Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2022/2023

 

Klasa Minimalna liczba punktów

1A pol-hist-wos (ang-fra)

173

1B mat-geogr-niem (ang-niem)

172,4

1C mat-inf-fiz (ang-niem)

173,3

1D pol-hist-ang (ang-fra)

172,55

1E biol-chem-mat (ang-niem)

176,5