„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla aspirujących absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. Program istnieje od 2003 roku, a Bank BNP Paribas przekazał na jego funkcjonowanie już ponad 26,7 miliona złotych.

21. rekrutacja do programu potrwa od 16 stycznia do 16 kwietnia 2023 roku.

Po formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową www.programklasa.pl oraz pod adres klasa@bnpparibas.pl.
Do tej pory z programu skorzystało 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce. Obecnie stypendyści mogą wybrać 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie lub Białymstoku.

Stypendium obejmuje:

 pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
 stypendium finansowe na I roku studiów,
 udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych,
 wsparcie działań wolontariackich,
 dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Kryteria przyjęcia:

 dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
 chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
 motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami wolontariackimi,
 dochód nieprzekraczający 1 700 zł na osobę w rodzinie,
 rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.
 w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z miejscowości do 150 tys. mieszkańców.

2023_Klasa podstawowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bnpparibas.pl/fundacja w zakładce program stypendialny „Klasa”.