REKRUTACJA- POTWIERDZENIE WOLI CZYLI PRZYJMOWANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA I WYNIKÓW EGZAMINU!!

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej:

19.07 12:00-14:00

22.07 10:00-13:00

23.07 10:00-13:00

24.07 10:00-15:00

Dodatkowo prosimy o przyniesienie dwóch zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą).

Komisja Rekrutacyjna

Osoby, które rekrutują się do klasy 1D proszone są o odbieranie podczas składania dokumentów informacji o wrześniowym obozie humanistów.