Książka absolwenta

Na rynku wydawniczym ukazuje się kolejna pozycja naszego absolwenta Marcina Rychcika.