Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

15.09.2022

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
17.11.2022

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-IV / omówienie terminarza matur/spotkania rodziców klas IV z Dyrekcją.
15.12.2022

godz. 17.45

Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach w klasach I-IV.
19.01.2023

godz. 17.45

Wywiadówka - oceny za I semestr.
16.03.2023

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-IV.
20.04.2023

godz. 17.45

Zebrania rodziców uczniów klas I - III zagrożonych ocenami ndst. za rok szkolny.
18.05.2023

godz. 17.45

Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach).