Informacja dla kandydatów

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych np. wielodzietność, niepełnosprawność) można złożyć:

a) elektronicznie, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru https://warszawa.edu.com.pl

(wówczas przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny kandydata musi posiadać podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego);

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać oraz przesłać skan na adres: rekrutacja@liceum7.edu.pl (jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru).

W tytule wiadomości prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1A, Jan Kowalski 1B, Jan Kowalski 1C, Jan Kowalski 1D, Jan Kowalski 1E.

c) osobiście, w godz. od 8.00 do 15.00, w sali nr 9 (parter), lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski przyjmujemy do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15.00.