Streszczenie projektu Climate Change and Art (Sztuka w walce o klimat)

Czas trwania: 24 miesiące (1.09.2020-31.08.2022)
Kraje partnerskie: Grecja (Ateny), Hiszpania (Guadalajara k. Madrytu), Niemcy (Hamburg), Włochy (Maglie)
Koordynator projektu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zatroskanie młodzieży naszej szkoły oraz uczniów z krajów partnerskich katastrofą klimatyczną i wynikającymi z niej zagrożeniami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Stoi też w zgodzie z priorytetami Komisji Europejskiej na najbliższe lata – wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska i konieczności zawarcia Europejskiego Zielonego Ładu: ograniczenia wzrostu temperatury poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, propagowanie proekologicznych postaw społecznych (tzw. „zero waste”) oraz urzeczywistnienie idei zrównoważonego rozwoju. Jak przekonują badania, pobudzenie społeczności do działania i zmiany postaw najlepiej osiąga się przez niekonwencjonalne działania, w tym artystyczne. Nasz projekt odpowiada też na połączenie tematyki przedmiotów ścisłych ze sztuką i ekspresją artystyczną i w dużej mierze wyrasta z doświadczeń zdobytych przez naszą szkołę w wyróżnionym przez NA programu Erasmus+ FRSE projekcie Raising STEAM in Education 2017-2019.
Uczniowie szkół partnerskich będą analizowali zagrożenia klimatyczne występujące w ich krajach i regionach, o których poinformują w formie prezentacji i/lub filmów partnerów podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów (5 dni) i wspólnie wypracują artystyczne formy nacisku na decydentów ekonomicznych i politycznych oraz społeczności lokalne w kwestii ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych. Uczestnicy projektu poznają sposoby walki ze zmianami klimatycznymi podejmowane przez społeczności/samorządy lokalne w krajach partnerskich (green engineering, recykling odpadów, rozwój terenów zielonych, itp.) oraz wymienią się dobrymi praktykami z działań realizowanych przez szkoły. Projekt stwarza okazję do ogólnoeuropejskiego spojrzenia na problem, gdyż jego uczestnicy pochodzą z różnych części Europy i środowisk (stołeczne metropolie i małe miasteczka). Jest dobrą okazją do poznania bioróżnorodności Europy poprzez wizyty studyjne w rezerwatach przyrody i parkach narodowych. Umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego krajów uczestniczących, gdyż zakłada warsztaty w placówkach muzealnych i wykorzystanie zdobytej wiedzy do historycznej analizy zmian klimatycznych i tworzenia własnych tekstów kultury. Działania umożliwiające uczestnikom projektu ekspresję artystyczną są różnorodne: warsztaty z profesjonalnymi artystami zaangażowanymi w problematykę zmian klimatu, fotografia, film, plakaty cyfrowe, sztuka użytkowa z materiałów recyklowalnych, komiks, poezja slam, drama, nagranie piosenki, etc. i stanowią okazję do aktywnego uczestniczenia w działaniach artystycznych, czego brakuje w programach edukacji w szkołach średnich w krajach partnerskich. Jak każdy projekt, również Climate Change and Art stanowi niepowtarzalną okazję do wzmocnienia kompetencji kluczowych jego uczestników, przede wszystkim pracy w zespole, tolerancji i otwartości, współdziałania i kompromisu, umiejętności TiK, kompetencji językowych, obywatelskich, postaw prospołecznych. Umacnia też wśród uczestników wartości europejskie. Wszystkie działania projektowe pozostają w zgodzie z podstawami programowymi i są opracowywane wspólnie przez uczniów i nauczycieli, a wiele aktywności opiera się na nowoczesnych metodach aktywizujących, takich jak odwrócone lekcje i wzajemne uczenie się rówieśnicze.
W związku z zawieszeniem realizacji projektu na czas pandemii i brakiem możliwości podróżowania projekt zostanie przedłużony – nasza szkoła-koordynator wystąpi o to do Agencji Narodowej Programu Erasmus+ w odpowiednim czasie.
W tym roku szkolnym czekają nas 2 wymiany uczniów – wyjazd do Grecji w lutym 2022 i goszczenie partnerów w Polsce w kwietniu 2022. Pozostałe wyjazdy przenosimy na rok szkolny 2022/2023.
Pracujemy na Twinspace na platformie eTwinning. Rezultaty naszych działań są tam udostępnione osobom, które wyraziły zgodę na udział w tej formie współpracy.
Zapraszam do śledzenia realizacji projektu na stronie naszej szkoły.
Koordynatorka Małgorzata Malczyk

Prezentacja wykonana wiosną 2021. Spring _Weekend_Haiku — Małgorzata Malczyk
Prezentacja piękna polskiej jesieni wykonana przez uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus + „Climate Change and Art.”. Polish Golden Autumn

Aktualizacja

Z powodu pandemii Covid-19 nasz projekt Erasmus+ Climate Change and Art (Sztuka w walce o klimat) uległ pewnym zmianom. Z żalem dowiedzieliśmy się, że szkoła włoska odstąpiła od jego realizacji, za to ci, którzy wytrwali – Grecy, Hiszpanie, Niemcy oraz my – otrzymali od Komisji Europejskiej zgodę na przedłużenie projektu do 31.08.2023 r.

Kiedy można było wreszcie podróżować po Europie, odbyliśmy pierwszą mobilność do Grecji w dniach 28.03.-1.04.2022. Okazała się ona hybrydowa, gdyż szkoła z Hamburga nie wyzwoliła się całkowicie z restrykcji i nie otrzymała zgody na wyjazd, dlatego też w Atenach gospodarze, Hiszpanie z Guadalajary i my łączyliśmy się online niemieckimi partnerami i streamingowaliśmy wzajemnie zadania lub pokazywaliśmy, co udało nam się zrealizować w terenie.

Na spotkaniu w Atenach z nadesłanych wcześniej propozycji wybraliśmy logo projektu w głosowaniu, w którym wszyscy wzięli udział anonimowo w odpowiedniej aplikacji przygotowanej przez grecką szkołę partnerską 1o Geniko Lykeio Kaisarianis. Zwyciężyła propozycja naszej uczennicy Agnieszki Niewolskiej.

Mobilność w Hamburgu, Niemcy, 24-29.10.2022

29.10.2022
Wymiana Erasmus “Climate change and art” – Hamburg dzień 6
Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy pobudką o godzinie 8:30. Chwilę później zeszliśmy na stołówkę na szybkie śniadanie i po wymeldowaniu się z hotelu wyruszyliśmy naszą codzienną trasą na Dworzec Główny w Hamburgu. Pociąg przyjechał planowo (co nie było taką oczywistością) i szczęśliwie z całą naszą grupą odjechał w kierunku Dworca Głównego w Berlinie. W Warszawie nie było możliwości kupna miejsc siedzących w pociągu na trasie Hamburg-Berlin, więc wraz z moimi przyjaciółmi siedzieliśmy na podłodze oglądając serial. Po dwóch godzinach jazdy dotarliśmy na Dworzec Główny w Berlinie, który odwiedzaliśmy 6 dni wcześniej i nauczeni wydarzeniami z tamtego dnia od razu zaczęliśmy poszukiwać wolnych schowków na walizki, aby nie musieć nosić ich ze sobą podczas zwiedzania. Po dłuższej chwili, wolni od bagażu ruszyliśmy w miasto kierując się do Bramy Brandenburskiej, mijając Reichstag oraz pomnik żołnierzy radzieckich. Po przejściu przez Bramę i wykonaniu obowiązkowych zdjęć znaleźliśmy na mapie pozostałości Muru Berlińskiego i tam też się udaliśmy. Tam również zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, a podczas drogi na dworzec zatrzymaliśmy się jeszcze przy pomniku Holokaustu. O 15:40 weszliśmy do pociągu PKP jadącego bezpośrednio do Warszawy i tym razem usiedliśmy na wcześniej zarezerwowanych miejscach. Myśleliśmy, że czeka nas już prosta droga do domu, jednak z powodu interwencji policji przez pozostawienie podejrzanego ładunku, nasz pociąg stał ponad półtorej godziny na dworcu Ostbahnhof w Berlinie, co opóźniło nasz przyjazd na Dworzec Centralny o niecałe 2 godziny. Około godziny 23 wylądowaliśmy na peronie i wszyscy z zadowoleniem rozjechaliśmy się do swoich domów
Erasmus exchange “Climate change and art” – Hamburg day 6
We started the last day of our trip by waking up at 8.30. Then we ate a quick breakfast and after checking-out from hotel we walked all the way to the Hamburg Main Station with heavy suitcases. Our train arrived as it was planned (which wasn’t that obvious) and after saying goodbye to Greek students we jumped on the train to Berlin. Unfortunately, we couldn’t book seats on this line earlier, so everything was occupied and we were obliged to sit on the floor watching TV series. After two hours of traveling, we arrived at the Berlin Main Station and put our luggage in the locker room and we went to see a little bit of Berlin’s most known monuments such as the Brandenburg Gate, remnants of the Berlin Wall or the Holocaust Monument. We only had 2.5 hours in Berlin so we did not manage to see even a small part of the city but we took the last possible train to Warsaw in which this time we had booked seats. We thought that the trip would end without any adventures, but after travelling for about 20 minutes our train stopped at Berlin East Station for over 1.5h due to unattended luggage left at Ostkreutz Station, which was en route of our train. After that everything went as we wanted and we arrived in Warsaw at around 11pm then, everyone went back to their homes.
Hamburg 28.10.2022
Szósty dzień wymiany zaczęliśmy od hotelowego śniadania, a następnie udaliśmy się na stację, by spotkać się z pozostałymi członkami wymiany i pojechać do portu w Hamburgu. Wybraliśmy się tam, aby zaprezentować flashmoba, którego dzień wcześniej przygotowywaliśmy. Gdy dojechaliśmy, uzgodniliśmy wspólnie, gdzie chcemy go przedstawić. Padło na niewielki skwer pod Filharmonią. Dogadaliśmy wszystkie szczegóły, a następnie rozpoczęliśmy flashmoba, na czas, którego nauczyciele zeszli na bok, żeby uwiecznić to wydarzenie oraz żeby pilnować nas przed ewentualnymi niepożądanymi sytuacjami. Nasz występ wyszedł znakomicie. Ludzie, którzy byli wokół, obserwowali z zaciekawieniem co się dzieje, a my się przy tym znakomicie bawiliśmy. Dodatkowo, dzięki temu, udało nam się otworzyć na ludzi i otoczenie. Było to przełamanie pewnego lęku przed publicznymi występami. Wszyscy uczestnicy okazywali ogromne wsparcie. Każdy sobie pomagał. Po zakończonym flashmobie, zamówiliśmy pizzę jako nasz wspólny ostatni posiłek, na którym mogły być wszystkie osoby z wymiany. Jedliśmy go siedząc w porcie, rozmawiając i śmiejąc się. Mogliśmy napawać się pięknymi widokami. Kiedy wszyscy zjedli, ustawiliśmy się do odebrania certyfikatów zaświadczających o uczestnictwie w programie Erasmus+, a następnie zrobiliśmy ostatnie wspólne zdjęcie. Niestety chwilę po tym zaczęliśmy żegnać się z Hiszpanami, którzy wyjeżdżali oraz z Niemcami, dla których to był już koniec wymiany. Ciężko było nam się rozstać, bo pomimo tego, że znaliśmy się krótko, bardzo się polubiliśmy.
Po pożegnaniu, podzieliliśmy się na różne grupy. W mojej grupie, wraz z Grekami, wybraliśmy się na spacer, na którym poznawaliśmy się nawzajem i opowiadaliśmy o swoich krajach. Wracając do hotelu, nasze nauczycielki zaproponowały nam pójście do muzeum sztuki, na co od razu się zgodziliśmy. Obejrzeliśmy wspaniałe obrazy, między innymi “Wędrowiec nad morzem mgły” od Caspar’a David’a Fredrich’a czy “The Entry of Charles V into Antwerp” od Hans’a Makart’a. Po wyjściu z muzeum, wróciliśmy do hotelu, żeby chwilę odpocząć, a następnie udaliśmy się na ostatnią kolację z nowymi przyjaciółmi z Grecji. Było to kolejne trudne pożegnanie tego dnia, jednak mamy wszyscy nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy.
Hamburg 28.10.2022
The sixth day of the exchange started with a hotel breakfast and then we went to the station to meet the other exchange members and go to the port of Hamburg. We went there to present a flashmob that we had been preparing the day before. When we arrived, we agreed together where we wanted to present it. We picked a small square near the Philharmonic. We agreed on all the details, and then started the flashmob, meanwhile the teachers stepped aside to record the event and to keep an eye on us from possible undesirable situations. Our performance went great. People who were around watched with interest what was going on, and we had a great time. In addition, thanks to this, we were able to open up to people and the environment. We managed to overcome a certain fear of public performances. All participants showed great support. Everyone helped each other. After the end of the flashmob, we ordered pizza as our last meal together, which could be attended by all people from the exchange. We ate it sitting in the port, talking and laughing. We could enjoy the beautiful views. When everyone had eaten, we lined up to collect certificates confirming participation in the Erasmus+ program, and then we took the last photo together. Unfortunately, moments later we began to say goodbye to the Spaniards who were leaving and the Germans, for whom it was the end of the exchange. It was hard for us to part because even though we had known each other for a short time, we liked each other very much.
After saying goodbye, we split into different groups. In my group, together with the Greeks, we went for a walk, where we got to know each other better and talked about our countries. Returning to the hotel, our teachers suggested we go to the art museum, which we immediately agreed to. We saw wonderful paintings, including "Wanderer above the Sea of Fog" by Caspar David Fredrich or "The Entry of Charles V into Antwerp" by Hans Makart. After leaving the museum, we went back to the hotel to rest for a while, and then we had the last dinner with our friends from Greece. It was another difficult farewell of the day, but we all hope that we will meet again someday.
27.10.2022
THURSDAY
On Thursday we woke up in the morning, ate breakfast and then went to the Hamburg Central Station. When we got there, it turned out that our regional train to Rahlstedt was cancelled. That gave us some extra time, which we used for walking around the train station and visiting some souvenir shops. We met up with the Greek and Spanish team and continued our travel together.
When we finally arrived at Gymnasium Rahlstedt, everyone was already waiting. This day was to be the one during which we would prepare a flashmob. That’s why we had a special guest – a Greek teacher, who was supposed to show us choreography and prepare everybody for the final performance. First of all, we started by warming up ourselves. We did a lot of different exercises that were meant to help us develope our creativity and artistic thinking. Then the choreographer divided us into smaller groups and showed us all the steps of our flashmob. We continued practicing it. Everyone was really trying to get into the role, in order to really show the problem we were trying to emphasise. When we finished practicing in a classroom, we went outside and performed it in front of the school.
After that, we had some time to eat lunch at the school canteen, but just after that everyone met in front of the school and went to the train station, in order to get to the city centre and find some interesting spots in which we could perform the flashmob. We went to Hafencity - the port district, near the opera house. Then we went for a walk and tried finding a perfect spot. However, everyone agreed that the small square in front of the opera house is an excellent place for the performance.
After that, we decided to visit the famous opera house. We got to the top of the building, to the observation deck. There, we could circle the entire opera house and take in the wonderful views of the city and the harbour. The views really were wonderful and everyone was delighted. We sadly went downstairs and took a long walk, still visiting a historic church on the way.
Then we took a bus and went by it to the burger restaurant. It was called ,,Peter Pane” and we already had a dinner there on Monday. Everyone loved the food again. When we had finished eating, full as we were, we returned by bus to the centre and each team went to their hotel.
CZWARTEK
W czwartek wstaliśmy rano, zjedliśmy śniadanie i udaliśmy się na dworzec centralny w Hamburgu. Na miejscu okazało się, że nasz regionalny pociąg do Rahlstedt został odwołany. Dzięki temu mieliśmy trochę więcej czasu, który wykorzystaliśmy na spacerowanie po dworcu i odwiedzanie sklepów z pamiątkami. Spotkaliśmy się z Grekami i Hiszpanami i naszą podróż kontynuowaliśmy razem.
Gdy wreszcie dotarliśmy do Gymnasium Rahlstedt, okazało się, że wszyscy już na nas czekali. To właśnie w ten dzień mieliśmy przygotowywać nasz flashmob. Z tego powodu mieliśmy specjalnego gościa – grecką nauczycielkę, która miała pokazać nam choreografię i przygotować wszystkich do finalnego występu. Zaczęliśmy od rozgrzewki. Wykonaliśmy mnóstwo różnych ćwiczeń, które miały rozwinąć naszą kreatywność i artystyczne myślenie. Następnie choreografka podzieliła nas na mniejsze grupy i wówczas pokazała nam wszystkie
kroki naszego flashmoba. Gdy poznaliśmy wszystkie elementy, kontynuowaliśmy ćwiczenia. Każdy próbował odpowiednio wejść w swoją rolę, aby naprawdę odzwierciedlić problem, który chcieliśmy ukazać. Gdy skończyliśmy ćwiczenia w klasie, wyszliśmy na zewnątrz i zaprezentowaliśmy naszego flashmoba przed budynkiem szkoły.
Tuż po tym, mieliśmy trochę czasu na zjedzenie lunchu w szkolnej stołówce. Następnie wszyscy spotkaliśmy się ponownie przed szkołą i poszliśmy na dworzec, by pojechać pociągiem do centrum miasta i poszukać interesujących miejsc na nasz występ. Pojechaliśmy koleją miejską do Hafencity – dzielnicy portowej, w okolice opery. Wówczas udaliśmy się na spacer, rozglądając się za ciekawymi miejscami, w których moglibyśmy się zaprezentować. Jednakże wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że idealnym miejscem na występ jest niewielki plac przed budynkiem opery.
Po spacerze zdecydowaliśmy się odwiedzić operę, jako jedną z najsłynniejszych atrakcji turystycznych w Hamburgu. Wjechaliśmy na sam szczyt budynku, na taras obserwacyjny. Można tam było okrążyć całą operę i podziwiać niesamowite widoki na miasto i port. Panorama była naprawdę cudowna i wszyscy byli zachwyceni. Niestety musieliśmy zejść na dół, skąd udaliśmy się na długi spacer, po drodze odwiedzając jeszcze zabytkowy kościół.
Następnie wsiedliśmy do autobusu, którym pojechaliśmy do burgerowni ,,Peter Pane”, w której już jedliśmy kolację w poniedziałek. Jedzenie ponownie wszystkim niezwykle smakowało. Gdy skończyliśmy posiłek, najedzeni udaliśmy się na przystanek autobusowy, wróciliśmy do centrum, a następnie każda grupa poszła do swojego hotelu.
ŚRODA 26.10.2022
On Wednesday morning we took the train to Bremerhaven to visit the science center "Klimahaus". The investment is really entertaining and allows us to discover every climate zone, which exists on the Earth in an interesting way. Inside, we have the opportunity to travel along the meridian 8° 34' E, thanks to which we can go through all climatic zones without having to make a journey around the world. The adventure begins in Switzerland, then goes through Sardinia, Niger, Cameroon, Antarctica, Samoa, Alaska, and finally, ends in Germany. In each country, we discover a different climate - actually occurring in a given area. In Antarctica we have to go through an icy, snow-covered room, while in Niger the temperatures are very high – so we can feel like in a real desert. In Cameroon, we have the opportunity to discover the nooks and crannies of the rainforests and the secrets of the equatorial climate. In each country, we learn how people live in these areas, what plants and animals can be found there and, of course, we get to know the local climate. After the "journey" was over, it was time for the real one - the return to Hamburg. We spent the evening together eating a delicious kebab for dinner. It was certainly an unforgettable day, but quite tiring. After all, we made an exhausting trip around almost the whole world!
W środę rano wyruszyliśmy pociągiem do Bremerhaven, zwiedzić centrum naukowe „Klimahaus”. Jest to bardzo interesująca inwestycja, która pozwala nam w ciekawy sposób odkrywać klimaty panujące w różnych zakątkach Ziemi. Będąc w środku otrzymujemy możliwość podróży wzdłuż południka 8° 34' E, dzięki czemu możemy przejść przez wszystkie strefy klimatyczne bez konieczności objeżdżania całego świata. Przygoda rozpoczyna się od przedostania się przez Szwajcarię, następnie Sardynię, Niger, Kamerun, Antarktydę, Samoa, Alaskę, aż w końcu dociera się do Niemiec. W każdym kraju przedstawiane są nam inne klimaty – faktycznie występujące na danym terenie. Na Antarktydzie przedzieramy się przez lodowate, pokryte śniegiem pomieszczenie, natomiast w Nigerze doświadczamy bardzo wysokich temperatur – tak jak na pustynne tereny przystało. W Kamerunie mamy okazje odkryć zakamarki lasów deszczowych i tajemnice klimatu równikowego. W każdym państwie dowiadujemy się jak żyją mieszkańcy tych obszarów, jakie rośliny i zwierzęta można tam znaleźć i oczywiście poznajemy jaki panuje tam klimat. Po skończonej „podróży” przyszła pora na prawdziwą – a mianowicie powrót do Hamburga. Końcówkę dnia spędziliśmy wszyscy razem jedząc smaczną kolację w tureckiej restauracji. Był to na pewno niezapomniany dzień, lecz dość męczący. W końcu przecież odbyliśmy wyczerpującą wędrówkę po prawie całym świecie!
25.10.2022
A lot of things happened during the second day of the project mobility in Hamburg. We got up in the morning and had a big breakfast at the hotel. Then we went to the railway station, going towards the school. When we arrived at the school, where all the project participants were gathered, there were integration activities with the Greeks who had flown in the previous evening. Then we travelled by train to one of Hamburg's poorer districts, Veddel. There we were met by a guide who showed us around and told us about the artistic endeavour "Goldhaus". We travelled by train to the other side of the river, where we had the opportunity to see innovative and ecologically designed houses. One of them used algae to help generate electricity. After the tour, we said goodbye to the guide and headed towards the city centre. There we were given the opportunity to explore Hamburg's picturesque market square in small groups on our own. This also gave us the chance to integrate even better with the other project participants. After the tour we went to a burger restaurant for dinner, where we were able to eat delicious food. After that we said goodbye to the others and headed back to the hotel.
Podczas drugiego dnia mobilności projektowej w Hamburgu wydarzyło się dużo rzeczy. Wstaliśmy rano, zjedliśmy duże śniadanie w hotelu. Następnie udaliśmy się na pociąg jadący w stronę szkoły. Po dotarciu do szkoły, w której zbierali się wszyscy uczestnicy projektu zostały przeprowadzone aktywności integracyjne z Grekami, którzy przylecieli poprzedniego wieczoru. Następnie pojechaliśmy pociągiem do jednej z biedniejszych dzielnic Hamburga – Veddel. Spotkaliśmy się tam z przewodnikiem, który oprowadził nas po okolicy, oraz opowiedział o artystycznym przedsięwzięciu „Goldhaus”. Pociągiem pojechaliśmy na drugą stronę rzeki, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć innowacyjne i ekologicznie zaprojektowane domy. Jeden z nich wykorzystywał glony do wspomagania wytwarzania prądu. Po zakończeniu zwiedzania pożegnaliśmy się z przewodnikiem i udaliśmy się w stronę centrum. Dostaliśmy tam możliwość zwiedzania w małych grupkach na własną rękę malowniczego rynku Hamburga. Dzięki temu mieliśmy także możliwość jeszcze lepszej integracji z innymi uczestnikami projektu. Po zwiedzaniu poszliśmy na kolację do burgerowni, gdzie mogliśmy zjeść pyszne jedzenie. Po tym pożegnaliśmy się z innymi i udaliśmy się do hotelu.


Hamburg poniedziałek 24.11.2022
Dzień zaczęliśmy od śniadania w hotelu i podróży pociągiem do Gymnasium Rahlstedt. Po przedstawieniu się niemieckich nauczycieli i dyrektora szkoły i krótkim wstępie mieliśmy „ice breaking activities”, aby móc się lepiej poznać z innymi uczestnikami wymiany. Następnie mieliśmy krótką lekcję o tym czym jest design thinking i w jaki sposób możemy go wykorzystać w nadchodzącym tygodniu. Po wymianie pomysłów z innymi uczestnikami wysłuchaliśmy prezentacji grupy z Hiszpanii na temat wpływu zmian klimatycznych na życie w morzach Hiszpanii. Następnie nasza grupa przedstawiła prezentacje nt. zagrożeń dla Bałtyku. Po obiedzie na szkolnej stołówce pojechaliśmy do miasta portowego. Tam zostaliśmy podzieleni na kilkuosobowe grupy i udaliśmy się na spacer, na którym niemieccy uczniowie opowiadali nam o okolicy. Następnie popłynęliśmy łódką, by móc zobaczyć miasto także z wody. Po całym dniu udaliśmy się na kolację do restauracji Peter Pane, gdzie w miłej atmosferze zjedliśmy wegetariańskie burgery. Do hotelu wróciliśmy po 22:00.
We started the day from breakfast in our hotel and went to Gymnasium Rahlstedt by train. After the German teachers and the headmaster introduced themselves and made a short introduction to the programme, we had ice breaking activities, so that we could get to know a little bit better the other participants of the exchange. Next, we had a short lesson about design thinking and how we can use it in the next couple of days. After exchanging our ideas with the other participants we listened to the presentation made by Spanish team about the impact of climate change on the life in Spanish seas. Then our group showed presentations about threats to marine life in the Baltic Sea, After lunch in the school canteen, we went to the harbour city. Once there, we were divided into groups of several people and went for a walk on which the German students told us about the area. Then we took a boat to be able to see the city also from the water. After the whole day we went to eat dinner to a restaurant called Peter Pane, where in a pleasant atmosphere we ate vegetarian burgers. We came back to the hotel after 10pm.

Prezentacja o zagrożeniach dla Morza Bałtyckiego (Polska):
https://www.canva.com/design/DAFNypNf6Lw/0FovKZqA5Lmf55CTWtDu8Q/view?utm_content=DAFNypNf6Lw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer#2

Prezentacja "How does climate change challenge marine life in the Baltic Sea? (Polska)

Prezentacja „Zmiany klimatu” (Polska)

Prezentacja o zagrożeniach dla Morza Egejskiego (Grecja)

Prezentacja o zagrożeniach dla Morza Śródziemnego (Hiszpania)

Prezentacja o zagrożeniach dla Morza Północnego (Niemcy)

Prezentacja o polskim wybrzeżu (Polska): Baltic Sea Polish Coast.pptx

Erasmus+ Climate Change and Art Mobilność w Atenach, Grecja

Piątek 1.04.2022 rozpoczęliśmy od zwiedzania muzeum sztuki Fundacji Goulandrisów, gdzie znaleźć można dzieła tak znakomitych malarzy jak Van Gogh, Picasso czy Kandinsky oraz polski rzeźbiarz Igor Mitoraj. Choć czas naszej wizyty był ograniczony, to prowadzone przez doświadczoną panią przewodnik warsztaty były niewątpliwie bardzo przydatne, bo pomogły nam zrozumieć sztukę w szerszym kontekście. Kolejnym ważnym punktem naszego planu był spacer z burmistrzem dzielnicy Kiesariani, po wzgórzu Hymmet. Widzieliśmy mnóstwo przepięknych miejsc i zabytków, np. kościół Ayios Marcos Fragomonastirio. Na sam koniec uczestniczyliśmy w przyjęciu pożegnalnym zorganizowanym w jednej z lokalnych restauracji. Była to okazja, by obejrzeć i uczyć się greckich tańców, spróbować wielu pysznych dań. Każdy otrzymał też dyplom uczestnictwa w projekcie na podsumowanie wszystkiego, co udało nam się osiągnąć. To był naprawdę wspaniały czas!

Czwartek 31.03.2022 spędziliśmy zwiedzając najsłynniejszą antyczną grecką budowlę - Akropol. Zobaczyliśmy wiele starożytnych waz i rzeźb w Muzeum Akropolu znajdującym się niedaleko wzgórza. Przeszliśmy się także ulicami Plaki - wyjątkowej dzielnicy Aten, gdzie mogliśmy kupić pamiątki i zjeść dania kuchni greckiej.

Środa 30.03.2022 była niezwykłym dniem. Rano mieliśmy możliwość posłuchania o sposobie recyklingu w czasach Bizancjum. Zaraz po tym pojechaliśmy do Greckiej Biblioteki Narodowej, gdzie mieliśmy czas na zwiedzanie ogrodu i wspólny odpoczynek. Później wybraliśmy się do fabryki, która zajmuje się przerabianiem plastiku znalezionego w morzu, głównie sieci rybackich, na różne użyteczne meble, ozdoby a nawet place zabaw dla dzieci. Popołudnie spędziliśmy w Parku Narodowym Góry Parnita, gdzie mogliśmy obejrzeć skarby greckiej natury oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach na temat zmian klimatu i ich wpływu na otaczający Greków krajobraz. Towarzyszyły nam ciekawskie jelenie, których re-introdukcja w parku jest częścią proekologicznego projektu naukowego. Był to zdecydowanie niezapomniany dzień.

We wtorek 29.03.2022 rozpoczęliśmy dzień od warsztatów w greckiej szkole. Do wyboru mieliśmy warsztaty z robienia mydła, loga Erasmusa ze starych ubrań, plansze do gry w szachy z korków po winie i biżuterię ze zużytych kapsułek po kawie. Zwiedzaliśmy również budowle z czasów bizantyjskich na Mitropoleos Square. Widzieliśmy Katedrę Zwiastowania Matki Boskiej i kościół Matki Boskiej, który był w całości zbudowany z części odzyskanych ze zburzonych budynków z czasów starożytnych i bizantyjskich.

W poniedziałek 28.03.2022 oficjalnie poznaliśmy zespoły z Grecji i Hiszpanii, a także zespół z Niemiec (online) na terenie szkoły partnerskiej 1o (1st) Geniko Lykeio Kaisarianis. Oglądaliśmy prezentacje wszystkich krajów, a także sami wygłosiliśmy prezentację o Polsce. Po południu zwiedzaliśmy Miejsce Pamięci Narodowej i Pomnik Ruchu Oporu w dzielnicy Kaisariani, a następnie wybraliśmy się na zwiedzanie centrum Aten. Odwiedziliśmy stadion Kallimarmaro - pierwszy nowożytny stadion olimpijski na świecie. Widzieliśmy też Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, a także Ogród Narodowy. Udaliśmy się pod budynek Parlamentu na placu Syntagma, gdzie obejrzeliśmy tradycyjną zmianę warty. Następnie spacerowaliśmy po największych ulicach centrum Aten.

Materiały wykonane przez uczniów naszej szkoły w ramach projektu Climate Change and Art.

Interviews' results

Projekt Erasmus+ Akcja KA2 “Raising STEAM (Science, Technology, Engineeing, the Arts and Mathematics) in Education” 2017-2019.

Kraje uczestniczące: Cypr, Grecja, Słowacja, Włochy i Polska.

KA2 "Raising STEAM in Education" jest innowacją edukacyjną mającą na celu ułatwienie uczenia się trudnych przedmiotów głównie ścisłych, takich jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka poprzez sztukę stosując bardziej interdyscyplinarne i całościowe podejście bazujące na praktycznych doświadczeniach, eksperymentach, nauce poprzez działanie, które umożliwia jednocześnie artystyczną ekspresję.

Cele:

 • Rozwijanie kluczowych kompetencji (tzw. miękkich umiejętności), współpracy w międzynarodowym środowisku, uczenia się wielokulturowości, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, TiK - (w tym multimediów), opracowywania i prezentacji materiałów w języku angielskim.
 • Komunikacja w języku angielskim, doskonalenie umiejętności językowych.
 • Rozwijanie edukacji obywatelskiej i nacisk na wymiar europejski w edukacji szkolnej.
 • Poznanie dziedzictwa europejskiego - przykłady dzieł sztuki, słynnych prac inżynierskich, wybitnych naukowców, jak również miejsc umieszczonych na liście UNESCO.
 • Społeczeństwo cyfrowe - TiK wykorzystywane w praktyce szkolnej w odniesieniu do różnych przedmiotów oraz w sztuce, multimediach, aplikacjach edukacyjnych w praktyce.
 • Kształcenie/rozwijanie tolerancji i otwartości na inność.
 • Kreowanie/uczenie się innowacyjnych metod nauczania poprzez łączenie rozmaitych dziedzin nauki, matematyki i przedmiotów humanistycznych oraz kładzenie nacisku na holistyczne i interdyscyplinarne nauczanie.
 • Rozwijanie edukacji włączającej - angażowanie artystycznie uzdolnionych uczniów we współpracę z uczniami o zainteresowaniach naukowych do popularyzacji i rozumienia sztuki oraz uczenie jej odbioru.
 • Ułatwienie zrozumienia zasad matematyki i rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Uczenie odpowiedzialności za kwestie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości zdrowego stylu życia oraz łączenie ich z praktyczną wiedzą (biologia, chemia, fizyka), a także łączenie tej wiedzy z artystyczną ekspresją.
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów/absolwentów poprzez ćwiczenie kompetencji kluczowych, zwiększanie wszechstronności zainteresowań i umiejętności obejmujących różne dziedziny z naciskiem na interdyscyplinarny wymiar edukacji.

Metody:

 • Położenie szczególnego nacisku na praktyczne doświadczenia i powiązania między teorią a praktyką i otaczającym światem - uczenie się poprzez działanie.
 • CLIL (Zintegrowanie kształcenie przedmiotowo-językowe) obejmujące takie przedmioty jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, historia, WOS, architektura, sztuka.
 • Odwrócone scenariusze lekcji i wdrażanie edukacji rówieśniczej - scenariusze lekcji opracowywane przez uczniów i stosowane w praktyce szkolnej podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów i we współpracy z lokalnymi społecznościami w ramach mobilności projektu, np. w szkołach podstawowych lub niższych klasach szkół ponadgimnazjalnych i stosowaniu tych metod jako zachęty i ułatwiających zdobywanie wiedzy i zrozumienie nauk ścisłych w tym matematyki przez uczniów, tym samym zapobieganie wczesnemu porzuceniu nauki szkolnej.
 • Prace projektowe, zarządzanie projektami, rozpoznawanie przez uczniów ich predyspozycji i roli w zespole lub projekcie.
 • Edukacja nieformalna - działania projektowe prowadzone nie tylko w szkole, ale także we współpracy z muzeami, galeriami sztuki, instytucjami naukowymi, parkami narodowymi, przemysłem itd. oraz badaniem i wykorzystaniem środowiska miejskiego, w którym wszyscy funkcjonują - gry miejskie, gry terenowe, imprezy land-art (sztuka ziemi).

Upowszechnianie wyników projektu – odwrócone lekcje, plany lekcji opracowywane przez uczniów dla uczniów, innowacyjne prezentacje edukacyjne i filmowanie innowacyjnych lekcji, wystawy rezultatów artystycznej ekspresji studentów, współpraca z mediami, społecznościami lokalnymi i instytucjami niezwiązanymi z edukacją i/lub samorządem lokalnym, strony internetowe szkół, strona internetowa projektu, platforma Selfie+, media społecznościowe, Platforma Upowszechniania Rezultatów Erasmus+.

STEAM to edukacyjne podejście do nauki, które wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako punkty dostępu do prowadzenia studiów, dialogu i myślenia krytycznego. Efektem końcowym są studenci, którzy podejmują przemyślane ryzyko, angażują się w naukę doświadczalną, potrafią w innowacyjny sposób rozwiązywać problemy, podejmują współpracę i uczestniczą w procesie twórczym.To innowatorzy, nauczyciele, liderzy i uczniowie XXI wieku!

STEAM E-BOOK

SŁOWACJA Snina 8 – 12.04.2019r. „Biodiversity through Art & Science”

W kwietniu tego roku 8 uczniów i 3 nauczycieli z naszej szkoły poleciało na Słowację w ramach projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education". Siódmego kwietnia późnym wieczorem wylądowaliśmy na małym lotnisku w Koszycach, gdzie spotkaliśmy grupę z Włoch i razem pojechaliśmy do Sniny - miejsca naszego pobytu podczas tej tygodniowej wymiany. Tę noc spędziliśmy już w domu u rodzin.
Kolejnego dnia od rana integrowaliśmy się z nowo poznanymi uczestnikami projektu z wielu państw z całej Europy. Uczestnicy z każdego kraju zaprezentowali swoje prace związane z motywem przewodnim wymiany - ,,Biodiversity of our country". Na ten temat mieliśmy zajęcia zarówno w szkole jak i na uniwersytecie w Koszycach.
Podczas naszego pobytu na Słowacji mieliśmy również mnóstwo innych aktywności. Wzięliśmy udział w ciekawych warsztatach w Muzeum Andy'ego Warhola, gdzie zdradzono nam tajniki warsztatu artystycznego tego wybitnego artysty. W pobliskiej miejscowości z kolei zwiedzaliśmy piękny dwór, a w nim wystawę nt. bioróżnorodności  Słowacji oraz interesującą wystawę pisanek, gdyż wymiana miała miejsce tuż przed Wielkanocą. Spędziliśmy też cały dzień w Koszycach zwiedzając to urokliwe miasto oraz Muzeum Historii Naturalnej i "Steel Park" (podobny do Centrum Nauki Kopernik).
Ostatniego dnia eksplorowaliśmy jaskinię w Tatrach. Nie obyło się bez niespodzianek, gdyż zaskoczyły nas tam intensywne opady śniegu oraz wyjątkowo niska, jak na tę porę roku, temperatura. To jednak nie przeszkodziło nam w realizacji planów.
Mimo wszystko najważniejsze na tym wyjeździe były nowe znajomości zawierane z osobami z innych krajów. Podczas tego tygodnia spędziliśmy dużo czasu razem również poza przewidzianymi programem zajęciami jak aktywny wieczór na kręgielni, ognisko połączone z grillem na wzgórzu w miejscowości koło Sniny czy impreza w domu jednego ze Słowaków. To był fantastyczny tydzień i pożegnanie było przez to bardzo ciężkie.
Wyjazd trzeba uznać za bardzo udany. Poszerzyliśmy swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim, ale przede wszystkim nawiązaliśmy nowe znajomości. Momentami musieliśmy wyjść poza naszą strefę komfortu co nie było łatwe, ale takie sytuacje również są bardzo potrzebne w życiu. Nowa wiedza, nowe miejsca, kultura i obyczaje, a przede wszystkim nowopoznani ludzie i wspaniałe znajomości sprawiły, że ta wymiana zostanie przez nas zapamiętana na zawsze.

Patryk Alexandrowicz/Robert Drapała

Wystawa w CSW Humanless Earth
Prezentacja o bioróżnorodności w Polsce
Impresje uczniów z pobytu na Słowacji
Film z pobytu na Słowacji

Ankieta satysfakcji Snina

GRECJA Saloniki 25.02 – 1.03.2019r. “IT, Robotics, Digital Art – Technology”

GRECJA Saloniki 25.02 – 1.03.2019r. “IT, Robotics, Digital Art – Technology”
W dniach 25 lutego-1 marca 2019 w ramach programu Erasmus + KA2 „Raising STEAM in Education” spędziliśmy tydzień w Salonikach, drugim największym mieście Grecji. Bezpośrednio z lotniska zostaliśmy odebrani przez naszych greckich gospodarzy, którzy gościli nas przez następnych kilka dni.
Oficjalny program wymiany zaczął się następnego dnia w szkole naszych hostów, mieszczącej się w dzielnicy Kalamaria. W czasie spotkania zapoznaliśmy się z uczestnikami programu z innych krajów. Prezentacja historii szkoły jak również bogaty program artystyczny oraz gry i zabawy grupowe umożliwiły nam lepszą integrację.
Następnego dnia odwiedziliśmy park technologiczny NOESIS, gdzie mogliśmy poznać historię przemysłu motoryzacyjnego, historię wynalazków oraz nowinek technologicznych. Park NOESIS, grecki odpowiednik warszawskiego Centrum Kopernika, oferował także wiele zajęć interaktywnych. Koleją atrakcją były warsztaty w Muzeum Sztuki Kinowej, gdzie poznaliśmy wkład Grecji w rozwój kinematografii oraz nagraliśmy własny mini-horror.
W środę byliśmy z wizytą na uniwersytecie im. Arystotelesa, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach robotyki, a także zetknęliśmy się z najnowszymi technologiami, które mają zastosowanie np. w medycynie. Wszystkich urzekł przedostatni dzień wymiany, kiedy zwiedzaliśmy miejskie muzeum archeologiczne oraz pobliskie muzeum sztuki nowoczesnej prezentujące m.in. prace słynnego artysty greckiego Jolasa. Na miejscu wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych, a projekty, które stworzyliśmy spotkały się z wielkim uznaniem animatorów muzeum.
Niemniej ważnym wydarzeniem tego dnia było przyjęcie pożegnalne, gdzie zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo będziemy tęsknić za naszymi greckimi znajomymi. Niemałą atrakcję stanowił fakt, że miało ono miejsce w Ostatki, w związku z tym wszyscy zjawili się różnych przebraniach.
W dniu odlotu zdążyliśmy jeszcze poznać imponującą architekturę miasta, w którym wyraźnie mieszały się wpływy kultury hellenistycznej, chrześcijańskiej oraz islamu. Później nadszedł czas pożegnań i powrotu do osnutej zimową aurą Polski.
Wymiana z Grecją, oprócz korzyści płynących z poznania odmiennej kultury, umożliwiła nam poznanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych głównie z dziedziny medycyny i robotyki oraz pokazała jak może wyglądać praca w laboratorium. To niesamowite, że zaledwie tydzień tej wymiany w znacznym stopniu pogłębił nasza wiedzę.
Michał Szyszko

Prezentacja o polskim robocie Photonie
Robotyka i nowe technologie w sztuce
Impresje uczniów z pobytu w Grecji
Ankieta satysfakcji Saloniki

Ogólnopolski Dzień Informacyjny o Programie Erasmus+ 2019

Włochy – Turyn 15 - 19 pażdziernika, 2018 „GREEN ENGINEERING”

Październik - okazał się miesiącem pełnym wrażeń, a wszystko za sprawą podróży do Włoch w ramach projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education". Trzynastego października cztery uczennice naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli opuściły polskie lotnisko, lądując w urokliwym Bergamo. Piękne uliczki i pyszna pizza zjednały nasze serca, jednak to był dopiero początek przygody. Następnego dnia wspólnie udaliśmy się pociągiem do Mediolanu, skąd po obejrzeniu najważniejszych zabytków m.in. Katedry Narodzin św. Marii oraz Galerii Vittorio Emanuele II ruszyliśmy w dalszą podróż do Turynu. Na miejscu zostałyśmy ciepło przywitane przez goszczące nas Włoszki.
W trakcie tygodniowego pobytu miałyśmy nie tylko możliwość poznania włoskich zwyczajów, lecz poprzez codzienny kontakt z młodzieżą różnych narodowości, rozwinęłyśmy sprawności językowe oraz nawiązałyśmy międzynarodowe znajomości. W czasie projektu udało nam się poszerzyć wiedzę na temat DNA, poprzez udział w zajęciach laboratoryjnych, których celem była izolacja materiału genetycznego z banana bądź kiwi. Udział w Innovation and Science Festival dał możliwość uzupełnienia naszej wiedzy w zakresie żywienia poprzez zajęcia w Escape Room oraz wykład na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Turynie. Z kolei odwiedziny w Parku Peccei pokazały nam, jak Green Engineering może zostać wykorzystane w otaczającym nas świecie. Za sprawą wizyty w Muzeum Egipskim dokładnie poznałyśmy historię starożytnego Egiptu. Mogłyśmy na własne oczy zobaczyć szereg starożytnych eksponatów, co było niezwykłym doświadczeniem. Każdego dnia, po zakończonych zajęciach, miałyśmy czas na pogłębianie więzi z naszymi włoskimi rówieśnikami, co, mamy nadzieję, zaowocuje przyjaźniami na długie lata.
Udział w projekcie był dla nas niezwykłym doświadczeniem, które pozwoliło nam na poznanie zagranicznych kultur, rozwój umiejętności interpersonalnych, językowych, a także poszerzenie wiedzy w różnych dziedzinach nauk, a zwłaszcza w zakresie nowatorskiej zielonej inżynierii. Wyjazd ten okazał się bezcennym doświadczeniem, które zostanie w naszej pamięci przez całe życie.

Prezentacja prezi o zielonej inżynierii

Podsumowanie wizyty w Turynie

Zielona inżynieria w Polsce

Ankieta satysfakcji Turyn

Cypr

W marcu ośmioro uczniów naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli wyleciało na Cypr w ramach Projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education”. W trakcie tygodniowego pobytu w mieście Limassol mieliśmy okazję poznać ludzi z różnych krajów świata, rozwinąć zdolności językowe, a także poznać kulturę i historię wyspy. Podczas wyjazdu uczęszczaliśmy na zajęcia w prestiżowej, cypryjskiej szkole IMS Private School Institute of Maths and Sciences oraz braliśmy udział w warsztatach matematycznych i astronomicznych, takich jak układanie mozaik, budowanie k-drona czy obserwacja słońca w planetarium. Mieliśmy również okazję zwiedzić ruiny zamku oraz grobowce antycznych władców i poznać historię starożytnych mozaik. Po zajęciach szkolnych mieliśmy czas na nawiązywanie więzi z pozostałymi uczestnikami wymiany, które zaowocowały przyjaźniami na długie lata. Spędzanie czasu z cypryjskimi rówieśnikami pozwoliło nam poznać ich obyczaje, codzienne życie, kuchnię, a także sposoby spędzania wolnego czasu. Udział w wymianie był dla nas wspaniałą okazją do rozwoju umiejętności interpersonalnych i językowych oraz szansą na zdobycie bezcennych doświadczeń na całe życie.

Natalia

Ankieta satysfakcji Limassol

Projekt międzynarodowej wymiany Erasmus+

W latach 2015-2017 uczestniczymy w projekcie Erasmus+ ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Grecji i Łotwy.

Tytuł: EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020.

Język projektu: angielski.

Projektowane jest 6 mobilności. Każdy kraj opracowuje jeden temat i przygotowuje działania/zadania podejmowane wspólnie przez młodzież w grupach międzynarodowych podczas zjazdów i między zjazdami w czasie realizacji projektu. Produktem końcowym jest film nakręcony przez młodzież prezentujący tematykę projektu.

 1. Włochy - Walka z wykluczeniem społecznym grudzień 2015 - 6 uczniów
 2. Turcja - Problem przedwczesnego zakończenia nauki w szkole luty 2016 - 5 uczniów
 3. Hiszpania - Problemy imigracji kwiecień 2016 - 6 uczniów
 4. Polska - Związek między edukacją szkolną a rynkiem pracy październik 2016
 5. Grecja - Innowacje edukacyjne i wykorzystanie narzędzi TiK w celu poprawy wyników nauczania luty 2017 - 6 uczniów
 6. Łotwa Zdrowy tryb życia i problemy środowiska naturalnego kwiecień 2017 - 6 uczniów.

Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Malczyk.

W dniach 22-29 kwietnia - uczennice naszej szkoły: Marta Rekłajtis, Julia Owczarska, Julia Chacińska, Aleksandra Jeżo, Maria Woźniak i Katarzyna Pietras wraz z nauczycielkami języka angielskiego - p. Małgorzatą Malczyk i p. Grażyną Uchman wyjechały na Łotwę w ramach projektu "EUtopia - Europe Challenges to 2020" będącego częścią unijnego programu Erasmus+. Tematem przewodnim spotkania był zdrowy styl życia.

Podczas tygodniowego pobytu na Łotwie w swoich domach gościli nas uczniowie partnerskiej szkoły Nitaures Vidusskola znajdującej się w małym miasteczku Nitaure oddalonym 80km od Rygi. Codziennie wraz z rówieśnikami z Grecji, Turcji, Włoch, Hiszpanii i Łotwy uczestniczyliśmy w zajęciach w szkole, gdzie mogliśmy bliżej się poznać i realizować działania projektowe. Ich częścią był pokaz filmów przygotowanych przez każdy kraj, a także prezentacje i warsztaty. Łotysze zadbali o to, byśmy jak najwięcej zobaczyli, zabierając nas m.in. na całodzienną wycieczkę do Rygi, parku safari w More, zamku w Turaide oraz na farmę organiczną. Po skończonych zajęciach integrowaliśmy się międzynarodowo spędzając wspólnie czas zaplanowany przez gospodarzy. Zwieńczeniem spotkania była impreza pożegnalna, podczas której otrzymaliśmy certyfikaty i mieliśmy okazję nauczyć się narodowych tańców z krajów partnerskich. Kiedy wymiana dobiegła końca, nie obyło się bez łez, gdyż ciężko było opuścić gościnną Łotwę, ale zawarte tam międzynarodowe przyjaźnie z pewnością przetrwają, a wspaniale spędzony czas pozostawi miłe wspomnienia.

Autorka: Julia Chacińska

Dziewiątka uczniów naszego liceum, która uczestniczyła w projekcie Erasmus+ oraz dwójka koordynatorów projektu - p. Małgorzata Malczyk i p. Grażyna Uchman w dniach 14.10-22.10 udała się do miasta Saloniki w Grecji. Realizowali tam temat „ICT in School” oraz „Early school drop-out”. Uczniowie wraz z pomocą koordynatorów przygotowali prezentacje multimedialne oraz film specjalnie na tę okazję. Nasza szkoła świetnie wypadła na tle innych krajów uczestniczących w projekcie (Włochy, Grecja, Łotwa, Hiszpania, Turcja). Grupa miała również okazję zwiedzić stolicę Grecji- Ateny oraz Pellę- stolicę imperium Aleksandra Wielkiego. Uczniowie z projektu wynieśli z pewnością międzynarodowe przyjaźnie, zasmakowali lokalnych specjałów, zażyli greckiego słońca, a co najważniejsze przeżyli wspaniałą przygodę jednocześnie zdobywając wiedzę!

Przed nami jeszcze ostatni wyjazd w ramach projektu - Łotwa, który będzie miał miejsce w kwietniu 2017 roku.

Autorka: Angelika Juszczyńska