Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

17.09.2020

godz. 17:45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania.
19.11.2020

godz. 17:45

Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas 3.
10.12.2020

godz. 17:45

Informacja o zagrożeniach w klasach I-III.
14.01.2021

godz. 17:45

Wywiadówka - Oceny za I semestr.
18.03.2021

godz. 17:45

Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III.
22.04.2021

godz. 17:45

Zebrania rodziców uczniów klas I - II zagrożonych ocenami ndst. za rok szkolny.
20.05.2021

godz. 17:45

Dzień otwarty - Informacja o zagrożeniach.