Streszczenie projektu Climate Change and Art (Sztuka w walce o klimat)

Czas trwania: 24 miesiące (1.09.2020-31.08.2022)
Kraje partnerskie: Grecja (Ateny), Hiszpania (Guadalajara k. Madrytu), Niemcy (Hamburg), Włochy (Maglie)
Koordynator projektu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zatroskanie młodzieży naszej szkoły oraz uczniów z krajów partnerskich katastrofą klimatyczną i wynikającymi z niej zagrożeniami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Stoi też w zgodzie z priorytetami Komisji Europejskiej na najbliższe lata – wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska i konieczności zawarcia Europejskiego Zielonego Ładu: ograniczenia wzrostu temperatury poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, propagowanie proekologicznych postaw społecznych (tzw. „zero waste”) oraz urzeczywistnienie idei zrównoważonego rozwoju. Jak przekonują badania, pobudzenie społeczności do działania i zmiany postaw najlepiej osiąga się przez niekonwencjonalne działania, w tym artystyczne. Nasz projekt odpowiada też na połączenie tematyki przedmiotów ścisłych ze sztuką i ekspresją artystyczną i w dużej mierze wyrasta z doświadczeń zdobytych przez naszą szkołę w wyróżnionym przez NA programu Erasmus+ FRSE projekcie Raising STEAM in Education 2017-2019.
Uczniowie szkół partnerskich będą analizowali zagrożenia klimatyczne występujące w ich krajach i regionach, o których poinformują w formie prezentacji i/lub filmów partnerów podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów (5 dni) i wspólnie wypracują artystyczne formy nacisku na decydentów ekonomicznych i politycznych oraz społeczności lokalne w kwestii ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych. Uczestnicy projektu poznają sposoby walki ze zmianami klimatycznymi podejmowane przez społeczności/samorządy lokalne w krajach partnerskich (green engineering, recykling odpadów, rozwój terenów zielonych, itp.) oraz wymienią się dobrymi praktykami z działań realizowanych przez szkoły. Projekt stwarza okazję do ogólnoeuropejskiego spojrzenia na problem, gdyż jego uczestnicy pochodzą z różnych części Europy i środowisk (stołeczne metropolie i małe miasteczka). Jest dobrą okazją do poznania bioróżnorodności Europy poprzez wizyty studyjne w rezerwatach przyrody i parkach narodowych. Umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego krajów uczestniczących, gdyż zakłada warsztaty w placówkach muzealnych i wykorzystanie zdobytej wiedzy do historycznej analizy zmian klimatycznych i tworzenia własnych tekstów kultury. Działania umożliwiające uczestnikom projektu ekspresję artystyczną są różnorodne: warsztaty z profesjonalnymi artystami zaangażowanymi w problematykę zmian klimatu, fotografia, film, plakaty cyfrowe, sztuka użytkowa z materiałów recyklowalnych, komiks, poezja slam, drama, nagranie piosenki, etc. i stanowią okazję do aktywnego uczestniczenia w działaniach artystycznych, czego brakuje w programach edukacji w szkołach średnich w krajach partnerskich. Jak każdy projekt, również Climate Change and Art stanowi niepowtarzalną okazję do wzmocnienia kompetencji kluczowych jego uczestników, przede wszystkim pracy w zespole, tolerancji i otwartości, współdziałania i kompromisu, umiejętności TiK, kompetencji językowych, obywatelskich, postaw prospołecznych. Umacnia też wśród uczestników wartości europejskie. Wszystkie działania projektowe pozostają w zgodzie z podstawami programowymi i są opracowywane wspólnie przez uczniów i nauczycieli, a wiele aktywności opiera się na nowoczesnych metodach aktywizujących, takich jak odwrócone lekcje i wzajemne uczenie się rówieśnicze.
W związku z zawieszeniem realizacji projektu na czas pandemii i brakiem możliwości podróżowania projekt zostanie przedłużony – nasza szkoła-koordynator wystąpi o to do Agencji Narodowej Programu Erasmus+ w odpowiednim czasie.
W tym roku szkolnym czekają nas 2 wymiany uczniów – wyjazd do Grecji w lutym 2022 i goszczenie partnerów w Polsce w kwietniu 2022. Pozostałe wyjazdy przenosimy na rok szkolny 2022/2023.
Pracujemy na Twinspace na platformie eTwinning. Rezultaty naszych działań są tam udostępnione osobom, które wyraziły zgodę na udział w tej formie współpracy.
Zapraszam do śledzenia realizacji projektu na stronie naszej szkoły.
Koordynatorka Małgorzata Malczyk

Prezentacja wykonana wiosną 2021. Spring _Weekend_Haiku — Małgorzata Malczyk
Prezentacja piękna polskiej jesieni wykonana przez uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus + „Climate Change and Art.”. Polish Golden Autumn

Aktualizacja

Z powodu pandemii Covid-19 nasz projekt Erasmus+ Climate Change and Art (Sztuka w walce o klimat) uległ pewnym zmianom. Z żalem dowiedzieliśmy się, że szkoła włoska odstąpiła od jego realizacji, za to ci, którzy wytrwali – Grecy, Hiszpanie, Niemcy oraz my – otrzymali od Komisji Europejskiej zgodę na przedłużenie projektu do 31.08.2023 r.

Kiedy można było wreszcie podróżować po Europie, odbyliśmy pierwszą mobilność do Grecji w dniach 28.03.-1.04.2022. Okazała się ona hybrydowa, gdyż szkoła z Hamburga nie wyzwoliła się całkowicie z restrykcji i nie otrzymała zgody na wyjazd, dlatego też w Atenach gospodarze, Hiszpanie z Guadalajary i my łączyliśmy się online niemieckimi partnerami i streamingowaliśmy wzajemnie zadania lub pokazywaliśmy, co udało nam się zrealizować w terenie.

Na spotkaniu w Atenach z nadesłanych wcześniej propozycji wybraliśmy logo projektu w głosowaniu, w którym wszyscy wzięli udział anonimowo w odpowiedniej aplikacji przygotowanej przez grecką szkołę partnerską 1o Geniko Lykeio Kaisarianis. Zwyciężyła propozycja naszej uczennicy Agnieszki Niewolskiej.

Warszawa, 24-28.04.2023 – Going Green in a Big City

Pod koniec kwietnia doszło do ostatniego spotkania uczniów i nauczycieli z 4 krajów partnerskich projektu Erasmus+ „Climate Change and Art". Tym razem spotkaliśmy się pod hasłem „Going Green in a Big City”, żeby sprawdzić, co daje współpraca lokalnych aktywistów, artystów, zwykłych obywateli z władzami wielkiego miasta, aby nie stało się ono betonową dżunglą. Przygotowaliśmy prezentacje ukazujące te proekologiczne rozwiązania już wdrożone i planowane, oddolne inicjatywy na szczeblu choćby podwórka oraz przykłady konkretnych dzieł sztuki i działań artystycznych. Pierwszy dzień programu zbiegł się z Dniem Geografa obchodzonym w naszej szkole, toteż postanowiliśmy włączyć gości w cyfrową grę terenową typu Actionbound opracowaną specjalnie w wersji angielskiej przez Emilię, Kalinę i Macieja. Dyskutowaliśmy o formach protestu w obronie klimatu z wykorzystaniem dzieł sztuki i przygotowaliśmy się do tworzenia haiku zainspirowanych aktywnościami w przestrzeni Warszawy. Na początek pokazaliśmy gościom nasze miasto z góry, z Tarasu Widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Później zagłębiliśmy się w polskie i europejskie dziedzictwo kulturalne podczas gry miejskiej na Starym Mieście. Spojrzenie in futurum zaoferowały interaktywne eksponaty zgromadzone na wystawie „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik. Gwoździem programu okazały się warsztaty sitodruku prowadzone przez profesjonalną artystkę p. Annę Ludwicką. Pod jej okiem wymyślaliśmy, projektowaliśmy i wykonywaliśmy własne projekty nawiązujące do motta projektu – sztuka w walce z katastrofą klimatyczną. Po kilkugodzinnej sesji każdy wyszedł z autorską, własnoręcznie wykonaną płócienną torbą, a niektórzy dodatkowo z koszulkami. Pogoda dopisała, mimo chłodu udało się przeprowadzić grę terenową w zachwycających, jak zawsze, Łazienkach, które okazały się inspiracją do większości haiku, prezentujących piękne ujęcia przyrody i dojrzałe refleksje młodych Europejczyków nad przyszłością. Podziwialiśmy naturę również w sztuce podczas interaktywnego zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej XIX w, w trakcie którego w bardzo ograniczonym czasie wizyty udało nam się pokazać gościom kilkadziesiąt unikalnych dzieł naszego malarstwa. Zielone miasto oferuje też możliwości uprawiania sportu, dlatego skorzystaliśmy z obiektów naszej szkoły, by trochę się poruszać, a na koniec spotkania, a także całego projektu, posadziliśmy „drzewa i krzewy Erasmusa+” –każda delegacja dedykowała roślinę charakterystyczną dla środowiska ich krajów i w ten sposób nasze patio wzbogaciło się o bioróżnorodność Europy. A na koniec wszyscy się popłakali, bo nadszedł nieuchronny koniec pewnej przygody…

PS.

Nutka optymizmu: przetrwaliśmy nieoczekiwany dramat pandemii, projekt udało się zrealizować, poznaliśmy wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy przyjaźnie, na pewno się spotkamy, gdzieś w naszej pięknej Europie!

DE_Green Projects in Hamburg.pptx

ES_Task_PRESENTATION_Spanish _Team_in Warsaw

CLIMATE CHANGE THROUGH ART_GR

Climate_Change_Haiku

PL_How do the municipal authorities and citizens care

GREEN CITIES_GR

national garden_GR

PL_How do Polish artists fight with the climate change and devastation of the environment_

Mobilność w Hiszpanii: Guadalajara, 25.03.23-1.04.23

TASK_Spanish_Team_Mobility-Spain(Gu)

Mobilność w Hiszpanii_relacja

Climate-Change in my local area PL

PL_Climate changes in Warsaw

climate change_DE

Climate change_GR

PL_Renewable-energy-sources-vs-classic-energy-sources_PL)

Präsentation_DE

Protest_Lyrics-Climate_Change&Art_ANTHEM (1)

TASK_Spanish_Team_

Mobilność w Hamburgu, Niemcy, 24-29.10.2022

GER_Präsentation

GR_CLIMATE CHANGE & ART.pdf

PL_How-does-climate-change-challenge-marine-life-in Szymon Bilski 2C.. 2022

PL_The Beauty of the Polish Seaside

Spanish Presentation

PL_Baltic Sea Polish Coast

PL_Climate Change

Erasmus+ Climate Change and Art Mobilność w Atenach, Grecja

Piątek 1.04.2022 rozpoczęliśmy od zwiedzania muzeum sztuki Fundacji Goulandrisów, gdzie znaleźć można dzieła tak znakomitych malarzy jak Van Gogh, Picasso czy Kandinsky oraz polski rzeźbiarz Igor Mitoraj. Choć czas naszej wizyty był ograniczony, to prowadzone przez doświadczoną panią przewodnik warsztaty były niewątpliwie bardzo przydatne, bo pomogły nam zrozumieć sztukę w szerszym kontekście. Kolejnym ważnym punktem naszego planu był spacer z burmistrzem dzielnicy Kiesariani, po wzgórzu Hymmet. Widzieliśmy mnóstwo przepięknych miejsc i zabytków, np. kościół Ayios Marcos Fragomonastirio. Na sam koniec uczestniczyliśmy w przyjęciu pożegnalnym zorganizowanym w jednej z lokalnych restauracji. Była to okazja, by obejrzeć i uczyć się greckich tańców, spróbować wielu pysznych dań. Każdy otrzymał też dyplom uczestnictwa w projekcie na podsumowanie wszystkiego, co udało nam się osiągnąć. To był naprawdę wspaniały czas!

Czwartek 31.03.2022 spędziliśmy zwiedzając najsłynniejszą antyczną grecką budowlę - Akropol. Zobaczyliśmy wiele starożytnych waz i rzeźb w Muzeum Akropolu znajdującym się niedaleko wzgórza. Przeszliśmy się także ulicami Plaki - wyjątkowej dzielnicy Aten, gdzie mogliśmy kupić pamiątki i zjeść dania kuchni greckiej.

Środa 30.03.2022 była niezwykłym dniem. Rano mieliśmy możliwość posłuchania o sposobie recyklingu w czasach Bizancjum. Zaraz po tym pojechaliśmy do Greckiej Biblioteki Narodowej, gdzie mieliśmy czas na zwiedzanie ogrodu i wspólny odpoczynek. Później wybraliśmy się do fabryki, która zajmuje się przerabianiem plastiku znalezionego w morzu, głównie sieci rybackich, na różne użyteczne meble, ozdoby a nawet place zabaw dla dzieci. Popołudnie spędziliśmy w Parku Narodowym Góry Parnita, gdzie mogliśmy obejrzeć skarby greckiej natury oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach na temat zmian klimatu i ich wpływu na otaczający Greków krajobraz. Towarzyszyły nam ciekawskie jelenie, których re-introdukcja w parku jest częścią proekologicznego projektu naukowego. Był to zdecydowanie niezapomniany dzień.

We wtorek 29.03.2022 rozpoczęliśmy dzień od warsztatów w greckiej szkole. Do wyboru mieliśmy warsztaty z robienia mydła, loga Erasmusa ze starych ubrań, plansze do gry w szachy z korków po winie i biżuterię ze zużytych kapsułek po kawie. Zwiedzaliśmy również budowle z czasów bizantyjskich na Mitropoleos Square. Widzieliśmy Katedrę Zwiastowania Matki Boskiej i kościół Matki Boskiej, który był w całości zbudowany z części odzyskanych ze zburzonych budynków z czasów starożytnych i bizantyjskich.

W poniedziałek 28.03.2022 oficjalnie poznaliśmy zespoły z Grecji i Hiszpanii, a także zespół z Niemiec (online) na terenie szkoły partnerskiej 1o (1st) Geniko Lykeio Kaisarianis. Oglądaliśmy prezentacje wszystkich krajów, a także sami wygłosiliśmy prezentację o Polsce. Po południu zwiedzaliśmy Miejsce Pamięci Narodowej i Pomnik Ruchu Oporu w dzielnicy Kaisariani, a następnie wybraliśmy się na zwiedzanie centrum Aten. Odwiedziliśmy stadion Kallimarmaro - pierwszy nowożytny stadion olimpijski na świecie. Widzieliśmy też Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, a także Ogród Narodowy. Udaliśmy się pod budynek Parlamentu na placu Syntagma, gdzie obejrzeliśmy tradycyjną zmianę warty. Następnie spacerowaliśmy po największych ulicach centrum Aten.

Rezultaty projektu powstałe podczas mobilności w Grecji

Erasmus Poland_students' work.pdf

gyraSchool presentationDE.pdf

PL_CLIMATE CHANGE INTERVIEW

Students' presentation about Warsaw.pdf

VII HIGH SCHOOL_PL

 

Projekt Erasmus+ Akcja KA2 “Raising STEAM (Science, Technology, Engineeing, the Arts and Mathematics) in Education” 2017-2019.

Kraje uczestniczące: Cypr, Grecja, Słowacja, Włochy i Polska.

KA2 "Raising STEAM in Education" jest innowacją edukacyjną mającą na celu ułatwienie uczenia się trudnych przedmiotów głównie ścisłych, takich jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka poprzez sztukę stosując bardziej interdyscyplinarne i całościowe podejście bazujące na praktycznych doświadczeniach, eksperymentach, nauce poprzez działanie, które umożliwia jednocześnie artystyczną ekspresję.

Cele:

 • Rozwijanie kluczowych kompetencji (tzw. miękkich umiejętności), współpracy w międzynarodowym środowisku, uczenia się wielokulturowości, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, TiK - (w tym multimediów), opracowywania i prezentacji materiałów w języku angielskim.
 • Komunikacja w języku angielskim, doskonalenie umiejętności językowych.
 • Rozwijanie edukacji obywatelskiej i nacisk na wymiar europejski w edukacji szkolnej.
 • Poznanie dziedzictwa europejskiego - przykłady dzieł sztuki, słynnych prac inżynierskich, wybitnych naukowców, jak również miejsc umieszczonych na liście UNESCO.
 • Społeczeństwo cyfrowe - TiK wykorzystywane w praktyce szkolnej w odniesieniu do różnych przedmiotów oraz w sztuce, multimediach, aplikacjach edukacyjnych w praktyce.
 • Kształcenie/rozwijanie tolerancji i otwartości na inność.
 • Kreowanie/uczenie się innowacyjnych metod nauczania poprzez łączenie rozmaitych dziedzin nauki, matematyki i przedmiotów humanistycznych oraz kładzenie nacisku na holistyczne i interdyscyplinarne nauczanie.
 • Rozwijanie edukacji włączającej - angażowanie artystycznie uzdolnionych uczniów we współpracę z uczniami o zainteresowaniach naukowych do popularyzacji i rozumienia sztuki oraz uczenie jej odbioru.
 • Ułatwienie zrozumienia zasad matematyki i rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Uczenie odpowiedzialności za kwestie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości zdrowego stylu życia oraz łączenie ich z praktyczną wiedzą (biologia, chemia, fizyka), a także łączenie tej wiedzy z artystyczną ekspresją.
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów/absolwentów poprzez ćwiczenie kompetencji kluczowych, zwiększanie wszechstronności zainteresowań i umiejętności obejmujących różne dziedziny z naciskiem na interdyscyplinarny wymiar edukacji.

Metody:

 • Położenie szczególnego nacisku na praktyczne doświadczenia i powiązania między teorią a praktyką i otaczającym światem - uczenie się poprzez działanie.
 • CLIL (Zintegrowanie kształcenie przedmiotowo-językowe) obejmujące takie przedmioty jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, historia, WOS, architektura, sztuka.
 • Odwrócone scenariusze lekcji i wdrażanie edukacji rówieśniczej - scenariusze lekcji opracowywane przez uczniów i stosowane w praktyce szkolnej podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów i we współpracy z lokalnymi społecznościami w ramach mobilności projektu, np. w szkołach podstawowych lub niższych klasach szkół ponadgimnazjalnych i stosowaniu tych metod jako zachęty i ułatwiających zdobywanie wiedzy i zrozumienie nauk ścisłych w tym matematyki przez uczniów, tym samym zapobieganie wczesnemu porzuceniu nauki szkolnej.
 • Prace projektowe, zarządzanie projektami, rozpoznawanie przez uczniów ich predyspozycji i roli w zespole lub projekcie.
 • Edukacja nieformalna - działania projektowe prowadzone nie tylko w szkole, ale także we współpracy z muzeami, galeriami sztuki, instytucjami naukowymi, parkami narodowymi, przemysłem itd. oraz badaniem i wykorzystaniem środowiska miejskiego, w którym wszyscy funkcjonują - gry miejskie, gry terenowe, imprezy land-art (sztuka ziemi).

Upowszechnianie wyników projektu – odwrócone lekcje, plany lekcji opracowywane przez uczniów dla uczniów, innowacyjne prezentacje edukacyjne i filmowanie innowacyjnych lekcji, wystawy rezultatów artystycznej ekspresji studentów, współpraca z mediami, społecznościami lokalnymi i instytucjami niezwiązanymi z edukacją i/lub samorządem lokalnym, strony internetowe szkół, strona internetowa projektu, platforma Selfie+, media społecznościowe, Platforma Upowszechniania Rezultatów Erasmus+.

STEAM to edukacyjne podejście do nauki, które wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako punkty dostępu do prowadzenia studiów, dialogu i myślenia krytycznego. Efektem końcowym są studenci, którzy podejmują przemyślane ryzyko, angażują się w naukę doświadczalną, potrafią w innowacyjny sposób rozwiązywać problemy, podejmują współpracę i uczestniczą w procesie twórczym.To innowatorzy, nauczyciele, liderzy i uczniowie XXI wieku!

STEAM E-BOOK

SŁOWACJA Snina 8 – 12.04.2019r. „Biodiversity through Art & Science”

W kwietniu tego roku 8 uczniów i 3 nauczycieli z naszej szkoły poleciało na Słowację w ramach projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education". Siódmego kwietnia późnym wieczorem wylądowaliśmy na małym lotnisku w Koszycach, gdzie spotkaliśmy grupę z Włoch i razem pojechaliśmy do Sniny - miejsca naszego pobytu podczas tej tygodniowej wymiany. Tę noc spędziliśmy już w domu u rodzin.
Kolejnego dnia od rana integrowaliśmy się z nowo poznanymi uczestnikami projektu z wielu państw z całej Europy. Uczestnicy z każdego kraju zaprezentowali swoje prace związane z motywem przewodnim wymiany - ,,Biodiversity of our country". Na ten temat mieliśmy zajęcia zarówno w szkole jak i na uniwersytecie w Koszycach.
Podczas naszego pobytu na Słowacji mieliśmy również mnóstwo innych aktywności. Wzięliśmy udział w ciekawych warsztatach w Muzeum Andy'ego Warhola, gdzie zdradzono nam tajniki warsztatu artystycznego tego wybitnego artysty. W pobliskiej miejscowości z kolei zwiedzaliśmy piękny dwór, a w nim wystawę nt. bioróżnorodności  Słowacji oraz interesującą wystawę pisanek, gdyż wymiana miała miejsce tuż przed Wielkanocą. Spędziliśmy też cały dzień w Koszycach zwiedzając to urokliwe miasto oraz Muzeum Historii Naturalnej i "Steel Park" (podobny do Centrum Nauki Kopernik).
Ostatniego dnia eksplorowaliśmy jaskinię w Tatrach. Nie obyło się bez niespodzianek, gdyż zaskoczyły nas tam intensywne opady śniegu oraz wyjątkowo niska, jak na tę porę roku, temperatura. To jednak nie przeszkodziło nam w realizacji planów.
Mimo wszystko najważniejsze na tym wyjeździe były nowe znajomości zawierane z osobami z innych krajów. Podczas tego tygodnia spędziliśmy dużo czasu razem również poza przewidzianymi programem zajęciami jak aktywny wieczór na kręgielni, ognisko połączone z grillem na wzgórzu w miejscowości koło Sniny czy impreza w domu jednego ze Słowaków. To był fantastyczny tydzień i pożegnanie było przez to bardzo ciężkie.
Wyjazd trzeba uznać za bardzo udany. Poszerzyliśmy swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim, ale przede wszystkim nawiązaliśmy nowe znajomości. Momentami musieliśmy wyjść poza naszą strefę komfortu co nie było łatwe, ale takie sytuacje również są bardzo potrzebne w życiu. Nowa wiedza, nowe miejsca, kultura i obyczaje, a przede wszystkim nowopoznani ludzie i wspaniałe znajomości sprawiły, że ta wymiana zostanie przez nas zapamiętana na zawsze.

Patryk Alexandrowicz/Robert Drapała

Wystawa w CSW Humanless Earth
Prezentacja o bioróżnorodności w Polsce
Impresje uczniów z pobytu na Słowacji
Film z pobytu na Słowacji

Ankieta satysfakcji Snina

GRECJA Saloniki 25.02 – 1.03.2019r. “IT, Robotics, Digital Art – Technology”

GRECJA Saloniki 25.02 – 1.03.2019r. “IT, Robotics, Digital Art – Technology”
W dniach 25 lutego-1 marca 2019 w ramach programu Erasmus + KA2 „Raising STEAM in Education” spędziliśmy tydzień w Salonikach, drugim największym mieście Grecji. Bezpośrednio z lotniska zostaliśmy odebrani przez naszych greckich gospodarzy, którzy gościli nas przez następnych kilka dni.
Oficjalny program wymiany zaczął się następnego dnia w szkole naszych hostów, mieszczącej się w dzielnicy Kalamaria. W czasie spotkania zapoznaliśmy się z uczestnikami programu z innych krajów. Prezentacja historii szkoły jak również bogaty program artystyczny oraz gry i zabawy grupowe umożliwiły nam lepszą integrację.
Następnego dnia odwiedziliśmy park technologiczny NOESIS, gdzie mogliśmy poznać historię przemysłu motoryzacyjnego, historię wynalazków oraz nowinek technologicznych. Park NOESIS, grecki odpowiednik warszawskiego Centrum Kopernika, oferował także wiele zajęć interaktywnych. Koleją atrakcją były warsztaty w Muzeum Sztuki Kinowej, gdzie poznaliśmy wkład Grecji w rozwój kinematografii oraz nagraliśmy własny mini-horror.
W środę byliśmy z wizytą na uniwersytecie im. Arystotelesa, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach robotyki, a także zetknęliśmy się z najnowszymi technologiami, które mają zastosowanie np. w medycynie. Wszystkich urzekł przedostatni dzień wymiany, kiedy zwiedzaliśmy miejskie muzeum archeologiczne oraz pobliskie muzeum sztuki nowoczesnej prezentujące m.in. prace słynnego artysty greckiego Jolasa. Na miejscu wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych, a projekty, które stworzyliśmy spotkały się z wielkim uznaniem animatorów muzeum.
Niemniej ważnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie pożegnalne, gdzie zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo będziemy tęsknić za naszymi greckimi znajomymi. Niemałą atrakcję stanowił fakt, że miało ono miejsce w Ostatki, w związku z tym wszyscy zjawili się różnych przebraniach.
W dniu odlotu zdążyliśmy jeszcze poznać imponującą architekturę miasta, w którym wyraźnie mieszały się wpływy kultury hellenistycznej, chrześcijańskiej oraz islamu. Później nadszedł czas pożegnań i powrotu do osnutej zimową aurą Polski.
Wymiana z Grecją, oprócz korzyści płynących z poznania odmiennej kultury, umożliwiła nam poznanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych głównie z dziedziny medycyny i robotyki oraz pokazała jak może wyglądać praca w laboratorium. To niesamowite, że zaledwie tydzień tej wymiany w znacznym stopniu pogłębił nasza wiedzę.
Michał Szyszko

Prezentacja o polskim robocie Photonie
Robotyka i nowe technologie w sztuce
Impresje uczniów z pobytu w Grecji
Ankieta satysfakcji Saloniki

Ogólnopolski Dzień Informacyjny o Programie Erasmus+ 2019

Włochy – Turyn 15 - 19 pażdziernika, 2018 „GREEN ENGINEERING”

Październik - okazał się miesiącem pełnym wrażeń, a wszystko za sprawą podróży do Włoch w ramach projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education". Trzynastego października cztery uczennice naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli opuściły polskie lotnisko, lądując w urokliwym Bergamo. Piękne uliczki i pyszna pizza zjednały nasze serca, jednak to był dopiero początek przygody. Następnego dnia wspólnie udaliśmy się pociągiem do Mediolanu, skąd po obejrzeniu najważniejszych zabytków m.in. Katedry Narodzin św. Marii oraz Galerii Vittorio Emanuele II ruszyliśmy w dalszą podróż do Turynu. Na miejscu zostałyśmy ciepło przywitane przez goszczące nas Włoszki.
W trakcie tygodniowego pobytu miałyśmy nie tylko możliwość poznania włoskich zwyczajów, lecz poprzez codzienny kontakt z młodzieżą różnych narodowości, rozwinęłyśmy sprawności językowe oraz nawiązałyśmy międzynarodowe znajomości. W czasie projektu udało nam się poszerzyć wiedzę na temat DNA, poprzez udział w zajęciach laboratoryjnych, których celem była izolacja materiału genetycznego z banana bądź kiwi. Udział w Innovation and Science Festival dał możliwość uzupełnienia naszej wiedzy w zakresie żywienia poprzez zajęcia w Escape Room oraz wykład na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Turynie. Z kolei odwiedziny w Parku Peccei pokazały nam, jak Green Engineering może zostać wykorzystane w otaczającym nas świecie. Za sprawą wizyty w Muzeum Egipskim dokładnie poznałyśmy historię starożytnego Egiptu. Mogłyśmy na własne oczy zobaczyć szereg starożytnych eksponatów, co było niezwykłym doświadczeniem. Każdego dnia, po zakończonych zajęciach, miałyśmy czas na pogłębianie więzi z naszymi włoskimi rówieśnikami, co, mamy nadzieję, zaowocuje przyjaźniami na długie lata.
Udział w projekcie był dla nas niezwykłym doświadczeniem, które pozwoliło nam na poznanie zagranicznych kultur, rozwój umiejętności interpersonalnych, językowych, a także poszerzenie wiedzy w różnych dziedzinach nauk, a zwłaszcza w zakresie nowatorskiej zielonej inżynierii. Wyjazd ten okazał się bezcennym doświadczeniem, które zostanie w naszej pamięci przez całe życie.

Prezentacja prezi o zielonej inżynierii

Podsumowanie wizyty w Turynie

Zielona inżynieria w Polsce

Ankieta satysfakcji Turyn

Cypr

W marcu ośmioro uczniów naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli wyleciało na Cypr w ramach Projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education”. W trakcie tygodniowego pobytu w mieście Limassol mieliśmy okazję poznać ludzi z różnych krajów świata, rozwinąć zdolności językowe, a także poznać kulturę i historię wyspy. Podczas wyjazdu uczęszczaliśmy na zajęcia w prestiżowej, cypryjskiej szkole IMS Private School Institute of Maths and Sciences oraz braliśmy udział w warsztatach matematycznych i astronomicznych, takich jak układanie mozaik, budowanie k-drona czy obserwacja słońca w planetarium. Mieliśmy również okazję zwiedzić ruiny zamku oraz grobowce antycznych władców i poznać historię starożytnych mozaik. Po zajęciach szkolnych mieliśmy czas na nawiązywanie więzi z pozostałymi uczestnikami wymiany, które zaowocowały przyjaźniami na długie lata. Spędzanie czasu z cypryjskimi rówieśnikami pozwoliło nam poznać ich obyczaje, codzienne życie, kuchnię, a także sposoby spędzania wolnego czasu. Udział w wymianie był dla nas wspaniałą okazją do rozwoju umiejętności interpersonalnych i językowych oraz szansą na zdobycie bezcennych doświadczeń na całe życie.

Natalia

Ankieta satysfakcji Limassol

Projekt międzynarodowej wymiany Erasmus+

W latach 2015-2017 uczestniczymy w projekcie Erasmus+ ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Grecji i Łotwy.

Tytuł: EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020.

Język projektu: angielski.

Projektowane jest 6 mobilności. Każdy kraj opracowuje jeden temat i przygotowuje działania/zadania podejmowane wspólnie przez młodzież w grupach międzynarodowych podczas zjazdów i między zjazdami w czasie realizacji projektu. Produktem końcowym jest film nakręcony przez młodzież prezentujący tematykę projektu.

 1. Włochy - Walka z wykluczeniem społecznym grudzień 2015 - 6 uczniów
 2. Turcja - Problem przedwczesnego zakończenia nauki w szkole luty 2016 - 5 uczniów
 3. Hiszpania - Problemy imigracji kwiecień 2016 - 6 uczniów
 4. Polska - Związek między edukacją szkolną a rynkiem pracy październik 2016
 5. Grecja - Innowacje edukacyjne i wykorzystanie narzędzi TiK w celu poprawy wyników nauczania luty 2017 - 6 uczniów
 6. Łotwa Zdrowy tryb życia i problemy środowiska naturalnego kwiecień 2017 - 6 uczniów.

Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Malczyk.

W dniach 22-29 kwietnia - uczennice naszej szkoły: Marta Rekłajtis, Julia Owczarska, Julia Chacińska, Aleksandra Jeżo, Maria Woźniak i Katarzyna Pietras wraz z nauczycielkami języka angielskiego - p. Małgorzatą Malczyk i p. Grażyną Uchman wyjechały na Łotwę w ramach projektu "EUtopia - Europe Challenges to 2020" będącego częścią unijnego programu Erasmus+. Tematem przewodnim spotkania był zdrowy styl życia.

Podczas tygodniowego pobytu na Łotwie w swoich domach gościli nas uczniowie partnerskiej szkoły Nitaures Vidusskola znajdującej się w małym miasteczku Nitaure oddalonym 80km od Rygi. Codziennie wraz z rówieśnikami z Grecji, Turcji, Włoch, Hiszpanii i Łotwy uczestniczyliśmy w zajęciach w szkole, gdzie mogliśmy bliżej się poznać i realizować działania projektowe. Ich częścią był pokaz filmów przygotowanych przez każdy kraj, a także prezentacje i warsztaty. Łotysze zadbali o to, byśmy jak najwięcej zobaczyli, zabierając nas m.in. na całodzienną wycieczkę do Rygi, parku safari w More, zamku w Turaide oraz na farmę organiczną. Po skończonych zajęciach integrowaliśmy się międzynarodowo spędzając wspólnie czas zaplanowany przez gospodarzy. Zwieńczeniem spotkania była impreza pożegnalna, podczas której otrzymaliśmy certyfikaty i mieliśmy okazję nauczyć się narodowych tańców z krajów partnerskich. Kiedy wymiana dobiegła końca, nie obyło się bez łez, gdyż ciężko było opuścić gościnną Łotwę, ale zawarte tam międzynarodowe przyjaźnie z pewnością przetrwają, a wspaniale spędzony czas pozostawi miłe wspomnienia.

Autorka: Julia Chacińska

Dziewiątka uczniów naszego liceum, która uczestniczyła w projekcie Erasmus+ oraz dwójka koordynatorów projektu - p. Małgorzata Malczyk i p. Grażyna Uchman w dniach 14.10-22.10 udała się do miasta Saloniki w Grecji. Realizowali tam temat „ICT in School” oraz „Early school drop-out”. Uczniowie wraz z pomocą koordynatorów przygotowali prezentacje multimedialne oraz film specjalnie na tę okazję. Nasza szkoła świetnie wypadła na tle innych krajów uczestniczących w projekcie (Włochy, Grecja, Łotwa, Hiszpania, Turcja). Grupa miała również okazję zwiedzić stolicę Grecji- Ateny oraz Pellę- stolicę imperium Aleksandra Wielkiego. Uczniowie z projektu wynieśli z pewnością międzynarodowe przyjaźnie, zasmakowali lokalnych specjałów, zażyli greckiego słońca, a co najważniejsze przeżyli wspaniałą przygodę jednocześnie zdobywając wiedzę!

Przed nami jeszcze ostatni wyjazd w ramach projektu - Łotwa, który będzie miał miejsce w kwietniu 2017 roku.

Autorka: Angelika Juszczyńska