Regulamin konkursu ,,Zamaskowany Słowacki”

Regulamin konkursu ,,Zamaskowany Słowacki”

  1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie.
  2. Celem konkursu jest zaprojektowanie a następnie wykonanie maseczki ochronnej – naszego nieodzownego atrybutu w czasach koronawirusa.

Liczymy na Waszą pomysłowość i kreatywność.

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maseczki ochronnej a następnie dostarczenie jej do biblioteki szkolnej z w terminie do dnia 30.09.2020 roku z zachowaniem należytej ostrożności.

Maseczka powinna być odkażona i zapakowana w foliowy woreczek oraz podpisana
w następujący sposób: imię i nazwisko oraz klasa.

  1. Najbardziej kreatywne prace można będzie zobaczyć i ocenić na https://www.facebook.com/liceum7/
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.10.2020 roku.
  2. O nagrodzie decyduje ilość uzyskanych polubień i decyzja jury w składzie: Beata Burdelska, Justyna Winiarczyk i Grażyna Uchman.

Nagrody w postaci bonów do Empiku w kwocie 100 zł za I miejsce, 50 zł za II i III miejsce zostaną wręczone w wyznaczonym czasie w bibliotece szkolnej.

  1. Zwycięzców konkursu poinformujemy za pomocą dziennika Librus.

Bliższych informacji w sprawie konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze.