Gratulujemy wielkich sukcesów naszej uczennicy, Natalii Cieszkowskiej z klasy 2e!

21 października Natalia Cieszkowska z klasy 2e wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Karate Waterpoort CUP w Sneek w Holandii, gdzie wywalczyła złoto dla Polski.
W dniu 28 października walczyła w IX Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, zdobywając pierwsze miejsce.
W dniu 29 października brała udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie również wywalczyła 1 miejsce.
Jesteśmy z Ciebie dumni, Natalko!

Obiady

Osoby zainteresowane obiadami w stołówce szkolnej (koszt jednego obiadu to 8zł), zobowiązane są do systematycznego płacenia przelewem na konto szkoły, numer rachunku:

91 1030 1508 0000 0005 5084 1061 wpisując: Imię i Nazwisko ucznia – obiady.

 

Prosimy o pomniejszanie wpłat o planowane nieobecności (wycieczka).

Statystyka rekrutacji

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2023/2024

Klasa Minimalna liczba punktów
1A pol-hist-wos (ang-fra) 172,2
1B mat-geogr-niem (ang-niem) 170,3
1C mat-inf-fiz (ang-niem) 174,25
1D pol-hist-ang (ang-fra) 167,80
1E biol-chem-mat (ang-niem) 174,65

Wniosek rekrutacja uzupełniająca

Informacja o rekrutacji dla cudzoziemców i osób powracających zza granicy (tych , którzy nie brali udziału w egzaminie ósmoklasisty)

Egzaminy dla obcokrajowców do naszej szkoły, którzy nie uczestniczyli w polskim egzaminie ósmoklasisty odbędą się w dniach 31 maja – 2 czerwca. Podania wraz z dokumentami należy złożyć do 26 maja.

Aby wziąć udział w rekrutacji do naszego liceum, należy:
1. złożyć podanie z określeniem, do której klasy kandydat się ubiega oraz kopię świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły/klasy wraz z tłumaczeniem.
2. przystąpić w naszym liceum do egzaminów (zbliżonych do polskiego egzaminu ósmoklasisty) i je dobrze zdać. Wymóg ten jest spowodowany bardzo dużą liczbą chętnych do naszej szkoły. Egzaminy odbędą się na przełomie maja i czerwca w formie stacjonarnej.
Osoby, które nie będą uczestniczyć w powyżej opisanej rekrutacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca, o ile takie zostaną po rekrutacji elektronicznej prowadzonej dla osób biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.
UWAGA!
Przyjęcie do szkoły nie gwarantuje miejsca w internacie. Jeśli kandydatów do internatu jest więcej niż miejsc, o przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne.
Każdy mieszkaniec internatu musi mieć w Polsce rodzica lub opiekuna prawnego.