Comiesięczne koncerty Filharmonii Narodowej w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych  – Inauguracja 18 września.

8 czerwca – rozpoczęły się matury.

W ostatnim czasie klasa 1D brała udział w zajęciach on-line o tematyce łączącej wątki ekologiczne z zagadnieniem języka sztuki i jego użyteczności w mówieniu o współczesnych problemach cywilizacyjnych.
28 maja – klasa 1D „odwiedziła” Muzeum Sztuki Nowoczesnej, aby zapoznać się z ideą wystawy „Wiek półcienia”. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Sztuka Ziemi w epoce człowieka”, które stało się pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytania: jak należy rozumieć termin sztuka Ziemi w l. 20. XXI w.?, dlaczego w l. 70. artyści zajęli się działaniami o Ziemi i przy użyciu ziemi?, a wreszcie: o czym i w jaki sposób mówią artyści zainteresowani naszą planetą dziś, czy mianem sztuki Ziemi możemy określić działania artystów podejmujących temat kryzysu klimatycznego?
20 maja – pierwszoklasiści mieli okazję obejrzeć wystawę „Co dwie sztuki to nie jedna”. Zwiedzanie prowadzone było pod hasłem „Co z tym klimatem?”. Podczas wirtualnego spaceru uczniowie poddawali aktywnej refleksji sposób, w jaki artystki i artyści mówią o problemach klimatycznych, oceniali, jak twórcy poprzez swoje prace komentują rzeczywistość i w jakim stopniu mogą kształtować świadomość oraz wrażliwość odbiorców na palące problemy współczesnego świata.
14 maja – klasa 2D natomiast uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pana Michała Zdunika, dramatopisarza, reżysera, kompozytora muzyki teatralnej i pracownika naukowego, reprezentującego Pracownię Historii Dramatu 1864-1839 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Tematem spotkania była tzw. Wielka Reforma Teatralna i wpływ nowych prądów w dramaturgii przełomu wieków na twórczość Stanisława Wyspiańskiego.

Uczniowie klas prawnych brali (i biorą) udział w zajęciach w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Zajęcia odbywają się on-line we wtorki i dotyczą różnych obszarów prawa. Zakończyliśmy już prawo cywilne i prawa konsumenta, zaczynamy prawo karne.
Część uczniów skorzystała też z oferty Akademii Leona Koźmińskiego i wzięła udział w spotkaniach organizowanych on-line przez Studencką Poradnię Prawną tej uczelni.Seminaria dotyczyły zagadnień związanych z dziedzinami prawa, takimi jak: prawo i postępowanie karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ponadto niektórzy uczniowie klasy 2a na własną rękę uczestniczyli w webinariach dotyczących zagadnień prawnych.

kwiecień – wydanie gazetki szkolnej Lustro

Zdalne nauczanie

Działania p. Małgorzaty Malczyk w czasie pandemii:
1. napisała i złożyła projekt kolejnego Erasmusa – Edukacja Szkolna KA229 “Climate Change and Art” na lata 2020-2022. Partnerzy: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Grecja.
2. prowadziła lekcje z okazji Dnia Europy i 70. rocznicy Deklaracji Schumana z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach Komisji Europejskiej i Europeany
3. Europejski Plan Rozwoju Szkoły.

24 kwietnia – odbyło się online uroczyste zakończenie nauki w klasach trzecich. Maturzyści wysłuchali wystąpienia pani dyrektor. Rozpoczęło się ono słowami:
Kochani Maturzyści Liceum Słowackiego!
Właśnie kończy się dla Was ten dziwny rok szkolny z nagle przeniesionymi zajęciami z budynku szkolnego do Internetu i wielką niewiadomą dotyczącą terminu matury. Życie napisało dla nas nieoczekiwany scenariusz i musimy się z tym pogodzić. Złość, bunt czy zniechęcenie nie pomogą nam w tej trudnej sytuacji. Potrzebna jest cierpliwość i spokojna, konsekwentna realizacja tych planów i zamierzeń, na które możemy mieć wpływ. Myślę, że znajdziecie w sobie siłę, żeby dobrze wykorzystać czas do egzaminów maturalnych.
Następnie maturzyści spotkali się z wychowawcami na wideokonferencjach. Zarówno uczniowie klas trzecich, jak i ich rodzice otrzymali przez dziennik elektroniczny listy od dyrekcji i grona pedagogicznego. Samorząd szkolny również przygotował wystąpienie do uczniów kończących Słowackiego. Z kolei maturzyści żegnali szkołę m.in. takimi słowami:
Szanowna Dyrekcjo Szkoły, Kadro Pedagogiczna,
ostatni dzień w macierzystej szkole , ostatnie beztroskie chwile, spędzone wśród sprawdzonych przyjaciół – nauczycieli, koleżanek i kolegów z klasy.(choć w obliczu pandemii wirtualnie)! Łza nostalgii spływa, a jednocześnie serce się na wolność, wielki świat wyrywa. Młodości, uwierz w sny czyste i złote, Które nad formy przelatują stare, A masz broń pewną na świata ciemnotę, Masz we snach twoich już stworzoną wiarę. – pisał Juliusz Słowacki, patron VII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Wtórował mu Adam Mickiewicz: Młodości! ty nad poziomy Wylatuj, a okiem słońca Ludzkości całe ogromy Przeniknij z końca do końca! Żaden z tych młodych abiturientów nie wzniósłby się jednak nad poziomy, gdyby nie nauczyciele, ich przewodnicy; ci, którzy wyposażyli młodzież w broń pewną – wiarę, wiedzę, ciekawość świata, otwartość. To zaangażowanie, cierpliwość, wytrwałość, odpowiedzialność kadry pedagogicznej szkoły, naprostowały ścieżki uczniów, wskazały im kierunek, w którym powinni podążać, otworzyły
drzwi do wielkiego świata. Pozwoliły dzień za dniem odkrywać tajemną wiedzę, rozwiązywać zagadki świata nauki. Dały im wiarę we własne możliwości, pobudziły apetyt na życie, przygotowały do mierzenia się z losem. Wspaniała atmosfera szkoły, poczucie bezpieczeństwa, przynależności, panujące wśród uczniów, wyposażyły młodych w wiarę w człowieka, nauczyły szukać ich w nim dobra i bezinteresowności. Za wszystkie Wasze wysiłki, za Wasz trud, Dyrekcjo i Nauczyciele, z całego serca dziękujemy zapomnianymi słowami piosenki Filipinek: Tą piosenką Cię żegnamy, profesorze, nasze myśli będą zawsze z Tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze, za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać Twe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Pragniemy również podziękować pozostałym pracownikom szkoły i ich pożegnać .

22 kwietnia – uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w warsztatach on-line prowadzonych w Galerii Sztuki „Zachęta”. Zajęcia nosiły tytuł „Domowy słownik wizualny” i dotyczyły zaangażowanej społecznie twórczości Andrzeja Tobisa.

2-8 kwietnia – odbyły się matury próbne online

11 marca – to ostatni dzień lekcji w budynku szkolnym. Pandemia koronawirusa spowodowała, że władze państwowe zdecydowały o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych. Gdy tylko pojawiła się w mediach informacja na ten temat, pani dyrektor odwiedziła wszystkie klasy znajdujące się w budynku i poprosiła o ustalenie z nauczycielami dróg przekazywania informacji i plików z materiałami do nauki. Następnego dnia nie było już uczniów w budynku, spotkali się natomiast nauczyciele i ustalili podstawowe zasady zdalnego nauczania. Kolejne spotkania rady pedagogicznej miały już formę online.
W następnych dniach przeprowadziliśmy ankietę online związaną z dostępem uczniów do internetu oraz posiadaniem przez nich odpowiedniego sprzętu. Dzięki pomocy rodziców i różnych instytucji, w tym PZU, KPMG, BNP Paribas, fundacji Spełnianie Dziecięcych Marzeń pozyskano laptopy (część z modemami i bezpłatnym, nielimitowanym dostępem do internetu), które wypożyczono potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po szkoleniu online dla nauczycieli rozpoczęliśmy pracę z platformą Microsoft Teams.

Czytanie z Amorem
27.02 – po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „Czytanie z Amorem”. Wszyscy zainteresowani spotkali się na piątej lekcji w auli szkolnej, specjalnie na tę okazję udekorowanej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i romantycznej atmosferze. Imprezę poprowadzili Marcel Powsiński i Michał Szyszko uczniowie klasy 3a, a piękne utwory o miłości przedstawili nam:
1. P. Emilian Kowalcze A. Osiecka „ Miasteczko cud”
2. Marta Ziętek 1d4 W. Szymborska „ Miłość szczęśliwa”
3. Michał Zieliński 1c3 John Donne „ Waleta, żalu zabraniająca”
4. P. Grażyna Uchman M. Pawlikowska- Jasnorzewska „ Zakochani nad morzem”
5. Karol Seliga 2e A. Mickiewicz „ Dzień dobry
6. Daria Górniewska 3d „ Jak zapomnieć” Jeden Osiem L
7. Maria Cieślikiewicz 1e3 H. Poświatowska „Odkąd Cię poznałam”
8. Karol Seliga 2e A. Mickiewicz „ Dobry wieczór”
9. Aleksandra Stępień 3a R. M. Rilke „ Zagaś mi oczy”
10. Krzysztofa Gąsiorowska 1a3 Sofona „Athida”
11. Karol Seliga 2e A. Mickiewicz „ Dobranoc”
12. P. Marta Kammbach autor nieznany „Czy pamiętasz jak to było”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

Beata Burdelska
Justyna Winiarczyk

Uroczyste wręczenie nagród uczniom wyróżnionym w projekcie “Stop mowie nienawiści”.

25.02 – cała społeczność naszej szkoły otrzymała z rąk prezydenta Rafała Trzaskowskiego list gratulacyjny w związku z uzyskaniem wybitnych wyników edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz nagrodę w wysokości 10000 na zakup pomocy dydaktycznych.

21.01 – zajęcia dla klas 1a3, 1b4 i 1e3 z Policją  “Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność karna”.

17.01 – UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ HALI SPORTOWEJ VII LO

Punktualnie o godzinie jedenastej rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia naszej nowej hali sportowej. Spotkanie zaczął utwór muzyczny wykonany przez zespół „Not Big But Band” prowadzony przez absolwentów naszej szkoły, który powstał przed czterema laty w sali, na której miejscu wybudowano otwieraną właśnie halę. Następnie uczniowie prowadzący uroczystość powitali zgromadzonych gości, a wśród nich wiceprezydent miasta Warszawy Renatę Kaznowską, burmistrz Katarzynę Łęgiewicz i jej zastępczynie Ewę Kacprzyk-Szymańską i Marię Środoń, dyrektor Biura Edukacji Joannę Gospodarczyk, radnych miasta i dzielnicy, naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Krzysztofa Grochowskiego, dyrektorów ochockich placówek oświatowych i wiele innych osób. Prowadzący wypowiedzieli znamienne słowa: „ Witamy w najpiękniejszej warszawskiej hali sportowej w najpiękniejszej szkole”. Zaśpiewany został hymn naszej szkoły – „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Agata Dowgird. Oto najważniejsze fragmenty jej wystąpienia:

„Szanowni Państwo,

Z ogromną radością mogę poinformować, że hala sportowa VII Liceum Ogólnokształcącego zostaje udostępniona uczniom.

Inwestycja, którą widzimy, jest niezwykle ważna z wielu powodów. Dodatkowe sale i toalety ułatwią nam życie po reformie oświaty, która zwiększyła liczbę klas. Można powiedzieć, że ta hala pojawiła się jak na zamówienie w najbardziej potrzebnym momencie. Jednak najważniejszym powodem zadowolenia ze zrealizowania inwestycji jest troska o zdrowie młodego pokolenia. Każda złotówka włożona w infrastrukturę sportową zwraca się wielokrotnie dzięki poprawie stanu zdrowia Polaków. Warunki, jakie zostały stworzone uczniom Słowackiego, zachęcają do uprawiania sportu. Lekcje wychowania fizycznego poprawiają sprawność fizyczną, uczą działania w zespole, pomagają odreagować stres, przyzwyczajają do tego, że ruch powinien być częścią codziennego życia. Atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego, warunki, w jakich się odbywają, mają na to ogromny wpływ. Zamierzamy również organizować tu wydarzenia sportowe nie tylko dla naszych uczniów, ale też takie, do udziału w których zaprosimy inne placówki. Mamy w tym pewne doświadczenie – jesteśmy organizatorami festiwalu Taniec i ruch. I wreszcie, jako nauczycielka przedmiotu humanistycznego widzę w tej hali także przestrzeń do realizowania wydarzeń kulturalnych, co dziś zapoczątkujemy, bowiem oprócz pokazów sportowych odbędzie się koncert. Zajęcia w hali poprawią też bezpieczeństwo odbywanych lekcji wychowania fizycznego, do czego przywiązujemy ogromną wagę. Zresztą dlatego jako pamiątkę dzisiejszego spotkania przygotowaliśmy dla wszystkich odblaskowe opaski. Podsumowując, mogę z całą stanowczością stwierdzić, że hala sportowa naszej szkoły to bardzo dobra inwestycja w zdrowie, samopoczucie, bezpieczeństwo i rozwój młodego pokolenia. To inwestycja w przyszłość.

Bardzo dziękuję władzom Warszawy za zrealizowanie naszego marzenia – marzenia wielu roczników uczniów. Dziękuję zarządowi miasta i dzielnicy oraz radnym za zrozumienie potrzeb młodych ludzi, ale też i tych starszych, którzy zgłaszają do nas potrzebę udostępnienia hali w godzinach wieczornych. Dziękuję projektantom i wykonawcom. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego projektu – hali sportowej na miarę edukacji w XXI wieku.”

Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w swoim wystąpieniu mówiła o tym, że nowy obiekt będzie służył kolejnym pokoleniom mieszkańców Warszawy. Wspominała sukcesy liceum Słowackiego i stwierdziła, że prosty przepis na sukces w oświacie to znakomita kadra, wspaniali uczniowie i dobra infrastruktura.

Następnie burmistrz Katarzyna Łęgiewicz dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Podczas uroczystości z rąk prezydent Kaznowskiej nasza szkoła otrzymała nagrodę za sukcesy sportowe. Podziękowano również rodzicom i fundacji „Spełnienie dziecięcych marzeń” za pomoc w sfinansowaniu maszyny do sprzątania boiska. Fundacja, która prowadzi w naszej szkole również warsztaty dla uczniów, otrzymała medal „Przyjaciel Słowackiego”. Przedstawiono także historię sportu w naszej szkole. Odbył się koncert i pokazy taneczne, po czym rozpoczęły się rozgrywki sportowe, w tym mecz uczniowie-nauczyciele w siatkówkę. Goście zwiedzili cały obiekt.

12.01 –  zorganizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki z tegorocznej zbiórki są przeznaczone na zakup sprzętu do dziecięcej medycyny zabiegowej. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „WIATR W ŻAGLE”. Kwota zebrana na 28 finale WOŚP w naszej szkole to 81 142,32 zł co stanowi nowy rekord. Trzy największe sumy uzbierali: Karolina Wolska (2d) – 4675,60 zł, Marta Kuźmińska – 3343,79 zł i Jan Lorenc – 2368,26 zł. Wszystkim wolontariuszom, pomocnikom i opiekunom z całego serca dziękujemy!

SZKOLNE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

20.12 – odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne w auli. Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem siostry Beaty i księdza Grzegorza. W pięknej, świątecznej scenografii występowali poszczególni uczniowie i całe klasy. W występach klas często brali udział także nauczyciele. Śpiew przeplatany był pełnymi mądrości słowami mówiącymi o tym, co naprawdę liczy się w ludzkim życiu. Spotkanie zakończyło wystąpienie pani dyrektor Agaty Dowgird, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następnie uczniowie udali się na spotkania klasowe. Po ich zakończeniu odbyła się uroczystość, w której wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy szkoły.

WIGILIA HUMANISTÓW Z ABSOLWENTAMI KLAS „D”

19.12 – nauczyciele, uczniowie i absolwenci spotkali się w auli szkolnej. Rozpoczęła się trzydziesta pierwsza Wigilia klas D. Uczniowie przygotowali dwa występy – spektakl klasy 2D i piosenki z musicalu „Metro” w wykonaniu klasy 3D. Nieoczekiwanie i ku radości wszystkich wystąpiła z piosenką także absolwentka Kinga Tuźnik – była przewodnicząca samorządu szkolnego i autorka wielokrotnie nagradzanego, kręconego na szkolnym obozie filmu „Dworzec 5:15”. Świąteczne życzenia złożyli prowadzący uroczystość uczniowie oraz pani dyrektor Agata Dowgird – twórczyni autorskich klas humanistycznych w naszej szkole. Potem był czas na indywidualne życzenia oraz dzielenie się opłatkiem. Następnie Mikołaj wręczał prezenty. Czas umilały serdeczne rozmowy i przygotowany przez uczniów poczęstunek.

18.12 – wycieczka klasy 2c po Warszawie szlakiem “Lalki” Bolesława Prusa.

Wigilia BNP Paribas.

17.12 – debaty oksfordzkie.

ŚWIĘTO SZKOŁY

16.12 – tegoroczne Święto Szkoły rozpoczęło wystąpienie pani dyrektor, która przypomniała uczniom najważniejsze zdarzenia z historii szkoły. Mówiła między innymi o obchodzonych przed wojną, a także w czasie II wojny światowej świętach szkoły. Wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Najbardziej prestiżową Nagrodę Patrona Szkoły dla szczególnie zaangażowanego społecznie ucznia otrzymał Marcel Powsiński – przewodniczący szkolnego samorządu w roku 2018/2019, autor, reżyser i aktor wielu szkolnych spektakli, konferansjer szkolnych i dzielnicowych imprez. Wystąpili i otrzymali nagrody laureaci konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego. Książki autorstwa Olgi Tokarczuk i pamiątkowe dyplomy dostali zwycięzcy konkursu na recenzję wybranego tekstu literackiego noblistki. Odbyły się występy artystyczne utalentowanych uczniów i konkursy. Wystawiono też spektakl w reżyserii Marcela Powsińskiego. Szczególny entuzjazm wzbudził koncert nauczyciela języka angielskiego, pana Michała Skórki – uznanego muzyka wydającego albumy.

NIEDZIELNY KONCERT

15.12 – w auli szkolnej odbył się koncert zespołu prowadzonego przez naszego absolwenta Michała Żbikowskiego o nazwie „Not Big But Band”. W związku z rozpoczęciem piątego roku działalności grupy Michał wspominał jej początki i pierwsze spotkania na terenie naszej szkoły. Wyraził też pragnienie, by zespół zagrał w nowo zbudowanej hali sportowej.

DZIEŃ DLA ŚRODOWISKA

Trwający od kwietnia 2019 cykl warsztatów laboratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych „Zielona Balwiernia Słowackiego” jest kontynuacją zajęć „Mam OCHOTĘ na eksperyment naukowy” w których poprzednio uczestniczyli uczniowie warszawskich gimnazjów. W trakcie zajęć aktualnej edycji można samodzielnie wyprodukować naturalne mydła, spowodować aby kora drzew i zielony barwnik liści zaczęły świecić w ciemności oraz poznać podstawy naturalnego survivalu. W prowadzeniu warsztatów, których tematy i metody opracowała Ida Mikołuszko dzielnie pomagają Milena Dziewicka, Patrycja Markowska, Tomek Marmur, Ola Piotrowska, Maja Poźniak, Weronika Sadowska i Wiktoria Skiba. Wszyscy są uczniami klasy 2f.

12.12 – odbył się w naszej szkole Dzień dla Środowiska. Klasa 1E3 wraz z wychowawczynią Marią Sielatycką przygotowała prezentację multimedialną na temat zagrożeń dla środowiska oraz warsztaty. Uczniowie pokazali, jak samemu przygotować kosmetyki, sznurkowe siatki na zakupy, wielorazowy, higieniczny materiał do pakowania kanapek. Uczyli, jak można wykorzystać niepotrzebne resztki do stworzenia przydatnych rzeczy.  Uczniowie klasy 1e3 przygotowali i przeprowadzili warsztaty i pokazy pod hasłem „DZIEŃ DLA ŚRODOWISKA”. Uczestnicy mogli dowiedzieć się na czym polegają antropogeniczne zagrożenia dla naturalnego środowiska Ziemi oraz nauczyć się w jaki sposób ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Każdy miał możliwość sprawdzenia swoich sił w stolarce kartonowej tworząc meble z tektury, wykonania jedynej i niepowtarzalnej sznurkowej siatki na zakupy, ozdób i akcesoriów z niepotrzebnej odzieży, poznać receptę na naturalne kosmetyki i sposób wykonania „woskowijki” znanej również pod nazwą „bee’s wrap”.

6.12 – wyjścia klas do kina z okazji mikołajek.

5.12 – uczniowie naszej szkoły pisali listy mobilizujące ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

4.12 – w naszej szkole odbyły się XVI Dzielnicowe obchody Święta Wolontariusza “Wolontariat z Ochotą”. Liceum Słowackiego gościło w swoich murach wiele szkół i placówek działających na terenie dzielnicy Ochota. Więcej…

3.12 – wyjście klasy 1e3 “Warszawa – szlakiem czterech kultur”.

22.11 – grupa uczniów z klasy 2b wzięła udział w debacie “Ziemia na rozdrożu. Zmiany klimatu na prawa człowieka”. Debata odbyła się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

18-19.11 – dwudniowa sesja prawna w auli VII LO dla klas prawnych i prawno – medialnych.

16.11 – sobotnie wyjście uczniów z klas medialnych, prawno- medialnych i humanistycznych do Ośrodka Kultury Ochoty na wykład “30 lat literatury” m.in. prof. Anny Nasiłowskiej, Anny Piwowskiej, Piotra Matywieckiego i Anny Janko.

15.11 – klasa 1A3 była na zajęciach w sądzie administracyjnym, uczestniczyła tam w symulacji rozprawy.
Klasa 3C uczestniczyła w warsztatach z programowania w języku Python prowadzonych przez absolwenta.

13.11 – grupa uczniów z klasy 2b wzięła udział w warsztatach pt. “Zmiany klimatu a prawa człowieka” Warsztaty odbyły się w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce, a poprowadził je przedstawiciel organizacji WWF.

Jak co roku uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, spotykając się w auli. Wysłuchaliśmy ciekawego, multimedialnego wykładu dr Hanny Skierczyńskiej.
Klasa 2D uczestniczyła w kolejnych, cyklicznych warsztatach w Zachęcie.
Klasa 2C wzięła udział w warsztatach na Wydziale Fizyki UW.

12-14.11 – Pani dyrektor Agata Dowgird wraz z przedstawicielami nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w II Międzynarodowym Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Przedstawiła tam wystąpienie pt. „Miejsca mają znaczenie. Partycypacja jako metoda zarządzania na przykładzie zmian w szkolnej przestrzeni”. Panie Elżbieta Rutka-Wierzejska i Teresa Sasin zaprezentowały realizowany w naszej szkole Edukacyjny Kongres Bankowy.

12.11 – w klasie medialnej (2e) odbyły się warsztaty zorganizowane przez opiekuna profilu- E.T. Kowalcze – na temat reportażu Kapuścińskiego i Krall prowadzone przez Natalię Fabisiak, absolwentkę profilu oraz dziennikarkę- stażystkę i studentkę.
Wyjście klas 1b3, 1c3, 1c4, 2c, 3c do “Kinoteki” na prelekcję “Gwiazdy”.

Grupa uczniów ucząca się francuskiego uczestniczyła w zajęciach „Francja czy Francje?” poświęconych różnorodności regionów w tym kraju na Wydziale Romanistyki UW.

8.11 – spotkanie w auli z Fundacją Uniwersytet Dzieci.

Klasa 1A4 brała udział w symulacji rozprawy sądowej.
Klasy D uczestniczyły w wykładzie na temat kultury antyku.

7.11 – Olimpiada statystyczna i Olimpiada z języka angielskiego.

6.11 – klasa 2A brała udział w zajęciach prowadzonych przez prawników na temat upadłości konsumenckiej.

5.11 – klasa 2D uczestniczyła w cyklicznych zajęciach w Zachęcie.

4.11 – zajęcia dla klas 1c3 i 1c3 z Policją  “Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność karna”.

Klasy 1A4 i 1A3 w ramach Akademii Młodego Prawnika uczestniczyły w zajęciach poświęconych prawu podatkowemu.

W dniu 31 października  po raz kolejny odbyła się w naszej szkole impreza czytelnicza ,,Czytanie z dreszczykiem”. Imprezę brawurowo poprowadzili: Marcel Powsiński z klasy 3A i Aleksandra Hołówek z klasy 2E. Nasi zacni artyści wystąpili w następującej kolejności:
1. Pan Emilian Kowalcze
Stanisław Jerzy Lec „Deszcz, deszcz, duchy”
2. Marysia Melnyk klasa 1c3
Leopold Staff „Czarna godzina”
3. Pani Grażyna Uchman
Ludwik Jerzy Kern „Zabawa duchów”
4. Szymon Rzepiński – klasa1c3
Wisława Szymborska „ O śmierci bez przesady”
5. Pani dyrektor Agata Dowgird
Olga Tokarczuk opowiadanie „Przetwory” ze zbioru „Opowiadania bizarne”
6. Daria Górniewska i Antonina Dobrowolska – klasa 3D
J. Brzechwa „Witajcie w naszej bajce”
7. Pani Małgorzata Malczyk
Edgar Alan Poe „The Raven”
8. Marta Ziętek klasa 1d4
Wisława Szymborska „Kot w pustym mieszkaniu”
9. Adam Danilczuk klasa 3A
,,Aria Skołuby” Straszny Dwór Stanisława Moniuszki
10. Pani Marta Kammbach
Heinrich Hoffman „O Juleczku co miał zwyczaj ssać palec.”
Oprawę muzyczną stanowiły utwory : ,,Śmierć i wyzwolenie” Richard’a Strauss’a i ,,Muzyka żałobna” Witolda Lutosławskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy: artystom, prowadzącym i sekcji technicznej. Pragniemy też podziękować uczestniczącym w wydarzeniu klasom za wzorowe zachowanie.

1B3 i 1B4 odwiedziły cmentarz Powązki.
Klasa 2D uczestniczyła w cyklicznych zajęciach w Zachęcie.

29.10 – Klasy 1A3 i 1A4 wybrały się do Przestrzeni from Facebook. Jest to nazwa miejsca przy ulicy Koszykowej i jednocześnie ogólnopolskiego programu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach w ramach Akademii Dobrej Komunikacji i podnosili swoje kompetencje cyfrowe.

28-29.10 – nasza uczennica- absolwentka kl. 3e, medialnej, Zuzanna Maciaszek, Laureatka III Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej wraz z opiekunem merytorycznym i profilu medialnego, Emilianem T. Kowalcze uczestniczyła Filmotece Narodowej i Instytucie Audiowizualnym w warsztatach, wykładach i konferencji na temat filmu, wizytach studyjnych oraz uroczystej gali w kinie Iluzjon w ramach 10 Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Laureatka i jej opiekun odebrali dyplomy, nagrodzona zaś ponadto medal, pokonawszy 700 uczestników Olimpiady i zająwszy 6 miejsce w kraju.

28.10 – klasy prawne uczestniczyły w spotkaniu z panią mecenas.

25.10 – klasy 2A i 1B4 obejrzały w Muzeum Warszawskiej Pragi spektakl, w którym występuje nasz uczeń.
Odbyły się też wykłady w ramach Europejskiego Dnia Prawnika.

24.10 – wyjście klas 1c3, 1c4, 2c, 3c do kina na film “Wojna o prąd”.

W naszej szkole odbył się maraton pisania listów dla klimatu.

23.10 – w ramach Tygodnia Konstytucji odbyło się spotkanie z prawnikiem.

22-25.10 – klasa 2B była na wycieczce w Wielkopolsce i Berlinie.

22.10 – klasa 2E wzięła udział w warsztatach „Jestem, czuję, reaguję”.

21.10 – klasy prawne uczestniczyły w zajęciach z cyklu Akademia Młodego Prawnika.

19 oraz 24 i 25.10 –  klasa 1D4 uczestniczyła w sesji poświęconej kulturze antycznej. W sobotę odbyła się wycieczka do Arkadii i Nieborowa. W czwartek i piątek uczniowie mieli spotkania ze znawcami tej kultury.

18.10 – klasa 2D pojechała do Poznania. Najważniejszym punktem programu było obejrzenia spektaklu teatralnego.

17.10 – grupa B8 z klas drugich obchodziła Europejski Tydzień Kodowania poprzez udział w pokoju zagadek na temat krajów anglojęzycznych. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły, które musiały odkodować informacje przygotowane przez nauczycielkę języka angielskiego Małgorzatę Malczyk w postaci rebusów, szyfrów i kodów. Korzystali z bezpłatnych aplikacji internetowych, używali SMARTFONÓW na lekcji, poznali ciekawostki i mieli sporo fajnej zabawy.

Klasa 1B4 wzięła udział w Forum Gospodarczym.

16.10 – na terenie szkoły odbyło się spotkanie z uczniami z Francji ze szkoły, z którą prowadzimy program wymiany.
Klasa 1C3 uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Fizyki.

14-16.10 – 1B3 i 3B były na wycieczce (Górny Śląsk).

14.10 – odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Nauczyciele, inni pracownicy szkoły i emeryci spotkali się w auli. Pani dyrektor Agata Dowgird złożyła wszystkim życzenia, mówiła o osiągnięciach szkoły i wręczyła Nagrody Dyrektora. Potem był czas na rozmowy przy poczęstunku.

11.10  – obchody Dnia Bezpiecznego Komputera. Wykłady z bezpieczeństwa w sieci dla klas pierwszych prowadzone przez wykładowców Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z Dniem Edukacji Narodowej uczniowie i rodzice przygotowali dla nauczycieli i innych pracowników szkoły kawiarenkę z pysznymi ciastami.

Wycieczka klas 1c4, 2c.

10.10 – kl 2e, medialna wraz z organizatorem wycieczki i opiekunem profilu, polonistą, Emilianem T. Kowalcze oraz wychowawcą Krzysztofem Wójcika – jak co roku kl. medialne – wyjechała do Łodzi. Klasy dziennikarskie odwiedzają tam Wyższą Szkołę Filmową, Muzeum Kinematografii, Se-Ma-For, Muzeum Miasta Łodzi, Książki etc. W tym roku klasa była m.in. w Filmówce, spacerowała z przewodnikiem szlakiem wielokulturowym i wieloreligijnym (świątynie, zabytkowy cmentarz), podziwiała secesyjną zabudowę miasta, odwiedziła zabytkową Manufakturę, miała 2 lekcje muzealną w Muzeum Archeologii i Etnografii.

Odbyły się warsztaty z programowania prowadzone przez absolwenta.

09.10  –  wycieczka klasy 1c3.

Uczestniczyliśmy w młodzieżowych prawyborach zorganizowanych przez samorząd szkolny.

8.10 – w kl. 2e, medialnej, nasza absolwentka, E. Walczyna (studentka MisH-u Uniwersytetu Warszawskiego) na zaproszenie opiekuna profilu, E.T. Kowalcze, poprowadziła zajęcia warsztatowe oraz wykład na temat globalnej kontroli mediów.
Odbyła się pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. Już od kilku lat nasza szkoła przygotowuje oprawę mszy świętej dla maturzystów z różnych szkół.
Klasa 1B4 była na wycieczce w Toruniu.

07.10-15.10 –  warsztaty dla klas pierwszych z samorządności prowadzone przez animatorów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z Centrum Komunikacji Społecznej “Nastolatek w samorządzie”.

1.10– w kl. 2e medialnej opiekun profilu E. T. Kowalcze zorganizował zajęcia na temat teorii mediów z Eweliną Walczyną – studentką MiSH-u, ekonomii, psychologii i prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia miały formę wykładu i warsztatów.

27.09 – odbyła się próbna ewakuacja połączona z pokazem udzielania pierwszej pomocy przygotowanym przez klasę 2F.

Odbyła się wycieczka klas 1b3, 2b

Wyjście klas 2e i 3d – Akademia Filmowa.

Uczniowie klasy 3A (prawno-medialnej) w ramach projektu „Podróże Wolności” zoorganizowanego i finansowanego przez WCIES i Biuro Edukacji wzięli udział w wizycie studyjnej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Podczas zajęć, licealiści pracowali nad materiałami dydaktycznymi zwiedzając wystawę stałą, gdzie mogli zobaczyć unikatowe świadectwa wydarzeń z 1980 roku. Uczniowie VII LO odbyli również spacer po dawnym terenie stoczni z uwzględnieniem jej całej historii (od końca XIX wieku do końca XX) oraz mogli zobaczyć wystawę poświęconą Annie Walentynowicz. Projekt rozwijał u ucznia kompetencje autonomii oraz analizy dokumentów informacyjnych, poszerzał jego świadomość historyczną oraz wzmacniał szacunek do wartości demokracji.

26.09 – Fundacja Dzieci dzieciom informowała podczas spotkania w auli o możliwościach pracy w wolontariacie.

24.09 – kl. 2e (medialna). Zajęcia warsztatowe: Dziennikarz – zawód czy powołanie? Etyka dziennikarza, prawo prasowe (zajęcia ze studentką dziennikarstwa, filmoznawstwa, amerykanistyki).

23.09 – odbył się Dzień Informacji o Olimpiadach. Nauczyciele przygotowali potrzebne informacje dla osób zainteresowanych, a podczas spotkania w auli studenci-laureaci olimpiad zachęcali do uczestniczenia w nich.

20.09 – ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Udział w akcji “Sprzątanie świata”.

13.09 – wyjście klas 2c, 3b, 3c na Warszawski Salon Maturzystów, Politechnika Warszawska.

12.09 – udział klas 2c i 3c w warsztatach, V Dzień Popularyzacji Matematyki, ogólnopolskiej imprezie organizowanej przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

8.09 – delegacja uczniów wraz z p. Martyną Dębicką uczestniczyła w uroczystościach przy pomniku Barykada Września 1939. Reprezentacja naszej szkoły złożyła wiązankę pod pomnikiem.

To właśnie tutaj, przy ulicy Opaczewskiej Niemcy, którzy liczyli na szybkie zajęcie stolicy, napotkali silny punkt oporu. Właśnie tu, między blokami mieszkalnymi a ówczesnym murem targowiska na Zieleniaku, gdzie dziś znajduje się pomnik Barykada Września 1939 roku, stanęła zbudowana z wywróconych tramwajów, płyt chodnikowych, ławek i sprzętu szkolnego – barykada. Przy niej miasta bronili żołnierze wspierani przez ludność cywilną. Walka w tym miejscu trwała – biorąc pod uwagę ogromną przewagę Niemców – bardzo długo – 3 tygodnie.

03.09-12.09 – dla klas pierwszych zostały zorganizowane warsztaty integracyjne. Prowadził je absolwent naszej szkoły.

02.09 – odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w trzech turach dla poszczególnych poziomów klas. W swoim wystąpieniu pani dyrektor Agata Dowgird mówiła o historii szkoły. W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej szczególną uwagę zwróciła na lata wojny i okupacji. Powiedziała, że podczas wojny warszawska szkoła im. Słowackiego działała w konspiracji. Wydała w tym czasie 245 świadectw maturalnych. W wyniku działań wojennych zginęły 74 uczennice i 5 nauczycieli. Pani dyrektor powiedziała, że w naszym szkolnym archiwum znajduje się kronika klasowa pisana przez rok szkolny poprzedzający wybuch wojny. Kronikarka opisała w niej swój pierwszy dzień w naszej szkole, wycieczki i szkolne uroczystości, które odbywały się w tej właśnie auli. Pod koniec roku w kronice coraz wyraźniej widać zapowiedź nadchodzącej wojny – uczniowie ćwiczyli m.in. zachowania podczas alarmu bombowego. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego uświetnił koncert przygotowany przez uczniów.

31.08-08.09 – obóz klas z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego (1D4, 2D, 3D)

19-26.07 w Warszawie odbył się obóz integracyjny dla uczniów przyjętych do szkoły w ramach programu stypendialnego „Klasa BNP Paribas”. START PROGRAMU KLASA 2019