Oświadczenie w sprawie stypendium szkolnego

Oświadczenie z numerem konta należy wypełnić, podpisać przez ucznia lub rodzica i odesłać na adres mailowy szkoły z informacją w tytule, że to oświadczenie w sprawie stypendium szkolnego za wyniki w nauce.

Druk do wypełnienia