Konta bankowe:

  • Konto Rady Rodziców: 64 1910 1048 2219 0199 9868 0001
  • Konto Stowarzyszenia Inspiracja: 44 1050 1038 1000 0005 0127 0920
  • Konto na które dokonujemy opłaty skarbowej za duplikaty legitymacji i odpisy świadectw: DBFO Warszawa, ul. Radomska 13/21
    Nr: 16 1030 1508 0000 0005 5084 1053

UWAGA! Duplikaty świadectw Nowej Matury (od 2005 roku) wydaje OKE.