Politechnika Warszawska - www.pw.edu.pl / ukr@rekt.pw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna - www.wat.edu.pl

Uniwersytet Warszawski:

Szkoła Główna Handlowa - www.sgh.waw.pl / informacja@sgh.waw.pl

Akademia Finansów - www.wsub.waw.pl / sekret@prac.wsub.waw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - www.sggw.pl / ad_dss@sggw.waw.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - www.uksw.edu.pl / rekrutacja@uksw.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego - www.awf.edu.pl

Akademia Medyczna - www.am.edu.pl/rekrutacja / rekrutacja@am.edu.pl

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych - www.mismap.uw.edu.pl / mismap@mimuw.edu.pl