Rekrutacja uzupełniająca

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające:
od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 r. od godz.9.00 do godz. 13.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 11 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

12 sierpnia 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w postępowaniu uzupełniającym,

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w VII LO im. Juliusza Słowackiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
16.08 – 17.08 w godz.9.00-13.00, a 18.08 od godz. 11.00-15.00

19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 Wniosek

Projekt Wisła

W dniu 13.06.2022 uczniowie klasy 2e wraz z nauczycielami Marią Sielatycką, Przemysławem Ziają i Michałem Nitkiem uczestniczyli w warsztatach terenowych w ramach “Projektu Wisła”. Uczniowie dokonali analizy fizykochemicznej wody wiślanej pobranej na Wybrzeżu Helskim w okolicach Mostu Gdańskiego. Ich badania zostaną wykorzystane do napisania artykułu naukowego.

Ogólnopolskie działania w ramach programu EPAS

W dniach 21.04.-22.04.22 odbyło się oficjalne spotkanie podsumowujące ogólnopolskie działania w ramach programu EPAS, w którym wzięły udział 3 uczennice naszej szkoły. Działania podczas pierwszego dnia skupiły się wokół porównywania działań placówek edukacyjnych związanych z EPAS na terenie całej Polski. Julia Cesarek, Natalia Chrobak i Alicja Ziółek podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w programie Erasmus+ i EUROSHOLĄ, które podlegają pod działania EPAS. Drugiego dnia każda z uczestniczek wzięła udział w wybranych warsztatach. Te, które zdecydowały się na noszące tytuł ,,Jak wybrać swoją przyszłość – czy na pewno trzeba znać odpowiedź na pytanie o najbliższe 10 lat swojego rozwoju? Warsztat o zawodach i kompetencjach przyszłości” otrzymały sporo praktycznych wskazówek i porad na temat rozwoju osobistego i dorosłego życia. Dziewczyny miały okazję opowiedzieć o ich planach na przyszłość, a prowadzący podzielił się z nimi wiedzą na temat szkoleń oraz programów, jakie oferuje Unia Europejska, aby wesprzeć rozwój pasji młodych ludzi. Te dwa dni okazały się bardzo produktywne i pełne wrażeń, co tylko utwierdziło uczestniczki w przekonaniu jak dobrą decyzją było zaangażowanie w program EPAS.