Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

16.09.2021

godz. 17:45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
18.11.2021

godz. 17:45

Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas 3.
09.12.2021

godz. 17:45

Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach w klasach I-III.
27.01.2022

godz. 17:45

Wywiadówka - oceny za I semestr.
17.03.2022

godz. 17:45

Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III.
21.04.2022

godz. 17:45

Zebrania rodziców uczniów klas I - II zagrożonych ocenami ndst. za rok szkolny.
19.05.2022

godz. 17:45

Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach).