Poprawka

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent który:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej;
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego części ustnej lub pisemnej;
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

Uwaga maturzyści i poprawiający maturę!

Dokumenty związane z dostosowaniem warunków i form egzaminu dla zdających z dysfunkcjami należy złożyć wraz z deklaracją wstępną (uczeń) lub ostateczną (absolwent).

Powtórka z fizyki