Mirosław Rowicki

9 lipca 2020 zmarł Mirosław Rowicki, absolwent naszej szkoły, miłośnik Lwowa, dziennikarz, redaktor naczelny i założyciel „Kuriera Galicyjskiego” – największej polskiej gazety na Ukrainie, działacz na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego. Za swoją działalność otrzymał polskie i ukraińskie odznaczenia państwowe.

Na Ukrainę przyjechał w 2000 roku jako przedsiębiorca, ale nie ograniczył się do tej pracy. Od 2007 roku wydawał tam polską gazetę. Organizował też wystawy, które miały na celu zbliżenie polsko-ukraińskie, m.in. „Piłsudski-Petlura” oraz „Ukraina- rewolucja godności. Majdan w obiektywach polskich dziennikarzy”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Wystawiał je również w auli naszej szkoły.

Społeczność liceum Słowackiego żegna Go z wielkim smutkiem.

Informacja dla kandydatów

Wszystkie dokumenty (w tym zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność) z wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zalecamy dostarczać elektronicznie w formie podpisanych skanów wysłanych na adres: rekrutacja@liceum7.edu.pl
W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1A , Jan Kowalski 1B, Jan Kowalski 1C, Jan Kowalski 1D, Jan Kowalski 1E
Bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru można złożyć wniosek elektroniczny, podpisany przez rodzica profilem zaufanym.
Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność oraz podpisami rodziców/prawnych opiekunów można również składać osobiście. Osobiste składanie wniosków wraz z dokumentami może się odbywać jedynie zgodnie z harmonogramem:
15.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 08:00 -15:00
16.06.2020 (wtorek) w godzinach 09:00 -15:00
17.06.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
18.06.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-14:00
19.06.2020 (piątek) w godzinach 10:00-14:00
22.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00-15:00
23.06.2020 (wtorek) w godzinach 09:00-15:00
24.06.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
25.06.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-14:00
26.06.2020 (piątek) w godzinach 10:00-14:00

29.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00 -15:00
30.06.2020 (wtorek) w godzinach 09:00 -15:00
01.07.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
02.07.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-15:00
03.07.2020 (piątek) w godzinach 10:00-14:00
06.07.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00-15:00
07.07.2020 (wtorek) w godzinach 09:00-15:00
08.07.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
09.07.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-15:00
10.07.2020 (piątek) w godzinach 10:00-15:00

Informujemy, że za wysokie miejsca w zawodach określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki)  na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Przypominamy, że możemy uwzględnić jedynie osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Sukces absolwenta!

Nasz absolwent Przemysław Mróz został laureatem nagrody Międzynarodowej Unii Astronomicznej, to nagroda za najwybitniejsze na świecie prace doktorskie w dziedzinie astronomii. W obecnej chwili jest na stażu podoktorskim w California Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Zobacz więcej.

Informacja dla absolwentów ubiegłych lat

Loginy i hasła do odczytu wyników egzaminu maturalnego są do odebrania w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych – treść dokumentu znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

GRUPA UCZNIÓW SŁOWACKIEGO MIESZKAJĄCA W INTERNACIE ZREALIZOWAŁA PROJEKT MY I ECO-NOMIA W RAMACH OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII

Projekt społeczny MY I ECO-NOMIA realizowany był w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Miał na celu pokazanie dzieciom, a także osobom od nich starszym, jak ważne i przydatne jest bycie osobą przedsiębiorczą. Oprócz edukacji bankowej przedsięwzięcie podejmowało również temat popularnej teraz ekologii. Zespół projektowy składał się z 9 uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczają do klas o różnych profilach. Podjęli się oni przeprowadzenia warsztatów ekonomicznych dla dzieci oraz dorosłych w 6 szkołach podstawowych i gminnej bibliotece w 3 różnych województwach. Program zawierał informacje o Narodowym Banku Polskim, historii pieniądza, przedsiębiorczości, bankowości, ubezpieczeniach oraz ekologii. Na uczestników zajęć czekały nagrody wręczane po quizie Kahoot! Naszym uczniom realizację projektu umożliwili sponsorzy: BNP Paribas, Warta oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Odbiór zajęć był bardzo pozytywny, uczestnicy zyskali nowe umiejętności i doświadczenia.