II ETAP REKRUTACJI I STATYSTYKA

II ETAP REKRUTACJI

Przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu odbywa się w dniach 21.07-26.07.2023 r.
21.07.2023r -w godz. 12.00-14.00
24.07.2023r- w godz. 10.00-14.00
25.07.2023r- w godz. 10.00-14.00
26.07.2023r- w godz. 12.00-15.00
Oryginały dokumentów składamy w Sali nr 12
Wniosek rekrutacja uzupełniająca

 

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2023/2024

Klasa Minimalna liczba punktów
1A pol-hist-wos (ang-fra) 172,2
1B mat-geogr-niem (ang-niem) 170,3
1C mat-inf-fiz (ang-niem) 174,25
1D pol-hist-ang (ang-fra) 167,80
1E biol-chem-mat (ang-niem) 174,65