Pokaz pojazdów ekologicznych i nowych technologii transportu w Ministerstwie Środowiska

17 września odbyło się wyjście klasy 2B i 2C do Ministerstwa Środowiska na pokaz ekologicznych (elektrycznych) pojazdów oraz nowych technologii transportu.