Informacja dla kandydatów

W dniach 23 – 30 lipca osoby zakwalifikowane do przyjęcia do naszego liceum, potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Prosimy również o przyniesienie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej oraz wypełnionego oświadczenia
W tych dniach komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 – 14.00 (30 lipca wyjątkowo do godz. 15.00)
Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie podana 2 sierpnia o godz. 14.00.

Progi punktowe (najniższa liczba punktów) rekrutacji do VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2021/2022

1A – pol-hist-wos (ang-fra) – 168,2

1B – mat-geogr-niem (ang-niem) – 168,55

1C – mat-inf-fiz (ang-niem) – 171,15

1D – pol-hist-ang (ang-fra) – 169,15

1E – biol-chem-mat (ang-niem) – 171,65

ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

PONIEDZIAŁEK 5 LIPCA
W GODZ. 11.00-13.00
NA II PIĘTRZE

3a p. Irena Krawczyk sala 39
3b p. Teresa Sasin sala 40
3c p. Hanna Nowacka sala 44
3d p. Ewa Karpińska sala 41
3e p. Krzysztof Wójcik sala 46
3f p. Mariusz Anioł sala 47

Klub ekologiczny „EKO Słowak”

W Międzynarodowy Dzień Wiatru, czyli 15 czerwca 2021 roku oficjalnie swoją działalność rozpoczął klub ekologiczny „EKO Słowak” pod opieką nauczyciela geografii – Michała Nitka. Na razie uczniowie tylko planują swoją prace, biorą udział w konkursie „EKOczynni” i starają się o dofinansowanie na swoje ekologiczne projekty. Namacalne wyniki ich starań i konkretne akcje będziemy obserwować w kolejnym roku szkolnym. Tymczasem życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i już zachęcamy do udziału w rekrutacji do ich zespołu, która ruszy we wrześniu!

Edukacyjne social media klubu:

https://www.facebook.com/EKO-S%C5%82owak-100648665602902

https://www.instagram.com/eko_slowak/

Słowacki FilmFest

W minionym tygodniu miała miejsce gala festiwalu Słowacki FilmFest. Gratuluję organizatorom, którzy zorganizowali festiwal w sposób naprawdę profesjonalny. XIII FilmFest udało się przeprowadzić w trudnych warunkach pandemii dzięki pracy wielu osób pod kierownictwem Małgorzaty Borzęckiej, Macieja Malca i Leny Ożgi. Opiekunami działań uczniów były nauczycielki: p.Katarzyna Mazur i p.Magdalena Michalak. Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcony czas, świetne pomysły i wielką kreatywność.
Zachęcam do oglądania konkursowych filmów i wywiadów z twórcami, a także krótkiego koncertu :
GALA SFF XIII – YouTube

PROFESOR HENRYK SAMSONOWICZ

28 maja 2021 w wieku 91 lat zmarł wybitny absolwent naszej szkoły

PROFESOR HENRYK SAMSONOWICZ

historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982, Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła Białego

Był zawsze obecny w życiu naszego liceum, uczestniczył w szkolnych jubileuszach, jako członek rady programowej wspierał swoim doświadczeniem projekt stypendialny Klasa. Z wielką radością przyjął od nas medal Przyjaciel Słowackiego.

Będzie nam Go bardzo brakować.

dyrekcja i społeczność VII LO im. J. Słowackiego

Informacja dla kandydatów

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność) można złożyć:

a) elektronicznie, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru https://warszawa.edu.com.pl

(wówczas przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny kandydata musi posiadać podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego);

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać oraz przesłać skan na adres: rekrutacja@liceum7.edu.pl (jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru).

W tytule wiadomości prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1A, Jan Kowalski 1B, Jan Kowalski 1C, Jan Kowalski 1D, Jan Kowalski 1E.

c) osobiście, w godz. od 8.00 do 15.00, w sali nr 9 (parter), lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski przyjmujemy do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15.00.

Pomoc na projekt dla absolwentki

Nasze absolwentki Kinga Tuźnik (chodziła do klasy D, była przewodniczącą samorządu szkolnego) i Maria Moździerzewska (chodziła do klasy medialnej) zbierają środki na swój projekt – pracę dyplomową na koniec szkoły filmowej – film dokumentalny “młodzi vs patriarchat” przez platformę zrzutka.pl. Link do zrzutki (tam jest więcej informacji o filmie) https://zrzutka.pl/vz7mhz

 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I ICH RODZICÓW NA TEMAT UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU ŚWIADECTW MATURALNYCH

Maturzyści,
Jeśli nie będziecie odbierać świadectw osobiście, musicie wcześniej pomyśleć o upoważnieniu
1. Jeśli upoważnienie dotyczy osób najbliższych (np. rodziców)- należy je napisać i zostawić w sekretariacie szkoły osobiście, np. w czasie, kiedy będziecie tu w związku z egzaminami maturalnymi (chodzi o identyfikację podpisu osoby upoważniającej przez sekretarza szkoły – podpis składamy w sekretariacie)
Treść może być np. następująca:
Ja niżej podpisany ……………………………………..upoważniam moją matkę ……………………………..legitymującą się dowodem osobistym …………………………………… do odbioru mojego świadectwa maturalnego.
Czytelny podpis
2. Jeśli dotyczy innej osoby (np. koleżanki) – musi być upoważnienie notarialne i nie trzeba go składać wcześniej