Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

19.09.2019
godz. 17:45
Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania.
14.11.2019
godz. 17:45
Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur.
12.12.2019
godz. 17:45
Informacja o zagrożeniach w klasach I-III.
16.01.2020
godz. 17:45
Wywiadówka - Oceny za I semestr.
19.03.2020
godz. 17:45
Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III.
16.04.2020 (poniedziałek)
godz. 17:45
Zebrania rodziców uczniów klas I - II.
21.05.2020
godz. 17:45
Dzień otwarty - Informacja o zagrożeniach.