List Dyrektora VII LO im. Juliusza Słowackiego do uczniów - 04.06.2019

Warszawa, 04.06.2019

Drodzy Uczniowie,

Dziś przypada ważna rocznica. Mija właśnie 30 lat od wyborów, które rozpoczęły proces upadku systemu komunistycznego w Polsce. Czwarty czerwca 1989 pokazał, że Polacy chcą wolności i potrafią się w tym celu zjednoczyć oraz działać wspólnie. Pamiętajmy o tej ważnej dacie w najnowszej historii Polski. Karta wyborcza stała się wówczas bardzo ważnym narzędziem kształtowania losu Polski i Polaków. Nie zapomnijmy nauki, jaka płynie z tego wydarzenia. Uczy ono, że warto uczestniczyć w wyborach. Pokazuje także, że mimo różnic można działać razem. Starajmy się zatem budować mosty, a nie mury.

Pamiętam z tamtych czerwcowych dni 1989 roku najpierw obawę, że wyniki wyborów będą fałszowane, a potem wielką radość i entuzjazm. Dla mnie to był czas współdziałania społeczeństwa, wykorzystanych szans, zbiorowej mądrości. Uważam, że wszyscy możemy być dumni z tamtych wydarzeń.

Samorząd szkolny postanowił z okazji tej ważnej rocznicy przygotować apel oraz połączyć go z debatą wyborczą do samorządu szkolnego oraz wyborami. Na razie w małej skali będziecie brać udział w działaniu obywatelskim, ale już niedługo zaczniecie decydować przy pomocy karty do głosowania o losach kraju. Nie rezygnujcie nigdy z tej bardzo ważnej możliwości. Chciałabym, żeby uczniowie, a potem absolwenci naszej szkoły byli osobami zaangażowanymi w życie społeczne. Tego właśnie Wam życzę z okazji świętowanej dzisiaj rocznicy.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 01.12.2017

Drodzy Uczniowie,

Zbliża się jubileusz VII LO i intensywnie się do niego przygotowujemy. Nie ma wątpliwości, że udokumentowana historia szkoły liczy już 157 lat, ale 95 lat temu, w 1922 roku miały miejsce bardzo ważne wydarzenia: nadano jej imię Juliusza Słowackiego, a także rodzice odkupili placówkę od prywatnej właścicielki i przekazali odrodzonemu państwu. Od 95 lat 15 grudnia (lub innego dnia bliskiego tej dacie, jeśli 15 XII wypada w niedzielę) odbywa się Święto Szkoły. Co 5 lat ma ono charakter szczególnie uroczysty. Uczniowie przygotowują program artystyczny, goszczą dawnych pracowników i absolwentów. Tej tradycji nie przerwała nawet wojna, o czym pisze Teresa Żółkowska- Kądzielowa w książce „Na Wawelskiej, Smolnej, Wilczej”. W czasach, kiedy spotkanie większej grupy Polaków groziło śmiercią, a żywność była na wagę złota, odbyło się Święto Szkoły, podczas którego uczennice częstowały wszystkich upieczonymi przez siebie ciasteczkami. Spotkanie z absolwentami miało miejsce także niedługo po zakończeniu II wojny światowej, w czasach niezwykle trudnych. Zachowała się z tamtego czasu szkolna gazetka – jednodniówka. Wspomina się w niej uczniów i pracowników szkoły, którzy zginęli podczas strasznych lat okupacji. Dokumenty szkoły, książki zawierające wspomnienia o niej pokazują, że szacunek dla przeszłości, poczucie więzi ze starszym pokoleniem – byłymi uczniami i pracownikami szkoły, a także gościnność są od lat cechą wyróżniającą naszą szkołę.

Mam nadzieję, że zaangażowanie nas wszystkich – dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników oraz przede wszystkim uczniów w organizację obchodów jubileuszu pokaże, że jesteśmy wierni tradycji, a szkolne zwyczaje kultywowane od prawie stu lat i dla nas mają ogromną wartość. Myślę, że Wy, uczniowie VII LO im. J. Słowackiego poczujecie się cząstką wielkiej wspólnoty historycznej, grupy ludzi, wśród których są między innymi bohaterowie -powstańcy warszawscy, więźniowie obozów koncentracyjnych. Są wśród nich także wybitne osobowości świata nauki, kultury, sportu, działacze społeczni. Ale także są wśród nich zwyczajni-niezwyczajni, ludzie, którzy swojemu zwykłemu z pozoru życiu potrafili nadać szczególny sens i wartość. To o nich wszystkich będziemy mówić i myśleć podczas tegorocznego jubileuszu.

Tegoroczne obchody jubileuszu skupiać się będą wokół tematu „Portrety”. Tego dnia liceum otrzyma od prywatnego darczyńcy świadectwo ukończenia szkoły z 1903 roku. Na świadectwie widoczne jest nazwisko ówczesnej właścicielki placówki, Jadwigi Kotwickiej. Ponad stuletnie świadectwo zmarłej w 1959 roku Marii Eustachii Wietrzykowskiej przekaże jej wnuk i przedstawi on w krótkiej wypowiedzi portret swej babki.

Główne obchody jubileuszu rozpoczną się 15 grudnia o godz. 8.00 mszą świętą w kościele na placu Narutowicza z udziałem historyka sztuki i znawcy literatury romantycznej, biskupa Michała Janochy. Od 9.00 można będzie zwiedzać szkołę, zapoznając się z jej dorobkiem. O godz. 10.00 zaczną się uroczystości w auli szkolnej. Od 15.30 do 21.00 trwać będą spotkania dawnych klas. Obecni uczniowie liceum kontynuować będą obchody w poniedziałek 18 grudnia.

Proszę zatem, żebyście zaangażowali się w organizację jubileuszu oraz byście z radością w nim uczestniczyli. Jak zawsze, bardzo na Was liczę. Mam też nadzieję, że gdy już skończycie naszą szkołę, będziecie obecni podczas kolejnych jubileuszy.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 16.11.2015

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Z końcem bieżącego roku szkolnego dobiegnie końca moja kolejna kadencja pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Zakończy się też realizacja pięcioletniego planu pracy szkoły. Przystępujemy zatem do sporządzenia kolejnego pięcioletniego planu pracy VII LO.

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Co powinno się zmienić w szkole w ciągu kolejnych 5 lat?
  2. Co nie powinno się zmienić w naszej szkole?
  3. W jaki sposób można udoskonalić obecnie stosowane w szkole rozwiązania, tak by lepiej spełniały oczekiwania uczniów i rodziców?

Prosimy o przekazanie odpowiedzi poprzez wychowawców, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski. Uwagi i wskazówki do dalszej pracy można także przekazywać poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną (julius@liceum7.edu.pl).

Opinie wszystkich członków szkolnej społeczności są niezwykle ważne. Liczę, ze zechcecie wszyscy Państwo zabrać głos w dyskusji dotyczącej przyszłości naszej szkoły.

Z poważaniem, Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 16.11.2015

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Łączymy się dziś w bólu z bliskimi ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu. Minuta ciszy jest wyrazem naszej solidarności z narodem francuskim i potępieniem terroryzmu.

Pamiętajmy także, że celem terrorystów jest wzbudzenie lęku i dokonanie podziałów wśród społeczności Europy. Pozostańmy wierni wartościom, które ukształtowała kultura europejska, nie dajmy się zarazić nienawiścią.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 16.05.2015

Szanowni Państwo, Pracownicy i Uczniowie VII L.O. im. J.Słowackiego!

Pierwszego kwietnia Główny Urząd Statystyczny rozpoczął Narodowy Spis Powszechny. Trwać on będzie do 30 czerwca. Udział w nim jest obowiązkowy dla każdego pełnoletniego obywatela. Apeluję o dokonanie spisu przez internet, gdyż pozwala to zaoszczędzić bardzo dużo publicznych, a więc należących do nas wszystkich, pieniędzy. Proszę także uczniów o namówienie rodziców i innych członków rodzin do dokonania spisu w tej formie i udzielenie im w razie potrzeby pomocy. Wszystkie niezbędne informacje i formularze można znaleźć na stronie www.spis.gov.pl. Procedura ta będzie dostępna do 16 czerwca b.r. Samospisu internetowego mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia, natomiast dane dotyczące osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie z nimi zamieszkałe. W razie braku dostępu do internetu w domu, można skorzystać z komputerów w szkole. Jeszcze raz gorąco apeluję o udział w spisie przez internet. Cała moja rodzina zrobiła to już na początku spisu, a mój syn pomógł w wykonaniu tej czynności obu swoim babciom. Procedura jest bardzo prosta i niewymagająca wiele czasu.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 18.04.2011

Szanowni Państwo,

Wasze dzieci kończą trzyletnią naukę w naszej szkole. Przed nimi wielkie wyzwanie - egzamin maturalny i rekrutacja na studia. Tak jak wszyscy Państwo gorąco im kibicujemy i trzymamy kciuki za sukces. Podczas egzaminów posta­ramy się stworzyć przyjazną atmosferę, by nie pogłębiać stresu, który zazwy­czaj towarzyszy takim chwilom. Liczymy także na Państwa pomoc, szczególnie w czasie oczekiwania między egzaminami na poziomie podstawowym i rozsze­rzonym.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy dotychczas wspie­rali działania szkoły. Dziękujemy za oddaną pracę w szkolnej Radzie Rodziców i w klasowych Radach Rodziców. Wdzięczni jesteśmy za udział w różnych przedsięwzięciach, jak Dzień Preorientacji Zawodowej, studniówka, organizacja spotkań z ważnymi przedstawicielami świata kultury, nauki i polityki. Dzięku­jemy za wpłaty na konto Rady Rodziców, które pozwoliły na zakup nagród, organizację różnorodnych zajęć, takich jak koncerty Filharmonii Narodowej, udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji. Dziękujemy za obecność podczas zebrań i zainteresowanie życiem szkoły.

Zapraszamy także tych z Państwa, którym pozwolą na to zawodowe obowiązki, na uroczystość zakończenia roku szkolnego w dniu 29 kwietnia o godzinie 8.00.

Życzymy, by spełniły się Państwa marzenia związane z przyszłością dzieci.

W imieniu Rady Pedagogicznej, Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 05.10.2010

Drodzy Uczniowie,

Zwracam się do Was zaniepokojona wypowiedziami niektórych Waszych rówieśników na temat dopalaczy. Dostrzegam w ich słowach lekceważenie niebezpieczeństwa uzależnienia, utraty zdrowia i kontroli nad sobą.

Mam nadzieję, że widzieliście w telewizji relację młodego człowieka, który uczestniczył w produkcji tych środków. Mówił on o swoistym „wzbogacaniu” składu dopalaczy potłuczonym szkłem, które raniąc powoduje szybsze wchłanianie substancji, a także trutką na szczury, lakierami czy płynem chłodniczym.

Myślę także, że wiecie, iż kupując dopalacze, buduje się m.in. finansowe imperium 23-letniego Dawida Bratko, który zyskał miano króla dopalaczy. Sam zarządza siecią kilkudziesięciu sklepów, zaś do innych dostarcza hurtowo towar. Prowadzi bardzo wystawny tryb życia i lubi pokazywać swoje bogactwo. Bratko o klientach sklepów z dopalaczami mówi: „to debile” i sam nie zażywa tych środków.

Mam nadzieję, że nie będziecie ulegać złej modzie i potraficie zachować się asertywnie w grupie rówieśników, że po prostu potraficie samodzielnie myśleć.

Jeśli znajdują się wśród Was osoby mające problem z dopalaczami, przypominam o antynarkotykowym telefonie zaufania 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16.00 – 21.00. Także zgłoszenie się po pomoc do psychologa lub pedagoga szkolnego nie grozi ukaraniem, mimo że stosowanie wszelkich używek przez uczniów naszej szkoły wywołuje konsekwencje zapisane w Statucie do usunięcia ze szkoły włącznie.

Mam nadzieję, że nikt z Was nie uważa za atrakcyjną przynależność do grupy „debili”, jak to określa pan Bratko i jemu podobni „biznesmeni”.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.

Warszawa, 21.09.2009

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim – nauczycielom, uczniom oraz pracownikom administracji – którzy zaangażowali się w działania podjęte w dniu Sprzątania Świata.

Klasy pierwsze wykonały prace porządkowe na terenie wokół szkoły. Były one bardzo potrzebne, gdyż po remoncie elewacji pozostały śmieci i zaniedbana zieleń.

Klasy starsze kontynuowały realizowaną w latach ubiegłych akcję oczyszczania szkoły ze zużytych gum do żucia. Przykro jest stwierdzić, że nadal pozbawieni kultury uczniowie naszej szkoły przyklejają gumy do ławek i krzeseł. A przecież chusteczka jednorazowa i kosz na śmieci załatwiają problem zużytej gumy w sposób higieniczny i nienarażający kolegów na kontakt z nią. Byłoby fantastycznie, gdybyśmy w przyszłym roku podczas Sprzątania Świata już nie musieli zajmować się tym zagadnieniem.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w piątek pracowali nad tym, by w naszej szkole przyjemnie było przebywać. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania i realizowania pomysłów, które czynią z naszego liceum miejsce czyste, ładne, ciepłe... po prostu wyjątkowe.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.
Daria Świerczyńska

Warszawa, 04.09.2009

4 września 2009 roku przypada 200 rocznica urodzin Juliusza Słowackiego. Niezwykłego twórcy, którego zarówno życie osobiste, jak i twórczość – mimo wielu lat prowadzenia badań i analiz – jest zagadką.

Mówiąc o nim, można szukać sensacji. Szukać potwierdzenia przypuszczeń o jego homoseksualizmie, wspomnieć, że nie były mu obce doświadczenia z narkotykami. Albo można spojrzeć na tę biografię dojrzalej – zwracając uwagę na tragizm doświadczeń człowieka naznaczonego piętnem nieuleczalnej w tamtym czasie choroby.

Można też mówić o niezwykłości jego umysłu. O tym, że przewidział wybór słowiańskiego papieża. O jego fascynacji techniką. O tym, że z powodzeniem grał na giełdzie.

Często też wspomina się o jego niezwykłym oddziaływaniu na kolejne pokolenia. To ulubiony poeta Baczyńskiego i wielu młodych spośród pokolenia Kolumbów. Właśnie do jego twórczości odwołują się bohaterowie Kamieni na szaniec. Również nieprzypadkowo Słowackiego na swego patrona obrały przed wojną uczennice naszej szkoły, które prosiły, by na szkolnym sztandarze umieścić jego słowa.

Juliusz Słowacki jest przede wszystkim mistrzem słowa – pięknego, podejmującego ważne problemy. Można by żartobliwie powiedzieć, że to nic dziwnego, skoro ma znaczące nazwisko pochodzące od tego właśnie wyrazu.

Dla mnie Słowacki jest przede wszystkim niezwykłym dramaturgiem, który na wiele lat przed wielką reformą teatru w Europie potrafił dostrzec rolę milczenia jako środka wyrazu w słynnej scenie przysięgi w katedrze z Kordiana, kreował symboliczne sceny będące obrazem psychiki bohaterów.

Myślę, że nie jest najważniejsze, na jaki aspekt życia i twórczości Słowackiego każdy z nas zwróci uwagę. Istotne jest to, by nie stał się on w naszej świadomości poetą z Ferdydurke Gombrowicza, którego nikt nie chce czytać, poznawać, rozumieć.

W tę ważną dla naszej szkoły rocznicę życzę wszystkim osobistego i dojrzałego spotkania z twórczością naszego patrona.

Niech Juliusz Słowacki ciągle nas inspiruje.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO.