MATURA NA 100 %

Tegoroczni maturzyści nie tylko w 100 %, ale też świetnie zdali swoje egzaminy maturalne!

Maja Marczak z klasy 3e znalazła się w gronie najlepszych maturzystów w kraju i otrzyma nagrodę w konkursie „Matura na 100%” (w jej przypadku określenie „na 100%” oznacza, że z takim wynikiem zdała poszczególne egzaminy).
Wszystkim uczniom ubiegłorocznych klas trzecich serdecznie gratuluje cała społeczność VII LO.

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Rada m.st. Warszawy przyjęła 30 lipca b.r. uchwałę, zgodnie z którą

– rodzice uczniów ubiegających się o stypendium szkolne powinni do 15 września br. złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania,

– stypendium szkolne można wykorzystać na dofinansowanie zakupu komputera/tabletu/laptopa dla ucznia.

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Biuro Edukacji m.st. Warszawy uruchomiło Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów (PCW), którego zadaniem jest pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z pandemią. PCW pracuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 16.00 – numer telefonu 519 047 370.

Informacja dla kandydatów

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego.

Klasa Minimalna liczba punktów

1A pol-hist-wos (ang-fra)

159,15

1B mat-geogr-niem (ang-niem)

161,85

1C mat-inf-fiz (ang-niem)

163,65

1D pol-hist-ang (ang-fra)

163,25

1E biol-chem-mat (ang-niem)

164,25