JUBILEUSZ SETNEJ ROCZNICY NADANIA SZKOLE IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

KOMUNIKAT NR 1

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

5-8 grudnia – spotkania, panele, spektakle, konkursy dla uczniów VII LO

9 grudnia 2022 (piątek)

godz. 9.00 msza święta w kościele św. Jakuba przy placu Narutowicza w Warszawie

godz. 10.30 główna uroczystość z udziałem zaproszonych gości

10 grudnia 2022 (sobota)

godz. 10.00-16.00 spotkania dawnych klas na terenie szkoły w kawiarenkach przygotowanych przez uczniów

między 10.00 a 16.00 rozgrywki sportowe zgłoszonych zespołów uczniów i absolwentów w hali sportowej

KOMUNIKAT NR 2

LISTY DO KAPSUŁY CZASU

Gorąco zachęcamy uczniów, obecnych i emerytowanych pracowników szkoły, absolwentów, rodziców do napisania listów do przyszłych pokoleń uczniów i pracowników liceum Słowackiego. Zostaną one zamknięte w kapsule czasu (na ścianie korytarza na parterze umieszczony już jest przeznaczony na ten cel duży metalowy pojemnik). Umieścimy tabliczkę z prośbą o otworzenie kapsuły za 50 lat, w 150 rocznicę nadania szkole imienia. Listy mogą zawierać różne refleksje, np. na temat świata, w jakim żyjemy, szkoły, życzenia dla tych, którzy będą w Słowackim po nas, opis zainteresowań współczesnego nastolatka itp.

Listy należy złożyć w sekretariacie, najpóźniej 30 listopada (termin dla uczniów i obecnych pracowników – do końca października).