły w Palmirach – miejscu zbrodni hitlerowskich. Porządki i zapalenie zniczy na grobach dawnych nauczycieli naszej szkoły.

16.10 - wyjście klasy 1a na wykłady które odbywały się w uczelni im. Ryszarda Łazarskiego. Spędziliśmy tam około 6 godzin: zajęcia zaczęły się o godzinie 8.30 i trwały do godziny 14.30. ich tematyka dotyczyła odpowiednio w kolejności: obywatela w postępowaniu cywilnym, ustalania się i zmian wysokości cen, a także prawa konsumenckiego. Dowiedzieliśmy się rzeczy ciekawych i przydatnych. Wyjście zdecydowanie zaliczamy do udanych. Myślę, że warto byłoby organizować podobne w przyszłości.

15-19.10 - udział klas pierwszych w warsztatach "Niepodległa".

15.10 - obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali dla nauczycieli i innych pracowników szkoły pełną pyszności kawiarenkę. Po lekcjach odbyło się spotkanie, podczas którego pani dyrektor Agata Dowgird wręczyła pracownikom Nagrody Dyrektora. Ona sama otrzymała na uroczystości w Zamku Królewskim Nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy.

12.10 - wyjście klasy 3c na warsztaty w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Wykład na auli dla klas pierwszych w ramach Dnia Bezpiecznego Komputera p. Adama Kassenberga z Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na temat "Zagrożenia w sieci"

Zajęcia dla klasy 2c pt "Bezpieczeństwo w sieci".

11.10 - Wyjście klas 1a, 1c, 2c, 3c na seans filmowy "Czyściciele internetu" połączony z panelem dyskusyjnym.

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota.

Odbyła się w naszej szkole uroczysta sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obradom towarzyszył poczet sztandarowy VII LO. Dyżurujący uczniowie pomagali zaproszonym kombatantom w dotarciu do szkolnej auli.

W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Dzielnicy wraz z przewodniczącym Witoldem Dzięciołowskim, władze dzielnicy pod przewodnictwem burmistrz Katarzyny Łęgiewicz, władze miasta z wiceprezydent Renatą Kazanowską, kombatanci i inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe pamiątki z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Odbył się też koncert skrzypcowy.

10.10 - otwarcie wystawy tematycznie związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i patriotycznymi manifestacjami z okazji sprowadzenia do kraju szczątków naszego patrona pt. „Juliusza Słowackiego powrót do wolnej ojczyzny”.

Klasa medialna, maturalna, z wychowawcą G. Świderskim oraz E.T. Kowalcze, organizatorem wycieczki i opiekunem profilu, była na wyjeździe programowym klas dziennikarskich w Łodzi. Poza preorientacją zawodową w łódzkiej "Filmówce" młodzież miała też profilowe lekcje muzealne w kilku placówkach, np. Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki w Manufakturze. Dodatkowo uczniowie zwiedzili Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu i podziwiali secesyjne kamienice najdłuższego deptaku w Polsce.

9.10 - kl. medialna rozpoczyna cykl zajęć z Akademii Filmowej w Domu Sztuki Ursynów.

Wyjście klasy 1d do kina.

5.10 - Uczniowie klas prawno-medialnej (2a) i medialnej (1e, 3e) uczestniczyli wraz z opiekunem profilu Emilianem Kowalcze i wychowawcami w spotkaniu w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. Wykład prowadzony przez koordynatora ds. edukacji kulturalnej Dzielnicy Ochoty, Michała Witaka, opiekuna placówki od 10 lat, dotyczył historii oraz poetyki ex librisu w Polsce (502 lata historii w kraju) i zagranicą. Po wykładzie uczniowie oglądali wystawę jednej z czołowych współczesnych twórczyń tego tekstu kultury, artystki pochodzącej z Poznania.

5.10 - Wyjście klasy 1a do Sądu Administracyjnego.

4.10 - Wyjście klasy 2e do Biocenu.

Wycieczka klasy 3d.

3.10 - Wyjazd klasy 1c do Instytutu Badań Jądrowych - Świerk, zwiedzanie reaktora oraz wykłady na temat promieniotwórczości.

Wycieczka geologiczna klasy 2b i 3b w Góry Świętokrzyskie.

Klasa prawno- medialna była na wycieczce profilowej w Łodzi zorganizowanej przez opiekuna profilu i wycieczki, Emiliana Kowalcze. Towarzyszył im nauczyciel historii, Grzegorz Świderski. 2a uczestniczyła w zajęciach preorientacyjnych w „Filmówce” (PWSFTiT), lekcjach muzealnych w Muzeum Kinematografii – pałacu Karola Scheiblera a także w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskiego.

Na zakończenie - przed obiadem w Manufakturze - klasa zwiedzała też Muzeum Kanału Dędka nieopodal Piotrkowskiej.

1.10 - zajęcia z tworzenia logotypu i logo w klasie 2a, prawno- medialnej, grafika komputerowa.

28.09 - Wycieczka klasy 2d do Chmielnik k. Kielc w ramach sesji judaistycznej.

Próbna ewakuacja połączona z pokazami udzielania pierwszej pomocy.

27.09 - Sesja antyczna dla klasy 1d.

Wyjście klasy 1f i 2d do ZOO.

Prezentacja na auli olimpiady "Zwolnieni z Teorii".

26.09 - w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Europejskiego Dnia Języków. Wydarzenie miało charakter otwarty i gościliśmy nauczycieli szkół warszawskich oraz panią metodyczkę z WCIES. Pod kierunkiem nauczycieli języków obcych, p. Pauliny Plichty, p. Izabeli Borkowskiej, p. Małgorzaty Chudzik, p. Małgorzaty Malczyk oraz p. Stanisława Świtlika nasi wspaniali uczniowie przygotowali spektakl o kulturze brytyjskiej, skecz Monty Pythona, quizy internetowe, prezentację o Japonii, bingo językowe, wykreślanki, dopasowanki, krzyżówki. Imprezę otworzyła piosenka w języku francuskim w wykonaniu klasy 2A. Zadania opierały się na wiedzy o językach i kulturze różnych krajów. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody, a całe wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkolnej społeczności.

25.09 - jak co roku odbyło się w naszej szkole sprzątanie świata. Uczniowie zajęli się problemem niezbyt skutecznego segregowania śmieci, na ich wniosek zakupiono dodatkowe kosze i lepiej je oznakowano. Niektóre klasy sprzątały okolice boiska, inne - pobliski park, kolejne „walczyły” z gumami do żucia przyklejonymi do szkolnych mebli.

24.09 - dzień informacji o olimpiadach.

22.09 - w Urzędzie Dzielnicy Bielany dwanaścioro uczniów z klas medialnych i prawno-medialnej wraz z opiekunem profilu, Emilianem Kowalcze, reprezentowało VII LO podczas uroczystej gali 35. International Film Festival Up to 21. Uroczystość odbyła się w obecności m.in. jury, w tym reżyserki, Magdaleny Łazarkiewicz (np.: Ostatni dzwonek, Białe małżeństwo, Ekipa, Nieobecność) i twórcy kina autorskiego Bodo Koxa (Dziewczyna z szafy, Człowiek z magicznym pudełkiem). Po gali odbył się bankiet w sali, w której prezentowano jubileuszową wystawę. Na tablicach z fotografiami z 35-letniej historii festiwalu prezentowani byli także uczniowie z klas medialnych naszej szkoły, uwieczniono bowiem ich pracę jako młodzieżowych jurorów z poprzednich edycji wydarzenia.

20-22.09 - uczniowie klasy medialnej, zgłoszeni przez opiekuna profilu, uczestniczyli jako młodzieżowe jury w dniach 20-22 IX 2018 w pracach Międzynarodowego Festiwalu Młodzieżowego Up to 21. Ich krótkie noty biograficzne znalazły się w katalogu festiwalu. Filmy w dzielnicy Ochota były oceniane w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu.

21.09 - Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Wyjście klasy 1f do Biocenu.

Wyjście klasy 2d do muzeum Polin.

17-25.09 - zbiórka żołędzi dla zwierząt z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

17.09 - wyjście klasy 2b i 2c do Ministerstwa Ochrony Środowiska na pokaz ekologicznych (elektrycznych) pojazdów, nowe technologie transportu.

13.09 - wyjście klasy 1c na IV Dzień Popularyzacji Matematyki na wydział MiNI Politechnika Warszawska.

Udział klasy 2c w spotkaniu "Egzamin maturalny z fizyki - analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych" - Salon Maturzystów, Politechnika Warszawska.

11.09 - wyjście klasy 1c do siedziby banku BGŻ na spotkanie z ks. Jackiem Stryczkiem pomysłodawcą akcji "Szlachetna Paczka".

10-13.09 - wyjazd klasy 1f na warsztaty przedmiotowe i zajęcia integracyjne do Wigierskiego Parku Narodowego.

8.09 - UCZNIOWIE VII LO NA UROCZYSTOŚCIACH POD POMNIKIEM BARYKADA WRZEŚNIA

Jak co roku, 8 września delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach rocznicy podjęcia walki z Niemcami podczas II wojny światowej przy barykadzie na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej. Żołnierze 41. Pułku Strzelców Suwalskich z pomocą mieszkańców walczyli na barykadzie do 27 września 1939 roku. Niemcy, wkraczający do stolicy od strony Okęcia, napotkali niespodziewany opór. W poprzek Grójeckiej ustawiono barykadę z tramwajów i szkolnych ławek.

W hołdzie bohaterskim obrońcom Warszawy uczniowie VII LO im. J. Słowackiego złożyli wiązankę pod pomnikiem Barykada Września znajdującym się pomiędzy dwoma pasami ulicy Grójeckiej. Na pomniku znajduje się napis: „W tym miejscu żołnierze Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Warszawy walcząc na barykadzie zatrzymali nacierające wojska hitlerowskie i w nierównym boju bohatersko bronili dostępu do Warszawy w dniach od 8 IX do 27 IX 1939 r.”.

10.09 - w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wydarzenie czytelnicze przygotowały panie bibliotekarki: Beata Burdelska i Justyna Winiarczyk. We wspólnym czytaniu udział wzięli: pani dyrektor Agata Dowgird, pan Emilian Kowalcze i Stanisław Świtlik oraz uczennice klasy 3e Kinga Wardak, Zuzanna Stępińska, Joanna Talarczyk i Natalia Śliwińska. Lektura „Przedwiośnia” była wzbogacona pokazem slajdów z filmu, oraz ścieżką dźwiękową adaptacji filmowej „Przedwiośnia”.

5.09 - na terenie szkoły odbyło się zbieranie wpisów do „Warszawskiej Księgi Wolności 1918-2018-2118”. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pracownicy szkoły i uczniowie napisali przesłania, życzenia dla przyszłych pokoleń. Zostaną one zamknięte w kapsule czasu, a jej otwarcie nastąpi w 2118 roku.

4-7.09 - zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych

3.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2-11.09 - obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).

31.07.2018 - Rada miasta st. Warszawy podjęła uchwałę o przyznaniu Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dyrektor naszej szkoły Agacie Dowgird. Nagrodę tę przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla stolicy. Zostanie ona wręczona 31 lipca 2018 podczas uroczystej sesji Rady m. st. Warszawy na Zamku Królewskim.

07-08.07.2018 - Za nami kolejna edycja Bazyliszka!

Jak co roku w wakacyjny weekend na Wawelskiej spotkali się miłośnicy gier planszowych i fabularnych. Przygotowano liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Poza grami i turniejami RPG organizatorzy zaproponowali uczestnikom prelekcje, pokazy, konkursy, dyskusje, spotkania z autorami literatury fantasy. Dyskutowano m.in. o Nagrodzie Zajdla, można było też dowiedzieć się od absolwentek naszej szkoły, autorek powieści Klątwa Przeznaczenia oraz Korona Przeznaczenia, w jaki sposób znaleźć wydawcę dla swojej książki. Odbyło się ponad 40 prelekcji. A gamesroom oferował ponad 400 gier planszowych i karcianych. Wolontariusze pomagali dobrać grę odpowiednią do wieku oraz objaśniali jej zasady. Stworzono również specjalną strefę z atrakcjami dla dzieci.
Wstęp na imprezę był bezpłatny, a organizatorzy działający non profit stworzyli możliwość ciekawego spędzenia dwóch dni wakacji.

22.06.2018 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

20.06.2018 - Wyjście klasy 2f na zajęcia warsztatowe w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

21.06.2018 - Wyjście klasy 1e na warsztaty w Ogrodzie Botanicznym UW oraz Łazienkach Królewskich.

19.06.2018 - Wyjście klasy 2a na warsztaty o Barefoot College w kancelarii Hogan Lovells festiwal "Taniec i ruch".

18.06.2018 - Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w konferencji Kulturalna EduAkcja Warszawy. Była ona poświęcona edukacji kulturalnej w szkołach.

W panelu dyskusyjnym „Co dalej? Jak uczyć o kulturze po likwidacji przedmiotu wiedza o kulturze” uczestniczyła p. dyrektor Agata Dowgird.
W debacie „Jak zachęcić młodzież do uczestnictwa w kulturze” wzięła udział Kinga Tuźnik, przewodnicząca samorządu uczniowskiego w VII LO, przedstawicielka zarządu Ligi Warszawskich Liceów.
Beata Zuziak, nauczycielka wiedzy o kulturze w naszej szkole, doradca metodyczny ds. edukacji kulturalnej moderowała dyskusję o sztuce współczesnej.

17.06.2018 - Klasa 1e oraz kilku nauczycieli reprezentowali naszą szkołę podczas Ochockiej Parady Niepodległości, która odbyła się 17 czerwca. Uczestnicy parady z VII LO wystąpili w specjalnie przygotowanych koszulkach. Po przejściu ulicami Ochoty, rozpoczął się festyn w Parku Szczęśliwickim.

16.06.2018 - Uczniowie naszej szkoły współorganizowali piknik sąsiedzki w parku obok szkoły. Ich zadaniem była pomoc w organizacji stoisk (wypożyczanie ławek i krzeseł) oraz porządkowanie po imprezie. Ponadto przygotowali stoisko z popcornem oraz atrakcje dla dzieci.

15.06.2018 - Jubileuszowa, X edycja festiwalu filmowego Słowacki FilmFest. Impreza została przygotowana w najdrobniejszych szczegółach, nawet statuetki dla zwycięzców (towarzyszące nagrodom finansowym) wykonane przez jednego z uczniów były fantastyczne. Frapujące filmy, piękne dekoracje, klimatyczna kawiarenka, pokazy mody nawiązującej do filmów kina nowej przygody oraz tańca, występy muzyczne, pozakonkursowy film "Emilian- droga do szczęścia" - to wszystko łożyło się na niezwykły wieczór.

14-15.06.2018 - Wyjazd klasy 1e na warsztaty chemiczne w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

14.06.2018 - Dzień sportu, miał na celu integrację międzyklasową i urozmaicenie czasu uczniom po wystawieniu ostatnich już w tym roku ocen. Organizatorem Dnia Sportu byli nauczyciela wychowania fizycznego i fundacja Fit Camp. Nauczyciele przygotowali dla naszych sportowców rozgrywki dwóch gier zespołowych: piłki nożnej i siatkówki. W obu dyscyplinach brało udział po sześć drużyn. Do turnieju siatkówki zgłosiły się reprezentacje klas: 1a, 1b, 1c, 2a, 2e, 2f. W piłkę nożną natomiast rywalizowały klasy: 1b, 2a, 2b oraz drużyny pod wdzięcznymi nazwami: FC Wombaty, Podlaskie Żubry oraz Eksportowe Perełki. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po wielu meczach ostatecznie w finałowym starciu w piłce nożnej wygrała klasa 2a, a w siatkówce zwyciężyła klasa 1a. Dodatkowo nauczyciele zorganizowali dla wszystkich uczniów grę balonową, która wywołała uśmiech na twarzach wszystkich uczestników. Dzień Sportu zakończono uroczystym rozdaniem nagród za starania w rozgrywkach. Całe wydarzenie zakończyło się o godzinie 14:00.

Dzień upłynął w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji i zabawy. Warto wspomnieć o żywiołowych reakcjach publiczności i wsparciu jakiego udzieliła naszym sportowcom. Takim optymistycznym akcentem zakończył się Dzień Sportu w naszej szkole.

13.06.2018 - Wystawienie przez klasę 1d spektaklu "Metro" dla dzieci z DD.

08.06.2018 - Festiwal teatralny Deski Słowaka. W konkursie wystawiono 6 bardzo dobrych spektakli. Poziom artystyczny przedsięwzięcia był naprawdę wysoki. W czasie obrad jury trwały pokazy pozakonkursowe, wśród nich spektakl absolwentów naszej szkoły. Dwoje absolwentów z dużymi osiągnięciami aktorskimi znalazło się w czteroosobowym jury. Była to Kamila Kamińska, laureatka Złotych Lwów za najlepszy profesjonalny debiut aktorski - rolę Ewy w filmie Łukasza Palkowskiego "Najlepszy" oraz Dominik Rybiałek, aktor występujący w teatrach Dramatycznym oraz Rampa, zdobywca wielu nagród na festiwalach piosenki aktorskiej.

06.06.2018 - Udział klasy 2f w zajęciach warsztatowych "Biotechnologia przeciwciał w klinice" w BioCentrum Edukacji Naukowej BIOCEN.

04-06.06.2018 - Wycieczka klasy 2c Bochnia - Kraków - Ojców.

04.06.2018 - Warsztaty z prawnikiem dla klas 1a, 1d, 2e.

Klasa pierwsza i druga medialna uczestniczyła w spotkaniu z aktorem wraz z opiekunem profilu, który zorganizował zajęcia ze Stanisławem Sparażyńskim, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Warsztaty pt.: "Kochanowski, a kto to taki?" poprzedziło godzinne spotkanie wybranej młodzieży z profilu podczas warsztatów z retoryki. Przeszkoleni uczniowie włączyli się do występu podczas monodramu aktora, tworząc z nim przez chwilę mały dramat poświęcony problematyce dawnej i współczesnej Polski oraz twórczości Jana z Czarnolasu.

25.05.2018 - Grupa 25 uczniów naszej szkoły wzięła udział w 2. Biegu Charytatywnym „ Aktywne Serca” dla Fundacji PolakPomaga.pl. Impreza odbyła się na stadionie KS Polonia Warszawa. W akcji wzięły udział 4 szkoły: 3 ponadgimnazjalne i 1 podstawowa. Reprezentacja naszego liceum zajęła 3 miejsce w rywalizacji szkół, ale nie to było najważniejsze. Istotną sprawą był udział w biegu, pomoc fundacji i wsparcie działań Fundacji w budowie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Łazienkach Królewskich.

21-25.05.2018 - Sprawdzian międzyklasowy na poziomie klas drugich.

17.05.2018 - Uczniowie klas 1B uczestniczyli w III edycji całodniowej sesji Digital Youth Forum w Centrum Nauki Kopernika podczas, której mogli posłuchać twórców social mediów - blogów, kanałów na youtubie, programistów, innowatorów w zakresie robotyki, artystów, aktywistów, działaczy społecznych m.in. takich instytucji jak Facebook, UNICEF oraz innych osób, które podzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i pasją. Organizatorem DYF jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

15.05 -10.06.2018 - Zbiórka pluszaków dla małych pasażerów pogotowia ratunkowego.

11-18.05.2018 - Warsztaty dla klas pierwszych "Nastolatek w samorządzie".

27.04.2018 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

24.04.2018 - WYSTĄPIENIE DYREKCJI VII LO NA KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ PRACY Z UCZNIAMI ZDOLNYMI

24 kwietnia na ogólnopolskiej konferencji „Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności” wystąpiła p. dyrektor Agata Dowgird i zaprezentowała stosowane w naszej szkole, która posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, metody pracy.

23-24.04.2018 - "Tam gdzie wschodzi słońce czyli Kwiecień z Japonią" zajęcia dla klasy 1b, 2b.

23.04.2018 - Wyjście klasy 3e do Domu Sztuki Ursynów - Akademia Filmowa; cykl kino autorskie: prelekcja krytyka filmowego i pokaz filmu "Zezowate szczęście".

19-20.04.2018 - Odbył się w naszym liceum tradycyjny już VIII Edukacyjny Wiosenny Kongres Bankowy. Pierwszego dnia uczniowie klas profilu B uczestniczyli w wykładach i warsztatach o treści ekonomiczno – finansowej. Drugiego dnia uczniowie klasy 1B przemierzali miasto na trasach wyznaczonych mapkami i zapoznawali się z historycznymi i nowoczesnymi obiektami bankowymi Warszawy. Uczniowie klasy 2B mieli bardziej złożone zadania. Na podstawie ubiegłorocznych wędrówek śladami bankowości warszawskiej i innych dodatkowych materiałów mieli przygotować dla pozostałych uczestników Kongresu cztery prezentacje bardziej przekrojowo informujące o skomplikowanym świecie finansów.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości jedna z grup zaprezentowała informacje dotyczące trudnych procesów scalania systemów finansowych, odziedziczonych po trzech zaborcach i dodatkowo po wojennych zawirowaniach na terenie ziem polskich, w jeden spójny system monetarno - bankowy. Słuchacze byli zdziwieni, że już po odzyskaniu niepodległości Polacy posługiwali się carskimi rublami, ukraińskimi griwnami i karbowańcami, markami niemieckimi, koronami austrowęgierskimi, markami polskimi i biletami zdawkowymi, które były pieniądzem zastępczym emitowanym lokalnie. Nie mniejsze zaskoczenie wywołały informacje, jak proponowano nazwać nową walutę odrodzonej Polski: lech, piast, kościuszko, pol czy sarmat? Ostatecznie uchwalono, że posługiwać się będziemy złotym. To nie tylko ciekawostki dotyczące nazw. Wszystkie te pieniądze należało wymienić na jedną obowiązującą walutę po stosownym przeliczniku. Systemy bankowe trzech zaborów trzeba było scalić w jeden sprawnie funkcjonujący dla odrodzonego państwa. Do tego należało pokonać szalejącą hiperinflację (w końcu 1918 roku za 1 dolara USA płacono 9 marek polskich, to w 1920 roku już 590, a w kwietniu 1924 roku aż 9.250.000 (!)). Niewiele osób myśli o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w kategoriach bankowo – finansowych, a uczniowie pokazali nam, ze to jest tak pasjonujące i równie ważne dla przyszłości i bytu narodu, jak walka zbrojna.

Jedna z grup klasy 1B miała na swojej trasie zwiedzania biurowiec Senator. Po odzyskaniu niepodległości od roku 1918 znajdowała się w nim siedziba Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, zaś po 1926 siedziba Banku Polskiego. Po długim okresie pozostawania w ruinie budynek zrewitalizowano, obecnie atrium biurowca Senator jest otwarte, a tworzy je dawna hala kasowa Banku Polskiego. Nad drzwiami znajduje się tablica, którą odsłaniał Władysław Grabski: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,plaski-senator-brz-bogatym-wnetrzem,52974.html .

19.04.2018 - Reprezentacja szkoły po raz trzeci wzięła udział w Akcji Żonkil upamiętniającej 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie. Jak w zeszłym roku nasza młodzież rozdawała warszawiakom żonkile – symbol pamięci o powstaniu w getcie żydowskim.

07.04.2018 - JUBILEUSZOWA EDYCJA TURNIEJU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ.

Jak co roku w naszej szkole odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowany we współpracy z czasopismem „Charaktery”. Miał on miejsce w sobotę, 7 kwietnia. Uczestniczyło w nim stu uczniów szkół średnich z różnych części Polski, którzy najlepiej rozwiązali test on-line. Zawody finałowe składały się z dwóch części: pisemnego testu wiedzy psychologicznej oraz ustnego omówienia zadania problemowego. Laureaci otrzymali roczne stypendia w wysokości 3000 złotych ufundowane przez redaktora naczelnego czasopisma „Charaktery” Bogdana Białka oraz indeksy na stacjonarne studia magisterskie kierunku psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane do części ustnej finału otrzymały książki ufundowane przez Wydawnictwo PWN. Zwycięzcom symboliczne czeki wręczył Bogdan Białek, a indeksy i listy gratulacyjne dyrektor Instytutu Psychologii UJ dr hab. Przemysław Bąbel.

W uroczystości uczestniczyła też Agata Dowgird, dyrektor VII LO. Liceum Słowackiego uhonorowało czasopismo „Charaktery” medalem i tytułem honorowym „Przyjaciel Słowackiego” za 10 lat niezwykle wartościowej współpracy w działaniach na rzecz młodzieży. Uroczystość zakończyło wniesienie wielkiego tortu., który szybko został zjedzony przez uczestników turnieju i innych zaproszonych gości.

Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły perfekcyjnie przygotowali finał turnieju, co zostało docenione przez wszystkich jego uczestników oraz gości.

05.04.2018 - Spotkania z kandydatami do szkoły.

Spotkania z dietetykiem.

27.03.2018 - Dzień Frankofonii (wykłady, warsztaty, spotkania poświęcone krajom francuskojęzycznym).

23.03.2018 - Warsztaty dla klas trzecich (jak pokonać stres, jak skutecznie powtarzać materiał przed maturą).

21.03.2018 - W związku z 50 rocznicą wypadków marcowych odbyły się: projekcja filmu „Dworzec Gdański” i wykład.

19-23.03.2018 - Wyjazd grupy uczniów na Cypr w ramach wymiany międzynarodowej (program Erasmus+).

19.03.2018 - Spotkanie z prezesem Banku Gospodarki Krajowej.

17.03.2018 - Dyrektor i przedstawiciele uczniów uczestniczyli w 100-leciu parafii przy kościele na placu Narutowicza.

12.03.2018 - Warsztaty prawne prowadzone przez kancelarię prawną Hogan Lovells.

Udział w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu poświęconą twórczości Mikołaja Grynberga.

Dzień Liczby π – konkursy logiczne.

09.03.2018 - Uczestnicy międzynarodowego projektu „Edukacja oknem na świat” z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym ich działania.

07.03.2018 - Grupa uczniów uczestniczyła w dniach prawnych organizowanych przez uniwersytet SWPS.

06.03.2018 - Udział klasy 2f w warsztatach naukowych "Synergia komórek" w BioCentrum Edukacji Naukowej BIOCEN.

05.03.2018 - Zorganizowanie przez uczennicę klasy 2f Karolinę Kacperską wykładu i spotkania z terrarystą R. Jaroszem (Dni Przedmiotów Przyrodniczych i Matematycznych).

Wybrane klasy uczestniczyły w spotkaniu z absolwentem naszej szkoły, podróżnikiem Janem Reszką.

01-26.03.2018 – Dni Nauk Przyrodniczych (gry terenowe, spotkanie z dyrektorem zoo, wykłady, konkursy, maraton matematyczny, zajęcia dotyczące smogu w ramach projektu „Weź oddech Warszawo”).

01.03.2018 - Z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych delegacja uczniów naszej szkoły (Aleksandra Stępień, Konrad Zaraś oraz Damian Spernacki pod opieką ks. Grzegorza Demczyszaka) złożyła kwiaty przy tablicach upamiętniających ofiary represji komunistycznych: przy budynku dawnego aresztu śledczego Głównego Zarządu Informacji WP na rogu ulic Chałubińskiego i Oczki, a następnie pod tablicą przy ul. Koszykowej 82, czyli dawnej siedzibie Rejonowego Sądu Wojskowego, w którym skazano rtm. Witolda Pileckiego na karę śmierci.

27-28.02.2018 - Dni Preorientacji Zawodowej.

22-24.02.2018 - Targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.

21.02.2018 - Wyjście klas 2e i 3e na Akademię Filmową - kino autorskie: kinematografia afrykańska cz. 2: "Timbuktu". Prelekcja krytyka filmowego i pokaz.

20.02.2018 - Odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Prawnika.

14.02.2018 - Wyjście klasy 2c na lekcję muzealną - Młoda Polska.

Jak co roku 14 lutego odbyła się impreza szkolna – Czytanie z Amorem. Spotkanie co roku cieszy się dużą popularnością tak również było i w tym roku. Zainteresowani uczniowie spotkali się w auli szkolnej pięknie udekorowanej na tą okazję. „ Czytanie z Amorem” przebiegało w bardzo miłej i romantycznej atmosferze. Imprezę poprowadziły Kinga Tuźnik i Julia Chacińska, a piękne utwory o miłości przedstawili nam:

Program:

 • Grażyna Uchman ,,Mówisz do mnie” Helena Raszka
 • Kinga Tuźnik i Marta Kammbach ,, W malinowym chruśniaku” Bolesław Leśmian
 • Marianna Drewniak „ Amory” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
 • Weronika Skoczylas ,,Umrzeć z miłości” Agnieszka Osiecka
 • Grażyna Uchman ,,Miłość” Czesław Miłosz
 • Marta Kammbach,, Marzenie zimowe” Artur Rimbaud
 • Ewa Karpińska ,,Le toi du moi” Carla Bruni
 • Anna Zdanowska kl. 2D ,,Miłość od pierwszego wejrzenia” Wisława Szymborska
 • Ola Rewerska i Krzysztof Mazurek „Romeo i Julia” William Shakespeare – scena balkonowa

13.02.2018 - Wyjście klasy 3c do Muzeum Narodowego: Galeria kontrastów po 1939 roku.

10.02.2018 - Mini akademia matematyki - zajęcia PW - klasa 2c.

09.02.2018 - Studniówka.

Klasa 1a uczestniczyła w zajęciach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

02.2018 - W lutym sukcesywnie odbywały się zajęcia na strzelnicy dla poszczególnych klas pierwszych w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Z kolei uczniowie mający w programie nauczania przedmiot historia i społeczeństwo uczestniczyli w lekcjach muzealnych w Muzeum Wojska Polskiego.

14.01.2018 - Jak co roku - organizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by zbierać środki na leczenie noworodków. Kwota zebrana na 26 finale WOŚP w naszej szkole to 48003 zł 21 gr.

12.01.2018 - Wyjście do Domu Sztuki Ursynów: Akademia Filmowa. Kino autorskie - filmografia afrykańska (prelekcja i pokaz filmu "Tanna") - 3e i 2e.

10.01.2018 - Wyjście klasy 1d do Muzeum Narodowego.

09.01.2018 - Wyjście klas 1a i 1b na lodowisko.

06.01.2018 - Podczas uroczystego podsumowania wyników sportowych dzielnicy Ochota za 2017 rok nasza szkoła otrzymała puchar i nagrodę za zajęcie I miejsca w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury Ochota.

04-12.01.2018 - Sprawdziany międzyklasowe dla klas trzecich z przedmiotów maturalnych.

Na przełomie 2017 i 2018 roku podjęliśmy następujące działania:

 • Świąteczna Paczka
  Uczniowie 8 klas, rodzice klasy 3c, nauczyciele i mieszkańcy internatu przygotowali paczkę o wartości ponad 5440zł (2,5 tony węgla, 6 par butów, odzież, żelazko, kołdra, ręczniki, pościel, artykuły spożywcze, środki czystości, kosmetyki, artykuły szkolne, plecak, klawiatura, słuchawki i inne drobiazgi)
 • Pomoc dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu.
  Rada Pedagogiczna za ponad 500 złotych zakupiła pomoce edukacyjne (m.in. tablicę sztalugową, chustę edukacyjna itp.)
  Uczniowie klasy 3d kupili indywidualnie prezenty dla uczniów.
 • Pomoc dla zwierząt za Schroniska Azyl pod Psim Aniołem w Falenicy.

22.12.2017 - Apel świąteczny, koncert kolęd w auli liceum, wigilie klasowe.

21.12.2017 - Wigilia humanistów.

20.12.2017 - Wigilia w internacie.

19.12.2017 - Wykład prawników na temat: prawo Unii Europejskiej dla klasy 3a.

Wyjście klasy 3e do Domu Sztuki Ursynów: Akademia Filmowa. Kino autorskie - filmografia afrykańska (prelekcja i pokaz filmu).

18.12.2017 - Nadal trwały obchody jubileuszu, skierowane tym razem tylko do uczniów i nauczycieli. Grupy uczniów wystawiły spektakle teatralne, grały i śpiewały podczas koncertów. Odbyły się konkursy wiedzy o szkole. Uczniowie spotkali się z absolwentami, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczące sukcesy. Gośćmi byli m.in. Zuzanna Grajcewicz, która w tym roku za etiudę dokumentalną „Wycinka” otrzymała Nagrodę Specjalną na Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu oraz Sylwia Dubielecka i Monika Magoska-Suchar, autorki wydanej niedawno książki fantasy pt. „Klątwa przeznaczenia”. Klasa prawno-politologiczna zorganizowała spotkanie z Adamem Bodnarem. Nie jest on co prawda absolwentem szkoły, ale uczniowie klasy 2B postanowili w taki właśnie sposób zakończyć realizowany przez nich projekt Dni Prawnych. Podczas obchodów wręczone zostały uczniom nagrody za różnorodne działania na terenie szkoły i poza nią.

15.12.2017 - Obchodziliśmy 95. rocznicę nadania naszej szkole imienia Juliusza Słowackiego oraz przekazania jej odrodzonemu państwu przez rodziców, którzy odkupili placówkę od prywatnej właścicielki.

O godzinie ósmej spotkaliśmy się w kościele przy placu Narutowicza. Towarzyszył nam sztandar szkoły. Mszę z okazji jubileuszu odprawili: ksiądz biskup Michał Janocha, ksiądz prałat Henryk Bartuszek- proboszcz parafii, ksiądz profesor Andrzej Potocki - absolwent naszej szkoły, ksiądz Grzegorz Demczyszak i ksiądz Marcin Uhlik. Uroczystość wzbogaciły śpiewy scholi złożonej z uczniów VII LO.

Ksiądz biskup Michał Janocha w swej homilii nawiązał do biblijnych słów o budowaniu na skale. Wskazał, że dla szkolnej społeczności taką skałą jest jej historia. Następnie w bardzo interesujący sposób mówił o biografii i twórczości Juliusza Słowackiego. Ukazał duchowe oblicze wieszcza. Przedstawił, w jak szczególny sposób Słowacki myślał o swoich podróżach i czym się kierował, planując je. Skupił się także na mniej znanych faktach z życia Słowackiego, wskazał na wartość jego przyjaźni z Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, późniejszym biskupem i świętym kościoła katolickiego. Ksiądz biskup Michał Janocha cytował listy Felińskiego opisujące ostatnie dni i śmierć wieszcza. Był on jedynym Polakiem obecnym przy śmierci poety. Ksiądz biskup przywołał też cytaty z poematu „Król-Duch”, którego fragmenty Słowacki dyktował Felińskiemu przed śmiercią.

Uczestnicy mszy skierowali także swe myśli i modlitwy ku wszystkim, którzy tworzyli w przeszłości i tworzą obecnie społeczność szkoły.

Następnie uczestnicy mszy, a także pozostali goście zaczęli przybywać do szkoły. Już z daleka witał ich umieszczony na ogrodzeniu wielki napis Słowacki złożony ze zdjęć przedstawiających różne aspekty szkolnego życia. Na szkolnym murze umieszczono natomiast portret Słowackiego wraz z tekstem „Witamy przyjaciół Słowackiego”. Wchodzący do budynku otrzymywali ulotkę z opisem miejsc, gdzie warto dotrzeć, by zapoznać się z historią i dniem dzisiejszym szkoły. O godzinie dziesiątej rozpoczęła się uroczystość w szkolnej auli. Wchodzeniu do sali i oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania towarzyszył nakręcony przez uczniów film poświęcony historii szkoły. Uczniowie prowadzący uroczystość przypomnieli, że datę 15 grudnia jako dzień szkolnego święta wybrano jeszcze przed wojną. Następnie przywitali liczne grono gości, wśród których byli dawni i obecni nauczyciele i uczniowie VII LO, duchowni celebrujący wcześniejszą mszę, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, a także licznych instytucji współpracujących ze szkołą, w tym wyższych uczelni.

Pani dyrektor Agata Dowgird w swoim wystąpieniu podkreśliła, że udokumentowana historia szkoły liczy 157 lat, jednak tradycja odbywania Święta Szkoły 15 grudnia powstała właśnie 95 lat temu i nie przerwał jej nawet okres wojny. Rok 1922 miał dla szkoły szczególne znaczenie, pokazał, jak ważna dla jej społeczności jest ojczyzna. Rodzice zebrali środki, by upaństwowić placówkę, nauczyciele i uczniowie wybrali za patrona wieszcza – nauczyciela obowiązku patriotycznego. W związku z tym, że hasłem przewodnim tegorocznej uroczystości jest słowo „portrety”, pani dyrektor przywołała portret absolwentki –Haliny Jędrzejewskiej, bohaterki powstania warszawskiego odznaczonej dwukrotnie Krzyżem Walecznych, która udzieliła uczniom wywiadu do jubileuszowej gazetki. Jej losy są symbolem postaw wielu absolwentów i wzorem dla obecnych uczniów.

Pani Agata Dowgird wskazała, że podczas jubileuszu będą przywoływane także portrety z okresu wcześniejszego niż dwudziestolecie międzywojenne. Wspomniała o pozyskanym autentycznym świadectwie wydanym przez naszą szkołę w okresie zaborów i portrecie jej właścicielki. Odwołała się także do książek, które ukazały się w bieżącym roku i przedstawiły historie uczniów i nauczycieli. Lektura pozycji Moniki Piątkowskiej „Prus. Śledztwo biograficzne” uświadomiła, że główna bohaterka „Emancypantek” jest stworzona na wzór uczennicy, a później damy klasowej pensji Henryki Czarnockiej, która znajduje się u początków historii szkoły. Z kolei sama Henryka Czarnocka to książkowa pani Malinowska. Pani dyrektor przywołała także inne książki i opisane w nich historie naszych absolwentów. Podsumowując swoją wypowiedź, stwierdziła, że historia szkoły jest ciągle żywa. Społeczność VII LO z pewnością ma swoje mocne korzenie: historie, portrety ludzi, którzy inspirują uczniów i nauczycieli.

Następnie wystąpili niektórzy z zaproszonych gości. Przewodnicząca Rady Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, absolwentka VII LO z ogromną życzliwością mówiła o swojej szkole. Powiedziała też, że przeznaczono dodatkowe środki na budowę hali sportowej. Pani Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji i jednocześnie matka niedawnej absolwentki wskazała na wybitne osiągnięcia szkoły w ostatnim czasie i jej ogromną popularność na rynku edukacyjnym. Podkreśliła, że w ostatniej rekrutacji VII LO miało najwięcej kandydatów spośród warszawskich szkół. Przekazała szkole nagrodę w wysokości 6 tysięcy na zakup pomocy dydaktycznych. Pani burmistrz dzielnicy Ochota w swej wypowiedzi odwołała się do historii placówki. Wręczyła też trzy Nagrody Burmistrza pracownikom szkoły. Przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania odczytała list z życzeniami dla szkoły od kuratora. Wystąpiła także prezes Zarządu Fundacji Banku BGŻ BNP Paribas Małgorzata Zdzienicka, podkreślając rolę realizowanego w VII LO programu stypendialnego „Klasa” i dziękując szkole za wieloletnią współpracę.

Następnie fascynującą gawędę o historii szkoły wygłosiła niedawna absolwentka, studentka Marta Bodecka. Potem kilka chwil poświęcono patronowi szkoły: ogłoszono wyniki konkursu recytatorskiego poezji Słowackiego dla gimnazjalistów i licealistów. Zwycięzcy przedstawili swoje recytacje oraz otrzymali nagrody - wydane ostatnio książki absolwentów VII LO z autografami autorów.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Juliusza Zielińskiego, wnuka absolwentki szkoły z 1903 roku, Marii Wietrzykowskiej, który ofiarował autentyczne świadectwo z podpisami nauczycieli uczących w czasach zaborów.
Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia: medal Przyjaciel Słowackiego, nagrody dyrektora dla pracowników szkoły, upominki dla najdłużej pracujących w szkole. Absolwent VII LO Stanisław Łubieński, tegoroczny laureat literackiej nagrody Nike w kategorii nagroda czytelników wręczył swoje. książki opatrzone autografem absolwentom VII LO, którzy obecnie pracują jako nauczyciele w tej placówce.

Następnie wyróżniono uczniów -tegorocznych laureatów Nagrody Patrona Szkoły.

Potem prowadzący imprezę zapytali, czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos. Najpierw wystąpił absolwent, ksiądz profesor Andrzej Potocki, wspominając czasy komunizmu w szkole i przywołując zabawną anegdotę o tym, jak prawie go z niej wyrzucono. Potem kolejny absolwent, profesor Adam Krówczyński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uświetnił uroczystość, wykonując fascynujący, wybuchowy i nieoczekiwany eksperyment chemiczny.
Kolejnym punktem programu były występy muzyczne, prezentujące uzdolnionych uczniów VII LO.

Po złożeniu życzeń świątecznych prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili gości na poczęstunek oraz do zwiedzania szkoły. Można było m.in. obejrzeć wystawę poświęconą historii placówki, nagrać wspomnienia, kupić wydawnictwa VII LO, zobaczyć prezentacje dotyczące poszczególnych profili oraz programów realizowanych w szkole, wpisać się do księgi pamiątkowej.

Następnie uczniowie przystąpili do przygotowywanie kawiarenek w poszczególnych salach lekcyjnych, w których od godziny 15.00 rozpoczęły się spotkania dawnych klas. Absolwenci i nauczyciele nie opuszczali murów szkoły do późnych godzin wieczornych czy może raczej nocnych – snuli wspomnienia, opowiadali o tym, co obecnie robią w życiu.

08.12.2017 - Finał organizacji "Szlachetnej Paczki", której koordynatorem była klasa 3c wraz z wychowawcą. Łączna wartość paczki przekraczała kwotę 5440 zł.

07.12.2017 - Spotkanie dla klas trzecich z ratownikiem medycznym.

05.12.2017 - Wyjście klasy 3f na warsztaty chemiczne.
Święto wolontariatu - wszystkim uczniom biorącym udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych dyrekcja szkoły oraz opiekunowie wolontariatu składają podziękowania za chęć niesienia pomocy innym, ofiarność, bezinteresowność i poświęcony czas.

04-06.12.2017 - Z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas drugich, które przeprowadzili pracownicy oraz wolontariusze Społecznego Komitetu ds. AIDS.

02.12.2017 - 30 uczniów z klas medialnych (1a, 2e, 3e) reprezentowała naszą szkołę w Teatrze Syrena podczas prestiżowej gali Międzynarodowego Festiwalu Niezależnych Filmów Krótkometrażowych Grand OFF wraz z opiekunem profilu, Emilianem Kowalcze jako Laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 123 krajów, zgłaszający ponad 3900 filmów. Filmy z Grand OFF zdobywają Oscary (jak w zeszłym roku hiszpański Type Code), stąd obecność laureatów Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, m.in. Alan Starski. Specjalne nagrody za całokształt twórczości odebrali reżyser, Wojciech Wójcik, aktorzy: Emilia Krakowska, Piotr Fronczewski. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. uczniowie przygotowujący tegoroczną edycję Słowacki Film Fest 2018 (kino nowej przygody), którzy w listopadzie ukończyli warsztaty na temat organizowania festiwali młodzieżowych, promocji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwania sponsorów; pierwsza w naszej szkole uczestniczka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, aktualny uczestnik II etapu Olimpiady Wiedzy o mediach.

30.11-01.12.2017 - Udział klas prawno-medialnych, medialnych i prawnych w sesji prawnej.

29-30.11.2017 - Zajęcia dla klas pierwszych prowadzone przez policję dotyczące tematyki bezpieczeństwa w sieci.

23-24.11.2017 - Warsztaty dla klas pierwszych "Akademia sztuki myślenia".

22.11.2018 - Wyjazd klasy 1c do Instytutu Badań Jądrowych - Świerk, zwiedzanie reaktora oraz wykłady na temat promieniotwórczości.

21-24.11.2017 - Ogólnoszkolny sprawdzian dla klas trzecich z przedmiotów zdawanych na maturze.

18.11.2017 - Miniakademia matematyki.

16.11.2017 - Warsztaty dla klasy 1b "Nastolatek w samorządzie".

15.11.2017 - Udział uczniów wszystkich klas w projekcji filmu "Ptaki śpiewają w Kigali".

W środę w ramach obchodów jubileuszu liceum idziemy na „Ptaki śpiewają w Kigali” z naszą absolwentką, Jowitą Budnik w roli głównej. Jowita uczęszczała do pierwszego w historii naszej szkoły rocznika autorskiej klasy humanistycznej (klasy D). W czasie nauki w VII LO grała m.in. w telenoweli „W labiryncie”. Ukończyła studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i podjęła pracę w Agencji Aktorskiej Jerzego Gudejki. Jednocześnie występowała w teatrze i filmie. Jej najważniejsze kreacje to główne role w nagradzanych filmach „Plac Zbawiciela”, „Papusza”, „Ptaki śpiewają w Kigali”.

„Ptaki śpiewają w Kigali” (reż Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze, Polska 2017) to opowieść o psychicznych konsekwencjach ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Jowita gra rolę polskiej ornitolog, która w Afryce prowadziła badania nad spadkiem populacji sępów i pomaga w ucieczce córce rwandyjskiego ornitologa, z którym współpracowała.

Film podejmuje uniwersalne problemy zła, nienawiści, konsekwencji udziału w traumatycznych zdarzeniach. Nie jest to kino akcji – tempo filmu często zwalnia, mamy wiele długich ujęć, pojawiają się symboliczne obrazy, niedopowiedzenia. To nie jest forma przeznaczona dla masowego odbiorcy, gdyż odwołuje się do ukrytych znaczeń, a emocje wyrażają przede wszystkim spojrzenia i gesty. Jowitę za rolę w tym filmie nagrodzono na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach oraz 42. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Na festiwalu w Gdyni film otrzymał również Srebrne Lwy.

14.11.2017 - Wykład w auli na temat ludobójstwa w Rwandzie jako przygotowanie do "lektury" filmu "Ptaki śpiewają w Kigali" z Jowitą Budnik.

10.11.2017 - Apel dla klas pierwszych z okazji odzyskania niepodległości.

09.11.2017 - Udział klasy 2f w warsztatach naukowych "Zbadaj swój DNA: - w Centrum Edukacji Naukowej "BIOCEN".

Wyjście klas 1a i 2d do Akademii Filmowej.

08.11.2017 - Wpotkanie z adwokatem dla klasy 2a w ramach Tygodnia Konstytucyjnego.
Wyjście klas 2e i 3e do Akademii Filmowej.

07.11.2017 - Sesja "Totalitaryzmy" dla uczniów klas 1d, 2d, 3d, 2a i 2e.

Wyjście klasy 2b do BUW-u.

06-14.11.2017 - Nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Tu nie chodzi o jedzenie" realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, w ramach którego uczniowie oraz Rada Pedagogiczna uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych poświęconych zaburzeniom odżywiania. Rodzicom zostały udostępnione materiały edukacyjne.

10.2017 - Wyróżnienie w rankingu IT Szkoła NASK.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa - popularyzacja wśród uczniów wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jak i promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT: w domu, w pracy, w szkole http://bezpiecznymiesiac.pl .

31.10.2017 - W wigilię Wszystkich Świętych w naszym liceum miała miejsce kolejna odsłona cyklicznej imprezy czytelniczej „Czytanie z dreszczykiem”. Tradycja spotkania sięga 2008 r. Podczas imprezy w auli liceum o jej początkach przypomniał p. Emilian T. Kowalcze, który także przeczytał tekst „Święta z importu” z książki Szymanderskiej „Polskie tradycje świąteczne”. Inicjatywa pań Justyny Winiarczyk i Beaty. Burdelskiej zgromadziła ponad 190 uczniów i pracowników liceum. Poza uczniami wiersze, fragment dramatu oraz prozę, których tematyka związana była z przemijaniem i śmiercią, czytali także dyrektor, nauczyciele, pedagog. Pan Stanisław Świtlik przedstawił utwór francuski. Uczniom najbardziej podobała się żartobliwa interpretacja tekstu Hoffmanna w wykonaniu p. Marty Kammbach. Zwrócono także uwagę na strój p. Grażyny Uchman, którego część stanowiły pająki. Konferansjerkami były Angelika Juszczyńska i Milena Chmielarczyk z klasy medialnej.

30.10.2017 - Wyjście klas 1d i 2d do kina.

28.10.2017 - Grupa uczniów pod opieką p. Tatiany Szott, p. Grzegorza Świderskiego oraz p. Marka Ciasia zrobiła porządki i zapaliła znicze na grobach dyrektor Heleny Kasperowiczowej, dawnych nauczycieli i absolwentów naszej szkoły.

25.10.2017 - Wyjście klasy 3a do Muzeum Polin na zajęcia.

23.10.2017 - W Liceum H. Kołłątaja odbyła się uroczystość podsumowania akcji "Kwiatek dla Syrii", podczas której Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz wręczyła podziękowania dla Społeczności VII LO oraz trzech zaangażowanych uczennic: Gabrieli Droździel, Anny Sitkowskiej i Kingi Tuźnik z klasy 2d.

20.10.2017 - Wyjscie klasy 2b na wykład inauguracyjny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu "Edukacja oknem na świat", realizowanego przez międzynarodową fundację The Bridge.

Wyjście klasy 3a do Sejmu.

19.10.2017 - Wyjście klasy 3c na wykład "Wprowadzenie do programowania w C#" do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki w ramach międzynarodowej akcji http://codeweek.org.pl.

16-20.10.2017 - Raising STEAM In Education – gościmy w naszym liceum uczniów z Włoch, Cypru, Słowacji i Grecji w ramach spotkania Erasmus+. Oficjalnym celem wizyty: integracja nauki i sztuki w edukacji. Tematem przewodnim: „Chemia wokół nas”. Oto kilka przykładów z wielu realizowanych zajęć: warsztaty chemiczne; EBRU/malowanie na wodzie; gry miejskie – na Starówce i w Łazienkach - połączone z konkursem i wystawą zdjęć; wizyta w Centrum Nauki Kopernik; doświadczenia z biologii – wpływ światła na fotosyntezę; Land Art (sztuka ziemi) lub Recycle Art (sztuka z recyklingu) jako komentarz do spotkanie w Warszawie.

Organizacja: Małgorzata Malczyk, Grażyna Uchman, Elżbieta Rutka-Wierzejska.

16.10.2017 - Inauguracja obchodów jubileuszu szkoły (95 rocznicy nadania imienia Juliusza Słowackiego i upaństwowienia placówki). Udział uczniów i nauczycieli w musicalu „Balladyna” w Och - Teatrze.

Wyjście klas 1c i 2c na wykład "Jak poskromić węża … czyli podstawy języka Python" do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki.

14.10.2017 - Udział klasy 2c w Mini akademii matematyki- wykład i warsztaty na PW.

13-19.10.2017 - Przyjazd uczniów i nauczycieli z Francji w ramach wymiany.

13.10.2017 - Noc filmowa.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali dla nauczycieli słodką niespodziankę – upiekli ciasta.

12-14.10.2017 - Sesja poświęcona kulturze antycznej dla klasy 1d. Cykl wykładów oraz wycieczka do Arkadii i Nieborowa.

12.10.2017 - Dzień Bezpiecznego Komputera połączony z kampanią październik miesiącem cyberbezpieczeństwa, która ma na celu promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i TIK oraz popularyzację wiedzy o zagrożeniach w sieci. Zajęcia w auli dla klas pierwszych prowadzą studenci Politechniki Warszawskiej i Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

10.10.2017 - Wyjście klas 1a i 2a na Akademię Filmową.

Chętni uczniowie klas trzecich uczęszczający na lekcje religii pojechali do Częstochowy na pielgrzymkę maturzystów. Jak co roku przygotowali oprawę muzyczną mszy i otrzymali za to pisemne podziękowanie.

09.10.2017 - Wyjście klasy 1a na Uczelnię im. Łazarskiego.

Wyjście klasy 2e na Akademię Filmową.

06.10.2017- Wyjście klasy 3a do Muzeum Wojska Polskiego.

Wyjście klasy 2d do Muzeum Chopina.

05-06.10.2017 - Wycieczka klasy 3d.

03.10.2017 - Grupa uczniów naszej szkoły współpracowała z bankiem BGŻ BNP Paribas w organizacji akcji „Krwinka” odbywającej się w ramach kampanii społecznej „Twoja krew – moje życie”.

01.10.2017 - Dyrekcja szkoły wzięła udział w uroczystej gali – przyznaniu Nagrody Literackiej Nike. Laureatem nagrody czytelników został nasz absolwent Stanisław Łubieński, autor książki „Dwanaście srok za ogon”. Wśród finalistów nominowanych do nagrody znalazła się też książka Moniki Sznajderman „Fałszerze pieprzu”, której bohaterem jest ojciec autorki – absolwent liceum Słowackiego.

29.09.2017 - Wycieczka integracyjna klas 1b i 2b - bieg na orientację, paintball, ognisko.

28.09.2017 - Wyjście klas 1c, 2c i 3c do Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na wykład "Przyszłość urządzeń mobilnych".

Wyjście klasy 3a do ambasady Japonii na wystawę kaligrafii.

Odbyliśmy dziś próbną ewakuację. Klasa 2f pod kierownictwem profesora Bertrandta przygotowała pokazy udzielania pierwszej pomocy.

27.09.2017 - Koncerty Filharmonii Narodowej.

27 września inauguracja comiesięcznych spotkań uczniów klas pierwszych z artystami Filharmonii Narodowej, koncert (kolejne w następnych miesiącach).

26.09.2017 - Odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej stołówki po remoncie. Przestajemy jeść obiady w zbyt małej stołówce internatu! Mamy też plany na dalsze zmiany w szkolnej przestrzeni.

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych odbyły się w szkolnej auli. Uczestnicy imprezy zostali podzieleni na rywalizujące ze sobą grupy. Brały one udział w konkursach znajomości języka angielskiego oraz kultury i geografii tego kręgu językowego. Podczas zmagań wykorzystywano sprzęt multimedialny, m.in. do wprowadzania odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody.

23.09.2017 - 28 uczniów klas medialnych (dziennikarskich i prawno- medialnych) było uczestnikami gali młodzieżowego, międzynarodowego festiwalu filmowego Up to 21 (Dozwolone do lat 21) w Bibliotece im. S. Staszica na Bielanach. Gala zgromadziła wielu uczestników oraz jurorów z różnych dzielnic Warszawy i okolic.

21.09.2017 - Wyjście klasy 3a na wystawę do Zachęty.

20-23.09.2017 - Warsztaty biologiczne i zajęcia integracyjne w Wigierskim Parku Narodowym.

21-22.09.2017 - Uczniowie klas dziennikarskich (medialnych) jurorami międzynarodowego festiwalu Up to 21 (Dozwolone do lat 21).

20.09.2017 - Wyjście klasy 3e do Biblioteki "Pod skrzydłami" do Warszawskiej Galerii Ekslibrisu na zajęcia propagujące czytelnictwo, warsztaty i wykład na temat historii, typów oraz zastosowania ekslibrisów. Wykład prowadził opiekun galerii, koordynator edukacji kulturalnej dzielnicy Ochoty, p. Michał Witak, kolekcjoner ekslibrisów. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy polskich ekslibrisów. Chętni otrzymali katalog przygotowany przez kuratorów wystawy.

19.09.2017 - Sprzątanie świata.

18.09.2017 - W związku z zakończeniem remontu odbyło się zebranie zespołu projektującego wygląd stołówki. Zespół ocenił wykonane prace oraz rozstrzygnął konkurs na nazwę stołówki.

15.09.2017 - Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, otrzymali legitymacje szkolne i ufundowane przez Radę Rodziców koszulki z logo szkoły, poznali historię naszej placówki. Każda klasa dostała egzemplarz Statutu VII LO. Przedstawiciele samorządu szkolnego przywitali uczniów klas pierwszych wśród pełnoprawnych członków szkolnej społeczności oraz opowiedzieli o swoich działaniach. Uroczystość uświetniły występy uczniów starszych klas. Program artystyczny przygotowała klasa 2c, a klasa 2d przedstawiła dwie etiudy teatralne przygotowane na obozie.

14.09.2017 - Wyjście klas 1c i 2c na wykłady III Dzień Popularyzacji Matematyki Politechnika Warszawska .

Odbyły się pierwsze w tym roku zebrania z rodzicami. Rodzice uczniów klas pierwszych najpierw spotkali się z dyrekcją w auli szkolnej. Przedstawiono im wychowawców i innych pracowników szkoły. Poznali koncepcję pracy szkoły i zasady jej funkcjonowania. Następnie udali się na zebrania klasowe z wychowawcami. Wszyscy rodzice otrzymali gazetkę dla rodziców z najważniejszymi informacjami o bieżącej pracy szkoły.

13.09.2017 - Wyjazd naukowy klasy 2f w Góry Świętokrzyskie.

08.09.2017 - Wyjście klasy 3b na Warszawski Salon Maturzystów PW.

07.09.2017 - Wyjście klas 3a, 3c i 3e na Warszawski Salon Maturzystów PW, preorientacja zawodowa.

05-08.09.2017 - Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych.

04.09.2017 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

31.08-09.09.2017 - Obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).

12-19.07.2017 - Obóz integracyjno-językowy Klasy BGŻ BNP Paribas.

12.07.2017 - Do Warszawy przyjechali wraz z rodzicami uczniowie przyjęci do klas pierwszych w ramach programu stypendialnego Klasa BGŻ BNP Paribas. Po uroczystym spotkaniu uczniów i ich rodziców z przedstawicielami banku, dyrekcją VII LO, reprezentantami Stowarzyszenia Absolwentów oraz nauczycielami prowadzącymi obóz – rodzice wrócili do domów, a uczestnicy obozu rozpoczęli intensywne zajęcia. Były to warsztaty integracyjne, kurs praktycznego angielskiego, zwiedzanie Warszawy, spotkania ze starszymi kolegami – uczestnikami programu. Obóz zakończyła uroczystość w auli VII LO, podczas której uczestnicy wystawili spektakl w języku angielskim.

Comiesięczne koncerty Filharmonii Narodowej w naszej szkole - Inauguracja 21 września.

27.06.2017 - W archikatedrze św. Jana odbyła się uroczysta msza św. za spokój duszy Juliusza Słowackiego z okazji 90. rocznicy sprowadzenia jego prochów do Polski. Homilię wygłosił ks. bp Michał Janocha. We mszy uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły, przedstawiciele uczniów oraz dyrekcja. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem naszego patrona.

23.06.2017 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

22.06.2017 - Dzień sportu i planszówek.

21.06.2017 - Festiwal teatralny.

20.06.2017 - Doroczny Festiwal Tańca i Ruchu.

Organizatorkami wydarzenia były panie Katarzyna Drabot i Katarzyna Błażejczyk. W Jury zasiedli nauczyciele naszej szkoły: pani dyrektor Tatiana Szott, pan Adam Bertrandt, pani pedagog Marta Kammbach, oraz nasz gość- przedstawiciel Egurrola Dance Studio- pan Patryk Kownacki. Tancerzy oceniali też uczniowie naszej szkoły: Małgorzata Burbicka, Karolina Bińkowska, Weronika Maciejak i Sebastian Iwaniuk. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Swoje aranżacje przedstawili laureaci prestiżowych nagród na poziomie Polski, Europy i świata. Widzieliśmy świetne technicznie występy hip-hopowe, energetyczne tańce latynoamerykańskie, przykuwający wzrok modern jazz i zjawiskowy rock'n'roll!

Festiwal urozmaiciły też występy pozakonkursowe: kick-boxing w wykonaniu Marcina Śleszyńskiego i Patryka Puchali, oraz niesamowite występy tancerek z Egurrola Dance Studio: Magdy Cupryś, Oli Zacharewicz i Gisi Seck, które przedstawiły hip-hop i disco dance!

Na podium stanęli: Julia Zinkiewicz i Patryk Gąsiorek na trzecim miejscu, Dominika Olszewska na drugim i jako zwyciężczyni tegorocznego Festiwalu Tańca i Ruchu- Karolina Lenarcik!
Na nagrodę publiczności zasłużyły Julia Czaban i Dominika Sowa!

W tym roku Festiwal poprowadziła Gabriela Droździel.

Po zakończeniu odbyły się warsztaty poprowadzone przez pana Patryka Kownackiego z Egurrola Dance Studio, gdzie uczniowie naszej szkoły mogli spróbować swoich sił na parkiecie i otrzymać bezpłatne wejściówki na trening w Egurroli.

Podziękowania należą się Jury, organizatorkom, dyrekcji szkoły oraz świetnej sekcji technicznej. Dziękujemy też Zuzannie Chruścikowskiej za dokumentację zdjęciową wydarzenia.

14.06.2017 - Wycieczka klasy 1d Puławy - Kazimierz.

13-14.06.2017 - Dni Nauk Przyrodniczych.

13.06.2017 - Wycieczka klasy 2d do Płocka.

Wyjście klasy 2e do Łazienek Królewskich: wykład w Pałacu na Wodzie na temat "Portrety kobiet "Judyta".

09.06.2017 - Dzień francuski dla klas 1d, 1e, 2a, 2d.

08.06.2017 - Debata Samorządu szkolnego.

Wyjście klasy 2c na warsztaty z psychologii.

Zajęcia warsztatowe dla klasy 1e z aktorem teatralnym i filmowym – Stanisławem Sparażyńskim. Zajęcia odbywały się pod hasłem: „Kochanowski - a kto to taki?”. Najpierw były to godzinne warsztaty indywidualne na temat deklamacji tekstu i retoryki, następnie zaś zajęcia w auli liceum miały charakter godzinnego występu. Początkowo stanowił go monodram aktora, później zaś dołączyli doń występujący uczniowie z profilu medialnego.

07.06.2018 - Wyjście klasy 1f do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Spotkanie dla uczniów klasy 2e "Projekt filmowy postaci J. Kuronia".

06-09.06.2017 - Wycieczki klas 2b, 2f - Wrocław, Duszniki Zdrój, Praga, zwiedzanie, gra terenowa, wizyta w Hydropolis.

07.06.2017 - Udział klasy 1f w warsztatach "Jak pięknie się różnić".

06.06.2017 - Wycieczka klasy 2d Puławy - Kazimierz.

Udział klasy 1f w warsztatach "Jak pięknie się różnić".

05.06.2017 - Wyjście klasy 2c do escape room.

Wyjście klasy 2e do Domu Sztuki Ursynów. Finał 2. roku cyklu zajęć z Akademii Filmowej (Historia kina: prelekcja i pokaz filmu).

01-02.06.2017 - Wycieczka klasy 1c do Zamościa.

02.06.2017 - Słowacki FilmFest 2017 - baśń, fantasy, parabola.

Międzyszkolny Bieg Charytatywny ,,Aktywne Serca’’ odbył się na warszawskiej Agrykoli. Akcję wspierała fundacja ,,Spartanie Dzieciom’’ oraz ,,Dajemy Dzieciom Siłę’’. Gości honorowymi projektu byli maratończycy i trenerzy Jerzy Skarżyński i Agnieszka Pilawska oraz poeta, pisarz i dziennikarz Dariusz Bugalski. Projekt miał na celu finałowe podsumowanie zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci. Oprócz naszej szkoły dużym zaangażowaniem wykazały się takie placówki jak Zespół Szkół nr 23 w Warszawie, Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, a także Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie. Każda z drużyn miała za zadanie w jak najkrótszym czasie zdobyć sto punktów okrążając boisko z jedna piłeczką i wrzucając ją do kosza po danym okrążeniu. Nasza słowakowa ekipa wykonała bieg w dziewięć minut i sześć sekund, tym samym kwalifikując się na czwarte miejsce. Wylądowaliśmy poza podium, ale wynik nie grał tutaj większej roli. Po dotarciu do mety czuliśmy tylko radość płynącą z poświęcenia dla innych. Wierzymy, że w dzisiejszym świecie każdy bezinteresowny odruch serca jest bezcenny.

01.06.2017 - Wyjście klasy 1d do Muzeum Narodowego.

Udział klasy 1f w biologicznych warsztatach naukowych w BioCen - " Superstruktury komórkowe".

28-31.05.2017 - Warsztaty naukowe klasy 1f w OEE w Myślęcinku i CChwMS UMK w Toruniu.

30.05.2017 - Spotkanie dla klas 1a i 2a "Adwokat przydaje się w życiu".

29.05.2017 - Spotkanie z Policją "Bezpieczeństwo na drodze" dla uczniów klas 1b, 1c, 1e, 2b, 2c i 2f.

Warsztaty naukowe w OEE w Myślęcinku i CChwMS UMK w Toruniu.

25.05.2017 - Uczniowie klas 2e i 2c uczestniczyli w całodniowej sesji Digital Youth Forum w Centrum Nauki Kopernika podczas, której mogli posłuchać twórców social mediów - blogów, kanałów na youtubie, programistów, innowatorów w zakresie robotyki, artystów, pracowników m.in. takich instytucji jak Facebook oraz innych osób, które podzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i pasją.

23.05.2017 - Warsztaty dla klasy 2d - W stronę dziewcząt - Dziewczyna i chłopak. Bez lęku , bez uprzedzeń bez przemocy. cz 3.

12-26.05.2017 - Międzyklasowy sprawdzian wiedzy dla klas drugich.

19.05.2017 - Sesja dziennikarska dla klas 1e, 1d i 2e.

Wyjście klasy 2c na podsumowanie roku zajęć MiNI Akademii matematyki. - Konkursy matematyczne, - wykład Wieczność za milion dolarów -prof. Jarosław Grytczuk - wykład Grafy, czyli matematyczne narzędzia do rozwiązywania problemów dr Krzysztof Bryś.

Całodzienna sesja dziennikarska dla klas 1e i 2e w ramach współpracy klas dziennikarskich z Uniwersytetem Warszawskim, po zajęciach w marcu i kwietniu na Wydziale Dziennikarstwa i jako zwieńczenie projektu Akademia w eterze w VII LO Jej program był następujący: wykłady i poczęstunek w auli liceum 1) 8.50 – 9.35 Krótka prezentacja WDIB UW (Malwina Żuchniewicz) 2) 9.45 – 10.30 "Człowiek w świecie technologicznym" dr Ivan Dimitrijević 3) 10.40 – 11.25 "Konflikt a sława w świecie celebrytów, czyli o Małgorzacie i Renacie słów kilka" dr K. Gajlewicz-Korab 4) 11.35 – 12.20 "Książka współczesna: pomiędzy marketingiem a kulturą" dr M. Zając 5) 12.40 - 13.25 "Technologie ubieralne – i Ty będziesz nośnikiem reklamy?" A. Jupowicz-Ginalska 6) 13.45 – 14.30 Spotkanie z samorządem studentów WDIB (sala 35). Na pierwszym piętrze liceum przez cały dzień znajdowało się stanowisko Radia Kampus, które emitowało audycję na żywo, prezentując m.in. reportaże uczniów klas dziennikarskich (medialnych) i mówiąc o zbliżającej się 2 czerwca gali Słowacki FilmFest 2017- baśń, fantasy, parabola (zwieńczenie całorocznego projektu opiekuna profilu wraz z uczniami klas medialnych).

15-19.05.2017 - Wyjścia klas pierwszych na strzelnicę.

15.05.2017 - Wyjście klasy 2e na zajęcia do Domu Sztuki - pokaz filmu "Buntownik bez powodu" oraz prelekcja (Akademia Filmowa).

28.04.2017 - Uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji klas III.

25.04.2017 - Wyjście klasy 2c na wykład Podstawy programowania obiektowego do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki.

Wyjście klasy 2d do Muzeum Narodowego.

24-26.04.2017 - Wycieczka klasy 1e.

24-25.04.2017 - Zajecia dla klas 1b, 1c, 2a, 2b - "KWIECIEŃ ze Skandynawią".

"Kwiecień z..."w naszej szkole już por raz piąty!

Po drugiej stronie Bałtyku czyli kwiecień ze Skandynawią.

Po długich przygotowaniach 24.04.2017r. w naszej szkole, tj. VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego rozpoczął się finał autorskiego dwudniowego projektu klas B z rozszerzonym programem nauczania geografii. Tegoroczne spotkanie było poświęcone krajom skandynawskim. Projekt ten po raz pierwszy objął więcej niż jedno państwo, a więc tym samym, znacząco wyróżnił się spośród swoich poprzedników. Całe wydarzenie zostało podzielone na dwa dni wykładów i zajęć, które miały na celu przybliżenie zgromadzonym uczniom kulturę i obyczaje głownie Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Danii. Nauczycielem, który wspomagał uczniów w tym przedsięwzięciu, był prof. Michał Nitek.
Przygotowywania trwały stosunkowo długo i był skomplikowane, natomiast finałowe spotkania poszły zgodnie z planem. Zanim nadszedł finał, uczniowie z klasy 2B wybrali obszar, którym mieliśmy zająć się w tym roku, poszukiwali wykładowców i innych osób gotowych poprowadzić zajęcia w formie warsztatów, odbywali z nimi rozmowy, ustalali terminy, tematykę, przygotowywali zadania konkursowe. Jeden z absolwentów naszej szkoły pracował nad warsztatami tanecznymi. Grupa uczniów przygotowała menu do tematycznej kawiarenki z tradycyjnymi potrawami obszaru Skandynawii. Inna grupa uczniów przygotowała plakaty oraz materiały promocyjne, Pozyskaliśmy również środki na realizację naszych pomysłów z funduszu Rady Rodziców. Najważniejszym aspektem tego projektu było zaproszenie naszych gości, którzy zechcą opowiedzieć nam o interesujących nas krajach. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością ze strony naszych ,,wykładowców”, gdyż pomogli nam zupełnie bezinteresownie i z ogromnym zapałem.

Pierwszy dzień finału projektu rozpoczęliśmy uroczystym otwarciem. Uczniowie z naszej szkoły w pełni zapełnili miejsca siedzące w auli, a na ich twarzach można było zauważyć duże zainteresowanie. Jako pierwszy zaprezentował się Pan Antoni Maj, który przybliżył uczniom, jak od wewnątrz wygląda kultura biznesowa Szwecji przy pomocy autorskiej prezentacji zatytułowanej ,,Business culture in Sweden”. Zaraz po tej jakże pouczającej lekcji, zagościł pastor Kościoła Adwentystów – p. Piotr Stachurski, który opowiedział nam o historii protestantyzmu w Skandynawii. Następnie otworzyliśmy naszą kawiarenkę, która cieszyła się ogromna popularnością, a w szczególności bułeczki cynamonowe, które zostały upieczone w szkole. Można było także poczęstować się kawą i herbatą. Po krótkiej przerwie nadszedł czas na p. Pawła Kiljunena z Towarzystwa Polska – Finlandia, który zaprosił do wspólnego wykładu swojego tatę, który jest rodowitym Finem. Zajęcia przebiegały w bardzo swobodnej atmosferze. Pan Paweł pełnił głównie rolę tłumacza, ale mimo to opowiedział nam wiele ciekawych faktów o Finlandii, które rozbawiały nas do łez. Kolejnym gościem była nasza rówieśniczka – Marysia Dydycz, uczennica XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy w Warszawie której pasją jest żegluga. Opowiadała nam o swoich licznych podróżach na wodach Bałtyku i nie tylko. Punktem kończącym pierwszy dzień naszego projektu był Wielki Test Wiedzy o Skandynawii, który został przygotowany i przeprowadzony przez szkolnego geografa – prof. Nitka.

Drugi dzień ,,Kwietnia ze Skandynawią” rozpoczął działacz WWF ze swoim wykładem dotyczącym ochrony Morza Bałtyckiego. Zaraz po nim na scenę wkroczył jeden z naszych absolwentów – Patryk Gasiąrek, by poprowadzić warsztat taneczny, który zaktywizował cała zebraną młodzież. Następnie został przeprowadzony konkurs artystyczny. Uczniowie mieli pełną dowolność w tworzeniu swoich dzieł, jedynie temat był wspólny, a mianowicie Skandynawia. Uczniowie mogli wykazać się swoimi talentami zarówno plastycznymi jak i muzycznymi. Szczególnym widowiskiem było zaprezentowanie swojego utworu przez grupę uczniów z klasy 2A, którzy stworzyli ją w 10 minut! Komisja po odebraniu wszystkich prac udała się na obrady, natomiast młodzież miała zaszczyt wysłuchania wykładu Natasji Lautrup po angielsku. Jest ona Dunką pracującą obecnie w Duńskim Instytucie Kultury. Po zajęciach komisja wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu artystycznego i wiedzy o Skandynawii. Zakończyliśmy nasz projekt z uśmiechami na twarzach.

,,Kwiecień ze Skandynawią” był nie tylko projektem bogatym w wartości edukacyjne, ale przede wszystkim to świetna zabawa dla wszystkich uczestników i organizatorów. Mimo wielkiego trudu organizacji tego wydarzenia, możemy zgodnie powiedzieć, że wypadł dokładnie tak jak tego oczekiwaliśmy, a może nawet i lepiej.

Ale to jeszcze nie koniec! Teraz przystępujemy do etapu oceny projektu, a także do etapu rozpowszechniania informacji o efektach naszej ciężkiej ale i wydajnej pracy. Pozwoli to nam pozyskać środki w przyszłym roku szkolnym, do realizacji kolejnej odsłony "Kwietnia z..."

O tematyce zdecyduje we wrześniu nowego roku szkolnego obecna klasa 1B.

Filmik autorstwa Jakuba Lubczyńskiego z klasy 1b https://www.youtube.com/watch?v=5sXtXGVceIg.

21.04.2017 - Wyjście klasy 2b do Muzeum Wojska Polskiego.

19.04.2017 - Warsztaty Akademii Młodego Prawnika dla klas 1a i 2a.

Reprezentacja szkoły wzięła udział w Akcji Żonkil upamiętniającej 74 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jak w zeszłym roku nasza młodzież rozdawała warszawiakom symboliczne żonkile – symbol pamięci o powstaniu.

12.04.2017 - Wyjście klas 2a, 2e i 2f na konferencję żywieniową do SGGW.

Warsztaty dla klas pierwszych "Bądź pomocny". Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA.

11.04.2017 - Wjście klasy 2e na Akademię Filmową.

Wyjście grup języka angielskiego C8, C4, C3, C2, C6 i C7 do kina.

Warsztaty dla klas 1a, 2a, R15 "Adwokat przydaje się w życiu".

08.04.2017 - Finał IX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, który od 9 lat organizujemy wraz z czasopismem "Charaktery".

07.04.2017 - Wyjście klasy 2f do Muzeum Wojska Polskiego.

Warsztaty AIDS dla klasy 2d.

Warsztaty SYNAPSIS "Stacja autyzm" dla klas 1b, 1c, 1d i 1e.

Warsztaty Akademii Młodego Prawnika dla klas 1a i 2a.

06.04.2017 - Wyjście klas 1e i 2d na Akademię Filmową.

03-05.04.2017 - Rekolekcje wielkopostne.

03.04.2017 - Spotkanie z kandydatami do szkoły.

01-31.03.2017 - 33 uczniów klas dziennikarskich (1e i 2e) – będzie uczestniczyło w projekcie „Akademia w eterze” we współpracy z Wydziałem Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego na terenie uczelni. Zwieńczeniem projektu będzie całodzienna sesja dziennikarska w VII LO im. J. Słowackiego dnia 31 marca (dla klas 1 - 3e) z udziałem Radia Kampus i wykładowców akademickich.

29.03.2017 - Wyjście klas 1a, 2a i 2d do kina LUNA.

Wyjście klasy 1b do ZUS.

Udział klasy 1f w warsztatach "Wrogość, obojętność, pomoc" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wyjście klasy 2c do SWPS.

Kongres Bankowy w auli szkoły.

28.03.2017 - Wyjście klasy 2b do Muzeum Narodowego.

27.03.2017 - Konkurs z języka niemieckiego.

Szkolenie dla maturzystów.

24.03.2017 - Wyjście klas 1e i 2d na Akademię Filmową.

23.03.2017 - Wyjście klas 1c i 2c na wykład Responsive Web Design – uniwersalne strony www do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki.

Wyjście klasy 1f do Muzeum Polin.

20.03.2017 - Wyjście klasy 1b do Muzeum Polin.

17/18.03.2017 - Noc filmowa organizowana przez Samorząd Szkolny.

17.03.2017 - Wyjście klasy 2c do Muzeum Wojska Polskiego.

Wyjście klasy 1f na warsztaty w Zakładzie Biologii Molekularnej UW - izolowanie i badanie aktywności enzymów, (prow. dr Takao Ishikawa).

Zajęcia dla klas 1c i 2c - Tworzenie gier komputerowych.

14.03.2017 - Wyjście klas 1c, 1f, 2c, 2f do kina na film "Maria Skłodowska-Curie".

Wyjście klasy 1a na SWPS "Dzień Prawa".

10.03.2017 - Matematyczny Maraton Maturalny/

04-11.03.2017 - Obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).

03.03.2017 - Wyjście klasy 1d do Filharmonii Narodowej.

Wyjście klasy 2e na Akademię Filmową.

Odbyły się dzielnicowe rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt. Mecze odbywały się na obiekcie sportowym przy Liceum Staszica i rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja naszego liceum zmierzyła się z trzema drużynami: z zespołem XLVIII LO im E. Dembowskiego, z ZSE nr 4 im. E. Kwiatkowskiego i XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja. Wszystkie spotkania reprezentacja VII LO wygrała 2:0, i zajęła I miejsce w dzielnicy, tym samym awansowała do finałów L Warszawskiej Olimpiady.

02.03.2017 - Udział klasy 1f w warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii UW - reakcje strąceniowe.

01.03.2017 - Wyjście klas 1b i 2b na wystawę pod tytułem "Loty kosmiczne NASA".

Wyjście klasy 1f na obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych i na wydzial Chemii UW.

10.02.2017 - Odbyła się cykliczna impreza szkolna - inicjatywa biblioteki i czytelni (B. Burdelska i J. Winiarska): Czytam z Amorem, współorganizowana z klasą dziennikarską. Spotkanie - obok październikowego Czytania z Amorem cieszące się dużą popularnością - odbyło się w auli liceum. Wzięli w nim udział jako konferansjerzy i czytający m.in. uczniowie szkoły ( w tym 1, 2 i 3 e) oraz nauczyciele: G. Uchman, E. T. Kowalcze- opiekun rzeczonego profilu, S. Świtlik. Podczas imprezy czytelniczej w takt miłosnej muzyki słuchaliśmy m.in. wiadomości na temat genezy Święta Zakochanych, wierszy Corneille`a listów Szymborskiej i K. Filipowicza i wiele innych. Wszyscy zainteresowani spotkali się na szóstej lekcji w auli szkolnej, specjalnie na tę okazję udekorowanej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i romantycznej atmosferze. Imprezę poprowadziły Milena Chmielarczyk i Angelika Juszczyńska uczennice klasy 2e.

Piękne utwory o miłości przedstawili nam:

 • Emilian Kowalcze- wiersz B. Leśmiana „ W malinowym chruśniaku”
 • Ola Rewerska i Krzysztof Mazurek listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza
 • Jolanta Brzozowicz- wiersz Tadeusza Kubiaka „ Tylko ze strachu”
 • Marianna Drewniak-Czesław Miłosz „ Miłość”
 • Iza Olszewska- Edward Stachura „Musisz mi pomóc”
 • Kacper Pęczkowski- Robert Burns „ Ma miłość jest”
 • Stanisław Świtlik- Pierre Corneille „ Chanson”
 • Weronika Maciejak – Adam Mickiewicz „Niepewność”
 • Aleksandra Jeżo, Emilia Królikowska i Mateusz Kuchta wiersz swojego autorstwa ”A (Non) Romantic Movie”
 • Grażyna Uchman- Adam Asnyk „ Jednego serca”, M. Pawlikowska-Jasnorzewska „ Miłość”

08.02.2017 - Sesja naukowa na temat utopii (dla klas humanistycznych, w tym dziennikarskich: 1d, 1e, 2d, 2e). Były to wystąpienia w auli liceum nauczycieli szkoły (od j. polskiego, francuskiego, historii): 1) Renesansowa refleksja nad państwem, "Utopia" Tomasza Morusa w kontekście innych tekstów kultury z rożnych epok; rozumienie pojęcia utopia (E. T. Kowalcze) 2) Utopia w literaturze francuskiej XVII i XVIII w. (S. Świtlik 3) Utopia filozoficznie - Platon, Państwo (H. Skierczyńska) 4) Refleksja językowa nad utopią (A. Potocka).

02.02.2017 - Klasa dziennikarska 2e wraz z dziennikarką muzyczną, Katarzyną Gardziną- Kubalą oraz z opiekunem merytorycznym profilu i wychowawcą uczestniczyła w warsztatach - lekcji muzealnej z przewodnikiem  w Teatrze Wielkim (Teatrze Opery i Baletu). Po zwiedzaniu gmachu od kulis, największej sceny świata, garderób, widowni, warsztatów stolarskich, pracowni kostiumów, scenografii, charakteryzatorni i wielu innych miejsc jako klasa medialna uczniowie uczestniczyli w ponadgodzinnym  spotkaniu z pierwszym solistą baletu oraz jego partnerką- pierwszą solistką, która dołączyła do nas nieco później - już podczas rozmowy. Rzeczone spotkanie stało się okazją do przeprowadzenia wywiadu z artystami na temat ich pracy, sukcesów, trudów i baletu we współczesnym świecie.

01.02.2017 - Wyjście klas 1e i 2d na Akademię Filmową.

Wyjście klasy 2b na SWPS.

Wyjście klasy 1a na uczelnię Łazarskiego.

Wyjście klasy 2a do kina.

30.01-02.02.2017 - Warsztaty o marketingu i komunikacji dla klas drugich.

30.01.2017 - Wyjście klasy 1d.

Spotkanie w ramach projektu "Klasa 2.0".

26/27/30.01.2017 - Kolejna edycja projektu "Nastolatek w samorządzie" dla klas pierwszych.

26.01.2017 - Wyjście klasy 2c na wykład dr inż. Dariusza Chaładyniaka - Jak bezpiecznie przesyłać dane w sieciach komputerowych do siedziby Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Wyjście klasy 2d na debatę.

25.01.2017 - Wyjście klasy 3a do kina.

Sprawdzian międzyklasowy z języka polskiego dla klas drugich.

23.01.2017 - Projekcja filmu "Przy Planty 7/9" o pogromie kieleckim dla klas 1a, 1d, 1e, 2a, 2b, 2e.

15.01.2017 - 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Celem tegorocznej zbiórki jest pomoc oddziałom pediatrii oraz zapewnienie godnej opieki medycznej osobom starszym. W naszym liceum tradycyjnie utworzono sztab WOŚP, nad którym opiekę sprawowała pani Katarzyna Drabot. W tym roku do pomocy zgłosiło się 73 wolontariuszy z tzw. ,,puszką” oraz cała rzesza pozostałych pomocników. Uzyskaliśmy również wsparcie od firmy Żywiec Zdrój. Wspólnymi siłami zebraliśmy łącznie: 62605 zł.

Najlepsi w zbiórce okazali się:

 • Katarzyna Bronisz i Iwona Kot – 5870 zł - nasze absolwentki
 • Maja Geszprych – 5000,50 zł
 • Karolina Kosieradzka -2882,14 zł
 • Dominika Zawadka – 2824,90 zł

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i do zobaczenia za rok.

13.01.2017 - Wyjście klasy 2e na Akademię Filmową.

Wyjście klasy 2a do Muzeum Polin gdzie uczestniczyła w spotkaniu za świadkiem historii zorganizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Uczniowie mieli możliwość posłuchać i porozmawiać z członkiem Stowarzyszenia "Dzieci Holokaustu", które skupia osoby ocalałe z Zagłady. W dniu rozpoczęcia II Wojny Światowej miały nie więcej niż 17 lat.

12.01.2017 - Wyjście klasy 1e na Akademię Filmową.

04-13.01.2017 - Drugi sprawdzian międzyklasowy dla klas 3.

22.12.2016 - Wigilie klasowe. Apel świąteczny.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wykonali kartki świąteczne z życzeniami pod kierunkiem zespołu języka niemieckiego.

21.12.2016 - Wigilia Humanistów z udziałem absolwentów.

20.12.2016 - Warsztaty geologiczne dla klasy 2b i grupy R13.

Szkolenie dla uczniów "Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły".

19.12.2016 - Spektakl dla klas 2c i 2d Teatru Forum.

17.12.2016 - Przed świętami Bożego Narodzenia wiele dobra wydarzyło się w naszej szkole. Staraniem naszych uczniów udało się przeprowadzić zbiórkę rzeczy dla rodzin potrzebujących pomocy. W tym roku podjęliśmy współpracę z Stowarzyszeniem "MOŻESZ". Przez niemal dwa tygodnie uczniowie i nauczyciele przynosili do sali nr 9 zabawki, odzież i inne potrzebne artykuły. W sobotę wspólnymi siłami odbyło się porządkowanie, pakowanie i przewiezienie prezentów do siedziby Fundacji w Piastowie.

Uczniowie, który wraz z s. Katarzyną Wypyszyńską OP poświęcili swój czas i energię, dzięki którym bardzo sprawnie i w radosnej atmosferze upłynął transport darów to:

 • Hubert Grochowski 3c
 • Paulina Jasińska 3c
 • Magdalena Chrzanowska 3b
 • Miriam Wojtasik 2b
 • Jolanta Szulborska 2b
 • Emilia Królikowska 2e
 • Urszula Rosoł 1c

Składamy im serdeczne podziękowania, a szczególnie Hubertowi za koordynację całości.

16.12.2016 - Wyjście klas A na obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Warsztaty dla klas 2b i 2e Społecznego Komitetu ds. AIDS.

15.12.2016 - Jedną z imprez zorganizowanych z okazji "Święta Szkoły” był Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej. Do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn, które podzielone zostały na 4 grupy eliminacyjne. Mecze odbywały się w obu salach gimnastycznych. Graliśmy do dwóch wygranych setów (set do 15 pkt). Warunkiem uczestnictwa w turnieju było, aby przez cały czas trwania meczu na boisku przebywała przynajmniej jedna dziewczyna. Wszystkie mecze sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego.

14.12.2016 - Warsztaty dla klas 2c i 2f "Trzeźwy kierowca".

Warsztaty dla klasy 2a Społecznego Komitetu ds. AIDS.

Wigilia uczniów i absolwentów Klasy BGŻ BNP Paribas.

13.12.2016 - 11. edycja konkursu recytatorskiego poezji J. Słowackiego dla gimnazjaliztów .

Udział uczniów w wernisażu wystawy z okazji rocznicy stanu wojennego i prezentacji publikacji zawierającej wywiady z internowanymi w stanie wojennym mieszkańcami Ochoty, przeprowadzone przez uczennice naszej szkoły.

09.12.2016 - Wyjście klas 1d i 2d na Akademię Filmową.

Spotkanie dla klasy 2a i grup R15, R16 z przedstawicielami Instytutu Badań nad Pokojem w ramach projektu "Uczniowskie Laboratorium Praw Człowieka".

08.12.2016 - Wyjście klasy 2e na Akademię Filmową.

Wyjście klasy 1d do Muzeum Narodowego.

W dniu 8 grudnia do naszej szkoły z wielką przyjemnością wrócili Fryderyk Gromadka i Karol Zakrzewski.

Nasi absolwenci a dziś studenci trzeciego roku studiów inżynierskich, Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwenci naszej szkoły przygotowali wykład nt. "Dzieje ziemi od prekambru do kredy - gdzie wtedy znajdowała się Polska?"

W drugiej części nasi goście zaprezentowali zalety studiowania geologii, oraz podali perspektywy zatrudnienia po tym kierunku.

Bardzo dziękujemy Fryderykowi i Karolowi za poświęcony czas i liczymy na dalszą współpracę.

06.12 i 13.12.2016 - Wyjście klasy 2c na kurs informatyczny "Ucz się szybko i skutecznie - pracuj metodą projektów"w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki. Uczniowie zapoznali się z metodyką Project-Based Learning oraz Project-Based e-Learning, z narzędziami wspomagającymi pracę projektową. Realizacja projektów wg metodyki PBL / e-PBL na bazie zaproponowanych projektów.

Wyjście klasy 2e do Teatru Forum.

Wyjście klasy 3f.

06.12.2016 - Wyjście klas 2e i 3f na zajęcia prowadzone metodą dramy Teatr Forum z artystami Szkoły Aktorskiej Machulskiej. Przedstawienie „Co jest grane?” dotyczyło problemu tolerancji, relacji rodzic - dziecko, kształtowania się postaw nietolerancji w grupie rówieśniczej oraz relacji nauczyciel- uczeń. Uczestnicy po premierze przedstawienia mogli decydować, co stanie się z główną bohaterką widowiska. Zgłosiwszy swoje propozycje rozwiązania problemów, budowali alternatywną kontynuację losów postaci, wcielając się w główną bohaterkę po wypowiedzeniu słów „stop”. W najbliższym czasie analogiczne zajęcia odbędą się w auli liceum dla kilku klas (2d i 2c).

05.12.2016 - Spotkanie dla klasy 2a i grup R15 i R16 z przedstawicielami Instytutu Badań nad Pokojem w ramach projektu "Uczniowskie Laboratorium Praw Człowieka".
Sesja poświęcona tematyce AIDS .

Święto wolontariatu - wszystkim uczniom biorącym udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych dyrekcja szkoły oraz opiekun wolontariatu składają podziękowania za chęć niesienia pomocy innym, ofiarność, bezinteresowność i poświęcony czas.

03.12.2016 - Uczniowie klas dziennikarskich uczestniczyli w pokazach filmów w ramach 10 światowego Festiwalu Niezależnych Filmów Krótkometrażowych Grand OFF w Warszawie. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Syrena. Nagrody za całokształt twórczości odebrali: reżyser Janusz Majewski oraz aktor Wojciech Pszoniak.

02.12.2016 - Dzień Preorientacji Zawodowej w którym uczestniczyły wszystkie klasy drugie. Przez cały dzień uczniowie brali udział w warsztatach zorganizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Akademię Pedagogiki Społecznej. Nie zabrakło spotkań z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 9 oraz OHP. Prelegentami byli przedstawiciele m.in. Krajowej Izby Radców Prawnych - mecenas Magdaleną Bartoszewską, mgr Arkadiuszem Mróz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Małgorzata Skrzek - Lubańska (Szkoła Główna Handlowa), dr Mateusz Woliński (Akademia Leona Koźmińskiego), mgr Jarosław Krawiec (Wyższa Szkoła Turystyki).
W spotkaniach wzięły udział takie szkoły jak Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Vizja czy Wyższa Szkoła Techniczna.

Dzień Preorientacji Zawodowej wsparł przedstawiciele rodziców w osobie Pana Dariusza Jagody, który poprowadził z młodzieżą warsztaty za co niezmiernie dziękujemy.
Dzięki KAST oraz Elab uczniowie dowiedzieli się o możliwościach studiowania za granicą.

Uczniowie klas 2E i 2D uczestniczyli w spotkaniu z antropologiem kultury, dekoratorem wnętrz oraz pisarką Panią Izabellą Skorupko.

01.12.2016 - Wyście klas 1e i 2d na Akademię Filmową.

Dzielnicowe święto „Wolontariat z Ochotą”. Tegoroczne obchody odbyły się w LO im. H. Kołłątaja, na święcie zgromadzili się przedstawiciele szkół i organizacji z Ochoty, które od lat zajmują się działalnością na rzecz wolontariatu. Wśród zaproszonych gości była pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz i inni członkowie władz. Z naszej szkoły udział w uroczystości wzięła pani dyrektor Agata Dowgird, opiekunowie wolontariatu Katarzyna Drabot i Justyna Winiarczyk oraz wyróżnieni wolontariusze.

Za wieloletnia pracę na rzecz wolontariatu Nagrodę Burmistrza otrzymał uczeń klasy 3C- Hubert Grochowski.

Wyróżnienie dyrektora szkoły otrzymali: Karolina Biernacka 2f , Michał Mazur 2d, Aleksandra Mikołajczyk 2f, Jagoda Pyrz 2e, Karolina Urban 2c, Ewelina Walczyna 3e.

28-29.11.2016 - Sesja prawna przygotowana przez klasę 2a.

28.11.2016 - Wyjazd klasy 1c do Instytutu Badań Jądrowych - Świerk, zwiedzanie reaktora oraz wykłady na temat promieniotwórczości.

22-25.11.2016 - Sprawdzian międzyklasowy dla klas trzecich.

22.11.2016 - Wyście klas 1e i 2d na Akademię Filmową.

21.11.2016 - Wyście klas 1a, 2a i 3a, 60 rocznica "Października 1956".

18.11.2016 - Wyjście klasy 1b na konferencję i warsztaty "Nowoczesna przedsiębiorczość" na SGH/

17-18.11.2016 - Sesja matematyczno-informatyczna dla klas 1c, 2c, 3c. Projekt koordynowany był przez dwóch nauczycieli – p. Hannę Nowacką i Annę Rozwadowską.

Pierwszego dnia mieliśmy możliwość m.in. obejrzenia filmu w reżyserii Danny Boyle’a pt. „Steve Jobs”. Następnie wygłoszony został wykład „Od fragmentu po całość, czyli o sztuce uczenia się z danych” przez członka rady wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – prof. Przemysława Grzegorzewskiego. Kolejne wystąpienie poprowadził Microsoft Academic Program Manager – Borys Rybak, który pokazał nam, jak istotną rolę odgrywa we współczesnym świecie informatyka i jak wiele korzyści wiąże się z wybraniem kierunku związanego z technologią komputerową.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wykładów prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego, dotyczących rynku pracy w województwie mazowieckim oraz prawidłowego odczytywania i interpretowania danych statystycznych. Po krótkiej przerwie mieliśmy możliwość poznania niestandardowych rozwiązań zadań geometrycznych. Metody te przedstawił Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych i Cząstkowych, prof. dr hab. Politechniki Warszawskiej - Krzysztof Chełmiński. W progi naszej szkoły zawitała też dr Barbara Roszkowska-Lech, która wraz ze studentami PW przedstawiła Wydział Matematyki. Sesję zakończyliśmy wykładem mgr Igora Pogorzelskiego z Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wykładem „Visual Radio w dobie cyfrowej emisji DAB+”.

15.11.2016 - Kl. 1a (prawna) i 1e (dziennikarska) wraz z wychowawcami, p. Markiem Ciasiem i p. Grzegorzem Świderskim uczestniczyli w warsztatach w programie IV Polskiego Radia. Uczniowie mogli poznać pracę dziennikarzy radiowych od kulis, zwiedzić studia i porozmawiać na temat pracy dziennikarzy.

10.11.2016 - Wyjście klasy1d do kina.

Warsztaty "Synapsis" dla klas 1e i 1b .

Obchody Święta Niepodległości - spotkanie w auli dla klas 1a, 1b, 1c, 1e i 1f.

09.11.2016 - Wyjście klasy 3c do WWSI na zajęcia pt „Kiedy dane stają się informacją … czyli parę słów o analizie i raportowaniu”.

Spacer po Ochocie - miejsca pamięci - klasa 1f.

08.11.2016 - Wyjście klasy 1a do Uczelni R. Łazarskiego.

Wyjście klasy 2e do Akademii Filmowej.

Spotkanie w auli - inscenizacja słowno-muzyczna pt. \"Zaduszki ...o Życiu\" wystawiona przez uczniów klasy 1d.

Szkolenia dla klas 1 z trzeciego rozszerzenia.

03-04.11.2016 - Sesja islamistyczna dla klas 1d, 2d, 3d.

28.10.2016 - Impreza czytelnicza „Czytanie z dreszczykiem”, którą prowadziły uczennice – Milena Chmielarczyk i Angelika Juszczyńska.

Podczas spotkania prezentowano następujące utwory:

 • Drewniak Marianna uczennica klasy 2e wiersz Wolfgang Goethe „ Król Olch”
 • Pan Emilian Kowalcze wiersz Charles Baudelaire –„ Padlina”
 • Sebastian Iwaniuk klasa uczeń klasy 2f wiersz Haliny Poświatowskiej- „Kiedy umrę kochanie”
 • Pan Stanisław Świtlik wiersz w języku francuskim Charlesa Baudelaire –„ Padlina”
 • Karolina Biernacka uczennica klasy 2f opowiadanie Rolanda Topora –„Wstrętny charakter”
 • Pani Grażyna Uchman wiersz Jana Brzechwy- „Dzień zaduszny”
 • Iza Olszewska uczennica klasy 3e wiersz księdza Jana Twardowskiego-„ Śpieszmy się…”
 • Pani Marta Kammbach- Heinnrich Hoffman „O Juleczku co ssał palec”

Całości towarzyszyła muzyka D. Elfmanna z filmu "Jeździec bez głowy" oraz prezentacja multimedialna z obrazami Beksińskiego.

Na zakończenie imprezy była projekcja filmu pt.” Biały dym” autorstwa uczennic klasy 2d: Małgorzaty Jarosz, Marysi Chmielewskiej, Aleksandry Woźniak, Olhy Kropywej, Aleksandry Maron, Pauliny Rosy, Olgi Szeligi i Julii Zalewskiej.

27.10.2016 - Wyjście klasy 2c do kina na film pt. "Wołyń".

26.10.2016 - Wyjście klasy 3c do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki na zajęcia pt. „Klasy, obiekty i co dalej … czyli dlaczego programowanie obiektowe jest takie ciekawe”.
uczennica klasy dziennikarskiej, Weronika Maciejak, brała udział w redakcji "Polityki" w całodziennych warsztatach dziennikarskich: Akademia Młodego Dziennikarza. Uczestniczyli w niej uczniowie wybranych, renomowanych szkół ponadpodstawowych.

24-25.10.2016 - Wycieczka klasy 2d do Torunia.

21.10.2016 - Uczniowie klas I A, II A i III B udali się z wizytą do Sądu Okręgowego w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności. Celem spotkania było zapoznanie się uczniów z procedurami obowiązującymi w instytucji sądu.
Po przybyciu do placówki uczniów oprowadzono po gmachu budynku, a także Pani przewodnik objaśniła znaczenie budowli w czasie okupacji niemieckiej jako miejsce spotkań Polaków i Żydów z obu stron muru getta warszawskiego. Następnie uczniowie zostali zaproszeni na salę rozpraw, gdzie Pani Sędzia opowiedziała o swoim zawodzie oraz roli sądów w wymierzaniu sprawiedliwości. Kolejnym etapem wizyty była inscenizowana rozprawa sądowa pod przewodnictwem zawodowej sędzi. W przewodzie sądowym wzięli również udział nasi uczniowie, którzy wcielili się w rolę obrońców, prokuratora, świadków oraz oskarżonych. Miłym akcentem była również możliwość przymiarki togi sędziowskiej.

Wizyta w Sądzie Okręgowym była ciekawą oraz pouczającą lekcją wychowawczą. Uczniowie otrzymali wskazówki dotyczące postępowania w przypadku konieczności uczestnictwa w rozprawie sądowej nie tylko jako świadek, ale i obrońca lub prokurator.

18-21.10.2016 - Wycieczka klasy 3d do Krakowa.

18.10.2016 - Wycieczka klasy 1c do Łodzi.

Rozpoczęcie projektu Tydzień Konstytucyjny (1a, 2a, 3e).

Rozpoczęcie projektu Adwokat przydaje się w życiu (1a, 2a, 3e, R-15).

Spotkanie klas dziennikarskich (1, 2 i 3e) z Pawłem Szczutowskim, założycielem i prezesem warszawskiej TV młodzieżowej inicjujące współpracę młodzieży z klas medialnych z rzeczoną telewizją.

17.10.2016 - Syjście klasy 3e na Akademię Filmową.

Spotkanie z p. M. Chojeckim dla klas 1d, 1e, 2a, 2d, 3d. W związku z 40. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników w szkolenej auli odbyła się projekcja filmu "KOR", a następnie spotkanie z naszym absolwentem - Mirosławem Chojeckim, który jest jednym z bohaterów prezentowanego dokumentu. Uczniowie słuchali gościa z bardzo dużym zainteresowaniem, zadali mnóstwo pytań. Pan Mirosław Chojecki opowiadał zarówno o swojej działalności w opozycji, jak i latach spędzonych w L.O. im. Słowackiego. Zwrócił uwagę na to, jak wielki wpływ miała na niego nauczycielka Krystyna Starczewska.

14.10.2016 - Wyjazd do Grecji na wymianę międzynarodową – projekt Erasmus+.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

13.10.2016 - Wyjście klasy 2c na IV Ogólnopolski Dzień Planowania Kariery.

Zorganizowanie przez uczniów kawiarenki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Noc filmów Andrzeja Wajdy połączona z prelekcjami krytyka filmowego Andrzeja Bukowieckiego. Otwarcie wystawy poświęconej twórczości plastycznej Andrzeja Wajdy.

12.10.2016 - Dzień Bezpiecznego Komputera - wykład na auli "Niebezpieczeństwo bezpieczeństwa w sieci - przyszłość bezpieczeństwa" przeprowadzony przez wykładowcę Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych mgr inż. Armanda Stańczaka.

Wyjście klasy 2c do instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Wyjście klas 2b i 3a do kina na film "Wołyń".

11.10.2016 - Warsztaty dla klasy 1c "Klasa bez przemocy".

10.10.2016 - Wyjście klasy 2e na Akademię Filmową.

07/08.10.2016 - Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego (w składzie: Weronika Maciejak, Julia Chacińska z klasy dziennikarskiej 2e i Janek Wachnowski z 2c) oraz z pomocą sekcji technicznej odbyła się noc filmowa. Licznie przybyli uczniowie mogli obejrzeć różnego rodzaju filmy (udostępnione przez uczennice klasy 2e) w siedmiu salach liceum. Dodatkową atrakcją było karaoke, które cieszyło się dużym zainteresowaniem nawet wśród nauczycieli, a także maszyna, zakup z projektu Słowacki FilmFest 2014- kino Tima Burto, maszyna, która na bieżąco wyrabiała popcorn. Noc filmowa była jedną z pierwszych inicjatyw obecnego samorządu, która dąży do zyskania miana corocznej tradycji w szkole.

07.10.2016 - Udział klasy 2a w Festiwalu Teatralnym im. Korczaka.

06-08.10.2016 - Sesja poświęcona kulturze antycznej - klasa 1D.

06.10.2016 - Udział klas 1e, 2d, 3d w spektaklu w Teatrze Powszechnym poświęconym czasom PRL-u w ramach Festiwalu Teatralnego im. Korczaka.

05-07.10.2016 - Wycieczka klas 1a, 1b, 3a, 3b.

04-06.10.2016 - Trzydniowa wycieczka klasy 2e szlakiem gotyku i neogotyku, zwiedzanie miejscowości: Nidzica, Olsztynek, Olsztyn, Kętrzyn, Reszel, Lidzbark Warmiński, Giżycko, Ryn oraz dodatkowo: Szczytno i Wilczy Szaniec (Gierłoż). Zwiedzaliśmy zamki, twierdze, fortyfikacje, baszty itp. Wyjazd poprzedzony był zadaniami dziennikarskimi- multimedialnymi prezentacjami dotyczącymi poznawanych miejsc. Po powrocie zaś na forum klasy młodzi dziennikarze tworzyli sprawozdania oraz prezentowali swoje fotoreportaże w październiku i listopadzie.

04.10.2016 - Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.

Sprawdzian diagnozujący dla klas pierwszych z języka polskiego.

03.10.2016 - Początek zajęć Akademii Filmowej – klasy 2D, 1E.

Zajęcia fotograficzne – klasa 2E.

Warsztaty dla klasy 1f "Klasa bez przemocy".

30.09.2016 - Warsztaty dla klasy 1b "Klasa bez przemocy".

27.09.2016 - Odbyła się zorganizowana przez opiekuna profilu coroczna wycieczka klasy dziennikarskiej (2e) do Łodzi. Wycieczka profilowa klasy medialnej pod hasłem "Hollyłódź" obejmowała m.in.: wizytę w PWSFTViT (sławnej w świecie Filmówki)- zwiedzanie, projekcję filmów dyplomowych i preorientację zawodową; ponadto zwiedzanie Muzeum Kinematografii i wnętrz pałacu fabrykanta, spacer szlakiem eklektyzmu i secesji ul. Piotrkowską, Aleję Gwiazd; nawiedzenie zabytkowego cmentarza ewangelicko- augsburskiego, Manufaktury oraz wędrówkę szlakiem "Ziemi obiecanej" Reymonta/ Wajdy -Księży Młyn, a w nim mniej znane Muzeum Książki Artystycznej.

26.09.2016 - Obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, zorganizowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego i francuskiego. Impreza odbywała się na trzech godzinach lekcyjnych, na poziomach klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczniowie mieli za zadanie wyłonić reprezentacje klasowe, które brały udział w konkursie polegającym na dopasowaniu zdjęć z różnych miejsc na świecie do krótkich zwrotów w językach obowiązujących w tych krajach. Oryginalne zdjęcia i teksty zostały dostarczone przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły - łącznie 100 fotografii. Każdy zespół pracował na 15 zestawach zdjęć i tekstów. Obejmowały one bardzo egzotyczne miejsca i języki, takie jak Wietnam, Kazachstan, Wyspy Kanaryjskie oraz bliższe, takie jak np. Czechy czy Chorwacja. Na wykonanie zadania konkursowego był określony czas. Nauczyciele sprawdzali poprawność dopasowań. Z sześciu zespołów na każdym poziomie klasowym wyłaniano trzy grające dalej. Dogrywka opierała się na zadaniu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej kahoot, gdzie uczniowie musieli wybrać właściwą odpowiedź w teście wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły nazw potraw i krajów ich pochodzenia.

Impreza okazała się wielkim sukcesem. Młodzież aktywnie brała udział w rozgrywkach i gorąco kibicowała swoim drużynom. W czasie rozgrywek uczniowie kibicujący podziwiali pokaz zdjęć konkursowych na ekranie. Zwycięskie drużyny oraz autorzy zdjęć otrzymali upominki ufundowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, a wszystkich uczniów witał złoty deszcz słodyczy ufundowanych przez Radę Rodziców.

24.09.2016 - Uczniowie klas dziennikarskich (E) uczestniczyli wraz z opiekunem merytorycznym profilu w 33. gali międzynarodowego festiwalu Up to 21 w bibliotece im. S. Staszica na Bielanach. Troje z uczniów kl. 2 E (Julia Chacińska, Maria Moździerzewska oraz Kacper Pęczkowski) przez 3 dni w dn. 22-24 IX obradowało też jako młodzieżowe jury oceniające filmy nadesłane z 17 krajów na festiwal Dozwolone do 21.

23.09.2016 - Ślubowanie klas pierwszych, wręczenie legitymacji szkolnych i koszulek z logo VII LO. Spektakl teatralny przygotowany przez klasę 2d oraz koncert muzyczny.

22.09.2016 - Sprawdzian z matematyki po gimnazjum dla klas pierwszych.

Warsztaty dla klas 1a i 1e "Archipelag skarbów".

Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły.

21.09.2016 - Udział klasy 1e w spektaklu profilaktycznym "Wybór".

20.09.2016 - Wyjście klas matematyczno - informatycznych do kina na film „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci”.

16.09.2016 - Udział klas 2d i 3d w akcji "Sprzatanie świata".

Wyjście klasy 2c - salon maturzystów.

Wycieczka klasy 2d na wystawę w Królikarni(Rodin, Dunikowski).

15.09.2016 - Udział klas 1c, 2c w zajęciach na VI Kongresie Młodych Matematyków Polskich na Politechnice Warszawskiej.

Wyjście klasy 3c - salon maturzystów.

Wizyta studyjna nauczycieli z Ukrainy.

14.09.2016 - Wyjście klasy 1f na Wydział Chemii UW.

05-08.09.2016 - Obóz naukowy klasy 2f.

02-07.09.2016 - Zajęcia integracyjne dla wszystkich klas pierwszych.

01.09.2016 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

28.08-06.09.2016 - Obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).

07.2016 - Obóz integracyjny Klasy BGŻ.

16-17.07.2016 - Odbył się w naszej szkole Bazyliszek - fantastyczny festiwal gier bez prądu. Zorganizowano kilkadziesiąt prelekcji i ponad 30 sesji RPG.

KONCERTY FILHARMONII W NASZEJ SZKOLE

Od wielu lat w naszej szkole odbywają się koncerty przygotowane i wykonywane przez muzyków Filharmonii Warszawskiej. Mają one miejsce raz w miesiącu i są adresowane do uczniów klas pierwszych. Koncerty finansuje Rada Rodziców. Są one starannie przygotowane. Zawierają przekazanie najważniejszych informacji o danym zjawisku lub gatunku muzycznym albo kompozytorze oraz profesjonalne wykonanie utworów muzycznych. Za każdym razem w szkole gości kilkoro muzyków. Koncerty często mają charakter żartobliwy. Uczniowie z dużym zadowoleniem przyjmują tę ofertę kulturalną przygotowaną dla nich przez rodziców. Efektem tego działania jest duże zainteresowanie koncertami w siedzibie Filharmonii, na które wyjścia zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów całej szkoły organizuje pani Ewa Karpińska.

24.06.2016 - Zakończenie roku szkolnego.

23.06.2016 - Warsztaty z pedagogiem szkolnym dla klasy 1b

Spektakl klasy 1d.

Warsztaty w Łazienkach dla klasy 2d.

22.06.2016 - Warsztaty z pedagogiem szkolnym dla klasy 1b.

Dzień Sportu.

20.06.2016 - Warsztaty z pedagogiem szkolnym dla klasy 1b.

Spektakl klasy 1d w Teatrze Ochoty.

17.06.2016 - Wyjście klasy 1e na Akademię Filmową.

Wyjście klas 1b i 1f.

16.06.2016 - Wycieczka klasy 2d.

3. Edycja Festiwalu Tańca i Ruchu, na którym wszyscy chętni uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne i powalczyć o nagrody w postaci dyplomów oraz pamiątkowych pucharów. Zwycięzcy zostali wyłonieni przez jury, w skład którego wchodzili nauczyciele wraz z trzema uczennicami. Ponadto uczestnik,który spodobał się najbardziej publiczności, otrzymał dodatkową nagrodę. Nasz festiwal wzbogaciły występy folklorystycznej grupy ,,Warszawianka”, Marcin

Śleszyński z pokazem kick-boxingu oraz warsztaty taneczne pod okiem doświadczonych instruktorów.

Oto zwycięzcy konkursu:

 • Patryk Gąsiorek (z klasy 2b) z partnerką Julią Zinkiewicz
 • Angelika Piechota (z klasy 2f)
 • Zespół MAMMA MIA (uczniowie klas 1d, 1e i 1f)

Laureat Nagrody Publiczności:

 • Patryk Gąsiorek z Julią (za taniec cha-cha)

Gratulujemy talentu pozostałym uczestnikom:

 • Julii Szczerskiej
 • Michałowi Mazurowi
 • Darii Brzostowicz
 • Klaudii Bogdan
 • Alinie Dąbrowskiej
 • Julii Czuban z klasą 1b

14 .06.2016 - Wyjście klasy 2c na wykład "Więcej, szybciej, lepiej - zaawansowane zapytania w języku SQL" do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki.

13-20.06.2016 - Warsztaty z przedsiębiorczości dla klas pierwszych.

13.06.2016 - Wybory do samorządu.

Wyjście klas 2d, 2e na Akademię Filmową.

Wyjście klasy 1e do Muzeum Plakatu.

11.06.2016 - Wycieczka klasy 1d.

10.06.2016 - Wycieczka klasy 2e do Opinogóry.

Wyjście klasy 1e na Akademię Filmową.

09-10.06.2016 - Zlot szkół im. Słowackiego.

09.06.2016 - Wyjście klas 2d, 2e na Akademię Filmową.

08.06.2016 - wycieczka klasy 1d do Kruszynian.

Zajęcia dla klas 1a i 2a na temat Rewolucji w stosunkach międzynarodowych.

06.06.2016 - Debata związana z wyborami do samorządu.

03.06.2016 - Słowacki FilmFest.

Spektakl profilaktyczny dla klasy 1d - po raz drugi gościliśmy w naszej szkole aktorów wrocławskiego teatru Układ Formalny ze spektaklem #Enterorestes. Akcja spektaklu odbywa się na styku dwóch światów - rzeczywistego i wirtualnego po którym oprowadzają nas Apollo i Orestes. Impulsem do powstania spektaklu były prawdziwe wydarzenia w Rakowiskach. #Enterorestes jest niczym antyczna sztuka podejmująca próbę zrozumienia co dzieje się z człowiekiem, że podejmuje ostateczną decyzję, a zarazem próbą ukazanie funkcjonowania nastolatków we współczesnym świecie. Po spektaklu młodzież uczestniczyła w warsztatach psychologicznych.

02-03.06.2016 - Dni Nauk Przyrodniczych.

25.05.2016 - Wycieczka klasy 1f do ZOO.

Obchody dnia walki z depresją.

23-31.05.2016 - Matura próbna dla klas drugich.

23-25.05.2016 - Wycieczka klas 1a i 1c.

20.05.2016 - Wyjście klas 2d, 2e na Akademię Filmową.

Zajęcia na auli dla klas 1d, 1f, 2a i 2b - "Bezpieczeństwo w sieci".

19.05.2016 - Wyjście klasy 2d do muzeum.

18.05.2016 - Odbyło się posumowanie warsztatów o ergonomii pracy. Zwieńczeniem projektu była prezentacja filmów wykonanych przez szkoły które wzięły udział w projekcie. W naszej szkole wzięły udział klasy 1D i 1F. Prezentowane filmy były wykonane w całości przez uczniów naszej szkoły, były one poświęcone właściwej pozycji siedzenia przy komputerze oraz ćwiczeniom śródlekcyjnym, czyli takim które można wykonać szybko choćby w czasie przerwy, a które pozwolą trochę odpocząć od siedzącej, skulonej pozycji. Obejrzeliśmy też filmy z innych szkół (z czystym sumieniem mogę stwierdzić że z naszej szkoły były najlepsze) oraz zobaczyliśmy przygotowane prezentacje. Osoby zaangażowane w tworzenie filmu zostały nagrodzone a cała klasa otrzymała certyfikat. Miejmy nadzieję, że teraz już wszyscy będą wiedzieć jak poprawnie siedzieć.

16-18.05.2016 - Wycieczka klasowa 1b.

12.05.2016 - Wyjście klas 1c i 2c do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki na spotkanie eSkills for Jobs, gdzie o swojej ścieżce zawodowej z umiejętnościami cyfrowymi opowiadała Julia Rozenberg - Microsoft, Anna Długosz - Booksy i Jan Marowski- KMDPoland.

11.05.2016 - Wyjście klas 1a i 1d do kina.

29.04.2016 - Uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji klas III.

Wyjście klas 2d, 2e na Akademię Filmową.

28.04.2016 - Wyjście klas 1e, 3e na Akademię Filmową.

Wyjście klas 2d i 2f.

26-27.04.2016 - Zajecia dla klas 1a, 1b, 2a, 2b - "KWIECIEŃ z Turcją".

26.04.2016 - Wyjście klas 1c, 2c i 3c na wykład "Podstawy programowania - konstrukcje sterujące i zmienne" do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki.

21-22 i 25.04.2016 - Kongres bankowy.

23.04.2016 - Wolontariusze z naszej szkoły, kolejny raz pomogli w przygotowaniu "Orlen Warsaw Marathon".

22.04.2016 - Spotkanie w auli dla klas 1e, 1a i 2a "Adwokat przyda się w życiu".

Wyjście klas 1d i 1f do SWPS.

21.04.2016 - Wyjście klasy 2c do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki na wykład "Grafika komputerowa, czyli jak zrobić coś, czego nie potrafi aparat cyfrowy"; Część 2. "W poszukiwaniu treści multimedialnych".

19.04.2016 - Wyjście klasy 2c na wieżę kontroli lotów do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

18.04.2016 - Warsztaty + spektakl dla klas 1e, 1f i 1b.

15.04.2016 - Wyjście klasy 2c do Muzeum Wojska Polskiego.

14.04.2016 - Wyjście klas 1c i 2c do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki na wykład "Świat w tabelach, czyli podstawy relacyjnego modelu danych".

Zajęcia dla klas 1b i 2b - lekcje z GUS.

13.04.2016 - Zajęcia warsztatowe z aktorem S. Sparażyńskim dla klasy dziennikarskiej (medialnej) - 1e na temat: Jan Kochanowski - a kto to taki? Poza monodramem obejmowały one praktyczne zajęcia z retoryki.

11.04.2016 - Zajęcia na auli dla uczniów klas I "Szkoła aktywna społecznie".

10-16.04.2016 - Uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Rusiniak, Magdalena Kamińska, Michał Warzec, Julia Wiśniewska, Paulina Jasińska, Agnieszka Michalik, Zuzanna Motylińska i Jan Kacprzak razem z nauczycielkami języka angielskiego – p. Małgorzatą Malczyk i p. Grażyną Uchman wyjechali do Hiszpanii, aby realizować projekt „EUtopia - European Challenges to 2020”, który jest częścią unijnego programu Erasmus+. Tematem zjazdu w Hiszpanii były problemy migracji.
Podczas tygodniowego pobytu gościli nas w swoich domach uczniowie Institut Maria Aurèlia Capmany – szkoły partnerskiej znajdującej się w mieście Cornellà de Llobregat położonym w Katalonii, w zespole miejskim Barcelony. Codziennie razem z młodzieżą z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Łotwy oraz Turcji spotykaliśmy się w szkole, gdzie mieliśmy okazję bliżej się poznać i wspólnie realizować działania projektowe. Gospodarze zapewnili ciekawy program artystyczny, a goście ze szkół partnerskich zaprezentowali filmy i prezentacje przygotowane przed wyjazdem. Kolejną okazją do międzynarodowej integracji były gry miejskie w centrum Barcelony oraz spacer do ratusza miasta Cornella. Po zakończeniu zajęć razem z rówieśnikami z Hiszpanii zwiedzaliśmy Barcelonę. Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, między innymi zaprojektowane przez Gaudiego budynki Casa Batllo i Casa Mila, bazylikę Sagrada Familia oraz Park Guell. Zwiedziliśmy również Muzeum Picassa, wjechaliśmy kolejką na wzgórze Montjuic oraz podziwialiśmy słynne Tańczące Fontanny.

Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Pożegnanie ze słoneczną Hiszpanią nie obyło się bez łez, ponieważ zawarliśmy tam wiele międzynarodowych przyjaźni i ciężko było nam opuścić rodziny, które nas gościły.

09.04.2016 - Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

08.04.2016 - Wyjście klasy 2b do Muzeum Narodowego.

07-08.04.2016 - Szkolenia dla maturzystów.

07.04.2016 - Wyjście klasy 1d do SWPS na "Dzień dla Humanistów".

06.04.2016 - Wyjście klasy 3c do galerii.

04.04.2016 - Spotkanie z kandydatami do szkoły.

01.04.2016 - Obchody Światowych Dni Poezji UNESCO (spotkania z poetami, konkurs poetycki).

31.03.2016 - Wyjście klasy 2c na wykład "Wybrane metody ukrywania i szyfrowania danych" do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki .

Wyjście klasy 1e na Akademię Filmową.

30.03.2016 - Warsztaty prowadzone przez fundację "Synapsis" dla klas pierwszych.

Wyjście klasy 2d do Pałacu na Wodzie.

23.03.2016 - Dzień Frankofonii.

Wyjście klas 2c i 3c do kina.

Warsztaty "Synapsis" dla klas 1a i 1d.

17.03.2016 - Warsztaty dla klasy 2c z tworzenia aplikacji na telefony komórkowe.

Kangur matematyczny

15-16.03.2016 - Warsztaty prowadzone przez fundację "Synapsis" dla klas pierwszych.

15.03.2016 - Wyjazd klas 1c i 1f do Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych w Świerku (zwiedzanie reaktora jądrowego, wykłady).

14.03.2016 - Wyjście klas 1c i 2a do Muzeum Polin.

12-22.03.2016 - Obóz naukowy klas D.

07.03.2016 - Spotkanie w auli dla klas drugich w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii".

09-11.03.2016 - Rekolekcje wielkopostne.

09.03.2016 - Udział klas 1d i 1f w Projekcie "Ja i komputer" z udziałem przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

04.03.2016 - Maraton Maturalny dla klas 3b oraz 3c.

Wyjście klasy 2c do SWPS na wykłady.

02.03.2016 - Wyjście klasy 1b do sejmu.

Klasa wiedzy o mediach - 2e dzięki uprzejmości rodzica, p. Olszewskiego wraz z opiekunem merytorycznym profilu uczestniczyła w zajęciach warsztatowych i zwiedzaniu studiów filmowych ATM w Warszawie, biorąc udział m.in. w próbach do programu Taniec z gwiazdami, poznając tajniki pracy Polsatu, TVN i TVN Style.

29.02-04.03.2016 - Wizyta młodzieży z zagranicy uczestnicy Programu Erasmus+.

Społeczność naszej szkoły stanęła przed nie lada wyzwaniem – realizacją wymiany międzynarodowej w ramach projektu „EUtopia - the European Challenges to 2020”. Podejmowaliśmy gości z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Grecji i Łotwy, wspólnie analizując związki pomiędzy szkołą a rynkiem pracy – Transition between school and labour market. Projekt jest realizowany w języku angielskim, a więc oprócz wiedzy z przedsiębiorczości i WOS doskonalimy znajomość tego języka. Według badań rynku pracy w krajach europejskich największą barierą dla młodych ludzi poszukujących zatrudnienia są tzw. kompetencje miękkie, których im brakuje. Zatem we wspólnych działaniach staraliśmy się je rozwijać. Wszystkie zajęcia prowadziły do wzmacniania umiejętności pracy w grupie i twórczego rozwiązywania problemów – od zabaw integracyjnych na dobry początek poprzez opracowywanie dokumentów Europass, określanie hierarchii wartości w karierze zawodowej czy wspólną naukę tańca aż po gry decyzyjne i grę miejską na Starówce. Staraliśmy się pokazać naszym gościom Warszawę i polską kulturę. Wolny czas po zajęciach w szkole i wizytach w Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowym czy Sejmie RP spędzaliśmy we wspólnym gronie międzynarodowym. Goście poznali i pokochali smak wedlowskiej czekolady i oczywiście polską gościnność. Byli zachwyceni atmosferą panującą w naszej szkole i zaangażowaniem uczestników projektu. Nauczyciele ze szkół partnerskich zgodnie twierdzili, że praca z takimi uczniami jak społeczność Słowackiego to prawdziwa przyjemność!

25-27.02.2016 - Prezentacja szkoły podczas targów edukacyjnych, wręczenie naszej szkole wyróżnienia w rankingu 25 lecia Perspektyw.

25.02.2016 - Wyjście klasy 3f na zajęcia do Wojskowej Akademii Technicznej.

Wyjście klas 1e i 3e na Akademię Filmową.

Wyjście klasy 1d na warsztaty.

22.02.2016 - Spotkanie i trening dla klas pierwszych z p. A. Żelazo specjalistą dietetykiem.

19.02.2016 - Sesja językoznawcza dla klasy 1D z udziałem pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.

18.02.2016 - Wyjście klasy 2c do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na wykład dr inż. Piotra Kopciała pt: „Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania”.

Udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych SWPS (2a, 2e).

15.02.2016 - Po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „ Czytanie z Amorem”. Wszyscy zainteresowani spotkali się na piątej lekcji w auli szkolnej, specjalnie na tę okazję udekorowanej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

03-05.02.2016 - Uczennice klasy 1F brały udział w pierwszej edycji projektu Liderzy Akademii Nauk Społecznych (LANS), którego celem było kształtowanie liderskich postaw oraz kompetencji społecznych i zawodowych. Tematem tegorocznej edycji był "LANS na społeczność lokalną". Zajęcia odbyły się w Akademii Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzewskiej. W cyklu pięciu warsztatów wzięło udział ok. 80 uczniów - przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego.

Zapoznali się z metodami diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, technikami negocjacji, tajnikami projektowego działania, marketingiem oraz istotą networkingu. Wszystkie warsztaty prowadzili doświadczeni specjaliści reprezentujący m.in. sektor publiczny, prywatny oraz organizacje pozarządowe.

01.2016 - Po raz kolejny otrzymaliśmy w 2016 roku tytuł Złotej Szkoły rankingu Perspektyw. W rankingu warszawskim zajęliśmy 17 miejsce.

29.01.2016 - Wyjście klas 2e i 2d na Akademię Filmową.

Wyjście klas 1b, 1c, 2b na projekcję filmową.

28.01.2016 - Wdział w projekcie "Narodziny kolekcji - nieśmiertelność króla" w Łazienkach (klasa 2D).

28.01.2016 - Wyjście klasy 1d na lekcję muzealną (Muzeum Narodowe).

27.01.2016 - Udział klas C w projekcji filmu "Syn Szawła".

25.01.2016 - Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją w sprawie wyboru trzeciego rozszerzenia.

23.01.2016 - Studniówka.

21.01.2016 - Lekcja muzealna dla klas D związane z wystawą "Mistrzowie pastelu".

10.01.2016 - Mierzymy wysoko - czyli 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To już dwudziesty czwarty raz mieliśmy okazję wziąć udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która z roku na rok cieszy się co raz większym powodzeniem. Tak jak w ubiegłych latach, w tę wielką akcję zaangażowała się nasza szkoła. Nie wyobrażam sobie aby VII LO nie pomagało w WOŚP -ie, mówi Katarzyna Drabot (szefowa sztabu przy naszym liceum). Wolontariat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stał się już dla nas tradycją.
Powszechnie wiadomo, że uczniowie VII LO lubią pomagać innym. W szczególności świadczy o tym ilość wolontariuszy, którzy tego roku zgłosili się do zbierania funduszy na tak szczytne cele, jakimi są opieka osób w podeszłym wieku i wyposażenie dla oddziałów pediatrycznych. Mieliśmy ok.130 wolontariuszy, którzy 10 stycznia br. rozeszli się po całej Warszawie, w poszukiwaniu ludzi dobrej woli. Bardzo cieszy nas udział uczniów z klas pierwszych, którzy dopiero zaczynają tworzyć naszą małą, lokalną historię.

Pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich nie da się żyć, głosi znane nam wszystkim powiedzenie. Nie ma nic za darmo, a specjalistyczna aparatura medyczna nie kosztuje grosze. Dlatego organizowane są takie akcje. Chyba teraz, bo po niemal ćwierć wieku aktywności WOŚP -u, nikt z nas nie ma już wątpliwości, co do słuszności w przeprowadzaniu zbiórek charytatywnych. Jeśli już o pieniądzach mowa, to tego roku nasi wolontariusze zebrali 43934,24 zł, które trafią do potrzebujących ich ludzi i organizacji.

Mamy nadzieję, że wszyscy wolontariusze będą miło wspominać ten czas poświęcony dla dobra innych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy to osoby ze sztabu, kwestarze, czy zwykli darczyńcy. Dopiero razem mogliśmy coś osiągnąć. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i do zobaczenia za rok.

Ranking najlepszych wolontariuszy:

 • Katarzyna Bronisz, Iwona Kot, Michał Mazur, - 3720,00 zł
 • Maria Geszprych, Weronika Jakubowska, Emilia Osmólska - 2959,79 zł
 • Paulina Bancerz, Katarzyna Cizio, Aneta Orzechowska - 1935,86 zł

08-14.01.2016 - Odbyła się w naszej szkole ewaluacja całościowa.

07-15.01.2016 - Matura próbna dla klas trzecich.

05.01.2016 - Wykład przeprowadzony przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego wydziału informatyki nt "Aplikacji uniwersalnych Windows 10" dla klasy 2c.

22.12.2015 - To ostatni dzień przed feriami świątecznymi. Jak co roku bardzo na niego czekamy ze względu na Wielki Koncert Kolęd. Potem następują klasowe Wigilie. Dzień kończy spotkanie świąteczne obecnych i emerytowanych pracowników szkoły.

21.12.2015 - Powitał nas w szkole wielki stół zastawiony ozdobami świątecznymi i przysmakami typowymi dla niemieckiego obszaru językowego. To finał projektu realizowanego przez osoby uczące się w naszej szkole języka niemieckiego.

Przyznano nagrody w dwóch kategoriach – przysmak i ozdoba świąteczna.

Zespół Języka Niemieckiego ogłosił konkurs dla klas pierwszych i drugich uczących się języka niemieckiego. Konkurs polegał na wykonaniu ozdób świątecznych (kategoria-plastyka) i wypieków (kategoria-kulinaria) typowych dla niemieckiego obszaru językowego. Pierwsza kategoria to wykonanie z różnych materiałów np. małych choinek, bombek, wieńców adwentowych, grafik i kartek świątecznych. W ramach kategorii kulinarnej uczniowie upiekli typowe niemieckie kruche ciasteczka tzw. Plätzchen lub korzenne tzw. Spekulatius, Weihnachtsstollen-strucla drożdżowa z bakaliami, Lebkuchen –pierniczki. Konkurs zorganizowano z pomocą Samorządu Szkolnego. Podczas koncertu kolęd w dniu 22.12.2015 ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

Kategoria plastyczna:

 • Zuzanna Rusiniak –klasa 2b
 • Wiktoria Marek-Ryś – klasa 2e
 • Magdalena Chłystek – klasa 2b

Kategoria kulinarna:

 • Agata Kowalska- klasa 2f
 • Anna Tokarzewska – klasa 2b
 • Jan Kacprzak – klasa 1f

19.12.2015 - Wzięliśmy udział w spektaklu Teatru Polonia „Mgnienie”, w którym nasz absolwent Adrian Brząkała zagrał główną rolę.

18.12.2015 - W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie roku 2015 w sporcie z udziałem władz dzielnicy.

VII LO im. Słowackiego zajęło II miejsce w dzielnicy Ochota w klasyfikacji ogólnej. Pani Dyrektor odebrała z rąk burmistrza Grzegorza Wysockiego wspaniały puchar.

Gratulacje dla szkolnych sportowców!

16-17.12.2015 - Boże Narodzenie w Słowackim.

Zaczęło się 16 grudnia Wigilią Klasy BGŻ BNP Paribas. Obecni uczestnicy programu oraz absolwenci spotkali się w auli szkolnej z dyrekcją naszej szkoły i zaproszonymi gośćmi. Wśród nich był dr Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, który przyczynił się do realizacji programu stypendialnego Klasa BGŻ, przedstawiciele banku BGŻ BNP Paribas, członkowie Rady Programowej Klasy , wychowawcy internatu. Program artystyczny obejmował koncert kolęd, spektakl teatralny i występ zespołu grającego na fletach. Po złożeniu życzeń i podzieleniu się opłatkiem wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystej kolacji.

Dzień później spotkali się uczniowie klas D wraz z absolwentami tego profilu. Klasa 2d przygotowała koncert kolęd, a 1d spektakl teatralny. Po życzeniach złożonych przez Panią Dyrektor – jednocześnie twórczynię profilu, która była obecna na każdej Wigilii Humanistów od 27 lat, podzielono się opłatkiem, a następnie Mikołaj wręczył prezenty świąteczne (Pani Dyrektor bardzo się ucieszyła z biletu na spektakl Teatru Polonia, w którym główną rolę gra nasz niedawny absolwent Adrian Brząkała). Absolwenci postanowili, że przygotują spektakl na 30-lecie klas humanistycznych. Ciekawe, czy będą o tym pamiętać za trzy lata…

15.12.2015 - Jak co roku, w dzień ustalony przez przedwojennych uczniów naszej szkoły – 15 grudnia spotkaliśmy się na obchodach Święta Szkoły. Zorganizowane zostało perfekcyjnie przez Samorząd Uczniowski. Uczniów i zaproszonych gości przywitała Pani Dyrektor Agata Dowgird. Wręczono wyróżniającym się uczniom prestiżowe nagrody. Najważniejszą z nich, Nagrodę Patrona Szkoły otrzymał za swą wyjątkową postawę społeczną Grzegorz Rybak z klasy 3c. Wyróżnienie za pracę na rzecz szkoły uzyskał Kamil Bonas z klasy 3a. Innym aktywnym społecznie uczniom za działalność w wolontariacie wręczono piękne statuetki aniołów. Ogłoszono też wyniki dorocznego konkursu Sportowiec Roku VII LO. W tym roku została nim Katarzyna Cizio z klasy 3c. Magda Desperak z 3e została z kolei wyróżniona za pracę w gazetce szkolnej, a Marta Trębacka z 3a otrzymała certyfikat udziału w projekcie Szkoła współpracy. Następnie uczennica klasy trzeciej, Marta Sak wygłosiła gawędę na temat historii szkoły. Potem poznaliśmy laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliusza Słowackiego w kategorii gimnazjalistów i licealistów. Tak pięknie recytowali utwory naszego patrona, że w auli panowała absolutna cisza. W dzień Święta Szkoły miało miejsce wiele innych atrakcji, jak mecze matematyczne i sportowe, występy muzyczne, debata z cyklu „Szkoła porozumienia” i wiele innych. Dyrekcja w specjalnym ogłoszeniu podziękowała wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie tej świetnej imprezy.

13-18.12.2015 - Wyjazd w ramach Projektu Erasmus+ „EUtopia” do Włoch.

W latach 2015-2017 nasza szkoła uczestniczy w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej programu Erasmus+. W ramach projektu „EUtopia – the European Challenges to 2020” odbyliśmy pierwszą wizytę w szkole partnerskiej w Pescarze, Włochy w dniach 13-18.12.2015. Spotkanie poświęcone było rozpatrywaniu niezwykle poważnego problemu – wykluczeniom i sposobów inkluzji osób, które z różnych powodów nie uczestniczą w życiu społecznym. Przed wyjazdem musieliśmy przygotować prezentacje o naszej szkole i mieście oraz nagrać film odnoszący się do tematu spotkania. Oprócz zajęć z rówieśnikami z Hiszpanii, Turcji, Grecji, Łotwy i oczywiście Włoch mieliśmy okazję poznać Pescarę i prowincję podczas wycieczki objazdowej po Abruzji. Porozumiewaliśmy się po angielsku i zdołaliśmy nauczyć naszych gospodarzy paru zwrotów po polsku – przydadzą się podczas rewizyty w Warszawie! Ale zanim dotarliśmy nad Adriatyk, spędziliśmy weekend w Rzymie, integrując się w malowniczych plenerach Wiecznego Miasta. Niezapomniane wrażenia udało się utrwalić na zdjęciach.

11.12.2015 - W Dniu Preorientacji Zawodowej uczniowie klas drugich mieli możliwość spotkania się m.in. z pisarką p. Joanną Jagiełło, która opowiedziała im o swojej ścieżce zawodowej oraz o byciu pisarką w polskich realiach. Lekcje z p. Adamem Wiejak youtuberem prowadzącym bijący rekordy popularności kanałem "Poszukiwacz" okazały się niezwykle interesujące.

Poza tym uczniowie mieli indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez gości z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Wydziału Psychologii UW, Fundacji Humanites, jak również warsztaty z przedstawicielami takich uczelni jak Instytut Nauk Politycznych, Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych, Akademia Pedagogiki Społecznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uczelnia Łazarski. Nie zapomnieliśmy o klasach maturalnych, które tego dnia mogły uczestniczyć w warsztatach nt. autoprezentacji czy umiejętności opanowania stresu, tak przydatnych zarówno w codziennym życiu, jak również w czasie zbliżających się egzaminów maturalnych.

10.12.2015 - Obchody Międzynarodowego Dnia Prawnika.

05.12.2015 - 15 uczniów z klas dziennikarskich uczestniczyło (a kilkadziesiąt z kl.1-3 „E” w samych pokazach festiwalu w dniach 3-7XII) zaproszonych wraz z opiekunem profilu medialnego w uroczystej 9. Gali Grand OFF (Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata). Wieczór uświetnili m.in. Daniel Olbrychski, Jerzy Hoffman, K. Majchrzak, laureaci i nominowani do Oscara: Alan Starski, Aneta Kopacz oraz wielu twórców i dygnitarzy z Polski i zagranicy. Na festiwal zgłoszono 2000 filmów z 95 krajów, a wśród oceniającej kapituły byli m.in.: A. Holland, M. Dejczer, R. Gutek, R. Donera, L. Majewski, M. Łazarkiewicz, W. Wójcik i wielu innych twórców kina z całego świata. Była to jedna z możliwości dla uczniów klas medialnych spotkania z artystami z 95 krajów świata - tak podczas gali jak i bankietu - oraz obejrzenia podczas wieczoru kilku projekcji laureatów konkursu.

04.12.2015 - Obchody Dnia Wolontariatu.

02.12.2015 - Finał projektu realizowanego przez uczniów naszej szkoły "Czytam z Ochotą" w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. Wernisaż wystawy plakatów uczniów kl. 1e (klasa dziennikarska) oraz ogłoszenie zwycięzców konkursu na najlepszy plakat w ramach akcji społecznej Czytam z Ochotą. I miejsce zajął Kacper Pęczkowski, II miejsce Małgorzata Żaboklicka, III Agata Bińczyk. Nagrodę publiczności otrzymała Jagoda Pyrz. Wyróżnienia: Marianna Drewniak, Joanna Kornata i Emilia Królikowska. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali cenne bony podarunkowe do Empiku w wysokości od 100 do 500 zł. Wydarzenie stanowiło zwieńczenie praktycznej i teoretycznej części projektu dzielnicowego (autor: Michał Witak, Koordynator Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Ochota, partner Emilian Tomasz Kowalcze, polonista reprezentujący wraz z uczniami klasy medialnej VII LO im. J. Słowackiego). Wraz z wystawą powstał pamiątkowy katalog.

A jak zaczęliśmy czytać z Ochotą?

Wystawa plakatu w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu jest podsumowaniem projektu edukacyjnego dla młodzieży z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiegow Warszawie realizowanego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota. Przez 6 tygodni uczestnicy nabywali podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować plakat promujący czytelnictwo. W 5 filiach biblioteki uczniowie klas wiedzy o mediach poprzez warsztaty i spotkania motywacyjne poznawali tajniki tworzenia haseł reklamowych, kompozycji oraz zdobywali wiedzę typowo praktyczną, czyli projektowali plakaty. Wszystko pod czujnym okiem dr Magdaleny Pastuszak z Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Efektem projektu jest 45 prac, które prezentujemy na wystawie.

Poziom wykonanych prac przerósł nasze oczekiwania, więc wybór laureatów nie był łatwy. Mamy świadomość, że w tak krótkim czasie nie można zdobyć umiejętności projektowania,ale zdecydowanie da się tematem zarazić. Dla nas, bibliotekarzy, najważniejsze było jednak przedstawienie bibliotek ochockich w pozytywnym świetle. Chcieliśmy zachęcić młodzież z pobliskiego liceum do częstszego odwiedzania naszych placówek, pokazać, że w bibliotekach dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poważne podejście do tematu i mamy nadzieję, że na tym ich przygoda z projektowaniem się nie skończy.

26.11.2015 - Gościliśmy w naszej szkole nauczycielki z Portugalii i Estonii, które przeprowadziły z uczniami klas pierwszych (grupy B9 i B11) oraz drugich (grupa A2) lekcje w języku angielskim nt. tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Panie Isilda Afonso i Eva Viidemann przebywały w Warszawie na zaproszenie Biura Informacji Parlamentu Europejskiego i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach projektu „Edukacja europejska w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego. Wymiana dobrych praktyk nauczycielskich w pracy z młodzieżą”. Oprócz naszej szkoły w projekcie uczestniczyły jeszcze tylko 2 inne licea warszawskie. Goszczący nauczyciele byli pod wrażeniem aktywności i otwartości naszych uczniów, umiejętności wyrażania przez nich własnego zdania i chęci współpracy. Uczniom podobała się możliwość skonfrontowania stylów prowadzenia zajęć przez zagranicznych nauczycieli z tymi, które znają na co dzień oraz praktyczne porozumiewanie się w języku angielskim z cudzoziemcami.

24-27.11.2015 - Matury próbne dla uczniów klas trzecich.

20.11.2015 - Udział klasy 3c w spotkaniu eSkills for Jobs w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

19-20.11.2015 - Szkolenia prowadzone przez policję na temat zagrożeń substancjami psychoaktywnymi dla klas pierwszych.

17.11.2015 - Laureatów tegorocznej edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej można było poznać w Promie Kultury podczas Giełdy Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej. Konwencja „stolikowa” spotkania umożliwiła bezpośrednie rozmowy z autorami, którzy reprezentowali różne środowiska: organizacje pozarządowe, instytucje animacji kultury, instytucje artystyczne, muzea, uczelnie wyższe, szkoły (w tym VII LO im. J. Słowackiego- Słowacki FilmFest, p. Emilian Tomasz Kowalcze) i inne placówki oświatowe. W programie Giełdy znalazł się także wykład Jarosława Lipszyca z Fundacji Nowoczesna Polska na temat projektów, w ramach których tworzone są otwarte zasoby edukacyjne, dostępne na wolnych licencjach. Systemy finansowania Edukacji Kulturalnej w roku 2016 przez Biuro Kultury, Biuro Edukacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej przedstawiły: Ewa Listkowska z Biura Edukacji oraz Anna Michalak, Pełnomocnik Prezydenta do spraw Edukacji Kulturalnej.

16.11.2015 - Zakończenie praktycznej i teoretycznej części projektu dzielnicowego Czytam z Ochotą (autor: Michał Witak, Koordynator Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Ochota, partner Emilian Tomasz Kowalcze reprezentujący wraz z uczniami klasy medialnej – 1e VII LO im. J. Słowackiego). Sesje odbywały się w dniach: 20 X, 26 X, 5XI, 12 XI i 16 XI. Stanowiły je: warsztaty (Magdalena Pastuszak - dr sztuki, wykładowca nowych mediów w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych), wykłady (prof. Andrzej Skrzypczek), lekcje muzealne, poznawanie ochockich bibliotek publicznych oraz praca nad plakatami propagującymi czytelnictwo. Zapraszamy na wernisaż wystawy plakatów uczniów kl. 1e oraz ogłoszenie zwycięzców konkursu na najlepszy plakat w ramach akcji społecznej Czytam z Ochotą 2 grudnia o godz.17.00 do Warszawskiej Galerii Ekslibrisu na ul. Grójeckiej 109.

Konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych we współpracy z ZUS.

16-17.11.2015 - Dni Prawne poświęcone prawom obywatelskim we współczesnym świecie.
Uczniowie klas o profilu prawno-politologicznym wysłuchali wykładów, obejrzeli reportaże poświęcone emigrantom, odbyli warsztaty. Wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni (m.in. prof. dr hab. Teresa Gardocka), przedstawiciele Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Gościem Dni Prawnych była dnia 16 listopada Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz, która mówiła o aktualności podjętej podczas Dni Prawnych problematyki w kontekście zamachów terrorystycznych w Paryżu. Informacje o Dniach Prawnych dostępne są na stronie http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1885618.html.

13.11.2015 - Noc filmowa.

Dzień Godności, spotkanie z ambasadorem Dnia Godności, aktorem Jackiem Rozenkiem.

12.11.2015 - Obchody Święta Niepodległości przygotowane przez klasę 1f. http://we.tl/9IVIA8TBle

11.11.2015 - Wolontariat sportowy naszych uczniów - obsługa Biegu Niepodległości.

09.11.2015 - Warsztaty geologiczne prowadzone przez naukowca PAN-u.

03.11.2015 - Sprawdzian diagnozujący z języka polskiego dla klas pierwszych.

04.11.2015 - Udział w wykładach na uczelni Łazarskiego (klasy A).

02-06.11.2015 - Spotkania dyrekcji z klasami pierwszymi na temat wyboru przedmiotów rozszerzonych.

10.2015 - Pan Emilian Kowalcze został laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2015 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za projekt Słowacki FilmFest - kino retro.

Panie Katarzyna Dabot i Justyna Winiarczyk oraz uczniowie naszej szkoły otrzymali honorowe podziękowania i dyplomy za wolontariat podczas Półmaratonu Praskiego.

Pan Michał Nitek otrzymał w ogólnopolskim konkursie Nauczyciel z pasją:

 • III miejsce w kategorii najlepszy nauczyciel geografii w Polsce
 • III miejsce w kategorii najlepszy nauczyciel warszawski

30.10.2015 - Już po raz trzeci w naszej szkole odbyło się „Czytanie dreszczykiem”. Impreza promująca czytelnictwo cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale także wśród nauczycieli , którzy chętnie biorą udział w wydarzeniu, zarówno jako widzowie jak i aktorzy.

W tym roku impreza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiłyśmy zorganizować ją w auli szkolnej. Nasza publiczność nie zawiodła nas i wypełniła aulę po brzegi. W przygotowaniu scenografii pomagali niezastąpieni i jak zawsze chętni do pomocy uczniowie. Wielkie podziękowania należą się sekcji technicznej za przygotowanie oprawy muzycznej i wizualnej. Ścieżka dźwiękowa z filmu „Dracula” i pokaz multimedialny reprodukcji obrazów: Z. Beksińskiego, S. Dalii i A. Durera zapewniła niezapomniane wrażenia.

28.10.2015 - Początek tegorocznej współpracy z SWPS z udziałem klas 2D i 2B.

Udział w wykładach na Uczelni Łazarskiego (klasy A).

Spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami różnych instytucji na temat obsadzenia roślinnością tłumiącą hałas i ograniczającą emisję spalin ulicy Wawelskiej (pierwsza część konsultacji społecznych w ramach projektu "Zielona ściana") z udziałem burmistrz dzielnicy Ochota, p. Katarzyny Łęgiewicz.

21.10.2015 - Udział w wykładach na Uczelni Łazarskiego (klasy A).

Wycieczka klasy 1c i 1a do Łodzi.

20.10.2015 - Początek projektu Czytamy z Ochotą.

19.10.2015 - Akcja Młodzi głosują.

Wizyta uczniów w Polskim Radiu (klasy D).

16.10.2015 - Udział w wykładach na Uczelni Łazarskiego (klasy A).

Warsztaty w Teatrze Powszechnym (klasy D).

Obchody Dnia Papieskiego.

14.10.2015 - Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

13.10.2015 - Kawiarenka dla pracowników szkoły przygotowana przez uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

12.10.2015 - "Dzień Bezpiecznego Komputera" dla uczniów klas pierwszych przygotowany przez Michała Miłkowskiego i Karola Saputa uczniów klasy 3c.

09.10.2015 - Spektakl profilaktyczny (klasa 1f).

07-09.10.2015 - Klasy 2b i 3b uczestniczyły w geologicznej wycieczce po Górach Świętokrzyskich. Mieliśmy szansę dokładnie poznać historię geologiczną tego obszaru. Jako przykłady omawianych zjawisk oglądaliśmy między innymi jaskinie oraz kamieniołomy. Wycieczka, której program przygotowywał Profesor Michał Nitek, pozwoliła nam lepiej zrozumieć ten dział geografii, a także zaznajomić się z pięknym krajobrazem Gór Świętokrzyskich. Wyjazd możemy zaliczyć do bardzo udanych, a do szkoły wróciliśmy z energią do dalszej pracy.

06.10.2015 - Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. Uczniowie naszej szkoły przygotowali całą oprawę mszy świętej.

05-08.10.2015 - Warsztaty Nastolatek w samorządzie dla klas pierwszych.

03.10.2015 - cz. II sesji poświęconej antykowi w Arkadii i Nieborowie.

01.10.2015 - Coroczna wycieczka profilowana 2e – wiedzy o mediach z opiekunem klas dziennikarskich E.T. Kowalcze do Łodzi z obowiązkowymi punktami programu: zwiedzaniem PWSFTViT (Łódzkiej Filmówki- zajęcia z preorientacji zawodowej, projekcje filmów, zwiedzanie placówki), Muzeum Kinematografii- lekcja muzealna i zwiedzanie. Dodatkowo co roku zmieniane są w programie wyjazdów wybrane muzea, inne instytucje, placówki oraz ciekawe miejsca Łodzi. W tym roku wśród nich było zwiedzanie Muzeum Animacji Se-Ma-For z pokazem filmów oscarowych oraz łódzkie zoo.

01-08.10.2015 - Wymiana z Francją.

25.09.2015 - Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

24-25.09.2015 - Sesja poświęcona kulturze antycznej.

19.09.2015 - Udział uczniów klas wiedzy o mediach w gali festiwalu Dozwolone do lat 21 - Biblioteka im. S. Staszica na Bielanach.

15-18.09.2015 - Uczniowie klasy 2e (M.Szewczyk, Sz. Czyżmański, K. Dąbrowa) jurorami w międzynarodowym festiwalu Up to 21.

14.09.2015 - Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy (ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętność resuscytacji podczas wszystkich przerw w auli szkoły).

12.09.2015 - Początek realizacji projektu teatralnego dla klasy 1D realizowanego we współpracy z Teatrem Powszechnym, związanego z inscenizowaniem twórczości Słowackiego (obejrzenie spektakli Fantazy i Lila Weneda, warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Powszechnego).

11.09.2015 - Monodram "Z domu niewoli" oparty na prozie Beaty Obertyńskiej dla kas 1a, 1d, 1e.

10.09.2015 - Udział klasy 1c w wykładach z matematyki w ramach Dnia Popularyzacji Matematyki organizowanego podczas 6 Forum Matematyków Polskich na Politechnice Warszawskiej.

09-11.09.2015 - Obozy naukowo - integracyjne klas 1f, 2a, 2c, 2e, 2f.

Klasa 1F o profilu biologiczno-chemicznym wzięła udział w obozie naukowym na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Wyjazd stał się świetną okazją do integracji nowych uczniów liceum. Czas wypełniały zajęcia na temat ekologii, prowadzone m.in. przez pracowników W.P.N. Szczególnie zaskakujące okazało się zbadanie zawartości wiaderka pozornie czystej wody z jeziora Wigry, w rzeczywistości pełnej makroorganizmów. Podczas długich godzin, spędzonych w sali konferencyjnej ośrodka, poznaliśmy wiele przydatnych terminów, takich jak oligostenobionty, łańcuchy detrytusowe i spasania, bakterie denitryfikacyjne. Niejednokrotnie zostaliśmy zszokowani istnieniem pojęć, które rzekomo opanowaliśmy już w gimnazjum. Zlecano nam różnorodne zadania. Burzliwa praca w grupach zaowocowała m.in. określeniem perspektywy rozwoju populacji sosny na terenie ośrodka (niestety niezbyt korzystnej). Zwieńczeniem wycieczki było wieczorne ognisko, podczas którego śpiewaliśmy do akompaniamentu gitary największe przeboje w naszej własnej aranżacji.

07.09.2015 - Uroczysta inauguracja kolejnej edycji programu Lekcje z ZUS oraz Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych z udziałem wiceministra pracy i polityki społecznej, prezesa ZUS oraz kuratora oświaty.

02-08.09.2015 - Zajęcia integracyjne dla wszystkich klas pierwszych.

01.09.2015 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

29.08-05.09.2015 - Obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).

07.2015 - Obóz integracyjny Klasy BGŻ.

Cały rok

 • koncerty Filharmonii Narodowej dla klas pierwszych (1 raz w miesiącu)
 • cykliczny udział w wykładach w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (wszystkie klasy)
 • cykliczny udział w wykładach na uczelni im. Łazarskiego (kl. 1a i 2a)
 • zajęcia Akademii Filmowej (klasy 1a, 1e, 2d, 2e, 3e)
 • zajęcia w MINI Akademia Matematyki (klasy 1c i 2c)
 • od października 2014 do czerwca 2015 - realizacja projektu Słowacki FilmFest 2015 (w starym kinie 1895-1939 i retro)
 • W I semestrze wyjścia tematyczne:
  • Ogród Botaniczny IIIa, IIId, IIIe, IId, IIe
  • Muzeum Ewolucji IIIa, IIId, IIIe,IIa, IId, IIe
  • Oceanarium IIIa, IIIe, IId, IIe
  • Muzeum Techniki IIa, IId, IIe
  • Muzeum Ziemi IIIa, IIId, IIIe, IId, IIe, IIa
  • Wystawy w Muzeum Ziemi IId, IIe
  • Centrum Nauki Kopernik IIe

08.07.2015 - Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obozie integracyjnym „Wakacje po polsku”, który odbywał się w Pułtusku. Przebywało tam 50 uczestników z USA i Polski. Odbyli oni wycieczkę do siedziby MEN i spotkali się z Joanną Kluzik-Rostkowską. Organizatorem obozu była Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, z którą współpracujemy od wielu lat. Pobyt naszych uczniów na obozie sfinansował BGŻ BNP Paribas.

30.06.2015 - Wydawanie świadectw maturalnych.

26.06.2015 - Zakończenie roku szkolnego dla klas II i III.

25.06.2015 - Msza na zakończenie roku szkolnego.

22.06.2015 - Szkolny festiwal "Taniec i Ruch". Powoli stajemy się świadkami powstawania „nowej świeckiej tradycji”. Drugi rok z rzędu mieliśmy możliwość uczestnictwa w szkolnym festiwalu „Taniec i Ruch”. Podobnie jak w zeszłym roku udział w imprezie wzięli uczniowie VII LO, prezentujący swoje umiejętności w zakresie różnych form aktywności ruchowej takich jak taniec, jazz gimnastyka, cheerleading i wrestling. Również w tym roku, w imprezie wzięli również udział zaproszeni goście spoza naszej szkoły. Tym razem były to dzieci z Przedszkola Nr 60 w Warszawie, oraz grupa cheerleaderek z Gimnazjum Nr 92 w Warszawie.

O godzinie 10.30 na widowni auli szkolnej zasiedli uczniowie klas I i II oraz kilkunastu absolwentów, których do przybycia skłonił sukces ubiegłorocznej imprezy. Jury w skład którego wchodzili przedstawiciele Rady Pedagogicznej i uczniów oceniało występy uczestników, prezentujących swoje umiejętności w kilkuminutowych występach. Impreza rozpoczęła się przy słowach piosenki „Będzie się działo……” zespołu „Piersi”. I rzeczywiście działo się dużo i ostro.

13.06.2015 - Piknik sąsiedzki.

12.06.2015 - 50-lecie matury absolwentów Słowackiego, całodzienna sesja dziennikarska dla klas wiedzy o mediach: wykłady i warsztaty pracowników 5 instytutów z Wydziału Dziennikarstwa UW.

Zajęcia w tym dniu: lekcja2) mgr Barbara Kratiuk, Amerykańska polityka w Azji Mniejszej l. 3) dr Anna Materska- Sosnowska, Systemy wyborcze 4) dr Aleksandra Zubrzycka- Czarnecka, Polityka mieszkaniowa- klucz do spójności społecznej 5) dr Katarzyna Gajlewicz- Korab, Wolność słowa a odpowiedzialność mediów w obliczu terroryzmu 6) dr Jarosław Czub, Lobbing w Unii Europejskiej. Na przerwach w godzinach 8.50-13.35 na piętrze I na żywo emisję programu nadawało Radio Kampus.

Sesja jest zwieńczeniem projektu dla klas medialnych po cyklu dwumiesięcznych zajęć praktycznych na UW: Akademia w eterze.

11.06.2015 - Warsztaty dla klasy 1c i 2c prowadzone przez Izę Foryś i mecenasa Alberta Stawiszyńskiego. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób odróżnić źródła legalne od nielegalnych, poznali Bazę Legalnych Źródeł i interesujące strony, które z poszanowaniem praw twórców udostępniają filmy, muzykę, zdjęcia, dzieła sztuki, spektakle teatralne oraz książki. Omówione zostało też pojęcie crowdfundingu. Uczestnicy dowiedzieli się również czym jest domena publiczna i licencje CC.

08-09.06.2015 - Sesja prawna.

01.06.2015 - Wybory samorządu.

31.05-05.06.2015 - Grupa uczniów pod opieką Pani Małgorzaty Malczyk, Pani Elżbiety Antosik oraz Pani Elżbiety Rutki-Wierzejskiej wyjechała do Turcji na wymianę w ramach projektu Comenius „C Code to Common Future”. Po przybyciu do serca Stambułu poznaliśmy naszych tureckich gospodarzy – uczniów szkoły Mustafa Saffet Anadolu Lisesi. Podczas drugiego dnia, polscy uczniowie mieli okazję uczestniczyć wraz ze swoimi gospodarzami w lekcjach oraz różnych rodzajach aktywności typu „lodołamacze” aby zapoznać się z pozostałymi uczestnikami projektu z innych krajów. Przez niemal tydzień, polscy uczniowie mieli możliwość zwiedzić takie miejsca jak: muzeum Hagia Sophia, Błękitny Meczet, Kryty Bazar (Grand Bazaar), pałac Topkapı oraz odbyć rejs po Bosforze i wziąć udział w wyścigu na Wyspach Książęcych. Choć zwiedzanie to dobry sposób na poznawanie odmiennej kultury, dopiero osobiste doświadczenia związane ze zwyczajami tureckimi pozwoliły odczuć odmienność i niepowtarzalny klimat odwiedzonego miasta. Uczniowie Słowaka mieli szanse między innymi spróbować lokalnych tradycyjnych potraw, wypić prawdziwą turecką kawę a następnie dowiedzieć się o własnej przyszłości… z fusów! Mimo wszystko tym co uczyniło wspomniany wyjazd niepowtarzalnym i na długo zapamiętanym była gościnność oraz serdeczne przyjaźnie z rówieśnikami różnych narodowości. Mimo iż, projekt Comenius w naszej szkole dobiegł końca, mamy nadzieję, że zdobyte przyjaźnie przetrwają jeszcze dłuuugie lata!

30.05.2015 - Początek wymiany z Turcją.

29.05.2015 - Słowacki FilmFest - twój własny film retro à la „W starym kinie”.

28.05.2015 - Debata - wybory do samorządu uczniowskiego.

28.05.2015 - Wystawa - Zdjęcia z Majdanu.

27.05.2015 i 05.06.2015 - Konkurs matematyczny Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

20.05.2015 - Wyjście do Zoo kl. IId.

04.05.2015 - Uroczystość zakończenia nauki dla uczestników projektu Klasa BGŻ z klas trzecich z udziałem dyrekcji szkoły i przedstawicieli banku.

28-29.04.2015 - Nowa tradycja Słowackiego, czyli „Kwiecień z...”.

Odbyła się kolejna edycja projektu autorstwa Pana Michała Nitka, organizowanego dla uczniów klas I i II, rozszerzającego wiedzę geograficzną. Tym razem wybraliśmy się w podróż do Indii, którą nazwano „Kwiecień z Indiami, czyli od Namaste do…”. Odbyły się wykłady prowadzone przez ludzi zafascynowanych indyjską kulturą, większość z nich była studentami lub absolwentami indologii. Nie obeszło się bez wykładów pomysłodawcy i organizatora projektu – Pana Michała Nitka, nauczyciela geografii w naszym Liceum.

Pierwszy dzień rozpoczął się prezentacją Pana Nitka wprowadzającą w festiwal. Zapoznaliśmy się z podstawowymi informacjami o Indiach – położeniem, warunkami klimatycznymi, podziałem kastowym i jego skutkami. Następnie odbył się pokaz klasycznego tańca indyjskiego bharatanatyam i odissi. Te wystąpienia jeszcze bardziej wprowadziły nas w klimat Indii. Później Pani Paulina Nowakowska, przedstawicielka Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu, zaprezentowała nam uwielbianą przez hindusów (ale już nie tylko) grę bilardową „Carrom”. Po objaśnieniu zasad mogliśmy sami spróbować zagrać. Następnie dzięki ciekawej prezentacji Pana Krzysztofa Gutowskiego zapoznaliśmy się z językami tego subkontynentu. Szczególnie spodobała nam się przedostatnia prezentacja przedstawiona przez Panią Agatę Wójt. Opowiedziała nam jak wygląda codzienne życie hindusów - była w Indiach kilkakrotnie, nawet po parę miesięcy.
Tego dnia odbył się również quiz przygotowany przez uczniów klasy II b. Po krótkiej przerwie zaprezentowała nam się studentka geografii – Pani Aleksandra Weremczuk. Poprowadziła wykład o chorobach, epidemiach i patologiach społecznych na Półwyspie Indyjskim.

Drugiego dnia tematyka pierwszych wykładów skupiała się na religii. Pomysłodawca i organizator – Pan Michał Nitek – wprowadził nas w ten wątek. Następnie mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, którzy przekazali nam wiedzę o hinduizmie i jego odłamach. To spotkanie nie skończyło się na samej prezentacji, otóż od razu po niej przedstawiciele odpowiadali na pytania zadawane z wielką ciekawością przez uczestników projektu.

Następnie Pan Tomasz Fedor – zawodnik Warsaw Hussars Cricket Club – zaprezentował bardzo popularną w Indiach dyscyplinę sportu - krykiet. Jest to indyjski sport narodowy. Dużo frajdy sprawiła nam próba gry – okazało się, że nie jest to takie proste, jak wyglądało na slajdach przedstawionej wcześniej prezentacji. Następnie mieliśmy okazję usłyszeć historie z podróży do Indii nauczycielki języka angielskiego naszego Liceum – Pani Katarzyny Ilewicz. W przerwie mieliśmy okazję do degustacji potraw kuchni indyjskiej. Jako ostatnia po raz kolejny wystąpiła Pani Aleksandra Weremczuk opowiadając o niezwykłych doświadczeniach i kontakcie z Indiami studentów geografii UW.

Projekt zakończył się rozdaniem nagród w konkursie wiedzy o Indiach oraz podziękowań dla osób współorganizujących projekt. Byli to: Ania Gontarz, Wiktoria Grabowska, Katarzyna Kacprowicz, Natalia Wiśniewska, Ola Borkowska, Paulina Bancerz, Ola Szymańska, Patrycja Lipka, Filip Jędrzejewski oraz Bartek Siadkowski.

24.04.2015 - Uroczyste zakończenie nauki w klasach trzecich.

23.04.2015 - Odbyło się uroczyste otwarcie naszych nowych boisk. Są to dwa boiska wielofunkcyjne - ze sztuczną trawą i nawierzchnią poliuretanową, bieżnią, siłownią na wolnym powietrzu oraz zeskocznią do skoku w dal. Wyposażono je w oświetlenie.

Uroczystość zgromadziła wielu gości - burmistrz Katarzynę Łęgiewicz, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota Witolda Dzięciołowskiego, zastępców burmistrza dzielnicy Grzegorza Wysockiego i Krzysztofa Kruka, naczelników wydziału oświaty Elżbietę Podkońską i infrastruktury Jana Leśkiewicza, dyrektorów sąsiednich placówek oświatowych.

Impreza odbyła się pod hasłem "Żyj zdrowo". Zorganizowano pokaz fitnessu, w którym uczestniczyły panie burmistrz i dyrektor szkoły, tańca oraz wrestlingu. Odbyły się zawody sportowe. Za symboliczną kwotę można było kupić napisaną przez uczniów i profesjonalnie wydaną Książkę kucharską Słowackiego z przepisami na zdrowe dania. Poszczególne klasy przygotowały stoiska promujące zdrową żywność. Odbyły się też: wykład doktora Konrada Pszczołowskiego z Warszawskiego Uniwersytetu medycznego oraz szkolenia prowadzone przez studentów tejże uczelni, z którą współpracuje nasza szkoła.

Nagrodzono laureata plebiscytu na najlepszego sportowca naszej szkoły w obecnym roku szkolnym oraz zwycięzców poszczególnych rozgrywek. Trzy klasy zostały wyróżnione nagrodami za najlepsze stoiska ze zdrową żywnością - potrawami i przepisami na nie.

21.04.2015 - Wykład dla klasy 1c i 2c na temat "Zarządzanie czasem" przeprowadzony przez wykładowcę Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

21-22.04.2015 - V Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny pod hasłem "Jak być świadomym uczestnikiem życia gospodarczego?".

21.04.2015 - Wykład dla klasy 1c i 2c na temat "Animacje sztuki filmowej" przeprowadzony przez wykładowcę Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

18.04.2015 - W naszej szkole odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Psychologicznej, który organizujemy wraz z czasopismem "Charaktery".

17-19.04.2015 - Zjazd absolwentów i maturzystów projektu Klasa BGŻ w Krakowie.

17.04.2015 - Wykład dr. Piotra Kardasza autora programów telewizyjnych i radiowych oraz książek przyrodniczych na temat zdrowego stylu życia.

13-17.04.2015 - Matury próbne dla klas drugich.

09.04.2015 - Wyjście klasy 2f do Muzeum Żydów Polskich.

Wyjście klasy 1d do Muzeum Narodowego na wystawę malarstwa Olgi Boznańskiej.

01.04.2015 - Dzień preorientacji zawodowej dla klas drugich.

Dzień solidarności z chorymi na autyzm.

30.03.2015 - Dzień Nauk Przyrodniczych.

27.03.2015 - Spotkanie z aktorem Stanisławem Sparażyńskim dla klasy 1e.
Wizyta w sejmie klasy 1a.

20.03.2015 - Dzień Frankofonii dla uczniów klas 1A, 1D, 1E oraz 2A, 2E i 2D. W programie francuskie imperium kolonialne, kolonie francuskie na mapie świata, frankofonia, co to waściwie jest?, wymiana z Francją i moźliwości wyjazdu do pracy we Francji.

Wyjście klasy 1c na zajęcia astronomiczne w Obserwatorium Astronomicznym.

Wspólne oglądanie zaćmienia słońca na terenie szkoły.

19.03.2015 - Wyjście klasy 2a na wykłady z prawa konsumenckiego (Uczelnia Łazarskiego).

Zajęcia z transplantologii dla klasy 1f prowadzone przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Próbna matura z WOS zorganizowana przez OKE.

16-18.03.2015 - Rekolekcje wielkopostne.

13.03.2015 - Wyjście klasy 3c na warsztaty w Głównym Urzędzie Statystycznym.

12.03.2015 - Uczniowie klasy 3c uczestniczyli w Festiwalu Matematyki organizowanym przez studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

12.03.2015 - Odbyła się kolejna - III. edycja biegu w Łazienkach Królewskich z udziałem uczniów naszej szkoły jako wolontariuszy.

07-14.03.2015 - Obóz naukowy klas humanistycznych w Marózie.

06.03.2015 - Wizyta w szkole z-cy burmistrza Grzegorza Wysockiego i naczelnika Wydziału Oświaty Elżbiety Podkońskiej.

Kolejne spotkanie zespołu "Szkoły współpracy".

Wizyta w sejmie klasy 1b.

05.03.2015 - Wyjście do TVP1 na nagranie programu "Świat się kręci" klasy: 1e, 2e, 3e.

02.03.2015 - Warsztaty językowe amerykańskich dyplomatów, którzy skończyli kurs języka polskiego, z uczniami klasy IId.

27.02.2015 - Rozpoczynamy udział w międzynarodowym projekcie finansowanym z Funduszu Wyszeradzkiego "Szkoły budują demokrację". Biorą w nim udział szkoły z 5 państw.

27.02.2015 - Zajęcia klasy 1d w Muzeum Narodowym.

27-28.02.2015 - Nasi uczniowie i nauczyciele wzięli udział w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

26-28.02.2015 - Odbył się XXIII Salon Edukacyjny w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowany przez "Perspektywy", polegający na promocji szkół średnich. Warszawscy gimnazjaliści mieli okazję bliższego zapoznania się z ofertą liceów, techników i szkół zawodowych, porozmawiania z przyszłymi kolegami z klasy. Na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki przygotowane były stoiska dla placówek edukacyjnych. Uczniowie każdej ze szkół dołożyli wszelkich starań, aby ich liceum, bądź technikum sprawiało wrażenie wymarzonych szkół. Największy sukces odniosło Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie, niewątpliwie było najbardziej obleganym stanowiskiem podczas EXPO 2015r., głównie z powodu wyśmienitych przekąsek. Inną szkołą pozytywnie odebraną przez młodych ludzi było Technikum Elektryczno-Elektroniczne, które podczas Targów zapewniało przy swoim stanowisku dobrą muzykę, ze świetnym nagłośnieniem. W Pałacu Kultury pojawiły się również szkoły, które z powodu świetnej renomy, wysokiego poziomu, nie potrzebowały inwestowania w promocję, niestety, najczęściej takie stanowiska były omijane przez przyszłych licealistów. VII Liceum J. Słowackiego cieszyło się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Uczniowie najczęściej pytali o progi punktowe do poszczególnych klas, charaktery nauczycieli, uczących przedmiotów na poziomie rozszerzonym, ich sposób oceniania, a przede wszystkim o atmosferę panującą w szkole. Nie zabrakło pytań o języki obce, wybór trzeciego rozszerzenia, przedmioty dodatkowe, warsztaty. Niezaprzeczalnie najwięcej pojawiło się gimnazjalistek, dopytujących o klasę medialną i humanistyczną, co sugeruje, że w przyszłym roku szkolnym współczynnik maskulinizacji stale będzie utrzymywał się na niskim poziomie.

26.02.2015 - Klasa 1a rozpoczęła warsztaty w Muzeum Żydów, w których będą uczestniczyć różne klasy.

Klasa 2e miała zajęcia w Muzeum Wojska Polskiego.

Klasy matematyczno-informatyczne oglądały w kinie film "Teoria wszystkiego".

24.02.2015 - Odbył się mecz matematyczny klas matematyczno-informatycznych.

24.02.2015 - Klasa 1e miała zajęcia na planie, na którym był kręcony film Miasto 44.

23.02.2015 - Klasa 1f miała w terenie zajęcia integracyjno - krajoznawcze.

20.02.2015 - Podczas uroczystego podsumowania projektu Teatr i Szkoła otrzymaliśmy pisemne podziękowania od teatru TR Warszawa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy z obecnych otrzymał też płytę z zarejestrowanym spektaklem zrealizowanym przez uczniów klasy 2e na scenie TR Warszawa.

19.02.2015 - Reprezentacja dziewcząt zdobyła I miejsce w dzielnicy w piłce siatkowej dziewcząt.

12.02.2015 - Klasa 2f na wystawie w "Zachęcie" p.t "Postęp i higiena".

11.02.2015 - Wyjście klas profilu matematyczno - informatycznego do kina na film "Gra tajemnic" o Enigmie.

10.02.2015 - Warszaty kl 3d w "Zachęcie".

07.02.2015 - Odbyło się kolejne posiedzenie zespołu programu "Szkoła współpracy".

26.01.2015 - Odbyło się posiedzenie Rady Programowej projektu Klasa BGŻ.

16.01.2015 - Odbyły się warsztaty z technik uczenia dla klasy 2e i 3e.

15.01.2015 - Odbyła się lekcja pokazowa dla warszawskich nauczycieli prowadzona przez p. Małgorzatę Malczyk i p. Elżbietę Rutkę - Wierzejską na temat edukacji globalnej.

Klasa 3f uczestniczyła w warsztatach na U.W.

14.01.2015 - Odbyła się moderowana przez uczniów debata przedstawicieli klas o współpracy uczniów z nauczycielami.

13.01.2015 - Rozpoczynamy systematyczny wolontariat podczas kolejnej imprezy sportowej - On the run.

Ogłoszono wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych Perspektyw, znów mamy tytuł Złotej Szkoły!

12.01.2015 - Odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły na temat wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

11.01.2015 - WOŚP - Zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy z naszej szkoły. Zebraliśmy 30 269,82 zł. W tym roku pracę sztabu w naszej szkole wspierali pracownicy Narodowego Banku Polskiego, którzy obsługiwali liczarkę do pieniędzy.

10.01.2015 - Studniówka.

18.01.2015 - Wigilia humanistów (klasy D i ich absolwenci).

17.01.2015 - Wigilia BGŻ (uczniowie i Stowarzyszenie Absolwentów).

15.01.2015 - Święto Szkoły.

13.12.2014 - Klasa 3b tworzyła paczkę dla trzyosobowej rodziny - mamy i dwójki dzieci. Pani Nadia 2 lata temu straciła stały dochód, przez co jej sytuacja materialna gwałtownie się zmieniła, a jedynym źródłem utrzymania stały się alimenty. Po odliczeniu wydatków na mieszkanie, miesięczny dochód na jedną osobę w tej rodzinie wynosi 123 zł. Kobieta swój dzień zaczyna od przygotowania dzieci do szkoły. Po zaprowadzeniu córeczki do przedszkola wraca i przegląda ogłoszenia o pracę, wysyła życiorysy do potencjalnych pracodawców, ciągle wierząc, że to może być ten dzień, w którym znajdzie pracę. Podczas nieobecności dzieci przygotowuje obiad dla siebie i swoich pociech tak, żeby było smacznie i tanio.

Popołudnia rodzina zawsze spędza razem, głównie na odrabianiu lekcji (syn ma dysleksję, więc potrzebuje dużo więcej czasu na przyswojenie wiedzy). Maciek, wyczuwając trudną sytuację finansową, przynosi dla siostry owoce, które dostaje w szkole. Rodzina najbardziej potrzebowała żywności i środków czystości. W klasowej paczce znalazły się również inne rzeczy: artykuły szkolne, ubrania, pościel, słodycze. Szlachetna paczka stwarza okazję do tego, by podarować rodzinie odrobinę radości. Jednak przede wszystkim to darczyńcy zyskują najwięcej, ponieważ nic nie uszczęśliwia bardziej, niż pomoc drugiemu człowiekowi. Ponadto jest to fantastyczna akcja, dzięki której każdy może zostać Świętym Mikołajem, szczególnie maturzysta.

10.12.2014 - Na scenie TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8 wystąpili nasi uczniowie. Podczas wieczoru finałowego projektu Teatr i Szkoła wystawili spektakl inspirowany dramatem Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest".

11.2014

Warsztaty "Jak być przedsiębiorczym nastolatkiem" dla klas 1b, 2b, 3b.

Realizacja projektu związanego z globalizacją przez klasy 1b i 2b.

17.11.2014 - W auli naszej szkoły odbył się I etap ogólnopolskiego Konkursu zatytułowanego „Wiedza o ubezpieczeniach społecznych”. Konkurs prowadzony jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym (konkurują trzyosobowe drużyny szkolne).

10.2014

Kontynuacja projektu "Teatr i Szkoła" (trwającego do grudnia)

Rozpoczęcie projektu "Patriotyzm jutra" przez klasę 2a (październik - listopad)

30.10.2014 - Warsztaty konsumenckie dla klas 1a i 1b.

23.10.2014 - Uroczyste podsumowanie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - wręczenie naszej szkole pucharu za zdobycie wicemistrzostwa w klasyfikacji ogólnej. Otrzymaliśmy 6 tysięcy na sprzęt sportowy.

16.10.2014 - Obchody Dnia Papieskiego - zbiórka pieniędzy na stypendia im. Jana Pawła II.

14.10.2014 - Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

13.10.2014 - Kawiarenka dla pracowników szkoły przygotowana przez uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Bezpiecznego Komputera - zajęcia dla klas pierwszych przygotowane przez Rafała Węgrzyniaka ucznia klasy 2c.

Udział klasy 1a w programie "Nastolatek w samorządzie".

06.10.2014 - Pielgrzymka maturzystów.

05-11.10.2014 - Odbyła się kolejna edycja programu Comenius organizowana we Włoszech. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani u rodzin w mieście Poggibonsi, małej miejscowości w regionie Toskania zamieszkiwanej przez ok.27 tys.osób. Poza programowo, pierwszym dniem wycieczki był pobyt w Mediolanie, drugim co do wielkości (po Rzymie) miastem Włoch. Zobaczyliśmy tam przede wszystkim Katedrę Mediolańską w stylu gotyckim, galerię Vittorio Emanuelle II, która jest najsłynniejszym miejscem handlowym Mediolanu z licznymi luksusowymi sklepami oraz bogatą architekturą, robiącą wrażenie na zwiedzających. W godzinach popołudniowych udaliśmy się na odpoczynek do Parku Sempione. Następnego dnia w Poggibonsi mieliśmy spotkanie z uczestnikami projektu w szkole I.I.S Roncalli, a po nim wycieczkę po okolicy. Tego dnia mieliśmy też pracę w grupach nad takimi tematami jak: marnowanie żywności, niedożywienie. Zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych i były one świetnym zadaniem do zintegrowania się. Podczas pobytu we Włoszech odwiedziliśmy także San Gimignano, miasto zwane „Manhattanem średniowiecza” ze względu na swoje słynne czworokątne wieże, które pełniły funkcje obronne i magazynowe. Miasto słynnie także z najlepszych lodów świata. Wieczorem opiekunowie z poszczególnych państw miieli za zadanie przyrządzić danie z przepisu wykorzystującego czerstwy chleb, po czym odbył się konkurs, które z państw zrobiło najlepszy posiłek. Projekt umożliwił nam także wyjazd do Sieny. Miasto zostało założone według legendy przez synów Remusa. Jest teraz ważnym centrum turystycznym wabiącym rzeszę turystów. Najsłynniejszymi zabytkami jest główny rynek Piazza del Campo z Palazzo Pubblico i Torre del Mangia. Mieliśmy szansę odwiedzić także Volterrę, miasto o licznych zabytkach i wielowiekowej historii sięgającej czasów etruskich i rzymskich. Volterra jest jednym z miejsc akcji książki „Księżyc w nowiu” autorstwa Stephenie Meyer. W ostatnim dniu wycieczki mieliśmy możliwość odwiedzić Florencję. Widzieliśmy Dzwonnicę Giotta, słynny plac Piazza della Signoria, z fontanną Neptuna, rzeźbą Dawida. W sobotę musieliśmy wyjechać z Poggibonsi i udać się w kierunku Mediolanu, by stamtąd odlecieć do Warszawy.

05.10.2014 - Nasi wolontariusze nie zwalniają tempa. Kolejna niedziela i kolejny raz wykazywali się swoją bezinteresowną pomocą przy organizacji imprez masowych. W niedzielę 05.10.2014 r. odbyła się kolejna, już 10 edycja „BIEGNIJ WARSZAWO”. W tegorocznym biegu na dystansie 10 km uczestniczyło ponad 11 tysięcy osób. Nie wszyscy zawodnicy, którzy stanęli na starcie ukończyli bieg. Na mecie zameldowały się 8872 osoby, w tym 3148 kobiet i 5724 mężczyzn. Poziom startujących był bardzo zróżnicowany. Zwycięzca uzyskał wynik 28:58 zaś ostatnia zawodniczka na mecie 1:37:29.

Tym razem do obowiązków naszych wolontariuszy należało zorganizowanie i obsługa punktu odżywczego znajdującego się na 5-tym kilometrze trasy. Punkt ten znajdował się w Alejach Ujazdowskich. Swoją pracę grupa 33 uczniów-wolontariuszy rozpoczęła już o godzinie 8-mej rano. W malowniczej scenerii, gdyż po jednej stronie jezdni znajdowały się Łazienki Królewskie a po drugiej Kancelaria Premiera R.P., składali stoły a następnie przygotowywali napoje dla uczestników biegu. Start z ul. Czerniakowskiej miał miejsce o godzinie 11.15. Czołowi zawodnicy dotarli do naszego punktu już po niespełna 15 minutach. A potem z każdą chwilą narastała fala biegnących, by po kilku minutach zmienić się w zwarty tłum poruszający się cała szerokością obu jezdni Alei Ujazdowskich. I tak przez kilkadziesiąt minut wolontariusze pomagali ugasić pragnienie tysiącom uczestników, biegających w tym roku w jaskrawożółtych koszulkach. Po chłodnym choć słonecznym poranku, pogoda rozkręcała się z każdą minutą. A zresztą po rozpoczęciu biegu nikt już na chłód nie narzekał – tyle było pracy. Gdy ostatni biegnący minęli nasz punkt odżywczy trzeba było jeszcze: zdemontować i zapakować stoły; posprzątać puste butelki po wodzie i tysiące plastikowych kubków; zabrać tysiące plastikowych nakrętek (bo przecież akcja zbierania nakrętek w szkole wciąż trwa). Około godziny 14-tej praca wolontariuszy dobiegła końca.

04-11.10.2014 - Wymiana młodzieżowa z Włochami.

03-08.10.2014 - Wymiana młodzieżowa z Francją.

03.10.2014 - Bezpłatny, zorganizowany przez rodziców pokaz filmowy dla uczniów i nauczycieli ("Miasto 44" Jana Komasy).

09.2014

Realizacja projektu "Wybierz studia" przez klasy trzecie (wrzesień - październik).

Kontytuacja programu "lekcje w ZUS".

Rozpoczęcie nowego projektu wymiany międzynarodowej z Portugalią.

Wycieczki klasowe, m.in. Kraków, Łódź, Góry Świętokrzyskie.

28.09.2014 - 36 MARATON WARSZAWSKI.

W tegorocznym biegu uczestniczyło prawie 7 tysięcy osób. Wszystkim im należą się brawa i gratulacje za ambicję, hart ducha i ogromny wysiłek, którego się podjęli. Ale nie o wynikach sportowych będzie tutaj mowa. Skoro nie o wynikach sportowych, to o czym ??? O NASZYCH WOLONTARIUSZACH !!!

Kiedy wielu z Was w niedzielny poranek jeszcze smacznie spało, przewracając się na drugi bok, oni już o 7:45 mieli zbiórkę w wyznaczonym przez organizatorów punkcie odżywczym numer 13. Przypadał on na 35 kilometrze trasy liczącego 42 km 195 m maratonu. Nasza dzielna dwudziestka przy jesiennej, słonecznej pogodzie uwijała się jak w ukropie by zmęczonym i spragnionym maratończykom, którym do pokonania zostało jeszcze ok. 7.5 km trasy, podać wodę i banany. Ostatni biegnący minęli nasz punkt odżywczy już po godzinie 14-tej i dopiero wtedy, po likwidacji punktu, praca wolontariuszy dobiegła końca. Za ten wielogodzinny trud i wysiłek szkoła otrzymała dyplom z podziękowaniami od organizatorów maratonu a wolontariusze wdzięczność uczestników. Satysfakcja osobista z poświęconego czasu – BEZCENNA.

25-27.09.2014 - Sesja poświęcona kulturze antycznej klasy 1D (Warszawa, Nieborów, Arkadia).

26.09.2014 - Ślubowanie klas pierwszych.

17-19.09.2014 - Obóz naukowy klasy 1f.

16.09.2014 - Udział klasy 3c w projekcie poświęconym pamięci o ofiarach wojny (konferencja w Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka do Oświęcimia). „Podróż Pamięci. Z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz II-Birkenau”.
Taki tytuł nosiło wydarzenie, w którym do udziału zaproszona została nasza Szkoła. Projekt podzielony był na dwie części. Pierwszą stanowiło spotkanie z członkami Stowarzyszenia Więźniów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Odbywało się ono w Muzeum Powstania Warszawskiego dnia 16 września. Zaproszeni goście podzielili się z młodzieżą swoimi tragicznymi wspomnieniami z okresu Powstania Warszawskiego i pobytu w obozach koncentracyjnych.

Drugą część projektu stanowiło zwiedzanie terenu byłego KL Auschwitz – Birkenau, które odbyło się 26 września. Dzięki podziałowi na małe grupy każdy mógł poznać tragiczną historię tego miejsca i skazanych w nim na niewyobrażalne cierpienie ludzi.

Na terenie obozu koncentracyjnego odbyła się ceremonia upamiętniająca ofiary i deportowaną ludność cywilną z Warszawy. W uroczystości uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Więźniów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych.

15.09.2014 - Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami klas pierwszych.

03-06.09.2014 - Obóz naukowy klasy 2f.

01.09.2014 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, koncert muzyczny uczniów.

30.08-09.09.2014 - Obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).

08.2014

Otrzymanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów.

Remont sklepiku, powstanie kawiarenki dla uczniów.

Rozpoczęcie budowy nowych boisk.

07.2014

Obóz integracyjny Klasy BGŻ.

Cały rok

 • Raz w miesiącu koncerty w naszej szkole organizowane we współpracy z Filharmonią Narodową.
 • Udział uczniów (klasy e) w nagraniach programu Polskiego Radia „Te wstrętne lektury”.
 • Zajęcia Akademii Filmowej (klasy 1a, 1e, 2d, 2e).

27.06.2014 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

26.06.2014 - Wycieczka "Kryminalna Warszawa" jako kontynuacja sesji prawnej.

25.06.2014 - Zajęcia w sądzie jako kontynuacja sesji prawnej.

24.06.2014 - Początek realizacji programu Szlak wolności i Solidarności.

Odbył się w naszej szkole I Festiwal Taniec i Ruch. Celem tej imprezy było zaprezentowanie uzdolnień młodzieży, ich pasji i zainteresowań, jakie zdobyli na dodatkowych zajęciach jak i podczas zajęć szkolnych.

Aleksandra Wierzchołowska z kl.2f prowadziła Festiwal a Antonina Kwiatkowska z kl.1b zaśpiewała na rozpoczęcie szkolnej imprezy.

Wystąpiło 9 zespołów:

 • Zespół „ Nadzieja”
 • Julia Kołodziej z kl.2d
 • Kl. 1e w wykonaniu rumby
 • Alicja Dutkiewicz i Marcin Sierawski z kl.2f-cha-cha
 • Maria Kozłowska z kl.1d- taniec ludowy
 • Dominika Barej z kl.1d i osoba spoza szkoły- dance hall
 • Kamila Koc z kl.2e z grupą prezentującą hip-hop
 • Jakub Rażny z kl.2c i Katarzyna Plewako- w tańcu ludowym
 • Iga Dzięgielewska z kl. 2d z zespołem.

Dodatkowo Festiwal uatrakcyjniały 2 zespoły: grupa dzieci z Przedszkola nr 146 z występem „ Jak Pyza poznawała kraj” i para taneczne Agnieszka i Grzegorz Cherubińscy - Mistrzowie Polski 2013r. i Wicemistrzowie Świata w wykonaniu woogie -boogie.

Jury wybrało trzy zespoły, którym przyznało odpowiednio miejsca:

 • III miejsce dla Jakuba Rażnego i Katarzyny Plewako,
 • II miejsce dla Igi Dzięgielewskiej z zespołem,
 • I miejsce dla Kamili Koc z zespołem.

Zgromadzona na festiwalu publiczność wybrała zespół Igi Dzięgielewskiej i tym samym przyznała Nagrodę Publiczności.

Festiwal podobał się wszystkim zgromadzonym, uczniowie wyrazili aprobatę i chęć cyklicznego odbywania się imprezy.

Opieką techniczną festiwalu zajął się Maciej Ostrowski z kl.2d i Grzegorz Rybak z kl.1c a w składzie sekcji fotograficznej była Aneta Filipiuk z kl.2e i ks. Marcin Uhlik.

18.06.2014 - Turniej gier japońskich.

17.06.2014 - Zajęcia na temat segregowania śmieci przygotowane przez kl 1b.

16.06.2014 - Zajęcia profilaktyczne dotyczące hałasu.

10-11.06.2014 - Sesja prawna.

10.06.2014 - Próbna matura dla klas drugich.

07.06.2014 - Piknik sąsiedzki zorganizowany przez naszą szkołę i Stowarzyszenie "Ochocianie".

06.06.2014 - Spektakl klasy 1d w Łazienkach z okazji 25 lecia wolnych wyborów.

Uroczystości związane z 25 leciem wolnych wyborów.

04.06.2014 - Otwarcie wystawy zorganizowanej z okazji 25 lecia wolnych wyborów.

30.05.2014 - Odbył się Słowacki FilmFest. Zorganizowany z naprawdę wielkim rozmachem wzbudził uznanie nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły, a także gości. Wielkie podziękowania dla organizatorów i sponsorów.

29.05.2014 - "Dzień francuski".

23.05.2014 - Udział szkoły w promocji projektów unijnych w Tramwaju Europejskim.

22.05.2014 - Rozpoczęła się realizacja programu Teatr i Szkoła, który będzie trwać do końca przyszłego roku szkolnego.

15-25.05.2014 - Wymiana z Francją.

15.05.2014 - Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w kierowaniu pojazdem wraz z pokazem na boisku (klasa 2c).

09.05.2014 - Spotkanie w ramach projektu nastolatek w samorządzie.

30.04.2014 - Z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej nasza szkoła została wyróżniona za szczególną aktywność w realizacji programów finansowanych ze środków unijnych. Także pani profesor Małgorzata Malczyk otrzymała dyplom od prezydenta Warszawy za działania prowadzone w tym zakresie. Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystości w Starej Prochowni. W jej trakcie miał miejsce wykład naszego absolwenta, profesora Henryka Samsonowicza p.t. "Warszawa w Europie". W trakcie swojego wystąpienia profesor Samsonowicz wspomniał o naszej szkole.

Odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

28-30.04.2014 - Odbyły się warsztaty dla uczniów p.t."Najnowsze technologie Microsoft" prowadzone przez przedstawicieli firmy Microsoft.

27.04.2014 - W parku Pole Mokotowskie miał miejsce finałowy festyn Światowego Dnia Ziemi 2014 pod hasłem Zmieniaj nawyki - nie klimat. Festyn miał charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentowały się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska oraz polskie parki narodowe, które przedstawiały swoją ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną. Zarówno dla tych najmłodszych jak i dla najstarszych zorganizowane były różnego rodzaju konkursy związanych z ochroną Ziemi oraz wiadomościami na temat Parków Narodowych. I tym razem uczniowie naszej szkoły nie zawiedli. Aż 47 uczniów jako wolontariusze prezentowali Polskie Parki Narodowe oraz pomagali w przeprowadzaniu konkursów.

25.04.2014 - Uroczyste zakończenie nauki w klasach trzecich.

23-24.04.2014 - Odbyły się w naszej szkole Dni Nauk Przyrodniczych. Oprócz wykładów i zajęć eksperymentalnych w szkole, grupa uczniów wzięła udział w warsztatach poświęconych zastosowaniu biologii molekularnej w kryminalistyce na terenie Instytutu Biologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

16.04.2014 - Warsztaty dla klas trzecich pomagające w zmaganiach ze stresem.

15.04.2014 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów z projektu Klasa BGŻ.

14-15.04.2014 - Klasy IA, IB i IIB uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Kwiecień z Ameryką Łacińską”. Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z kręgiem cywilizacyjnym tego regionu. Omawiano zarówno aspekty kulturowe m.in. sztuka, muzyka, taniec, kulinaria, jak i ważne problemy społeczno- ekonomiczne, takie jak bieda, przeludnienie, handel narkotykami. Uczniowie uczestniczyli również warsztatach z tańca latynoskiego. Na zakończenie odbył się koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu Carmen Azúar i Tomasza Kaszubowskiego połączony z prezentacją multimedialną.

12.04.2014 - W naszej szkole odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Imprezę pod patronatem MEN organizowaliśmy wraz z czasopismem "Charaktery".

10.04.2014 - Odbył się mecz matematyczny klasy 1c.

09.04.2014 - Odbył się w naszej szkole Dzień harcerza, przygotowany przez naszych uczniów należących do różnych drużyn.

08-09.04.2014 - Odbył się IV Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny. W programie wykłady i gra uliczna wykorzystująca różne miejsca Warszawy związane z bankowością.

07.04.2014 - Odbyło się spotkanie z kandydatami do naszej szkoły.

06-11.04.2014 - Delegacja 9 uczniów pod opieką 2 nauczycielek wyjechała na Węgry w ramach projektu Comeniusa "C Code to Common Future". Spotkanie szkół partnerskich odbywało się w mieście Szeged, ale po drodze zwiedziliśmy serce Budapesztu. Głównym tematem zjazdu była ekologia i sport. Uczestniczyliśmy w zajęciach plastycznych, pracowaliśmy nad słownikiem ekologicznym, prowadziliśmy doświadczenia chemiczne oraz zwiedzaliśmy ogród zoologiczny i botaniczny. W czasie wypadu za miasto spacerowaliśmy ścieżką poprowadzoną wśród koron drzew w parku Lombkorona Setany. Braliśmy też aktywny udział w zajęciach sportowych, zmagaliśmy się w wyścigach łodzi wikingów na rzece Cisa i korzystaliśmy z atrakcji spa w miejscowości Mako. Wiele spacerowaliśmy po wiosennym Szegedzie i odkrywaliśmy jego urocze zakątki. Wysłuchaliśmy wykładu zakończonego koncertem organowym w katedrze. Byliśmy też w muzeum węgierskiego smakołyku - salami - gdzie oczywiście czekał poczęstunek. Podziwialiśmy XIX-wieczną panoramę przedstawiającą przybycie plemion madziarskich na Nizinę Węgierską zwane w historii Węgier "zajęciem ojczyzny", przy której renowacji pomagali polscy konserwatorzy sztuki. Pobyt był bardzo udany.

04.04.2014 - Klasy "f" wzięły udział w wykładzie poświęconym transplantologii.

04-06.04.2014 - Uczniowie klas trzecich realizujący projekt Klasa BGŻ spotkali się we Wrocławiu z maturzystami z innych miast uczestniczącymi w projekcie oraz członkami Stowarzyszenia Absolwentów Klasy BGŻ.

31.03-02.04.2014 - Rekolekcje.

27.03.2014 - Przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów wzięli udział w kolejnych warsztatach w ramach projektu "Szkoła współpracy".

26.03.2014 - Warsztaty dla klas "c" prowadzone przez wykładowcę Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych p.t. "Kreacje muzyczne w filmach Disneya - montaż dźwięku".

21.03.2014 - Klasy 2a i 3d wzięły udział w warsztatach "Twój głos zmienia Europę".

20.03.2014 - W ramach projektu "Szkoła współpracy" odbyła się debata uczniów.

19.03.2014 - Zarządzanie umiejętności "twarde" czy "miękkie" - zajęcia dla uczniów klas "c" z wykładowcą Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

17.03.2014 - W ramach projektu "Szkoła współpracy" odbyły się debaty nauczycieli i rodziców.

13.03.2014 - Wykład przedstawiciela Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych p.t. "Jak zostałem informatykiem czyli o IT w rzeczywistym świecie".

11.03.2014 - Wzięliśmy udział w odsłonięciu tablicy poświęconej majorowi Michałowi Issajewiczowi, uczestnikowi zamachu na Kutscherę. Następnie uczestnicy uroczystości i reprezentanci uczniów obejrzeli w szkolnej auli film "Generał Nil".

07-17.03.2014 - Warsztaty profilaktyczne dla klas drugich.

08-16.03.2014 - Obóz naukowy klas "d".

06.03.2014 - Klasa 1e rozpoczęła cykl warsztatów z Izą Szymańską, dziennikarką "Gazety Wyborczej" i absolwentką naszej szkoły. Ich końcowym efektem będzie nagranie wspomnień internowanych w stanie wojennym z naszej dzielnicy.

06-08.03.2014 - Podczas targów edukacyjnych w Pałacu Kultury urządziliśmy stoisko i udzielaliśmy informacji kandydatom do naszej szkoły.

03.03.2014 - Rozpoczęliśmy cykl próbnych matur dla klas drugich.

07.02.2014 - Maraton zadaniowy dla klasy 3c.

03-04.02.2014 - Rozpoczęliśmy realizację projektu "Szkoła współpracy" udziałem reprezentantów trzech szkolnych środowisk - rodziców, uczniów i nauczycieli w warsztatach.

31.01.2014 - Odbył się turniej szachów japońskich oraz maraton zadaniowy z matematyki. Samorząd szkolny spotkał się z przedstawicielem władz samorządu terytorialnego w sprawie budżetu partycypacyjnego.

25.01.2014 - Studniówka.

20.01.2014 - Odbyło się spotkanie z Jowitą Budnik, absolwentką naszej szkoły, która zagrała tytułową rolę w filmie "Papusza".

17.01.2014 - Odbył się w naszej szkole Dzień Preorientacji Zawodowej. Znaczący udział w jego organizacji mieli rodzice.

15.01.2014 - Zostaliśmy wyróżnieni Złotą Tarczą dla najlepszych szkół w ogólnopolskim rankingu czasopisma Perspektywy.

Klasa 2d wzięła udział w gali Forum Dialogu między Narodami, która odbyła się w Teatrze Wielkim. Podczas uroczystości otrzymaliśmy wyróżnienie za udział w programie "Szkoła dialogu".

12.01.2014 - Słowak również ruszył na ratunek!

Już po raz kolejny VII LO zagrało razem z WOŚP-em. Licealiści pokazali swoje wielkie gorące serca. Pomimo deszczowej niedzieli chętnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 12 stycznia z Sali nr 15 dobiegał dźwięk brzęczących monet i szelest banknotów. Wszyscy intensywnie pracowali, by sprawdzić, czy udało się pobić zeszłoroczny rekord. Z radością witano każdą kolejną puszkę. Przybywający do sztabu wolontariusze mogli liczyć na gorącą herbatę i słodki poczęstunek. Niektórych dobra passa nie opuszczała, kilkakrotnie wracali z pełną puszką.

Największą ilość pieniędzy uzbierali:

 • Bartosz Rogowski-3994,68 zł
 • Aleksandra Wierzchołowska-3519,73 zł
 • Aleksandra Prorok-2815,27

W rezultacie VII LO zebrało 40031,47 zł

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bardzo dziękujemy, z nadzieją, że wspólnie będziemy grać z Orkiestrą „do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

20.12.2013 - Uroczystości związane ze Świętami Bożego Narodzenia

Najpierw spotkaliśmy się w auli, a wielu uzdolnionych uczniów naszej szkoły zaśpiewało kolędy i piosenki świąteczne. Występowały zarówno całe klasy, jak i wykonawcy indywidualni. Następnie odbył się spektakl - rekonstrukcja historyczna w strojach z epoki. Był to prezent świąteczny od uczniów naszej szkoły, którzy wcielili się w role aktorów. Potem udaliśmy się do sal na Wigilie klasowe. Następnie odbyło się spotkanie wigilijne dawnych i obecnych pracowników naszej szkoły.

19.12.2013 - Uroczystość podsumowująca działalność sportową w ubiegłym roku szkolnym w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Geodetów. Zajęliśmy I miejsce wśród szkół średnich i otrzymaliśmy wielki puchar.

Wigilia uczniów i absolwentów klas D (z rozszerzonym programem wychowania estetycznego).

18.12.2013 - Wigilia uczniów i absolwentów Klasy BGŻ.

16.12.2013 - Święto Szkoły

Tego dnia przed południem odbyło się uroczyste spotkanie uczniów i zaproszonych gości w auli.

Z okazji 10-lecia realizacji projektu Klasa BGŻ pani dyrektor otrzymała od prezes Fundacji BGŻ pani Małgorzaty Zdzienickiej 10 tysięcy złotych na realizację wybranego projektu edukacyjnego. Wystąpili także laureaci konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego. Potem nastąpiły występy muzyczne, taneczne i teatralne uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Następnie udaliśmy się wszyscy do Złotych Tarasów na projekcję filmu "Papusza", w którym główną rolę zagrała absolwentka naszej szkoły Jowita Budnik.

13.12.2013 - Kurs samoobrony dla chętnych dziewcząt.

Mecz koszykówki, w którym reprezentacja chłopców naszej szkoły uzyskała wicemistrzostwo Warszawy.

Uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyrektor Agatą Dowgird uczestniczyli w I Ochockiej Konferencji Internowanych. Program obejmował krótki spektakl, koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego, panel dyskusyjny i wspomnienia internowanych z naszej dzielnicy.

12-15.12.2013 - Międzyklasowy wyjazd do Berlina.

09.12.2013 - Udział klas 1c, 2b, 2c, 3a, 3d w projekcji filmu "Ida" ufundowanej przez partnera realizowanego w szkole projektu fotograficznego.

W Hotelu Sobieskim odbyło się jubileuszowe X Dzielnicowe Święto Wolontariusza- "Wolontariat z Ochotą". W tym jednym miejscu spotkało się wiele wspaniałych osób o wielkich sercach.

Zorganizowane wydarzenie było okazją do prezentacji działalności ochockich kół wolontariatu, spotkania wolontariuszy w różnym wieku i z różnych obszarów działania: szkół, uczelni, instytucji, różnorodnych ochockich organizacji pozarządowych oraz podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz Dzielnicy Ochota.

Uczniowie VII LO im. Juliusza Słowackiego stanowili liczną reprezentację podczas uroczystości. Część z nich została wyróżniona przez Dyrekcję szkoły pamiątkowymi dyplomami z podziękowaniem. Dwie uczennice liceum: Anna Mazurek i Małgorzata Krześniak otrzymały szczególne wyróżnienie od Burmistrza Dzielnicy Ochota "Za zaangażowanie w niesienie pomocy innym, za ciepło, otwartość i serdeczność, za sumienne wykonywanie powierzonych zadań, za promowanie swoją postawę idei wolontariatu oraz za wspaniałą pracę na rzecz ochockiej społeczności i Dzielnicy". Jako symbol pięknej postawy i wrażliwości na drugiego człowieka, dziewczęta dostały pamiątkowe figury aniołów.

Podziękowania od pani dyrektor otrzymały:

 • Magdalena Olszewska 3e
 • Natalia Kępińska 3e
 •  Aleksandra Chojnacka 3f
 • Ilona Graczyk 3f
 • Adriana Baranowska 3f
 • Ewelina Nerek3f

Uroczystość uświetniły wokalne występy zdolnych wolontariuszy. Na gości czekał również przygotowany poczęstunek. Każdy z przybyłych mógł się podzielić swoimi przemyśleniami na temat bezinteresownej pomocy innym ludziom i opowiedzieć o swoich działaniach.

07.12.2013 - Uczniowie klasy wiedzy o mediach, 2e wraz z wychowawcą i opiekunem merytorycznym profilu uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród i pokazie niezależnych filmów ze świata podczas festiwalu kina niezależnego- 7. Grand OFF. W konkursie wzięło udział ponad 1000 filmów z ponad 70 krajów świata.

Nagrodzony w kategorii "najlepsza reżyseria" film "Chomik" Bartka Ignaciuka z Pawłem Wilczakiem w roli głównej był w części kręcony na terenie naszego liceum.

06.12.2013 - Losowanie biletów do kina dla 5 klas ufundowanych z okazji Mikołajek.

Uroczyste posumowanie realizowanego w naszej szkole projektu "Ochota na wielokulturowość".

05.12.2013 - Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów poświęcony poezji Juliusza Słowackiego.

03.12.2013 - Klasa 2e - medialna odbyła pod opieką E.T. Kowalcze 8 - godzinne warsztaty w Wyższej Warszawskiej Szkole Filmowej. Obejmowały one: multimedialny wykład na temat historii kina od początków przez awangardę filmową (np. Rosja, Niemcy, Szwecja) po Nową Falę i Dogmę 95 oraz amerykańskie kino przygody, stanowiąc niejako powtórzenie cyklu prelekcji z 2-rocznego kursu Akademii Filmowej. Ponadto ćwiczenia w montażu filmu i przedstawienie typów planów filmowych oraz warsztaty w tworzeniu etiudy filmowej.

26-28.11.2013 - Odbyły się matury próbne.

12.11.2013 - Klasa 1 d uczestniczyła w warsztatach poświęconych kulturze Romów w "Zachęcie".

W pierwszej połowie listopada odbyły się w naszej szkole zajęcia poświęcone profilaktyce raka.

Apel poświęcony Narodowemu Świętu Niepodległości.

11.11.2013 - Udział naszych uczniów pod opieką prof. Katarzyny Drabot w XXV Biegu Niepodległości na dystansie 10km. Jest on częścią warszawskiej triady biegowej "ZABIEGAJ O PAMIĘĆ". Trasa jest bez zakrętów i dużej równicy wzniesień, co pomaga w uzyskaniu dobrych wyników. Przekonali się o tym uczeń naszej szkoły Maciej Dziąg (czas na mecie 46:32) oraz pani Drabot(51:12) osiągając bardzo dobre rezultaty. Gratulacje!

Uczniowie Słowackiego przyczynili się do organizacji biegu jako wolontariusze. Dość liczną grupą stawili się na miejscu zbiórki o 7:00 (co w dzień wolny nie było łatwe). Na miejscu czekała na nas pani Winiarczyk. Naszym zdaniem było rozwieszenie banerów i chorągiewek z logo sponsorów biegu w okolicy startu. Wspólnie zrobiliśmy to sprawnie. Pozostało czekać, aż zawodnicy wystartują, a trochę to trwało, ponieważ do biegu zgłosiła się rekordowa liczba 12 000 biegaczy. Wtedy mogliśmy wykonać drugą część swojej pracy: zdejmowanie banerów. Mimo, że charakter naszej pracy nie pozwolił na bezpośredni kontakt z biegac