Terminy wynikające z instrukcji organizacji roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego.
23.12.2021-01.01.2022 Przerwa świąteczna: Boże Narodzenie.
25.01.2022 Ustalenie ocen za I semestr.
28.01.2022 Zakończenie I-go semestru.
31.01-13.02.2022 Ferie zimowe.
14.04-19.04.2022 Przerwa świąteczna: Wielkanoc.
20.04.2022 Ustalenie ocen końcowych w klasach III.
29.04.2022 Zakończenie nauki w klasach III.
od 04.05.2022 Egzamin maturalny.
10.06.2022 Ustalenie końcowych ocen w klasach I-III.
24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego.

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

16.09.2021 Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
18.11.2021 Zebrania klasowe rodziców - Informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas 3.
09.12.2021 Dzień otwarty - informacja o zagrożeniach w klasach I-III.
27.01.2022 Wywiadówka - oceny za I semestr.
17.03.2022 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III.
21.04.2022 Zebrania rodziców uczniów klas I - II zagrożonych ocenami ndst. za rok szkolny.
19.05.2022 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach).

Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

31.08.2021 Organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienie podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji roku.
16.09.2021 Zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych.
14.10.2021 Rada szkoleniowa.
18.11.2021 Śródsemestralna analiza wyników nauczania.
09.12.2021 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I semestr w klasach I-III.
27.01.2022 Klasyfikacja semestralna klas I-III.
17.02.2022 Rada szkoleniowa.
17.03.2022 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-III, zagrożenia w klasach trzecich.
21.04.2022 Śródsemestralna analiza wyników nauczania klas I-II, klasyfikacja roczna klas III.
19.05.2022 Analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-III.
13.06.2022 (poniedziałek) Klasyfikacja roczna klas I-III.
25.06.2022 (sobota) Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2021/2022.

Uroczystości szkolne

01.09.2021 Inauguracja roku szkolnego.
24.09.2021 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
12.10.2021 Dzień Bezpiecznego Komputera.
14.10.2021 Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
10.11.2021 Obchody Święta Niepodległości.
03.12.2021 Obchody Dnia Wolontariusza.
15.12.2021 Święto Szkoły.
21.12.2021 Wigilia Humanistów.
22.12.2021 Wigilie klasowe.
Studniówka (?)
04.04.2022 Spotkanie dla kandydatów do szkoły.
29.04.2022 Zakończenie roku klas III.
24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne

15.10.2021 Wyjazd integracyjny lub szkoleniowy
12.11.2021 Dzień wolny po święcie w czwartek
07.01.2022 Dzień wolny po święcie w czwartek
02.05.2022 Dzień wolny
04-06.05.2022 Dni egzaminu maturalnego
17.06.2022 Dzień wolny po święcie w czwartek