INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I ICH RODZICÓW NA TEMAT UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU ŚWIADECTW MATURALNYCH

Maturzyści,
Jeśli nie będziecie odbierać świadectw osobiście, musicie wcześniej pomyśleć o upoważnieniu
1. Jeśli upoważnienie dotyczy osób najbliższych (np. rodziców)- należy je napisać i zostawić w sekretariacie szkoły osobiście, np. w czasie, kiedy będziecie tu w związku z egzaminami maturalnymi (chodzi o identyfikację podpisu osoby upoważniającej przez sekretarza szkoły – podpis składamy w sekretariacie)
Treść może być np. następująca:
Ja niżej podpisany ……………………………………..upoważniam moją matkę ……………………………..legitymującą się dowodem osobistym …………………………………… do odbioru mojego świadectwa maturalnego.
Czytelny podpis
2. Jeśli dotyczy innej osoby (np. koleżanki) – musi być upoważnienie notarialne i nie trzeba go składać wcześniej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy w miejscu zamieszkania. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej. W Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17A przygotowano stanowisko komputerowe do samospisu.
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
Więcej informacji: https://spis.gov.pl/