Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

14.09.2023

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
16.11.2023
godz. 17.45
Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-IV / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas IV.
14.12.2023

godz. 17.45

Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach w klasach I-IV.
11.01.2024

godz. 17.45

Wywiadówka - oceny za I semestr.
14.03.2024

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-IV.
18.04.2024

godz. 17.45

Zebrania rodziców uczniów klas I - III.
23.05.2024

godz. 17.45

Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach).