Rozkład planu dzwonków w dniu 20 września

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbędzie się w piątek 20 września o godz. 8.00. Pierwsza lekcja rozpocznie się o godz. 9.30. W tym dniu obowiązywać będzie następujący rozkład dzwonków:
1. 9.30-10.05
2. 10.15-10.50
3. 11.00-11.35
4. 11.45-12.20
5. 12.30-13.05
6. 13.15-13.50
7. 14.00-14.35
8. 14.45-15.20

Zebrania klasowe rodziców

Zapraszamy na zebrania rodziców w czwartek 19 września o godz. 17.45.
Rodzice uczniów klas pierwszych najpierw spotykają się w auli z dyrekcją. Podczas zebrań rodzice uczniów klas pierwszych będą odbierać legitymacje szkolne dzieci (nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków nakłada obowiązek potwierdzenia odbioru legitymacji i świadectwa niepełnoletniego ucznia przez rodzica).

Barykada września

8 września przy pomniku Barykada Września 1939 r. na Ochocie odbyła się uroczystość 80. rocznicy obrony Warszawy.