Obiady

Osoby zainteresowane obiadami w stołówce szkolnej (koszt jednego obiadu to 8zł), zobowiązane są do systematycznego płacenia przelewem na konto szkoły, numer rachunku:

91 1030 1508 0000 0005 5084 1061 wpisując: Imię i Nazwisko ucznia – obiady.

 

Prosimy o pomniejszanie wpłat o planowane nieobecności (wycieczka).