ANNA KOZŁOWSKA

Drugiego marca 2022 roku odeszła od nas Ania Kozłowska: z klasy francuskiej prowadzonej przez śp. Marię Coller w latach 1968-1972. Malarka, graficzka, autorka fresków w Izbie Poselskiej w Zamku Królewskim w Warszawie. Przede wszystkim to dzięki Jej staraniom nastąpiła cząstkowa reintegracja naszej społeczności klasowej. Zostawiła nie tylko swoich bliskich i znajomych. Opuściła też Lulu, ostatnie małe psie nieszczęście, którym się zajęła. Przed Lulu była Mamba, a jeszcze wcześniej ukochana Zula, uwieczniona na jednym z Jej fresków. Ania koordynowała niemal wszystkie nasze „spotkania po latach”, a niektóre sama organizowała.
Bardzo nam Jej brakuje.

Koleżanki i koledzy „z IV d”.

JERZY OSIATYŃSKI

Ze smutkiem żegnamy absolwenta naszej szkoły JERZEGO OSIATYŃSKIEGO,
profesora nauk ekonomicznych, ministra finansów w rządzie Hanny Suchockiej, konsultanta Banku Światowego, który zmarł 4 lutego 2022 w wieku 81 lat. Podążył za swoim bratem, również absolwentem liceum im. Słowackiego Wiktorem Osiatyńskim.
Bliskim Profesora składamy wyrazy współczucia.

społeczność VII LO im. J. Słowackiego

JULIUSZ SZMUNIEWSKI

11 czerwca 2021 zmarł przeżywszy 93 lata

nauczyciel naszej szkoły, dobry matematyk i wychowawca, dyrektor w latach 70-tych XX-wieku.

Zostawił trwały ślad w historii naszej szkoły.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 18 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w kościele św. Karola Boremeusza na Starych Powązkach.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

społeczność VII LO im. J. Słowackiego

PROFESOR HENRYK SAMSONOWICZ

28 maja 2021 w wieku 91 lat zmarł wybitny absolwent naszej szkoły

PROFESOR HENRYK SAMSONOWICZ

historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982, Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła Białego

Był zawsze obecny w życiu naszego liceum, uczestniczył w szkolnych jubileuszach, jako członek rady programowej wspierał swoim doświadczeniem projekt stypendialny Klasa. Z wielką radością przyjął od nas medal Przyjaciel Słowackiego.

Będzie nam Go bardzo brakować.

dyrekcja i społeczność VII LO im. J. Słowackiego.

LUDOMIŁA CEMPEL

„Śmierć nie jest kresem istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.”

(Albert Einstein)

9 listopada 2020 zmarła LUDOMIŁA CEMPEL
emerytowana nauczycielka matematyki naszej szkoły,
wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży
Żegnamy Ją ze smutkiem
Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Społeczność VII LO im. J. Słowackiego.

KAZIMIERZ TURZYNIECKI

20 sierpnia zmarł nagle
doktor fizyki, nauczyciel liceum Słowackiego w latach 1986-2003. Poszukując nowatorskich rozwiązań i nowych dróg w nauce, łączył w życiu rolę nauczyciela z działalnością naukowo-badawczą.
Łączymy się w bólu z Jego rodziną.

 

Społeczność VII LO im. J. Słowackiego.

MAREK SZNAJDERMAN

15 sierpnia 2020 roku
zmarł MAREK SZNAJDERMAN

absolwent naszej szkoły, kardiolog, profesor nauk medycznych, założyciel Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jeden z twórców Instytutu Kardiologii w Aninie, więzień Majdanka, Oświęcimia i Sachsenhausen, bohater książki Moniki Sznajderman „Fałszerze pieprzu”
Cześć Jego pamięci!

Społeczność VII LO im. J. Słowackiego.

Mirosław Rowicki

9 lipca 2020 zmarł Mirosław Rowicki, absolwent naszej szkoły, miłośnik Lwowa, dziennikarz, redaktor naczelny i założyciel „Kuriera Galicyjskiego” – największej polskiej gazety na Ukrainie, działacz na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego. Za swoją działalność otrzymał polskie i ukraińskie odznaczenia państwowe.

Na Ukrainę przyjechał w 2000 roku jako przedsiębiorca, ale nie ograniczył się do tej pracy. Od 2007 roku wydawał tam polską gazetę. Organizował też wystawy, które miały na celu zbliżenie polsko-ukraińskie, m.in. „Piłsudski-Petlura” oraz „Ukraina- rewolucja godności. Majdan w obiektywach polskich dziennikarzy”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Wystawiał je również w auli naszej szkoły.

Społeczność liceum Słowackiego żegna Go z wielkim smutkiem.

Wiesława Lindner

nauczycielka języka rosyjskiego. Uczyła w naszej szkole w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Pełniła też funkcję nauczyciela – metodyka. Odznaczona została Medalem Edukacji Narodowej.

Do ostatnich lat życia była związana z naszym liceum, z radością uczestniczyła w szkolnych jubileuszach i innych uroczystościach.

Cześć Jej pamięci!

Andrzej Potocki

19 grudnia 2018 r. zmarł w wieku 71 lat absolwent naszej szkoły, prof. dr hab., socjolog i teolog, dominikanin ANDRZEJ POTOCKI. Był także publicystą kulturalnym, zajmował się antropologią tańca oraz życiem teatralnym i muzycznym Włoch.

Był zawsze silnie związany z naszą szkołą. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku zaangażował się w obchody 95 rocznicy nadania naszej szkole imienia Juliusza Słowackiego – wraz z biskupem Michałem Janochą i innymi księżmi celebrował mszę, podczas uroczystości w auli szkolnej wspominał spędzone w naszym liceum chwile.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Olga Krzyżanowska

Zmarła Olga Krzyżanowska, absolwentka naszej szkoły. Podczas II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów. Została odznaczona Krzyżem Walecznych. Ukończyła studia medyczne i pracowała jako lekarz. Była działaczką opozycji demokratycznej w PRL. Po transformacji ustrojowej została posłanką, zasiadała też w senacie. Olga Krzyżanowska była odważnym, prawym człowiekiem, oddanym sprawom Polski. Służyła ludziom.

Pozostanie dla nas na zawsze autorytetem i wzorem.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Wiktor Osiatyński

29 kwietnia 2017 zmarł absolwent naszego liceum Wiktor Osiatyński – prawnik, socjolog, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, autor wielu książek. Aktywnie uczestniczył w życiu naszej szkoły – brał udział w kolejnych jubileuszach, odbywał spotkania z uczniami.

Z żalem myślimy o jego przedwczesnej śmierci.

Agata Dowgird wraz z całą społecznością VII LO im. Juliusza Słowackiego

Maria Irena Matejuk

Ze smutkiem żegnamy emerytowaną nauczycielkę historii w naszej szkole Marię Irenę Matejuk. W VII LO im. J. Słowackiego uczyła od 1.IX.1975 r. Na emeryturę przeszła w 1984 roku. Była nauczycielem wymagającym, potrafiła zainteresować nauczanym przedmiotem. Zachęcała uczniów do udziału w odczytach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne, przygotowywała zainteresowanych przedmiotem do udziału w Olimpiadzie historycznej. Angażowała się w życie naszej szkoły także po przejściu na emeryturę. Towarzyszyła nam podczas różnych uroczystości i spotkań. Jej obecności będzie nam brakować.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Ewa Mecha

5 września 2016 roku zmarła Ewa Mecha, nauczycielka fizyki i przyrody w naszej szkole.

Była nauczycielem dyplomowanym, posiadała też uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki. Jako nauczyciel pracowała od 1999 roku, w VII LO zatrudniła się w 2010 roku. Lubiła uczyć, starała się w pracy uwzględniać potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczniów. Chętnie wykorzystywała techniki multimedialne, organizowała wycieczki edukacyjne. Jako wychowawca szczególnie wspierała osoby, które miały problemy zdrowotne i trudną sytuacją rodzinną, poświęcała im wiele uwagi i troski. Wobec wszystkich była życzliwa, przyjazna, uśmiechnięta.

Odeszła przedwcześnie po ciężkiej chorobie, osierocając dwoje dzieci. Nie możemy pogodzić się z tym, co się stało.

Rodzinie składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Janusz Tazbir

3 maja 2016 roku zmarł profesor nauk humanistycznych Janusz Tazbir - absolwent naszej szkoły, członek Rady Programowej realizowanego w naszym liceum programu stypendialnego Klasa BGŻ, wybitny historyk, autor wielu książek i esejów historycznych, badacz dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce, członek Polskiej Akademii Nauk. Wyróżniony wielu odznaczeniami państwowymi podczas ostatniego jubileuszu szkoły przyjął także z radością medal Przyjaciel Słowackiego. Zawsze towarzyszył nam podczas ważnych szkolnych wydarzeń. Jest dla nas wielkim autorytetem, mądrym, wspaniałym człowiekiem. Żegnamy go z wielkim smutkiem.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Iga Banasiak

W sobotę, dnia 6 czerwca 2015 roku, odeszła na zawsze nasza koleżanka Iga Banasiak.

Iga była bardzo chora. Mimo intensywnej opieki medycznej, choroby nie udało się zatrzymać.

Bardzo brakuje nam Ciebie Iga. Chociaż byliśmy razem tylko rok, dałaś nam się poznać jako dziewczyna wrażliwa, czuła i otwarta na potrzeby innych. Umiałaś słuchać. Byłaś bardzo ważnym ogniwem w naszej klasie.

Będziemy o Tobie pamiętać i weźmiemy od Ciebie to wszystko, co było w Tobie najlepsze.

Twoja I D

Kazimierz Redek

Dnia 27 listopada 2014 roku zmarł Pan Kazimierz Redek, pracownik naszej szkoły. Żegnamy go ze smutkiem i świadomością, że choroba zabrała go przedwcześnie.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Patrycja Herbet

Nie ma takich słów, by wyrazić nasz smutek...

Żegnamy naszą uczennicę i koleżankę Patrycję Herbet z klasy III D.

Nie potrafimy pogodzić się z Jej odejściem.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Zofia z Niemirów Cydzikowa

17 lutego 2013 roku zmarła urodzona w 1918 roku absolwentka naszego liceum Zofia z Niemirów Cydzikowa żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, architekt i konserwator zabytków, osoba niezwykle zasłużona dla dzieła odbudowy stolicy, odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jej pamięci

Irena Cieślak-Kostro

Społeczność VII L.O. im. Juliusza Słowackiego z żalem żegna Irenę Cieślak-Kostro, nauczycielkę geografii naszej szkoły w latach 1959 - 1979.

Natalia Lechowicz z d. Czerniakowska

Z ogromnym żalem, smutkiem i bólem żegnam w imieniu całej Rady Pedagogicznej moją wychowankę Natalię Lechowicz z d. Czerniakowską, bardzo dobrą, uzdolnioną humanistycznie uczennicę, maturzystkę z 2000 roku, absolwentkę filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, mamę Marysi, żonę Łukasza. Zginęła w wypadku 30 stycznia 2013 roku. Tak trudno pogodzić się z Jej odejściem.

Agata Dowgird

Bronisława Matusik

Zmarła Bronisława Matusik, długoletni pracownik naszej szkoły.

Pożegnaliśmy Ją 8 stycznia 2013 r. na Cmentarzu Komunalnym Północnym. Pani Bronia całe życie zawodowe związała z naszą szkołą, w której pracowała od 1968 roku. Była kucharką, a jednocześnie bardzo bliską osobą dla wielu roczników uczniów, którzy mówili do Niej – ciociu. Zawsze pogodna, serdeczna współtworzyła atmosferę naszego liceum. Kiedy odeszła na zasłużoną emeryturę, nie zapomniała o nas, uczestnicząc – dopóki pozwalało zdrowie – w szkolnych uroczystościach i spotkaniach.

Pochowana jest w kwaterze O II 20 – 3 – 22.

Józef Szaniawski

4 września w rejonie Świnicy w Tatrach zginął absolwent naszej szkoły Józef Szaniawski (1944-2012) - politolog, dziennikarz, historyk, wykładowca UKSW. Miał 68 lat. Współpracował z Radiem Wolna Europa. Był więźniem politycznym PRL. Jako przyjaciel i pełnomocnik płk. Ryszarda Kuklińskiego doprowadził do jego rehabilitacji. Opublikował wiele artykułów i książek, m.in: "Samotna misja. Pułkownik Kukliński i zimna wojna", "Victoria Polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy".

8 września Józef Szaniawski miał być obecny w naszej szkole na uroczystości 50-lecia matury jego rocznika. Niestety, jego miejsce pozostało puste.

Janina z Gawińskich Leskiewiczowa

2 lipca 2012 roku zmarła absolwentka naszej szkoły z 1935 roku prof. dr hab. Janina z Gawińskich Leskiewiczowa (1917-2012), historyk, profesor Instytutu Historii PAN, współautor monografii "Szkoła imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie", autor wielu wybitnych książek historycznych, badacz dziejów społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, działacz kultury niezależnej, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego, przyjaciel naszej szkoły.

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Krystyna Olszewska

Zmarła Pani Krystyna Olszewska, długoletni nauczyciel historii i bibliotekarz, niestrudzony kronikarz naszej szkoły. Pani Krystyna była osobą niezwykle oddaną pracy w szkole. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w oświacie rozpoczęła w 1954 roku, a od 1968 związała się z naszym liceum. Była nauczycielem historii, bibliotekarzem i wychowawcą internatu. Gromadziła dokumentację związaną z historią szkoły, organizowała wystawy jej poświęcone. Stale doskonaliła swe umiejętności, kończąc studia podyplomowe, kursy i warsztaty metodyczne. Była osobą niezwykle pracowitą, systematyczną, rzetelną i odpowiedzialną. Otrzymywała liczne odznaczenia i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Nagrody Ministra Oświaty, Kuratora Oświaty i Dyrektora Szkoły.

W bieżącym roku szkolnym wręczyliśmy Jej medal Przyjaciel „Słowackiego”. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy o obchodach 90. rocznicy nadania naszej szkole imienia, przygotowaniu wystawy na tę uroczystość. Bardzo będzie nam Jej brakować.

Społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Hanna Szwankowska

13 stycznia 2012 roku zmarła nasza absolwentka Hanna Szwankowska (z domu Eychhorn), badaczka historii Warszawy, żołnierz AK, działaczka społeczna, współzałożycielka Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, współautorka książki "Szkoła imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie". Ukończyła naszą szkołę w 1937 roku. Jej wiedzy i pasji w gromadzeniu dokumentów historii gimnazjum i liceum im. J. Słowackiego zawdzięczamy, że przeszłość i teraźniejszość współistnieją obok siebie w życiu naszej szkoły. Jej obecności podczas szkolnych rocznic będzie nam bardzo brakować.

Dyrekcja i cała społeczność VII LO im. Juliusza Słowackiego

Ryszard Miazga

Dnia 7 stycznia 2012 zmarł po niespodziewanej i dramatycznej w przebiegu chorobie pracownik naszego liceum Ryszard Miazga.

Kochał wszystkich ludzi, był dobrym duchem szkoły. Zawsze życzliwy, troskliwy, uprzejmy, serdeczny witał nas każdego dnia nauki. Miał niezwykłe umiejętności pedagogiczne - to właśnie jemu tak chętnie młodzież powierzała swe tajemnice i problemy. Swoim zainteresowaniem drugim człowiekiem, ciepłym słowem, uśmiechem sprawiał, że świat wydawał się wszystkim trochę lepszy.

Panie Rysiu, obiecujemy, że pamięć o Pana osobie zawsze będzie obecna w nas i w historii liceum im. J.Słowackiego.

Katastrofa samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10.04.2010

„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon, bije on tobie.” - John Donne.

W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników VII L.O. im. Juliusza Słowackiego składam Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy słowa ogromnego żalu i współczucia.

Los napisał drugą katyńską listę. Zginęli Ci, którzy w poczuciu patriotycznego obowiązku w 70 rocznicę zbrodni udawali się w miejsce, gdzie znajdują się groby zamordowanych Polaków. Lot do Smoleńska traktowali jako zaszczyt i wyróżnienie.

Zbigniew Herbert napisał o Katyniu w wierszu Guziki:

"przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las

tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów"

Słowa te mają dziś szczególną wymowę, można je bowiem odnieść do dwóch dramatów polskiego narodu. Społeczność VII L.O. im. Juliusza Słowackiego składa hołd Poległym w katastrofie minutą ciszy. Wyrażamy w ten sposób naszą jedność i poczucie więzi w obliczu tej wielkiej tragedii z Tymi, którzy zginęli, ich Bliskimi, wszystkimi Polakami i naszą Ojczyzną.

W imieniu uczniów i pracowników VII LO
Dyrektor Agata Dowgird

Andrzej Sobkiewicz

W dniu 15 grudnia 2008 roku zmarł nagle Pan Andrzej Sobkiewicz – nauczyciel, trener, wychowawca, przyjaciel. Andrzej Sobkiewicz jako nauczyciel kilku ochockich szkół pracował od 1969 roku. Uczył w szkołach podstawowych na Skarżyskiego, Majewskiego, Gorlickiej. Od 1979 roku związał się z VII LO im. J. Słowackiego, w którym pracował aż do tragicznej chwili, która przerwała jego życie. Nic jej nie zapowiadało – na przyszły rok planowaliśmy obchody 40 lecia Jego pracy zawodowej. Za tę pracę, za wybitne osiągnięcia Jego wychowanków we współzawodnictwie sportowym szkół Ochoty i Warszawy otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. A. Sobkiewicz prowadził także praktyki pedagogiczne dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. W czasie ferii i wakacji organizował dla młodzieży obozy sportowe. Przez wiele lat prowadził wszystkie szkolne uroczystości i opiekował się pocztem sztandarowym. Pełnił też funkcję społecznego inspektora pracy. Jego nagła śmierć wstrząsnęła społecznością naszego Liceum.

Żegnamy Cię, Andrzeju i obiecujemy, że w naszej pamięci będziesz zawsze obecny.

Hanna Lewicka-Domini

W dniu 22 sierpnia 2008 roku zmarła wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego w naszej szkole Hanna Lewicka - Domini. W VII LO pracowała od 1 września 1985 roku. Była osobą bardzo lubianą przez uczniów i współpracowników, zawsze życzliwą i uśmiechniętą. Świetnie dawała sobie radę jako wychowawczyni, zwykle powierzano Jej dość trudne w prowadzeniu klasy sportowe. Rosyjskiego uczyła tak, że wszyscy lubili Jej lekcje. Choroba zaatakowała Ją nagle i podstępnie. Przegrała krótką i dramatyczną walkę z rakiem. Jej śmierć jest dla nas wszystkich szokiem.

Haniu, żegnamy Cię z głębokim żalem i w przeświadczeniu, że odeszłaś o wiele za wcześnie.