Sukces absolwenta!

Nasz absolwent Przemysław Mróz został laureatem nagrody Międzynarodowej Unii Astronomicznej, to nagroda za najwybitniejsze na świecie prace doktorskie w dziedzinie astronomii. W obecnej chwili jest na stażu podoktorskim w California Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Zobacz więcej.

Informacja dla absolwentów ubiegłych lat

Loginy i hasła do odczytu wyników egzaminu maturalnego są do odebrania w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych – treść dokumentu znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

GRUPA UCZNIÓW SŁOWACKIEGO MIESZKAJĄCA W INTERNACIE ZREALIZOWAŁA PROJEKT MY I ECO-NOMIA W RAMACH OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII

Projekt społeczny MY I ECO-NOMIA realizowany był w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Miał na celu pokazanie dzieciom, a także osobom od nich starszym, jak ważne i przydatne jest bycie osobą przedsiębiorczą. Oprócz edukacji bankowej przedsięwzięcie podejmowało również temat popularnej teraz ekologii. Zespół projektowy składał się z 9 uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczają do klas o różnych profilach. Podjęli się oni przeprowadzenia warsztatów ekonomicznych dla dzieci oraz dorosłych w 6 szkołach podstawowych i gminnej bibliotece w 3 różnych województwach. Program zawierał informacje o Narodowym Banku Polskim, historii pieniądza, przedsiębiorczości, bankowości, ubezpieczeniach oraz ekologii. Na uczestników zajęć czekały nagrody wręczane po quizie Kahoot! Naszym uczniom realizację projektu umożliwili sponsorzy: BNP Paribas, Warta oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Odbiór zajęć był bardzo pozytywny, uczestnicy zyskali nowe umiejętności i doświadczenia.

Gratulacje dla naszych uczniów!!!

Izabella Adamiak z klasy 2d została finalistką XII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

Marta Żabicka i Aniela Gregorczuk z 3C – znalazły się w finale konkursu Młodego Concilium na temat Ja, Polska, Europa, świat – 2040 organizowanego przez Concilium Civitas i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Praca konkursowa była esejem opisującym wyobrażenia młodych ludzi nt. kształtu rzeczywistości polskiej i globalnej w r. 2040.

Maksymilian Kornatowski, uczeń kl. II D, otrzymał tytuł finalisty XXXII Olimpiady Filozoficznej. W tym roku nie ma laureatów (z przeprowadzenia finału zrezygnowano), a finalistów wyłoniono po wielodniowej szczegółowej analizie prac z I. i II. etapu. Maks należy zatem do grona 149 najwybitniejszych młodych filozofów w Polsce.

List do uczniów i rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Niestety, nie spotkamy się w niedługim czasie w szkole. Myślę o wszystkich i zastanawiam się, jak się czujecie, czy jesteście wszyscy zdrowi, czy dajecie sobie radę w trudnej sytuacji, z którą musimy się zmierzyć. Myślę, że wszyscy nasi uczniowie zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i stosują do zaleceń służb sanitarnych.

Przekazuję Wam wszystkim serdeczne słowa mojej troski i wsparcia.

Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Właśnie w ten sposób możecie się ze mną kontaktować.

Rozpoczynamy kolejny etap zdalnego nauczania. Do stosowanych dotychczas metod pracy dodajemy platformę Microsoft Teams. Wybraliśmy ją, biorąc pod uwagę wiele czynników. Jest ona bezpieczna również z uwagi na RODO (mamy odpowiednie umowy). Można z niej korzystać także przy użyciu telefonu z internetem (wzięliśmy pod uwagę wyniki ankiety). Nauczyciele i uczniowie mają już na niej utworzone konta (dziękuję za pracę, także nocną, związaną z ich tworzeniem!) . Wkrótce wszyscy otrzymają loginy (adresy mailowe) i będą mogli się z nią zapoznać. Nauczyciele rozpoczęli już proces tworzenia na niej grup nauczania. Mam nadzieję, że okaże się ona pomocna w pracy. Jednak to konkretni nauczyciele wybierają drogę komunikowania z uczniami. Każdy z nich pracuje na swoim prywatnym sprzęcie, a nikt nie przewidywał, że może on być potrzebny do zdalnego prowadzenia lekcji. Dziękuję nauczycielom za ich wysiłek. Jestem szczególnie wdzięczna tym, którzy mają pod opieką dzieci, a mimo to poświęcają wiele czasu na pracę z uczniami.

Wkrótce nauczyciele przekażą uczniom aneksy do przedmiotowych systemów oceniania, uwzględniające zdalne nauczanie.

Bardzo proszę wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość. Nikt nie przewidział, że możemy się znaleźć w tak skomplikowanej sytuacji. Rozumiem, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą mieć chwile, gdy trudno będzie im w pełni poświęcić się nauczaniu i uczeniu. Mimo wszystko musimy jednak zachować w naszym życiu pewne stałe punkty, a jednym z nich jest praca i nauka.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dbajcie o siebie! Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Agata Dowgird, dyrektor VII LO

Warsztaty ekonomiczne

Pierwszoklasiści wezmą udział w warsztatach ekonomicznych, prowadzonych przez uczniów naszej szkoły, w ramach projektu „MY I ECO – NOMIA”. Serdecznie zapraszamy!

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ HALI SPORTOWEJ VII LO

Punktualnie o godzinie jedenastej rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia naszej nowej hali sportowej. Spotkanie zaczął utwór muzyczny wykonany przez zespół „Not Big But Band” prowadzony przez absolwentów naszej szkoły, który powstał przed czterema laty w sali, na której miejscu wybudowano otwieraną właśnie halę. Następnie uczniowie prowadzący uroczystość powitali zgromadzonych gości, a wśród nich wiceprezydent miasta Warszawy Renatę Kaznowską, burmistrz Katarzynę Łęgiewicz i jej zastępczynie Ewę Kacprzyk-Szymańską i Marię Środoń, dyrektor Biura Edukacji Joannę Gospodarczyk, radnych miasta i dzielnicy, naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Krzysztofa Grochowskiego, dyrektorów ochockich placówek oświatowych i wiele innych osób. Prowadzący wypowiedzieli znamienne słowa: „ Witamy w najpiękniejszej warszawskiej hali sportowej w najpiękniejszej szkole”. Zaśpiewany został hymn naszej szkoły – „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

Więcej…

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia zorganizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki z tegorocznej zbiórki są przeznaczone na zakup sprzętu do dziecięcej medycyny zabiegowej. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „WIATR W ŻAGLE”. Kwota zebrana na 28 finale WOŚP w naszej szkole to 81 142,32 zł co stanowi nowy rekord. Trzy największe sumy uzbierali: Karolina Wolska (2d) – 4675,60 zł, Marta Kuźmińska – 3343,79 zł i Jan Lorenc – 2368,26 zł. Wszystkim wolontariuszom, pomocnikom i opiekunom z całego serca dziękujemy!

Więcej