ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

PONIEDZIAŁEK 5 LIPCA
W GODZ. 11.00-13.00
NA II PIĘTRZE

3a p. Irena Krawczyk sala 39
3b p. Teresa Sasin sala 40
3c p. Hanna Nowacka sala 44
3d p. Ewa Karpińska sala 41
3e p. Krzysztof Wójcik sala 46
3f p. Mariusz Anioł sala 47