Terminy wynikające z instrukcji organizacji roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego.
23.12.2023-01.01.2024 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie.
09.01.2024 Ustalenie ocen za I semestr.
11.01.2024 Zakończenie I-go semestru.
15.01-26.01.2024 Ferie zimowe.
28.03-02.04.2024 Przerwa świąteczna: Wielkanoc.
16.04.2024 Ustalenie ocen końcowych w klasach IV.
26.04.2024 Zakończenie nauki w klasach IV.
od 06.05.2024 Egzamin maturalny.
11.06.2024 Ustalenie końcowych ocen w klasach I-III.
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego.

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

14.09.2023 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
16.11.2023 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-IV / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas IV.
14.12.2023 Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach w klasach I-IV.
11.01.2024 Wywiadówka - oceny za I semestr.
14.03.2024 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-IV.
18.04.2024 Zebrania rodziców uczniów klas I - III.
23.05.2024 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach).

Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

01.09.2023 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji roku, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych.
14.09.2023 Zatwierdzenie planu pracy, omówienie terminarza przygotowań do matury.
16.10.2023 Rada - obchody Dnia Edukacji Narodowej.
16.11.2023 Śródsemestralna analiza wyników nauczania, omówienie losów absolwentów.
14.12.2023 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I-IV.
11.01.2024 Klasyfikacja semestralna klas I-IV.
15.02.2024 Rada szkoleniowa, sprawozdanie ze sprawowania nadzoru.
14.03.2024 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-IV, zagrożenie w klasach czwartych.
18.04.2024 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-III, klasyfikacja roczna klas IV.
23.05.2024 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-III.
13.06.2024 Klasyfikacja roczna klas I-III.
21 lub 22 lub 24.06.2024 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2023/2024.

Uroczystości szkolne

04.09.2023 Inauguracja roku szkolnego.
22.09.2023 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
26.09.2023 Europejski Dzień Języków Obcych.
12.10.2023 Dzień Bezpiecznego Komputera.
16.10.2023 Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
10.11.2023 Obchody Święta Niepodległości.
05.12.2023 Obchody Dnia Wolontariusza.
15.12.2023 Święto Szkoły.
21.12.2023 Wigilia Humanistów.
22.12.2023 Wigilie klasowe.
10.02.2024 Studniówka.
20.04.2024 Spotkanie dla kandydatów do szkoły.
26.04.2024 Zakończenie roku klas IV.
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego.

 

Dodatkowe dni wolne

02-03.11.2023 Dni wolne po 1 listopada.
02.05.2024 Między 1 a 3 maja
06-10.05.2024

i 13.05.2024

Dni egzaminu maturalnego z dużą liczbą zdających
31.05.2024 Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele