Statystyka rekrutacji

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2018/2019.

Klasa Minimalna liczba punktów
IA (profil prawno-politologiczny) 161,6
IB (klasa wiedzy o finansach i bankowości) 167,8
IC (profil matematyczno-informatyczny) 169,8
ID (profil humanistyczny) 165,6
IE (profil wiedzy o mediach) 161,0
IF (profil biologiczno-chemiczny) 168,0