Pandemia w szkole

LIST DYREKTORA SZKOŁY DO UCZNIÓW, ICH RODZICÓW I PRACOWNIKÓW VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO W SYTUACJI PANDEMII

Zasady funkcjonowania VII LO im. J. Słowackiego w dobie pandemii COVID-19

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W DOBIE PANDEMII COVID-19. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW.
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ VII LO im . Juliusza Słowackiego w Warszawie obowiązujący w czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 (stan na 01.09.2020).