Terminy wynikające z instrukcji organizacji roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego.
23.12.2019-01.01.2020 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie.
16.01.2020 Ustalenie ocen za I semestr.
17.01.2020 Zakończenie I-go semestru.
10.02-21.02.2020 Ferie zimowe.
15.04.2020 Ustalenie ocen końcowych w klasach III.
09.04-14.04.2020 Przerwa świąteczna: Wielkanoc.
24.04.2020 Zakończenie nauki w klasach III.
od 04.05.2020 Egzamin maturalny.
16.06.2020 Ustalenie końcowych ocen w klasach I-II.
26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego.

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

19.09.2019 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania.
14.11.2019 Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur.
12.12.2019 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III.
16.01.2020 Wywiadówka - Oceny za I semestr.
19.03.2020 Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III.
16.04.2020 Zebrania rodziców uczniów klas I - II.
21.05.2020 Dzień otwarty - Informacja o zagrożeniach.

Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

30.08.2019 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji roku.
19.09.2019 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych.
17.10.2019 Rada szkoleniowa.
14.11.2019 Śródsemestralna analiza wyników nauczania.
12.12.2019 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I-III.
16.01.2020 Klasyfikacja semestralna klas I-III.
06.02.2020 Rada szkoleniowa.
19.03.2020 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-III.
16.04.2020 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-II, klasyfikacja roczna klas III.
21.05.2020 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-II.
18.06.2020 Klasyfikacja roczna klas I-II.
27.06.2020 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2019/2020.

Uroczystości szkolne

02.09.2019 Inauguracja roku szkolnego.
20.09.2019 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
11.10.2019 Dzień Bezpiecznego Komputera.
14.10.2019 Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
16.10.2019 Dzień Papieski.
12.11.2019 Obchody Święta Niepodległości.
05.12.2019 Dzień Wolontariatu.
16.12.2019 Święto Szkoły.
18.12.2019 Wigilia BNP Paribas.
19.12.2019 Wigilia Humanistów.
20.12.2019 Apel świąteczny.
24.01.2020 Studniówka.
23.03.2020 Spotkanie dla kandydatów do szkoły.
24.04.2020 Uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji klas III.
26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne

02-03.01.2020
04-06.05.2020 Dni egzaminu maturalnego.
12.06.2020