KOLEJNY ETAP REKRUTACJI (24.06-12.07) w godz. 9.00-14.00 i 13.07 w godz. 9.00-15.00

Składanie kopii dokumentów i weryfikacja osiągnięć przez Komisję Rekrutacyjną (ewentualne zmiany we wnioskach).
Każda zmiana preferencji/szkół we wniosku wymaga jego wycofania z systemu. Wnioski można wycofać TYLKO osobiście w szkole i mogą to zrobić TYLKO rodzice/opiekunowie. Po dokonanych zmianach wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Bardzo gorąco prosimy o dostarczanie kopii świadectwa na bieżąco, a w późniejszym terminie dostarczenie kopii wyników egzaminu ósmoklasisty. Prosimy, nie czekajcie z całą dokumentacją na 3 ostatnie dni tego etapu. Potwierdzanie osiągnięć jest procesem żmudnym i czasochłonnym, bardzo łatwo popełnić błąd. Po zamknięciu etapu nie będzie możliwości ponownej weryfikacji osiągnięć.
Komisja Rekrutacyjna VII LO