Informacja dla kandydatów

Wszystkie dokumenty (w tym zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność) z wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zalecamy dostarczać elektronicznie w formie podpisanych skanów wysłanych na adres: rekrutacja@liceum7.edu.pl
W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1A , Jan Kowalski 1B, Jan Kowalski 1C, Jan Kowalski 1D, Jan Kowalski 1E
Bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru można złożyć wniosek elektroniczny, podpisany przez rodzica profilem zaufanym.
Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność oraz podpisami rodziców/prawnych opiekunów można również składać osobiście. Osobiste składanie wniosków wraz z dokumentami może się odbywać jedynie zgodnie z harmonogramem:
15.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 08:00 -15:00
16.06.2020 (wtorek) w godzinach 09:00 -15:00
17.06.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
18.06.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-14:00
19.06.2020 (piątek) w godzinach 10:00-14:00
22.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00-15:00
23.06.2020 (wtorek) w godzinach 09:00-15:00
24.06.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
25.06.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-14:00
26.06.2020 (piątek) w godzinach 10:00-14:00

29.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00 -15:00
30.06.2020 (wtorek) w godzinach 09:00 -15:00
01.07.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
02.07.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-15:00
03.07.2020 (piątek) w godzinach 10:00-14:00
06.07.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00-15:00
07.07.2020 (wtorek) w godzinach 09:00-15:00
08.07.2020 (środa) w godzinach 09:00-15:00
09.07.2020 (czwartek) w godzinach 10:00-15:00
10.07.2020 (piątek) w godzinach 10:00-15:00

Informujemy, że za wysokie miejsca w zawodach określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki)  na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Przypominamy, że możemy uwzględnić jedynie osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *