KONCERTY FILHARMONII W NASZEJ SZKOLE

Od wielu lat w naszej szkole odbywają się koncerty przygotowane i wykonywane przez muzyków Filharmonii Warszawskiej. 19 września odbyła się inauguracja comiesięcznych spotkań uczniów klas pierwszych z artystami Filharmonii Narodowej.

19.06 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

18.06 – Festiwal “Taniec i Ruch”.

10.06 – Część klas naszej szkoły oraz wybrani uczniowie z liceów Staszica i Kołłątaja obejrzeli dziś w naszej auli polsko-amerykański film o twórcach archiwum getta warszawskiego „Kto napisze naszą historię” z absolwentką VII LO Jowitą Budnik w jednej z głównych ról. Planowaliśmy tę projekcję w kwietniu, ale strajk nauczycieli przeszkodził w zrealizowaniu zamiaru. Teraz udało się przeprowadzić projekcję. Film nawiązuje też do historii Ochoty – wspomina o ukrywaniu się twórcy archiwum, Emanuela Ringelbluma, którego kryjówka – odkryta na skutek donosu – mieściła się pod szklarnią przy ulicy Grójeckiej. Po filmie obecne losy archiwum getta przedstawiła dr Katarzyna Person z Żydowskiego Instytutu Historycznego. W spotkaniu uczestniczyła burmistrz dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz
warsztaty matematyczno-infromatyczne dla klas 1c i 2c.

7.06 – Podczas tegorocznej gali SFF 2019 – kino gangsterskie (17.30-20.35) czekają nas rozmaite atrakcje:

Rozpoczęcie 17.30. Powitanie

 • Pokaz filmów konkursowych ocenianych przez profesjonalne jury: Andrzej Bukowiecki, Andrzej Kawecki, Katarzyna Gardzina-Kubala.
 • Mistrzowie Polski w tańcu nowoczesnym z Julią Baraniuk z 2a.
 • Historia kina gangsterskiego – krótki przewodnik z Alicją Helman („Kino gangsterskie”) i prezentacje multimedialne, zwiastuny filmowe.
 • Uczennice kl. 1e w układzie tanecznym do muzyki filmowej z “Chicago” (A.Krzątała, A. Gębicz, H. Łukaszewicz, K. Łuczyk, M. Gielmuda, N. Sobotka, O. Hołówek, W. Kasprzak, Z. Rutkowska, N. Żelazowska).
 • Julia Sadowska z 1F – występ baletowy (Mazowsze).
 • Pokaz mody filmowej (gangsterskiej).
 • Karolina Krawczyk z 1C – występ wokalny z akompaniamentem – Karol Seliga z 1e.
 • Amelia Dybisz z 1D i Halina Łukaszewicz z 1E – w duecie wokalnym.
 • Kinga Tuźnik z 3D – występ wokalny.
 • Wystawa plakatów.
 • Kawiarenka filmowa.
 • Popcorn, wata cukrowa (darmowy poczęstunek).
 • Quiz (z nagrodami) wiedzy filmowej o kinie gangsterskim.
 • Pamiątkowe magnesy, albumy.

Prowadzenie: Maria Kuderska, Aleksandra Stępień, Mateusz Zieliński, Michał Piedziuk, Emilian Tomasz Kowalcze.

Scenariusz i reżyseria, autor projektu: Emilian Tomasz Kowalcze.

Organizatorzy: klasy medialne z opiekunem z VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Dziękujemy za przybycie.

7.06 – Klasa IC w towarzystwie p. Małgorzaty Malczyk i p. Elżbiety Rutki-Wierzejskiej wzięła udział w lekcji muzealnej na wystawie czasowej „Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku Polskiego” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tematem lekcji była polska sztuka współczesna i różne pojmowanie wartości, zwłaszcza w kontekście kultury, ekspresji artystycznej i mechanizmów rynkowych. Mimo trudnych zagadnień młodzież żywo zaangażowała się w dialog z prowadzącym pracownikiem Działu Edukacji MNW, potrafiła celnie wyartykułować swoje impresje i interpretacje, a trzech uczniów dodatkowo wykorzystało wizytę do realizacji projektu z języka angielskiego w grupie B8. Sztuka współczesna okazała się niezwykle wciągająca, co widać na prawdziwie artystycznych zdjęciach Jakuba Kaczmarczyka i Iwo Wołkowyckiego.

28-31.05 – Wycieczka krajoznawczo-naukowa do Poznania, Kórnika, Łagowa, Berlina i Wielkopolskiego Parku Narodowego, klas 1a i 2e.

25-29.05 – Wycieczka klasy 1e.

23.05 – W Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego miało miejsce spotkanie podsumowujące działania projektu „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj”. Wśród pięciu zaproszonych szkół, było obecne również VII LO. Uczennice Słowackiego zaprezentowały działania zrealizowane w naszym liceum: wykład połączony z warsztatami oraz konkursem o historii Unii Europejskiej, o charakterze instytucji ją tworzących oraz zasadach (ogólnych i szczególnych, czyli bardzo praktycznych) przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego, lekcje wychowawcze, serię postów na wydarzeniu FB „Głosuję – decyduję!”, dwie serie plakatów autorstwa uczniów przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorskie ulotki z hasłem „Gwiazdy za Ciebie nie zadecydują…” oraz autorską grę szkolną. Projekt rozwinął czołowe kompetencje XXI wieku: obywatelskie, informacyjne, komunikacyjne, sztukę wystąpień publicznych i prezentacji, pracę w zespole poprzez dialog i stosowanie metod rozwiązywania konfliktów, krytyczne myślenie i ekspresję artystyczną. Przedstawiciele Biura PE, pan Jacek Safuta oraz pani Halina Wysokińska oraz przedstawiciele Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), pan Mirosław Sielatycki, panie Ewa Rysińska, Urszula Dzwonkowska, Dorota Jabłońska i Barbara Czepik byli pod wrażeniem dokonań uczniów Słowackiego. Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy 2A o profilu prawno-medialnym: Julia Baraniuk, Adam Danilczuk, Paulina Górska, Aleksandra Kuc, Sławomir Nawrocki, Mateusz Onyszczuk, Marcel Powsiński, Józefina Stępniewska, Michał Szyszko, Julia Wojtaszek i Mateusz Zieliński. Opiekunowie projektu: Małgorzata Malczyk i Stanisław Świtlik.

21.05-16.04 – Wczniowie klasy 2A o profilu prawno-medialnym realizowali pierwszą część projektu „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj!”, pod patronatem WCIES oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Projekt miał na celu szerzenie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej, o zasadach jej funkcjonowania oraz o korzyściach płynących dla obywateli państw członkowskich. Jednocześnie uczniowie zachęcali do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja br. Uczestnicy przeprowadzili serię wykładów oraz konkurs w auli szkoły, poprowadzili lekcje wychowawcze, zrealizowali dwie serie plakatów oraz zapewnili dystrybucję ulotek promocyjnych. Należy pochwalić entuzjazm, pomysłowość, kreatywność oraz troskę o jakość informacji dla społeczności liceum jakimi wykazali się realizatorzy projektu. Uczestnicy projektu to: Julia Baraniuk, Adam Danilczuk, Paulina Górska, Aleksandra Kuc, Sławomir Nawrocki, Mateusz Onyszczuk, Marcel Powsiński, Józefina Stępniewska, Michał Szyszko, Julia Wojtaszek oraz Mateusz Zieliński. Opiekunowie: Małgorzata Malczyk, Stanisław Świtlik.

21.05 – W murach naszego liceum uczniowie, w ramach projektu „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj”, przeprowadzili grę szkolną własnego autorstwa. Uczniom klas I i II została zaproponowana seria ćwiczeń dotyczących wiedzy o Unii Europejskiej: poszukiwanie ukrytych na terenie szkoły kopert z informacjami, analiza banknotów euro, rozwiązywanie zagadek wymyślonych przez autorki gry, analiza haseł i hymnu UE. Gra wzbudziła entuzjazm oraz poszerzyła świadomość uczniów o wspólnocie państw europejskich. Autorki gry: Aleksandra Kuc, Paulina Górska.

15.05 – Wyjście klas 1c, 1f, 2b, 2c, 2e do multikina na multimedialną prelekcję z cyklu “Spotkania z Astronomią”, pt.”Księżyc”.

5.04 – wyjście klasy 2c do Muzeum Wojska Polskiego.

4-5.04 – kongres bankowy.

3.04 – wyjście klasy 1a do Sądu Okręgowego na spotkanie z sędzią Piotrem Gąciarkiem.

1-5.04 – obóz klas humanistycznych.

30.03 – Turniej wiedzy psychologicznej Charaktery.

29.03 – wyjście klasy 2c do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną “Młoda Polska”.

Wyjście klasy 1d do Filharmonii – próba generalna.

Trzy klasy: dwie medialne (1e, 3e) i prawno- medialna (2a) miały zorganizowane przez opiekuna profilu spotkanie warsztatowe z aktorem telewizyjnym, teatralnym, filmowym, Stanisławem Sparażyńskim, świadkiem II wojny światowej i wywózki dzieci z Polski do III Rzeszy. Spotkanie objęło też monodram “Szkoła janczarów” poświęcone wskazanej tematyce. Po monodramie młodzież rozmawiała z aktorem na przedstawione, trudne tematy historyczne.

27.03 – wyjście klasy 2b do Teatru Wielkiego na operę “Czarodziejski flet” W.A. Mozarta.

22.03 – maraton matematyczny.

Wyjście klasy 2b na Giełdę Papierów Wartościowych.

21.03 – uczniowie klasy 2A o profilu prawno-medialnym wzięli udział w szkoleniu „Symulacja kampanii promującej uczestnictwo w wyborach. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim”. Szkolenie odbyło się w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Pod opieką opiekunów projektu promującego aktywną postawę obywatelską, pani Małgorzaty Malczyk i pana Stanisława Świtlika, uczniowie : Julia Baraniuk, Aleksandra Kuc, Paulina Górska, Józefina Stępniewska, Julia Wojtaszek, Adam Danilczuk, Sławomir Nawrocki, Michał Szyszko i Mateusz Zieliński definiowali tożsamość współczesnego Polaka-Europejczyka, świadomego swojej roli w tworzeniu unijnego społeczeństwa. Uczestnicy warsztatów omawiali modelowe sylwetki kandydatów do Parlamentu Europejskiego oraz wzięli udział w ćwiczeniach ukazujących mechanizmy wyborów demokratycznych. Uczniowie VII LO rozszerzyli swoją wiedzę o działaniach i dokonaniach instytucji unijnych dla społeczności europejskiej.

20.03 – uczniowie VII LO uczący się języka francuskiego (klasy 1A, 1D, 1E, 2A i 2D) świętowali Dzień Frankofonii. Licealiści poznali historię pojęcia wspólnoty krajów i społeczeństw posługujących się językiem Moliera i Woltera. Wykorzystując swoją wyobraźnię, zmysł humoru i artyzmu przygotowali atrakcyjne plakaty promujące kulturę francuską: kino (1A), kuchnia (1D), turystyka (1E), moda (2D) i historia polityczna (2A). Gość specjalny, pani Julia Łukasiak, doktorantka Wydziału Neofilologii UW wprowadziła młodych słuchaczy w tajniki kultury belgijskiej oraz pokazała im jej fascynującą specyfikę. Na zakończenie imprezy szkolnej, po wysłuchaniu specjalistycznego komentarza, uczniowie obejrzeli film biograficzny poświęcony Edith Piaf, pt. „La Môme” (reż. Olivier Dahan, 2007). Odział kulinarny (1D) zapewnił wykwintny catering. Organizacja Dnia Frankofonii odbywała się pod opieką romanistów VII LO: pani Ewy Karpińskiej, pani Tatiany Szott i pana Stanisława Świtlika.

5-9.03 – targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.

7 marca – UPAMIĘTNIENIE ROCZNICY

W dniu 7 marca przedstawiciele uczniów naszej szkoły wraz z panią dyrektor Agatą Dowgird uczestniczyli w upamiętnieniu 75 rocznicy ujawnienia miejsca ukrywania się blisko 40 Żydów ocalałych z getta. Kryjówka mieściła się na posesji ogrodnika Mieczysława Wolskiego pod szklarnią przy ul. Grójeckiej (obecnie Grójecka 77). Wśród ukrywających się był historyk Emanuel Ringelblum, twórca archiwum getta warszawskiego, wpisanego na listę UNESCO „Pamięć świata” jako zabytek światowego dziedzictwa. O jego działalności mówi film „Kto napisze naszą historię” z Jowitą Budnik, absolwentką naszej szkoły w jednej z głównych ról.

7 marca 1944 roku na skutek donosu ukrywający się Żydzi wraz z Mieczysławem Wolskim i jego bratankiem zostali aresztowani, a następnie rozstrzelani. Pod pamiątkową tablicą uczniowie naszej szkoły złożyli wiązankę. Uczestniczyli w uroczystościach z udziałem wiceministra Jarosława Sellina, ambasador Izraela Anny Azari, burmistrz Katarzyny Łęgiewicz, zastępczyń burmistrza Ewy Kacprzak-Szymańskiej i Marii Środoń, dyrektora ŻIH Pawła Śpiewaka, przedstawicieli ambasad i wielu innych gości.

4.03 – zajęcia warsztatowe, wykład na temat globalizacji w mediach w klasie prawno- medialnej (2a).

28.02 – Akademia Filmowa w Domu Sztuki Ursynów – historia filmu dla kl. medialnej i humanistycznej. Kino dźwiękowe, realizm francuski.

22.02 – drama, sąd literacki nad postaciami romańskiego romansu rycerskiego “Dzieje Tristana i Izoldy” w klasie pierwszej -medialnej.

14 .02 – po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „ Czytanie z Amorem”. Wszyscy zainteresowani spotkali się 14 lutego – Walentynki w auli szkolnej, specjalnie na tę okazję udekorowanej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Imprezę poprowadzili uczniowie klasy 3d Zuzanna Chruścikowska i Remigiusz Cynkier, a piękne utwory o miłości przedstawili nam:
1. Pan Emilian Kowalcze tekst „ Ballada” bez autora;
2. Izabella Adamiak (1d) „Gdybym był młodszy” Adam Asnyk;
3. Agnieszka Sulińska (3e) „ Rada” Adam Asnyk;
4. Marcel Powsiński (2a) „List do Marysieńki” Jan III Sobieski;
5. Pani Grażyna Uchman „ A ja żem jej powiedziała” Katarzyna Nosowska;
6. Natalia Żelazowska (2a) „Nic dwa razy się nie zdarza” Wisława Szymborska;
7. Dominik Chaberek (2a) „ Sonet 132” Francesco Petrarka;
8. Paulina Górska (2a) „ Miłość od pierwszego Wisława Szymborska;
9. Zuzia Meyer (2d) piosenka „ You make me feel…” Aretha Franklin;
10. Natalia Żelazowska i Dominik Chaberek (2a) „ Rozmowa liryczna” Konstanty I. Gałczyński;
11. Aleksandra Stępień (2a) „ Dawne zabawne” Agnieszka Osiecka;
12. Anna Zdanowska (3d) „ Eros i Psyche” Józef Czechowicz;
13. Pan Stanisław Świtlik, „Mon reve familier” Paul Verlaine;
14. Pani Marta Kammbach „ Jadwiga” Bolesław Leśmian.

Dziękujemy wszystkim artystom i uczestnikom oraz sekcji technicznej za oprawę wizualno-muzyczną.

24.01 – dzień “Preorientacji Zawodowej” dla uczniów klas drugich.

23.01 – klasa medialna: wyjście na Akademię Filmową (historia kina – przegląd szkół filmowych w kinie niemym, fragmenty filmów).

Wyjście klasy 3b na warsztaty na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

13.01 – organizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki z tegorocznej zbiórki przeznaczone są na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Kwota zebrana na 27 finale WOŚP w naszej szkole to ok. 80524 zł a największą sumę uzbierała Martyna Szwedes w wysokości 5523,63 zł. Największą kwotę z naszej szkoły zebrał Szymon Godoń z kl. 2c. i wynosiła ona 2034,49 zł. Wszystkim wolontariuszom, pomocnikom i opiekunom z całego serca dziękujemy!

11.01 – studniówka.

9.01 – uczniowie klasy 1A i 1D pod opieką pani Tatiany Szott oraz pani Ewy Karpińskiej udali się do Instytutu Romanistyki UW na specjalistyczny wykład naukowy pt. Frankofońskie lemury, czyli Madagaskar po francusku. Prof. Izabella Zatorska przedstawiła uczniom specyfikę odległej krainy odkrywając niejeden skarb tamtejszej kultury. Urok wyspy, często znany Europejczykom dzięki językowi Moliera, zainspirował słuchaczy do wielu marzeń.

Dnia 8.01.2019 roku nauczyciele i uczniowie VII LO zostali zaproszeni jako jedyni z całego kraju na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ w celu podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi projektów wymian międzynarodowych. Spotkanie miało miejsce w salach konferencyjnych stadionu PGE Narodowy. Uczniowie – beneficjenci, Barbara Marczewska (2B), Julia Karasińska (2B), Elwira Dybisz (3D), Remigiusz Cynkier (3D) oraz Michał Szyszko (2A) oczarowali słuchaczy. Pełni energii i entuzjazmu przekazali swoje doświadczenia i impresje z ‘erasmusowej’ przygody. Projekty Erasmus+ realizowane w VII LO są traktowane przez Agencję Narodową Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrych praktyk i inspiracje dla innych nauczycieli w kraju. Pani Małgorzata Malczyk, koordynator projektów, przedstawiła osiągnięcia naszej szkoły oraz odpowiadała na pytania zebranych. Pani Grażyna Uchman oraz pan Stanisław Świtlik zapewnili wsparcie logistyczne i dokumentację.

7.01 – zajęcia w klasie prawno-medialnej 2a na temat manipulacji w mediach (techniki, cechy etc.).

3-10.01 – sprawdzian międzyklasowy dla klas trzecich z uwzględnieniem kompetencji maturalnych.

21.12 – apel świąteczny, kolędowanie. Wigilie klasowe.

20.12 – wyjście klas 1d, 2c, 2e do SWPS na warsztaty psychologiczne – “Profilaktyka zaburzeń nastroju w wieku dorastania”.

18.12 – klasy prawno-medialne, medialne, humanistyczne uczestniczyły w ramach projektu Masterclass w wykładzie mistrzowskim Anny Zameckiej, polskiej reżyserki, dziennikarki i antropolog, której film dokumentalny “Komunia” został nagrodzony na wielu światowych festiwalach. W Berlinie autorka zdobyła Europejską Nagrodę Filmową a w Polsce 3 “Orły”, nagrody Polskiej Akademii Filmowej. “Komunia” znalazła się na skróconej liście filmów kandydujących do nominacji do Oscara.

17.12 – w czasie Święta Szkoły nasi uczniowie przedstawili swoje wielorakie, wyjątkowe, czasami skrywane talenty, które oczarowały wszystkich zebranych. Z wielką przyjemnością mogliśmy skosztować trochę żywego słowa, muzyki, tańca, a nawet sztuki rysunku, dzięki laureatom konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego i konkursowi ”Mam talent”. Samorząd szkolny perfekcyjnie wywiązał się z zadania przygotowując bogaty program imprezy i aranżując go do nieprzewidzianych zdarzeń. Wspomnienia pozostaną na długo!

14-16.12 – w nagrodę do Wilna, czyli relacja z odwiedzin stolicy Litwy.

15 listopada 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu “Ślady Niepodległości” organizowanego przez Dom Spotkań z Historią. Doceniono czwórkę uczniów z naszej szkoły – Monika Maliszewska (2B) oraz Kacper Rosłoński (2E) otrzymali wyróżnienie, a Mabell Kowalewska (2E) i Katarzyna Kwiatkowska (2C) nagrodę główną. Ich fotoreportaże szczególnie zainteresowały jury, dzięki czemu dostali propozycję w całości opłaconego przez organizatorów trzydniowego wyjazdu do Wilna. Nic jednak by się nie udało, gdyby nie nieoceniona pomoc pani Małgorzaty Malczyk, która pomogła im zgłosić się do konkursu i przez cały czas wspierała ich pomysły. Bardzo pomogły również rady pani Ireny Krawczyk, dzięki którym prace spełniały wszystkie wymogi merytoryczne.

Walizki spakowane, aparaty fotograficzne pod ręką – trzeba wyruszać w drogę! Laureaci opuścili Warszawę 14 grudnia pod opieką pana Adama Rębacza, by bezpośrednio udać się do stolicy Litwy. Po przybyciu do niej od razu rozpoczęli zwiedzanie – przyjrzeli się obrazowi Matki Boskiej Ostrobramskiej, odwiedzili cerkiew, przeszli urokliwymi uliczkami Starego Miasta, poznali klimat i prawa Republiki Zarzecza i udali się tam na obiadokolację. Następnego dnia nadszedł czas na wizytę w domu Mickiewicza, wstąpienie do najpiękniejszych wileńskich kościołów, poznanie słynnego Uniwersytetu i wjazd na wieżę telewizyjną. Grafik był naprawdę napięty, ale mimo to udało się zrobić kilka wyjątkowych zdjęć upamiętniających te chwile. Wieczorem uczestnicy wycieczki mieli okazję wziąć udział w kiermaszu świątecznym, gdzie można było między innymi spróbować litewskich potraw.

Ostatni dzień wyjazdu przyszedł szybciej niż wszyscy się spodziewali, co nie oznacza, że był gorszy od pozostałych. Uczniowie udali się na Cmentarz Na Rossie, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem syna. Następnie zawitali do zamku w Trokach, by dowiedzieć się cennych informacji o historii Litwy. Po spróbowaniu tradycyjnych pieczonych, a nie gotowanych pierogów nastała pora na nieubłagany powrót do Warszawy. Uczestnicy wycieczki zabrali ze sobą niezwykłe wspomnienia i wrócili do ojczyzny.

Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Dom Spotkań z Historią. Poniżej umieszczamy kilka fotografii, które może przekonają Was, że naprawdę warto.

14.12 – JUBILEUSZ KLAS HUMANISTYCZNYCH

14 grudnia odbyło się trzydzieste spotkanie wigilijne klas humanistycznych „D”. Było ono połączone z jubileuszem 30-lecia ich istnienia. Na uroczystość przybyli absolwenci z różnych roczników, obecni uczniowie , nauczyciele, instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe dawniej i dzisiaj. Po powitaniu zgromadzonych przez uczennicę głos zabrała pani dyrektor Agata Dowgird, twórczyni profilu. Powiedziała między innymi:

„Aż trudno uwierzyć, że już od trzydziestu lat tworzymy wspólnotę autorskich klas humanistycznych liceum im. Słowackiego, wspólnotę uczniów, nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia, absolwentów, przyjaciół naszego profilu. Wszystkim chcę dziś – podczas trzydziestej Wigilii Humanistów – serdecznie podziękować za twórcze działania, świetne pomysły, radosne improwizacje, wspólne pokonywanie trudności, chwile niepowtarzalne i piękne.”

Wspomniała też trudne początki eksperymentu:

„Kiedy w 1986 roku skończyłam studia i rozpoczęłam pracę w liceum im. Słowackiego, właśnie wygasały klasy humanistyczne, gdyż nie było do nich chętnych. Postanowiłam to zmienić. Odbywałam wtedy studia podyplomowe Kultura żywego słowa dla instruktorów ruchu teatralnego i recytatorskiego i miałam wiele pomysłów. Szkoła zgłosiła do ministerstwa edukacji zamiar realizacji eksperymentalnego programu nauczania. Niestety, otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, w której kluczowe było stwierdzenie, iż realizacja naszego programu grozi „powstaniem niebezpiecznych bohem artystycznych”. Na szczęście ministerstwo kultury stworzyło właśnie program wychowania estetycznego dzieci i młodzieży i jego przedstawiciele bardzo się ucieszyli, że jest jakaś młoda nauczycielka, która ma pomysły wpisujące się w ten projekt. Ministerstwo edukacji musiało zmienić swoje stanowisko i tak w 1988 roku mogliśmy otworzyć naszą pierwszą klasę”.

Pani Dowgird mówiła też o klasach humanistycznych z dzisiejszej perspektywy:

„Dziś, po latach mogę powiedzieć, że jestem dumna z naszych uczniów i absolwentów. Idą oni własną drogą, mają pomysł na życie, potrafią być twórczy i szczęśliwi. Jestem też dumna z naszych nauczycieli i instruktorów kształtujących tak wspaniałych ludzi, pomagających im w rozwoju pasji i zainteresowań.

Bardzo dziękuję Wam wszystkim za jedną z ważniejszych przygód mojego życia, jaką są nasze autorskie klasy humanistyczne.”

Następnie pani dyrektor podziękowała osobom, które w największym stopniu przyczyniały się i przyczyniają obecnie do świetnego funkcjonowania profilu i wręczyła im upominki.

Potem była chwila na wspomnienia absolwentów. Następnie zebrani obejrzeli spektakl oraz pokaz fragmentów filmów z różnych lat kręconych podczas obozów klas humanistycznych. Potem śpiewano kolędy, składano sobie życzenia, a Mikołaj wręczał prezenty. Uczniowie przygotowali świąteczny poczęstunek. Toczyły się rozmowy w grupkach – absolwenci wspominali minione lata w szkole, opowiadali o swoich obecnych sukcesach. Rozmowom nie było końca, a szkoła opustoszała dopiero późną nocą.

Wyjście klasy 1d do Filharmonii Narodowej – Filip Glass kwartet saksofonowy poprzedzony wykładem.

Wyjście klady 2d do Polin.

13.12 – wyjście na Akademię Filmową klasy medialnej – dwie prelekcje i dwa pokazy filmów z cyklu “Historia kina”.

12.12 – klasy medialne, prawno- medialne, humanistyczne i prawne uczestniczyły w ramach projektu Masterclass w mistrzowskim, dwugodzinnym wykładzie aktora filmowego, teatralnego i serialowego, absolwenta Akademii Teatralnej, Mateusza Damięckiego.

10.12 – uczestnictwo klasy 3f w warsztatach pilotażowych w BioCentrum Edukacji Naukowej.

8.12 (sobota) – dostarczenie prezentów do centralnego magazynu Szlachetnej Paczki. Uczniowie klas 3C, 2C, 1C, 2A, 1A, 3E, 1F, 3D postanowili wesprzeć projekt społeczny „Szlachetna paczka”, w dniach 6 oraz 7 grudnia, zostało zorganizowane wielkie pakowanie prezentów, poprzedzone ponad tygodniową zbiórką potrzebnych rzeczy.

7.12 – wyjście klasy 1b do Mennicy.

6.12 – wyjście klasy 2c do Urzędu Statystycznego w Warszawie w ramach VI edycji akcji „Zrozumieć statystykę” zajęcia pt. Własna firma – od pomysłu do działania (warsztaty komputerowe) oraz Jak przeprowadzić badania ankietowe? (zajęcia warsztatowe).

Sesja judaistyczna dla uczniów klasy 2d.

5.12 – w Urzędzie Dzielnicy Ochota odbyło się podsumowanie rozgrywek LI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Nasza szkoła zajęła III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w kategorii „Licealiada”.

 

4.12 – WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EUROPEJSKIEJ W NASZEJ SZKOLE

W związku z realizowanym w naszej szkole programem Erasmus + odwiedzili nas przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Narodowej Agencji programu: Małgorzata Kozak, ekspert w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oraz Iwona Morawicz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Spotkali się oni z panią dyrektor Agatą Dowgird, koordynatorem i autorem projektów, panią Małgorzatą Malczyk oraz z nauczycielami, biorącymi również udział w realicacji projektów, panią Grażyną Uchman i panem Stanisławem Świtlikiem. Uczniami uczestniczącymi w spotkaniu byli Elwira Dybisz (3D), Remigiusz Cynkier (3D), Julia Karasińska (2B), Barbara Czarkowska (3E), Milena Zagrajek (3D), Michał Szyszko (2A) i Mateusz Zieliński (2A).
Rozmawiano o wdrażaniu i efektach projektów Erasmus + VII LO z lat 2015-2019 ,,EUtopia – Europe Challenges for 2020”, „Razem możemy lepiej”, oraz „Raising Steam in Education”. Goście wyrazili podziw zarówno dla działań społeczności liceum, jak i sposobu prowadzenia rozmowy przez uczniów, którzy precyzyjnie, mądrze i ciekawie odpowiadali na pytania i dzielili się refleksjami.

Wyjście klasy medialnej do Radia Zet. Zwiedzanie radia oraz warsztaty dziennikarskie.

3-11.12 – warsztaty dla klas pierwszych “Nastolatek w samorządzie”.

3.12 – w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski odbył się dzielnicowy Dzień Wolontariusza. Wolontariusze poświęcający wiele swego czasu pracy na rzecz innych – w tym liczni uczniowie naszej szkoły – odebrali podziękowania za swoją działalność. Wzięli też udział w części artystycznej przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury Ochota i poczęstunku.

29.11 – sesja dziennikarska dla klas medialnych i prawno- medialnych. Zajęcia dotyczą dziennikarstwa filmowego, sportowego, prasowego, radiowego, satyry telewizyjnej. Nasi goście to m.in.: Kaja Klimek, Michał Pol, Paweł Wroński, Marcin Wojciechowski, Grzegorz Markowski, Maciej Knapik.

Wyjście klasy 1d do Muzeum Polin – zwiedzanie wystawy.

28.11 – wycieczka edukacyjna klasy 2c do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Wykłady i zwiedzanie laboratoriów specjalistycznych.

27.11 – 1 klasa medialna uczestniczy w warsztatach i lekcji muzealnej w warszawskiej Zachęcie. Zajęcia pt. “Obraz i wyobraźnia”. Obserwacja dzieł realizmu, abstrakcjonizmu, obrazów klasycznych i eksperymentalnych.

Zajęcia dla klasy 1a z prawnikiem w ramach Akademii Paragrafu.

26.11 – w ramach programu Masterclass klasy medialne, humanistyczne, prawno- medialne i inne uczestniczyły w warsztatach na temat realizacji obrazu filmowego (wykład mistrzowski Adama Palenty, operatora filmowego) oraz sztuki montażu filmowego (wykład Marcina Kota Bastkowskiego, montażysty filmowego i telewizyjnego).

22.11 – wyjście klasy 1c i 2c na lekcje w kinie Luna, program edukacyjny dla uczniów – AKADEMIA DOKUMENTALNA – Polska niepodległa.

20-23.11 – sprawdzian międzyklasowy dla klas trzecich, cwiczenie procedur maturalnych, umiejętności maturalnych.

19.11 – zajęcia dla klasy prawno- medialnej (2 A): jak badać media na gruncie czterech teorii medialnych (funkcjonalizm, interakcjonizm symboliczny, teoria konfliktu, postmodernizm).

Zajęcia dla klasy 1a w ramach Akademii Młodego Prawnika.

16.11 – zajęcia ze studentami Politechniki Warszawskiej – dzień drukowania 3D dla klas 1b, 1c, 2b, 2c, 3c.

Wyjście klasy 3b na szkolenie “Rozwój kompetencji cyfrowych”.

15-16.11 – dni prawne dla klas 1a, 2a, 3a.

14.11 – uroczysty apel poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości.

Wyjście klasy 1c do Urzędu Statystycznego w Warszawie w ramach VI edycji akcji „Zrozumieć statystykę” zajęcia pt. Własna firma – od pomysłu do działania (warsztaty komputerowe) oraz Jak przeprowadzić badania ankietowe? (zajęcia warsztatowe).

13.11 – wizyta młodzieży z Izraela w naszej szkole.

8-13.11 – lekcje języka polskiego poświęcone hymnowi państwowemu – jego treści, pierwowzorowi, znaczeniu.

9.11 – w nocy z 9 na 10 listopada miała miejsce niesamowita „Noc Filmowa”. Zorganizował ją Samorząd szkolny pod opieką pani Ewy Karpińskiej. Impreza trwała od godziny 21.00 do 5.00 i przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń filmowych i towarzyskich. Atmosfera kina akcji, dramatu i horroru lub baśni przeplatała się z zaciekłymi potyczkami przy „karcianych” stołach. Nie zabrakło również tańców i śpiewów. Tradycyjna belgijka została odtańczona skocznie i żywo, wedle zasad i obyczajów. (Co więcej, niektórzy nawet z rybą rozmawiali; nikt nie wątpi, że Słowacki to miejsce magiczne;) Porządku pilnowali (pro forma): Marta Kammbach, Przemysław Ziaja i Stanisław Świtlik.

8.11 – w naszej szkole odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy patronackiej SGH. 1b i 2b – klasy akademickie SGH po odsłonięciu tablicy uczestniczyły w spotkaniu w auli, gdzie zapoznały się z prezentacjami dotyczącymi oferty studiów SGH. Przygotowano także dla nich poczęstunek.

7.11 – wyjście klas 1d i 2d na wydział romanistyki UW.

6.11 – wyjście klasy 1d do Filharmonii Narodowej.

5.11 – warsztaty dla klasy 2a (prawno- medialnej) z dziennikarzem i studentką psychologii stosowanej na temat globalnych mediów.

Opublikowanie na stronie internetowej listu dyrektora do uczniów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Odczytanie listu na godzinach wychowawczych.

31.10 – czytanie z dreszczykiem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zgłosili się do czytania tekstów (poezji, prozy), których tematyka wiąże się ze światem nadprzyrodzonym, przemijaniem, śmiercią. Widzowie, którzy wypełnili całą aulę, w ciszy słuchali prezentowanych tekstów. Oklaski świadczyły, że impreza czytelnicza bardzo się podobała. Imprezę przygotowano metodą projektu. W prace zaangażowały się grupy uczniów przygotowujące prowadzenie imprezy, dekoracje, muzykę, pokaz wyświetlanych w tle dzieł sztuki związanych tematycznie z prezentowanymi utworami. Działania uczniów z różnych klas nadzorowali nauczyciele- bibliotekarze.

Czytanie z dreszczykiem jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W zaciemnionej i udekorowanej auli przy nastrojowej muzyce straszną poezję i prozę zaprezentowali:
1. P. Emilian Kowalcze – M. Pawlikowska-Jasnorzewska „ Historia o czarownicach”
2. P. Agata Dowgird –Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Samobójca”
3. Agnieszka Sulińska kl. 3e – W. Szymborska „O śmierci bez przesady”
4. Kacper Badura kl. 3e fragmenty St. Kinga „Lśnienie”
5. P. Stanisław Świtlik- Ch. Baudelaire „Pieśń jesienna”- po francusku
6. Michał Piedziuk kl. 2a – Ch Baudelaire „Pieśń jesienna”(to samo co pan Świtlik tylko po polsku)
7. Mateusz Zieliński kl. 2a – B. Leśmian „ Trupięgi
8. Aleksandra Stępień kl. 2a – W. Szymborska „Kot w pustym mieszkaniu”
9. Karolina Kacperska kl.3f – Edgar Alan Poe „Morella”
10. P. Marta Kammbach fragmenty Peter Straub „Upiorna opowieść”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

29.10 – zajęcia dla klasy prawno- medialnej (2a) z dziennikarzem na temat: Internet w pracy dziennikarza.

27.10 – Mini akademia matematyki .

22-23.10 – wycieczka klasy 2e.

Październik – okazał się miesiącem pełnym wrażeń, a wszystko za sprawą podróży do Włoch w ramach projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education”. Trzynastego października cztery uczennice naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli opuściły polskie lotnisko, lądując w urokliwym Bergamo. Piękne uliczki i pyszna pizza zjednały nasze serca, jednak to był dopiero początek przygody. Następnego dnia wspólnie udaliśmy się pociągiem do Mediolanu, skąd po obejrzeniu najważniejszych zabytków m.in. Katedry Narodzin św. Marii oraz Galerii Vittorio Emanuele II ruszyliśmy w dalszą podróż do Turynu. Na miejscu zostałyśmy ciepło przywitane przez goszczące nas Włoszki.

W trakcie tygodniowego pobytu miałyśmy nie tylko możliwość poznania włoskich zwyczajów, lecz poprzez codzienny kontakt z młodzieżą różnych narodowości, rozwinęłyśmy sprawności językowe oraz nawiązałyśmy międzynarodowe znajomości. W czasie projektu udało nam się poszerzyć wiedzę na temat DNA, poprzez udział w zajęciach laboratoryjnych, których celem była izolacja materiału genetycznego z banana bądź kiwi. Udział w Innovation and Science Festival dał możliwość uzupełnienia naszej wiedzy w zakresie żywienia poprzez zajęcia w Escape Room oraz wykład na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Turynie. Z kolei odwiedziny w Parku Peccei pokazały nam, jak Green Engineering może zostać wykorzystana w otaczającym nas świecie. Za sprawą wizyty w Muzeum Egipskim dokładnie poznałyśmy historię starożytnego Egiptu.
Mogłyśmy na własne oczy zobaczyć szereg starożytnych eksponatów, co było niezwykłym doświadczeniem. Każdego dnia, po zakończonych zajęciach, miałyśmy czas na pogłębianie więzi z naszymi włoskimi rówieśnikami, co zaowocuje przyjaźniami na długie lata.

Udział w projekcie był dla nas niezwykłym doświadczeniem, które pozwoliło nam na poznanie zagranicznych kultur, rozwój umiejętności interpersonalnych, językowych, a także poszerzenie wiedzy w różnych dziedzinach nauk, a zwłaszcza w zakresie nowatorskiej zielonej inżynierii. Wyjazd ten okazał się bezcennym doświadczeniem, które zostanie w naszej pamięci przez całe życie.

19.10 – sprawdzian diagnostyczny po gimnazjum dla klas pierwszych z języka polskiego.

18.10 – udział uczniów klasy 1b w 9. Forum Rozwoju Mazowsza, debaty: Edukacja przyszłości, mosty między edukacją a rynkiem pracy, oraz Działania komunikacyjne w mediach społecznościowych, inne aktywności biznesowo-edukacyjne.

Obchody Dnia Jana Pawła II (nieco przesunięte z powodu nieobecności nauczycieli religii) – w szkolnej auli odbyło się czytanie fragmentów utworów i pism Jana Pawła II.

17.10 – udział przedstawicieli klas trzecich w korowodzie tanecznym ulicami Ochoty „Najpiękniejszy polonez na Ochocie”.

Druga połowa października – udział klas pierwszych i drugich w warsztatach „Rogate dusze. Jak młodzi ludzie pomogli Polsce wybić się na niepodległość”. Zbiórka zniczy, które następnie zapłonęły w Palmirach – miejscu zbrodni hitlerowskich. Porządki i zapalenie zniczy na grobach dawnych nauczycieli naszej szkoły.

16.10 – wyjście klasy 1a na wykłady które odbywały się w uczelni im. Ryszarda Łazarskiego. Spędziliśmy tam około 6 godzin: zajęcia zaczęły się o godzinie 8.30 i trwały do godziny 14.30. ich tematyka dotyczyła odpowiednio w kolejności: obywatela w postępowaniu cywilnym, ustalania się i zmian wysokości cen, a także prawa konsumenckiego. Dowiedzieliśmy się rzeczy ciekawych i przydatnych. Wyjście zdecydowanie zaliczamy do udanych. Myślę, że warto byłoby organizować podobne w przyszłości.

15-19.10 – udział klas pierwszych w warsztatach “Niepodległa”.

15.10 – obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali dla nauczycieli i innych pracowników szkoły pełną pyszności kawiarenkę. Po lekcjach odbyło się spotkanie, podczas którego pani dyrektor Agata Dowgird wręczyła pracownikom Nagrody Dyrektora. Ona sama otrzymała na uroczystości w Zamku Królewskim Nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy.

12.10 – wyjście klasy 3c na warsztaty w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Wykład na auli dla klas pierwszych w ramach Dnia Bezpiecznego Komputera p. Adama Kassenberga z Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na temat “Zagrożenia w sieci”

Zajęcia dla klasy 2c pt “Bezpieczeństwo w sieci”.

11.10 – Wyjście klas 1a, 1c, 2c, 3c na seans filmowy “Czyściciele internetu” połączony z panelem dyskusyjnym.

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota.

Odbyła się w naszej szkole uroczysta sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obradom towarzyszył poczet sztandarowy VII LO. Dyżurujący uczniowie pomagali zaproszonym kombatantom w dotarciu do szkolnej auli.

W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Dzielnicy wraz z przewodniczącym Witoldem Dzięciołowskim, władze dzielnicy pod przewodnictwem burmistrz Katarzyny Łęgiewicz, władze miasta z wiceprezydent Renatą Kazanowską, kombatanci i inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe pamiątki z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Odbył się też koncert skrzypcowy.

10.10 – otwarcie wystawy tematycznie związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i patriotycznymi manifestacjami z okazji sprowadzenia do kraju szczątków naszego patrona pt. „Juliusza Słowackiego powrót do wolnej ojczyzny”.

Klasa medialna, maturalna, z wychowawcą G. Świderskim oraz E.T. Kowalcze, organizatorem wycieczki i opiekunem profilu, była na wyjeździe programowym klas dziennikarskich w Łodzi. Poza preorientacją zawodową w łódzkiej “Filmówce” młodzież miała też profilowe lekcje muzealne w kilku placówkach, np. Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki w Manufakturze. Dodatkowo uczniowie zwiedzili Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu i podziwiali secesyjne kamienice najdłuższego deptaku w Polsce.

9.10 – kl. medialna rozpoczyna cykl zajęć z Akademii Filmowej w Domu Sztuki Ursynów.

Wyjście klasy 1d do kina.

5.10 – Uczniowie klas prawno-medialnej (2a) i medialnej (1e, 3e) uczestniczyli wraz z opiekunem profilu Emilianem Kowalcze i wychowawcami w spotkaniu w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. Wykład prowadzony przez koordynatora ds. edukacji kulturalnej Dzielnicy Ochoty, Michała Witaka, opiekuna placówki od 10 lat, dotyczył historii oraz poetyki ex librisu w Polsce (502 lata historii w kraju) i zagranicą. Po wykładzie uczniowie oglądali wystawę jednej z czołowych współczesnych twórczyń tego tekstu kultury, artystki pochodzącej z Poznania.

5.10 – Wyjście klasy 1a do Sądu Administracyjnego.

4.10 – Wyjście klasy 2e do Biocenu.

Wycieczka klasy 3d.

3.10 – Wyjazd klasy 1c do Instytutu Badań Jądrowych – Świerk, zwiedzanie reaktora oraz wykłady na temat promieniotwórczości.

Wycieczka geologiczna klasy 2b i 3b w Góry Świętokrzyskie.

Klasa prawno- medialna była na wycieczce profilowej w Łodzi zorganizowanej przez opiekuna profilu i wycieczki, Emiliana Kowalcze. Towarzyszył im nauczyciel historii, Grzegorz Świderski. 2a uczestniczyła w zajęciach preorientacyjnych w „Filmówce” (PWSFTiT), lekcjach muzealnych w Muzeum Kinematografii – pałacu Karola Scheiblera a także w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskiego.

Na zakończenie – przed obiadem w Manufakturze – klasa zwiedzała też Muzeum Kanału Dędka nieopodal Piotrkowskiej.

1.10 – zajęcia z tworzenia logotypu i logo w klasie 2a, prawno- medialnej, grafika komputerowa.

28.09 – Wycieczka klasy 2d do Chmielnik k. Kielc w ramach sesji judaistycznej.

Próbna ewakuacja połączona z pokazami udzielania pierwszej pomocy.

27.09 – Sesja antyczna dla klasy 1d.

Wyjście klasy 1f i 2d do ZOO.

Prezentacja na auli olimpiady “Zwolnieni z Teorii”.

26.09 – w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Europejskiego Dnia Języków. Wydarzenie miało charakter otwarty i gościliśmy nauczycieli szkół warszawskich oraz panią metodyczkę z WCIES. Pod kierunkiem nauczycieli języków obcych, p. Pauliny Plichty, p. Izabeli Borkowskiej, p. Małgorzaty Chudzik, p. Małgorzaty Malczyk oraz p. Stanisława Świtlika nasi wspaniali uczniowie przygotowali spektakl o kulturze brytyjskiej, skecz Monty Pythona, quizy internetowe, prezentację o Japonii, bingo językowe, wykreślanki, dopasowanki, krzyżówki. Imprezę otworzyła piosenka w języku francuskim w wykonaniu klasy 2A. Zadania opierały się na wiedzy o językach i kulturze różnych krajów. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody, a całe wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkolnej społeczności.

25.09 – jak co roku odbyło się w naszej szkole sprzątanie świata. Uczniowie zajęli się problemem niezbyt skutecznego segregowania śmieci, na ich wniosek zakupiono dodatkowe kosze i lepiej je oznakowano. Niektóre klasy sprzątały okolice boiska, inne – pobliski park, kolejne „walczyły” z gumami do żucia przyklejonymi do szkolnych mebli.

24.09 – dzień informacji o olimpiadach.

22.09 – w Urzędzie Dzielnicy Bielany dwanaścioro uczniów z klas medialnych i prawno-medialnej wraz z opiekunem profilu, Emilianem Kowalcze, reprezentowało VII LO podczas uroczystej gali 35. International Film Festival Up to 21. Uroczystość odbyła się w obecności m.in. jury, w tym reżyserki, Magdaleny Łazarkiewicz (np.: Ostatni dzwonek, Białe małżeństwo, Ekipa, Nieobecność) i twórcy kina autorskiego Bodo Koxa (Dziewczyna z szafy, Człowiek z magicznym pudełkiem). Po gali odbył się bankiet w sali, w której prezentowano jubileuszową wystawę. Na tablicach z fotografiami z 35-letniej historii festiwalu prezentowani byli także uczniowie z klas medialnych naszej szkoły, uwieczniono bowiem ich pracę jako młodzieżowych jurorów z poprzednich edycji wydarzenia.

20-22.09 – uczniowie klasy medialnej, zgłoszeni przez opiekuna profilu, uczestniczyli jako młodzieżowe jury w dniach 20-22 IX 2018 w pracach Międzynarodowego Festiwalu Młodzieżowego Up to 21. Ich krótkie noty biograficzne znalazły się w katalogu festiwalu. Filmy w dzielnicy Ochota były oceniane w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu.

21.09 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Wyjście klasy 1f do Biocenu.

Wyjście klasy 2d do muzeum Polin.

17-25.09 – zbiórka żołędzi dla zwierząt z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

17.09 – wyjście klasy 2b i 2c do Ministerstwa Ochrony Środowiska na pokaz ekologicznych (elektrycznych) pojazdów, nowe technologie transportu.

13.09 – wyjście klasy 1c na IV Dzień Popularyzacji Matematyki na wydział MiNI Politechnika Warszawska.

Udział klasy 2c w spotkaniu “Egzamin maturalny z fizyki – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych” – Salon Maturzystów, Politechnika Warszawska.

11.09 – wyjście klasy 1c do siedziby banku BGŻ na spotkanie z ks. Jackiem Stryczkiem pomysłodawcą akcji “Szlachetna Paczka”.

10-13.09 – wyjazd klasy 1f na warsztaty przedmiotowe i zajęcia integracyjne do Wigierskiego Parku Narodowego.

8.09 – UCZNIOWIE VII LO NA UROCZYSTOŚCIACH POD POMNIKIEM BARYKADA WRZEŚNIA

Jak co roku, 8 września delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach rocznicy podjęcia walki z Niemcami podczas II wojny światowej przy barykadzie na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej. Żołnierze 41. Pułku Strzelców Suwalskich z pomocą mieszkańców walczyli na barykadzie do 27 września 1939 roku. Niemcy, wkraczający do stolicy od strony Okęcia, napotkali niespodziewany opór. W poprzek Grójeckiej ustawiono barykadę z tramwajów i szkolnych ławek.

W hołdzie bohaterskim obrońcom Warszawy uczniowie VII LO im. J. Słowackiego złożyli wiązankę pod pomnikiem Barykada Września znajdującym się pomiędzy dwoma pasami ulicy Grójeckiej. Na pomniku znajduje się napis: „W tym miejscu żołnierze Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Warszawy walcząc na barykadzie zatrzymali nacierające wojska hitlerowskie i w nierównym boju bohatersko bronili dostępu do Warszawy w dniach od 8 IX do 27 IX 1939 r.”.

10.09 – w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wydarzenie czytelnicze przygotowały panie bibliotekarki: Beata Burdelska i Justyna Winiarczyk. We wspólnym czytaniu udział wzięli: pani dyrektor Agata Dowgird, pan Emilian Kowalcze i Stanisław Świtlik oraz uczennice klasy 3e Kinga Wardak, Zuzanna Stępińska, Joanna Talarczyk i Natalia Śliwińska. Lektura „Przedwiośnia” była wzbogacona pokazem slajdów z filmu, oraz ścieżką dźwiękową adaptacji filmowej „Przedwiośnia”.

5.09 – na terenie szkoły odbyło się zbieranie wpisów do „Warszawskiej Księgi Wolności 1918-2018-2118”. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pracownicy szkoły i uczniowie napisali przesłania, życzenia dla przyszłych pokoleń. Zostaną one zamknięte w kapsule czasu, a jej otwarcie nastąpi w 2118 roku.

4-7.09 – zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych

3.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2-11.09 – obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d).