W nawiązaniu do zalecenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o treści: „w związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego zwracam się do Państwa Dyrektorów o wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osób postronnych od 16 do 30 kwietnia 2022 r.” informujemy, że w dniach 16-30 kwietnia osoby postronne nie będą wpuszczanie na teren szkoły (obejmujący również boiska i teren zielony).