Krótka historia VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

1860 – założenie prywatnej pensji dla dziewcząt przez Kornelię Patek

1878-1919 – zmiany właścicielek szkoły (kolejne przełożone: Henryka Czarnocka opisana przez Prusa w „Emancypantkach” jako pani Wiśniewska, Jadwiga Kotwicka, której podpis widnieje na autentycznym świadectwie znajdującym się w posiadaniu szkoły, Marta Łojko) oraz zmiany jej siedziby (kolejne adresy: Bracka, Włodzimierska 1, obecnie Czackiego, Nowowiejska 21)

1920 - przekształcenie szkoły w ośmioklasowe gimnazjum z Heleną Kasperowiczową jako przełożoną

1922 – upaństwowienie szkoły i nadanie jej patrona (pełna nazwa szkoły: Żeńskie Gimnazjum Państwowe im. Juliusza Słowackiego w Warszawie)

1923 – pierwsza matura w upaństwowionym gimnazjum (maturzystka Maryla Witkowska, późniejsza nauczycielka języka polskiego i założycielka Koła b. Wychowanek ukończyła szkołę ze świadectwem nr 1)

1931 – powołanie w szkole Trzeciej Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, założonej przez wychowankę gimnazjum Wiktorię Piotrowską- Dewitzową.

1931-1933 – budowa gmachu przy ulicy Wawelskiej 46 według projektu architekta Tadeusza Nowakowskiego

1932 – pierwszy zjazd wychowanek

1933 – rozpoczęcie roku szkolnego w nowoczesnym budynku przy Wawelskiej

1937 – Drugi Zjazd Wychowanek, odsłonięcie tablicy z wizerunkiem Słowackiego

1939-1945 – zamknięcie gimnazjum przez władze niemieckie. Tajne nauczanie pod przykrywką szkoły zawodowej. Konspiracyjne przyznanie 244 świadectw dojrzałości. Śmierć podczas wojny 5 nauczycieli, 6 członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum i 74 uczennic.

1945 – rozpoczęcie nauki w budynku przy Wawelskiej przez 800 uczniów

1947 – odchody 25-lecia szkoły. Trzeci Ogólny Zjazd Wychowanek, ufundowanie przez absolwentki tablicy pamiątkowej

1948 – przekształcenie szkoły w jedenastolatkę i nadanie jej nazwy: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

1949 – przyznanie szkole srebrnej odznaki za wybitne zasługi w dziele odbudowy stolicy przez Naczelną Radę Odbudowy m.st. Warszawy

1950 – przejęcie szkoły przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (nazwa: 7 Szkoła TPD w Warszawie)

1955 – zdymisjonowanie Heleny Kasperowiczowej. Objęcie funkcji dyrektora przez Bronisławę Turcewiczową

1957 – rozpoczęcie działalności przez 3 szczep Warszawskich Drużyn Harcerek „Słoneczniki”. Równoczesne działanie męskiej 105 WDH im. Romualda Traugutta

1958 – zmiana nazwy na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

1959 – uroczyste obchody Roku Słowackiego. Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru i popiersia Słowackiego

1964 – objęcie funkcji dyrektora przez Władysława Osiadacza

1968 – objęcie funkcji dyrektora przez Juliusza Szmuniewskiego

1972 – obchody 50-lecia nadania szkole imienia Słowackiego. Zjazd Wychowanek. Otwarcie czytelni szkolnej

1973 – udział szkoły w spotkaniu najstarszych szkół w Polsce z okazji 200-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

1975 – powstanie klas o profilu sportowym w lekkoatletyce i piłce ręcznej

1981 - objęcie funkcji dyrektora przez Eugenię Piekarską. Powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego o specjalności lekkoatletycznej

1983 – nadanie nazwy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11

1984 – objęcie funkcji dyrektora przez Ewę Pągowską

1986 – ukazanie się obszernej monografii „Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Warszawie” wydanej przez PIW

1988 – objęcie funkcji dyrektora przez Karola Bałana. Otwarcie internatu. Utworzenie po rocznym przygotowaniu pierwszych w Polsce w szkolnictwie państwowym klas autorskich (klas humanistycznych z rozszerzonym programem wychowania estetycznego prowadzonych jako eksperyment pedagogiczny)

1990 – zdobycie przez uczennice Pucharu Europy Juniorek w lekkoatletyce w Atenach

1991 – zarejestrowanie Stowarzyszenia Rodziców, Uczniów i Nauczycieli „Inspiracja” wspierającego klasy humanistyczne

1997 – XIV Ogólnopolski i Międzynarodowy Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego odbywany w naszej szkole

1999 – udział nauczycieli i uczniów w uroczystości wmurowania poświęconego przez Jana Pawła II
kamienia węgielnego pod pomnik Słowackiego na placu Bankowym

2000 – rekordowe egzaminy dla ponad 3400 kandydatów do liceum

2001 – odsłonięcie pomnika Słowackiego na placu Bankowym z udziałem nauczycieli oraz uczniów, którzy wzięli udział w przedstawieniu przygotowanym przez Olgierda Łukaszewicza. Wymiana międzynarodowa ze Szkołą Języków Obcych w Kairze

2002 – otwarcie nowej pracowni komputerowej

2003 – wejście w życie reformy oświaty – powstanie trzyletnich liceów. Podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o realizacji w szkole programu stypendialnego „Klasa BGŻ”. Nabór pierwszych stypendystów

2004 – VII LO na pierwszym miejscu rankingu najlepszych polskich liceów tygodnika Newsweek

2005 – pierwsza edycja konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego

2006 – powrót do nazwy VII LO im. Juliusza Słowackiego. Objęcie funkcji dyrektora przez Agatę Dowgird

2007 – obchody 85-lecia upaństwowienia szkoły. Nadanie auli imienia Heleny Kasperowiczowej, wieloletniej dyrektorki szkoły

2008 – obchody 20-lecia autorskich klas humanistycznych, stworzonych w 1988 roku przez Agatę Dowgird. Rozpoczęcie współpracy z redakcją czasopisma „Charaktery”, organizacja „Dnia z Charakterami” dla uczniów oraz mieszkańców Warszawy

2009 – inauguracja w naszej szkole ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna z udziałem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego oraz minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall jako wyraz docenienia działań VII LO w zakresie edukacji filmowej. Współorganizacja z czasopismem „Charaktery” I Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. I edycja festiwalu filmowego Słowacki FilmFest. Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w licznych przedsięwzięciach związanych z dwusetną rocznicą urodzin Juliusza Słowackiego. Udział w Triadzie 2009- obchodach jubileuszu realizowanych w Warszawie, Krzemieńcu i Wilnie. Współpraca z NBP związana z edycją banknotu z portretem poety. Wykład Ernesta Brylla w naszej szkole na zakończenie obchodów

2010 – specjalne wyróżnienie prezydenta m.st. Warszawy dla 5 laureatów olimpiad przedmiotowych z naszej szkoły. Rozpoczęcie współpracy z fundacją Synapsis

2011 – organizacja I Wiosennego Bankowego Kongresu Edukacyjnego. Odejście na emeryturę wieloletniej wicedyrektor Darii Świerczyńskiej

2012 – obchody 90-lecia nadania szkole imienia Słowackiego. Przyznanie szkole nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” za współpracę z fundacją Synapsis. Wyróżnienie w rankingu IT – Szkoła. V miejsce naszej szkoły w XLV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Wystawienie przez naszych uczniów w Łazienkach spektaklu „Musztra” z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

2013 – obchody 10-lecia realizacji projektu Klasa BGŻ. Uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w projekcie BiznesKlasa Unicef. Uzyskanie Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem. Uzyskanie tytułu WF z klasą. Uzyskanie bezterminowego certyfikatu prezydenta m.st. Warszawy dla szkoły wspierającej uzdolnionych Wars i Sawa. Rozpoczęcie wymiany międzynarodowej z Niemcami i Rumunią w ramach projektu „Od tożsamości narodowej do tożsamości europejskiej”

2014 – realizacja projektu „Szkoła współpracy”, którego efektem jest między innymi powstanie szkolnej kawiarenki. I edycja festiwalu Taniec i ruch. Pierwsza edycja programów wymiany międzynarodowej ze środków unijnych

2015 – uzyskanie tytułu Szkoła Odkrywców Talentów. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej dla festiwalu filmowego Słowacki FilmFest

2017 – obchody 95-lecia nadania szkole imienia Słowackiego. I edycja festiwalu Deski Słowaka. Obchody 90. rocznicy sprowadzenia prochów Słowackiego do Polski. Udział pocztu sztandarowego szkoły we mszy w archikatedrze św. Jana. Złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona

2018 – obchody 30-lecia istnienia autorskich klas humanistycznych. Przyznanie szkole nagrody w konkursie Najlepsze szkolne przestrzenie

2022 - obchody JUBILEUSZU SETNEJ ROCZNICY NADANIA SZKOLE IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO