Z radością informujemy, że ruszyła rekrutacja do 20. edycji programu stypendialnego „Klasa”. Nabór potrwa do 30 kwietnia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej naszej fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja”.

Od 2003 roku Fundacja BNP Paribas realizuje program stypendialny „Klasa” skierowany do zdolnych absolwentów szkół podstawowych z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, umożliwiając im naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich: Szczecinie, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Program obejmuje 4-letnie wsparcie podczas nauki w liceum (m.in. internat, wyżywienie, wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia) oraz stypendium na pierwszym roku studiów. W ciągu 18 lat do „Klasy” dołączyło 770 uczniów z prawie 350 miejscowości w Polsce, a 600 z nich zostało absolwentami programu i ze 100% skutecznością dostało się na uczelnie wyższe.
VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zaprasza do udziału w programie. Do tej pory przyjęliśmy do naszego liceum 361 stypendystów programu „Klasa”, Ty też możesz stać się jednym z nich!

Szczegółowe informacje

Informacje w skrócie https://www.youtube.com/watch?v=ezrWYkjDCsg&feature=youtu.be

Ulotka

Rekrutacja do „Klasy” na rok 2022/2023 potrwa do 30 kwietnia 2022!

Wejdź na https://www.bnpparibas.pl/fundacja by wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Co oferuje program?
Zobacz

  • 5-letnie stypendium: 4 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, wsparcie w rozwijaniu talentów, wyjazdy wakacyjne dla stypendystów oraz realizacja innych ważnych potrzeb uczniów), a także stypendium finansowe na I roku studiów,
  • program zaangażowania społecznego stypendystów „Możesz na mnie polegać” – wsparcie licealistów w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych,
  • dostęp do nagród stypendialnych, wieloletnie wsparcie i dalszy rozwój w Stowarzyszeniu Absolwentów ,,Klasa”.

Udział w programie może wziąć absolwent szkoły podstawowej, który:

  • uzyskuje dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5),
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1700,00 zł,
  • mieszka w miejscowości do 150.000 mieszkańców,
  • chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
  • lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna),
  • otrzyma rekomendację dyrektora lub wychowawcy swojej szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bnpparibas.pl/fundacja w zakładce program stypendialny „Klasa”.
Zobacz, co o udziale w „Klasie” mówią absolwenci programu: https://www.youtube.com/watch?v=p5lSdUnxaTk

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównujemy szanse edukacyjne, zapobiegamy wykluczeniu grup defaworyzowanych i znajdujących się trudnej sytuacji, a także wspieramy budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.