Inicjatywa roku szkolnego 2022/2023

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2022/2023 następujące przedsięwzięcia:
- wieczornica poświęcona pamięci zmarłych absolwentek (s. Beata Sabara)
- turnieje szachowe (Krzysztof Wróbel)
- program „Współdzielnia mocy” (Izabela Borkowska)
- stworzenie szkolnego zespołu i koncerty (Daniel Górski)
- film promujący szkołę (Michał Skórka)
- jesienne prace na patio (Michał Nitek)
- porządki na grobach pracowników szkoły (Grzegorz Świderski)
- Dzień Geografa (Michał Nitek)
- Dzień Banacha (Agnieszka Sokołowska)
- wymiana (Małgorzata Malczyk)

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2022\2023 panu Krzysztofowi Wróblowi za organizację turniejów szachowych

Uzasadnienie:
Turnieje szachowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i są cyklicznie powtarzane. Doskonała frekwencja podczas wszystkich edycji była zaskoczeniem. Turnieje dają uczniom możliwość rozwijania umiejętności logicznego myślenia, koncentracji, spostrzegawczości. Popularyzują ciekawe i pożyteczne dla rozwoju spędzanie wolnego czasu. Uczą przebywania w ciszy, z wyciszonym telefonem komórkowym.

Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku siostrze Beacie Sabarze za przygotowanie wieczornicy poświęconej zmarłym absolwentkom naszej szkoły.

Uzasadnienie:
Impreza była bardzo ciekawa i budziła poczucie emocjonalnego związku uczniów ze szkolną tradycją. Uczniowie dotarli do interesujących materiałów i informacji i przekazali je w sposób atrakcyjny i poruszający młodych ludzi.

Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa roku Izabeli Borkowskiej za projekt „Współdzielnia mocy”

Uzasadnienie:
Przez cały rok szkolny p. Izabela Borkowska prowadziła pro bono zajęcia dla uczniów z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Są to zagadnienia niezwykle potrzebne współczesnej młodzieży i pomocne w rozwiązywaniu trudności życiowych.

Warszawa, 23 czerwca 2023

Agata Dowgird
Tatiana Szott

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2021\2022 następujące przedsięwzięcia:

- Dzień Lema (A.Potocka-Woźniak)
- Pomoc dla Ukrainy ( M. Sielatycka, M.Przychodzeń, R.Pietrzak, E.Rutka)
- Szlachetna paczka (M. Mickiewicz, B.Sabara, K.Drabot)
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (J. Winiarczyk, B.Burdelska, K. Drabot
- Wymiana ze szkołą z Lubeki (M.Malczyk)
- Dzień Stefana Banacha (A. Sokołowska)
- Dzień Frankofonii (S.Świtlik)
- Dzień Geografa (M.Nitek)
- Biologiczny Festiwal Nauki (M.Sielatycka)
- Projekt Wisła (M.Sielatycka, P.Ziaja, M.Nitek)

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2021\2022 pani Aleksandrze Potockiej-Woźniak za projekt „Dzień Lema”.
Uzasadnienie:
„Dzień Lema” był dużą imprezą charakteryzującą się wieloma formami działań skierowanych do wszystkich uczniów. Należały do nich warsztaty, wykłady, projekcje filmowe, spektakl, panel dyskusyjny, konkurs literacki i dyktando według tekstu Lema. Pani Aleksandrze Potockiej-Woźniak udało się zaangażować wszystkich uczniów, co miało duży walor wychowawczy – integrowało ich po okresie zdalnego nauczania. „Dzień Lema” był także imprezą zachęcającą do czytania książek.
Dyrekcja przyznaje wyróżnienia w konkursie Inicjatywa Roku projektom: „Biologiczny Festiwal Nauki”, „Dzień Banacha”, „Dzień Geografa”
Uzasadnienie:
Wszystkie trzy imprezy wzbogaciły życie szkoły, wykorzystały potencjał uczniów i służyły ich integracji. Prezentowały także nowe oblicze przedmiotów szkolnych i pomagały w zainteresowaniu się nauką.

Warszawa, 24 czerwca 2022

Agata Dowgird
Tatiana Szott

Warszawa, 26 czerwca 2021

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2020\2021 następujące przedsięwzięcia:

- Dzień Frankofonii online (Stanisław Świtlik)
- Wirtualne targi edukacyjne (Katarzyna Mazur, Magdalena Michalak)
- Dzień otwarty liceum online (Marta Kammbach, Beata Burdelska, Justyna Winiarczyk)
- Dzień otwarty samorządu szkolnego (Katarzyna Mazur, Magdalena Michalak)
- Pogaduszki z psychologiem i pedagogiem (Marta Kammbach, Marta Radziszewska)
- Wirtualne święto szkoły (Ewa Karpińska)
- Mów mi Słowacki – konkurs poetycko-filmowy (Magdalena Michalak, Aleksandra Potocka)
- Wirtualne warsztaty na temat stresu we wszystkich klasach (Marta Kammbach, Marta Radziszewska)
- Liczne inicjatywy w ramach programu edukacji kulturalnej w klasie 1d (Magdalena Michalak)
- Dni Prawne online (Marek Ciaś)
- Słowacki FilmFest (Katarzyna Mazur, Magdalena Michalak)
- Szkolny budżet partycypacyjny (Beata Burdelska, Katarzyna Drabot, Justyna Winiarczyk)
Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2020\2021
Stanisławowi Świtlikowi za Dzień Frankofonii
Uzasadnienie:
Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie uczniów uczestniczących w imprezie do późnych godzin popołudniowych, którzy nie rezygnowali z udziału w wydarzeniu i pozytywnie je na bieżąco komentowali na czacie. Widać było, jak osoby z różnych klas dobrze się odnosiły do swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, co wpływało na integrację środowiska szkolnego. Podczas całej imprezy panowała atmosfera życzliwości. Uczniowie pod kierunkiem pana Świtlika przygotowali bardzo interesujące wykłady i prezentacje. Także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli możliwość przedstawienia swojej wiedzy i pokonania własnych ograniczeń. Impreza miała duży zasięg (uczestnictwo kilku klas). Zwraca uwagę bardzo wysoki poziom przedsięwzięcia i udana współpraca z uczelnią wyższą, która zaowocowała ciekawym, interaktywnym wykładem.
Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku wszystkim wymienionym wyżej osobom za podjęcie dodatkowych, czasochłonnych działań na rzecz społeczności szkolnej w czasie pandemii
Uzasadnienie:
Mimo trudnych warunków pandemii wielu nauczycieli podejmowało różnorodne działania wzbogacające ofertę szkoły kierowaną do uczniów i kandydatów. Wymienione wyżej przedsięwzięcia wiązały się z dużym zaangażowaniem i poświęceniem znaczącej ilości czasu na ich przygotowanie oraz bardzo dobrą realizacją.

Agata Dowgird

                                                                         Tatiana Szott

Warszawa, 26 czerwca 2020

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2019\2020 następujące przedsięwzięcia:

 • Koncert Michała Skórki podczas Święta Szkoły
 • „Dzień dla środowiska” z warsztatami ekologicznymi dla uczniów szkoły (Maria Sielatycka)
 • Utworzenie profilu na Facebooku „Sportowy Słowacki’ i podejmowanie tam wielu aktywności podczas pandemii (Rafał Pietrzak)
 • Opieka merytoryczna nad młodzieżą, która zajęła II miejsce w konkursie „Niesamowita maszyna” organizowanym przez Politechnikę Białostocką (Katarzyna Mazur)
 • Dzień otwarty szkoły online (Beata Burdelska, Justyna Winiarczyk, Marta Kammbach)

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2019\2020 pani Katarzynie Mazur za opiekę merytoryczną w konkursie „Niesamowita maszyna”.

Uzasadnienie:

Pani Katarzynie Mazur udało się uzyskać niezwykłe zaangażowanie uczniów klasy pierwszej, z którymi spędziła wiele godzin, planując i wykonując – także podczas ferii - fantastyczne urządzenie, sprawnie działające i obrazujące różne procesy i zjawiska fizyczne. Czas pandemii nie zmniejszył zaangażowania uczestników konkursu, którzy wzięli udział w finałach w formie online. Nauczycielka zachęciła uczniów do działań o charakterze naukowym, kształtując także umiejętność działania zespołowego oraz prezentowania wiedzy. Grupa pod opieką pani Mazur uzyskała II miejsce w konkursie, którego uczestnikami byli głównie uczniowie najstarszych klas licealnych. W zespole prowadzonym przez nauczycielkę VII LO były dziewczęta, co stanowiło wyjątek w konkursie zdominowanym przez chłopców. Pani Katarzyna Mazur uświadomiła tym samym dziewczętom, że są w stanie świetnie sobie radzić w naukach ścisłych.

Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku projektowi Dzień otwarty szkoły online.

Uzasadnienie:

Działanie to było bardzo ważne dla promocji szkoły, miało wielu uczestników oraz 2100 wyświetleń. Ponadto wymagało od przygotowujących szybkiego zdobycia nowych umiejętności. Wydarzenie stanowiło odpowiedź na potrzeby czasu pandemii. Nauczycielkom przygotowującym dzień otwarty udało się pozyskać do współpracy innych nauczycieli oraz przedstawicieli uczniów.

                           Agata Dowgird

                                                                         Tatiana Szott

Warszawa, 19 czerwca 2019

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2018\2019 następujące przedsięwzięcia:

 • Wystawę „Juliusza Słowackiego powrót do wolnej ojczyzny” (Beata Burdelska, Justyna Winiarczyk)
 • Wykłady poświęcone 100 rocznicy odzyskania niepodległości, prawom wyborczym kobiet, 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów (Hanna Skierczyńska)
 • Udział w projekcie „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj” (Małgorzata Malczyk, Stanisław Świtlik)

Dyrekcja VII LO zauważyła w bieżącym roku szkolnym interesujące inicjatywy większych zespołów nauczycieli oraz uczniów i zastanawia się nad wprowadzeniem nowych kategorii nagrody bądź ustanowieniem nowego rodzaju nagród, gdyż takie inicjatywy są niezwykle cenne, ale nie mieszczą się w dotychczasowej formule „Inicjatywy roku”.

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2018\2019 p. Hannie Skierczyńskiej za organizowanie wykładów historycznych z okazji ważnych rocznic.

Uzasadnienie:
Pani Skierczyńska objęła swoim działaniem wszystkich uczniów, powtarzając imprezy dla poszczególnych poziomów klas. Przedstawiane treści były przekazane w sposób atrakcyjny dla uczniów, którzy słuchali wykładów z bardzo dużym zainteresowaniem. Włączyła uczniów do przygotowania wystąpień poświęconych walce kobiet w Polsce o prawa wyborcze. Przyczyniła się do godnego obchodzenia rocznic istotnych wydarzeń historycznych w naszej szkole. W znaczący sposób rozwinęła wiedzę uczniów dotyczącą historii kraju.

Agata Dowgird
Tatiana Szott

Warszawa, 25.06.2018

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2017\2018 następujące przedsięwzięcia:

 • Udział w programie Szlachetna paczka (Hanna Nowacka)
 • Projekt „Weź oddech, Warszawo” (Michał Nitek)
 • Projekt poświęcony twórczości Mikołaja Grynberga, którego zwieńczeniem było wystąpienie uczniów na konferencji naukowej w Gdańsku (Aleksandra Potocka, Hanna Skierczyńska)
 • Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (Przemysław Ziaja)
 • VIII Edukacyjny Kongres Bankowy, którego częścią były obchody stulecia niepodległości w postaci pokazania procesów finansowych odrodzonego państwa (Teresa Sasin, Elżbieta Rutka-Wierzejska)

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2017/2018 p. Przemysławowi Ziai za podjęcie systematycznej i bardzo ważnej dla uczniów współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzasadnienie:

Pan Ziaja zorganizował spotkanie dyrekcji szkoły z dziekanem wydziału chemii, którego skutkiem była m.in. możliwość udziału naszych uczniów w zajęciach na terenie uniwersytetu oraz w projektach badawczych pracowników UW. P. Ziaja przeprowadził rekrutację do projektu „Uniwersytet młodego chemika” i wybrał 12 osób, które po odpowiednim przeszkoleniu przez cały rok szkolny systematycznie – raz w tygodniu uczestniczyły w realizacji projektów badawczych Wydziału Chemii. Nadzorował udział uczniów w projekcie w taki sposób, że nikt z nich nie wycofał się z jego realizacji. Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ma być kontynuowana w następnych latach. Działania p. Ziai nie tylko umożliwiły naszym uczniom pracę naukową, ale przyczyniły się do wzrostu prestiżu VII LO w środowisku naukowym.

Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku p. Hannie Nowackiej udział w programie Szlachetna paczka.

Uzasadnienie:

P. Hanna Nowacka podjęła propozycję udziału w tym programie wolontariatu. Zmobilizowała do działania bardzo dużą grupę uczniów, a także rodziców. Działania pod jej kierownictwem przyczyniły się do udzielenia pomocy potrzebującej rodzinie w szerokim zakresie. Dokonała też podsumowania działań, które sprawiły, że uczniowie odczuli wartość swoich działań na rzecz drugiego człowieka.

Agata Dowgird

Tatiana Szott

Warszawa, 24.06.2017

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2016\2017 następujące przedsięwzięcia:

 • Dzień Preorientacji Zawodowej (organizatorzy: Marta Kammbach, Ewelina Berlińska)
 • Noc filmów Wajdy połączona z prelekcją i wystawą (organizator: Hanna Skierczyńska)
 • Kwiecień ze Skandynawią (organizator: Michał Nitek)
 • Sesja prawna (organizator: Marek Ciaś)
 • Piknik sąsiedzki (organizator: Ewa Karpińska)
 • Zajęcia językoznawcze zakończone wydaniem Słownika gwary uczniowskiej (organizator: Aleksandra Potocka-Woźniak)
 • Sesja poświęcona utopii (inicjatorzy: Stanisław Świtlik i Aleksandra Potocka-Woźniak)
 • Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – spotkanie z Mirosławem Chojeckim i wydanie książki Internowani. Doświadczenia mieszkańców Ochoty z okresu stanu wojennego (organizatorzy: Elżbieta Antosik, Krzysztof Wójcik)
 • konkurs recytatorski dla gimnazjalistów (organizatorzy: Małgorzata Chudzik, Małgorzata Długołęcka-Lorska)
 • Europejski Dzień Języków Obcych (inicjator: Małgorzata Malczyk)
 • wystawa kart świątecznych z życzeniami po niemiecku (organizatorzy: zespół nauczycieli języka niemieckiego)

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2016\2017 Pani Aleksandrze Potockiej-Woźniak za zorganizowanie zajęć językoznawczych zakończonych wydaniem słownika gwary uczniowskiej.

Uzasadnienie:

Pani Aleksandra Potocka-Woźniak pozyskała z Biura Edukacji środki na realizację projektu w ramach programu Zamek. Wraz z koleżanką Małgorzatą Długołęcką prowadziła zajęcia językoznawcze, zorganizowała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim sesję poświęconą zagadnieniom językoznawczym, nadzorowała badania w szkołach, a następnie doprowadziła do wydania ciekawego słownika, który można wykorzystywać w pracy polonistycznej. Słownik ten, przekazany różnym szkołom, będzie też służył promocji szkoły.

Dyrekcja VII LO przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Panu Krzysztofowi Wójcikowi za zorganizowanie obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Wójcik nawiązał kontakt z absolwentem naszej szkoły, działaczem Solidarności, zorganizował z nim interesujące spotkanie połączone z pokazem filmu i dyskusją, wraz z uczniami przygotował materiały do wydawnictwa poświęconego internowanym z Ochoty w postaci słowniczka pojęć związanych ze stanem wojennym. Wydawnictwo wykorzystane zostało podczas dzielnicowych obchodów rocznicy stanu wojennego i służyło promocji szkoły.

Agata Dowgird

Tatiana Szott

Warszawa, 25.06.2016

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2015\2016 następujące przedsięwzięcia:

 • Wymianę w ramach programu Comenius z Włochami, Węgrami, Turcją i Chorwacją (organizator: Małgorzata Malczyk)
 • Festiwal filmowy Słowacki FilmFest (organizator: Emilian Kowalcze)
 • Festiwal Taniec i ruch (organizator: Katarzyna Drabot, Mirosław Dwornikowski)
 • Kwiecień z Turcją (organizator: Michał Nitek)
 • Dni Nauk Przyrodniczych (organizator: Maria Sielatycka i zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych)
 • Piknik sąsiedzki (organizator: Ewa Karpińska)
 • Święta w niemieckim obszarze językowym (organizator: zespół nauczycieli języka niemieckiego)
 • Sesja językoznawcza (organizator: Aleksandra Potocka)
 • Spotkania z psychologią (organizator: Ewelina Berlińska)
 • Dzień Frankofonii (organizator: zespół nauczycieli języka francuskiego)
 • Stworzenie z biblioteki szkolnej miejsca niezwykle cenionego przez uczniów

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2015\2016 przedsięwzięciu Słowacki FilmFest zorganizowanemu przez Pana Emiliana Kowalcze.

Uzasadnienie:

Słowacki FilmFest dzięki uzyskaniu Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej stał się istotnym elementem promocji szkoły. W chwili obecnej ma zasięg ogólnopolski. Opiekun festiwalu pozyskuje na niego środki w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, co pozwala zapewnić jego profesjonalne przygotowanie.

Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Panom Justynie Winiarczyk i Beacie Burdelskiej za stworzenie z biblioteki szkolnej miejsca niezwykle cenionego przez uczniów.

Uzasadnienie:

Dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki, ich zrozumieniu problemów uczniów i gotowości do pomocy biblioteka stała się ważnym centrum szkolnego życia, miejscem przyjaznym, gdzie zawsze można liczyć na wsparcie, co podkreślali uczniowie w ankietach. Jednocześnie Panie Justyna Winiarczyk i Beata Burdelska organizują ważne imprezy propagujące czytelnictwo – Czytanie z Amorem, Czytanie z dreszczykiem.

Agata Dowgird

Tatiana Szott

Warszawa, 27.06.2015

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2014/2015 następujące przedsięwzięcia:

 • Wymianę w ramach programu Comenius z Włochami, Węgrami, Turcją i Chorwacją (organizator: Małgorzata Malczyk)
 • Festiwal filmowy Słowacki FilmFest (organizator: Emilian Kowalcze)
 • Festiwal Taniec i ruch (organizator: Katarzyna Drabot)
 • Kwiecień z Indiami (organizator: Michał Nitek)
 • Maraton matematyczny (organizator: Hanna Nowacka)
 • Piknik sąsiedzki (organizator: Ewa Karpińska)
 • Książka kucharska Słowackiego (organizator: Mateusz Chodkowski)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2014/2015 Maratonowi matematycznemu zorganizowanemu przez Panią Hannę Nowacką.

Uzasadnienie:

Pani Hanna Nowacka kolejny rok organizuje to przedsięwzięcie, które integruje klasy z rozszerzonym nauczaniem matematyki i informatyki oraz zachęca do rozwijania umiejętności związanych z matematyką. Udało się jej osiągnąć wspaniały efekt - ogromne emocje uczniów w sytuacji wielogodzinnego rozwiązywania zadań. Podczas Maratonu matematycznego nie ma nudy, jest szlachetna rywalizacja i rozwijanie umiejętności tak przydatnych podczas matury. Przedsięwzięcie to jest przykładem dobrej praktyki w dziedzinie, w której trudno jest znaleźć atrakcyjne metody aktywizujące uczniów.

Dyrekcja przyznała wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Pani Katarzynie Drabot za organizację festiwalu Taniec i ruch.

Uzasadnienie:

Festiwal Taniec i ruch organizowany jest od dwóch lat w naszej szkole. Obie jego edycje były udane i zapewne festiwal na trwałe wpisze się w kalendarz imprez szkoły. Jest on atrakcyjną dla uczniów propozycją na ostatnie dni zajęć szkolnych, ma wpływ na poprawienie frekwencji w tym okresie. Ze względu na występy zespołów z innych placówek oświatowych służy także promocji szkoły.

Agata Dowgird
Tatiana Szott

Warszawa, 28.06.2014

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2013/2014 następujące przedsięwzięcia:

 • Wymianę w ramach programu Comenius z Włochami, Węgrami, Turcją i Chorwacją (organizator: Małgorzata Malczyk)
 • Festiwal filmowy Słowacki FilmFest (organizator: Emilian Kowalcze)
 • Kwiecień z Ameryką Łacińską (organizator: Michał Nitek)
 • Dni Nauk Przyrodniczych (organizator: zespół nauczycieli nauk przyrodniczych)
 • Festiwal Taniec i ruch (organizator: Katarzyna Drabot)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2013/2014 projektowi wymiany zrealizowanemu przez p. Małgorzatę Malczyk.

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Malczyk nawiązała kontakt z nauczycielami kilku państw, opracowała ciekawy program związany z ekologią, pozyskała na niego znaczące środki w ramach funduszy unijnych i zrealizowała jego część, pozyskując do współpracy grupę nauczycieli.Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Wymiana ta została zgłoszona przez Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota jako jeden z dwóch najciekawszych projektów realizowanych w ochockich szkołach z funduszy unijnych. Został on doceniony na terenie miasta Warszawy, a nasza szkoła oraz Pani Małgorzata Malczyk zostali uhonorowani wyróżnieniami od Prezydenta m.st.Warszawy na uroczystości z okazj dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizowany przez Panią Malczyk projekt nie tylko wzbogacił ofertę szkoły, ale także przyczynił się do budowania jej prestiżu.

Dyrekcja VII L.O. przyznała także wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Panu Emilianowi Kowalcze za nadzór nad organizacją festiwalu filmowego.

Uzasadnienie:

Słowacki FilmFest organizowany od kilku lat przez uczniów naszej szkoły jako ich inicjatywa miał w tym roku szczególnie bogaty charakter. Pozwoliły na to środki pozyskane przez p. Emiliana Kowalcze w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Słowacki FilmFest stał się nie tylko przeglądem filmowym, lecz także galą o ciekawym programie artystycznym.

Agata Dowgird
Tatiana Szott

Warszawa, 28.06.2013

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2012/2013 następujące przedsięwzięcia:

 • Kwiecień z Rwandą (realizator: p. Michał Nitek)
 • Dzień Nauk Ścisłych (realizatorzy: p. Maria Sielatycka, p. Maria Rogozińska, p. Przemysław Ziaja)
 • prezentacja szkoły podczas Pikniku Sąsiedzkiego (realizator: Marek Głowiński)
 • prezentacja szkoły podczas pikniku "Imieniny Jana Kochanowskiego" (realizatorzy: Beata Zuziak, Ewa Karpińska)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2012/2013 projektowi Kwiecień z Rwandą zrealizowanemu przez p. Michała Nitka.

Uzasadnienie:

Nauczyciel opracował nowatorski projekt, który ma być kontynuowany w następnych latach jako "Kwiecień z ..." i pozyskał na niego środki z Biura Edukacj w ramach Warszawskich Onicjatyw Edukacyjnych. Efektem jego działań jest pogłębienie wiedzy młodzieży o sytuacji politycznej i kulturze wybranego państwa, a także zachęcenie do działań o charakterze wolontariatu.

Agata Dowgird
Tatiana Szott

Warszawa, 30.06.2012

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2011/2012 następujące przedsięwzięcia:

 • organizacje finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (p. Ewa Kucińska)
 • sesję Ochota na wielokulturowość - religie Wschodu (p. Hanna Skierczyńska i p. Tatiana Szott)
 • wymianę młodzieży ze szkołą z Niemiec (p. Elżbieta Antosik i p. Małgorzata Malczyk)
 • wymianę młodzieży ze szkołą z Francji (p. Ewa Karpińska)
 • II Bankowy Kongres Edukacyjny (p. Elżbieta Rutka - Wierzejska i p. Teresa Sasin)
 • współpracę z fundacją Synapsis (p. Barbara Hałuniewicz i p. Bogumiła Kaleta)
 • Dzień Nauk ścisłych (p. Daria Świerczyńska)
 • rekolekcje organizowane w nowej formule (s. Beata Sabara i ks. Jan Wojciechowski)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2011/2012 finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanemu przez p. Ewę Kucińską.

Uzasadnienie:

W bieżącym, jubileuszowym roku działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jej uczestnicy z naszej szkoły zebrali bardzo dużą kwotę 71 tysięcy 429 złotych i 161 euro. Zaangażowanie młodzieży stanowi wynik wieloletniej pracy p. Ewy Kucińskiej przy organizowaniu tych zbiórek, a także innych działań nauczycielki związanych z wolontariatem, uwrażliwiających naszych uczniów na potrzeby innych ludzi.

Agata Dowgird
Daria Świerczyńska

Warszawa, 22.06.2011

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2010/2011 następujące przedsięwzięcia:

 • I Bankowy Kongres Edukacyjny
 • współpracę z fundacją Synapsis

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2010/2011 projektowi I Bankowy Kongres Edukacyjny realizowanemu przez Elżbietę Rutkę- Wierzejską i Teresę Sasin.

Uzasadnienie:

Nauczycielki opracowały nowatorski projekt, który ma być kontynuowany w następnych latach i pozyskały na niego środki z Narodowego Banku Polskiego i Banku BGŻ oraz je w terminie rozliczyły, gromadząc odpowiednią dokumentację finansową. Projekt został wysoko oceniony przez NBP i może stanowić ważny element promocji szkoły. Jest to jednocześnie bardzo znaczące i ciekawe działanie edukacyjne w klasach o profilu bankowym.

Dyrekcja VII L.O. przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2010/2011 współpracy z fundacją Synapsis prowadzonej przez klasę 1f pod kierunkiem Barbary Hałuniewicz i Bogumiły Kalety.

Uzasadnienie:

Współpraca ta zaowocowała nie tylko licznymi, wartościowymi działaniami o dużym pożytku społecznym, ale doprowadziła do silnego zintegrowania klasy oraz wykształcenia przez uczniów postaw prospołecznych, które dają o sobie znać również w codziennym życiu szkoły.

Agata Dowgird
Daria Świerczyńska

Warszawa, 28.06.2010

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2009/2010 następujące przedsięwzięcia:

 • Sesja islamistyczna (T. Szott, H. Skierczyńska)
 • wymiana międzynarodowa z Niemcami (M. Malczyk, T. Sasin)
 • Dzień z Charakterami (D. Świerczyńska, E. Antosik)
 • wolontariat podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim (E. Kucińska)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2009/2010 projektowi Sesja islamistyczna.

Uzasadnienie:

Sesja była ważnym elementem realizacji programu wychowawczego szkoły, ucząc tolerancji i zrozumienia innej kultury.

Zaproszenie przedstawicieli innych szkół spowodowało, że sesja stanowiła ważny element promocji szkoły.

Sesja islamistyczna zorganizowana została ze środków pozyskanych przez nauczycielki w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Miała ona bardzo wysoki poziom. Warsztaty i wykłady były ciekawe, a prowadzący byli najlepszymi specjalistami prezentowanej uczniom dziedziny kultury.

Agata Dowgird
Daria Świerczyńska

Warszawa, 15.06.2009

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU.

Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2008\2009 następujące przedsięwzięcia:

 • akcję krwiodawstwa
 • Dzień Preorientacji Zawodowej
 • sesję Żydzi w Polsce
 • Dzień Darwina
 • wystawę poświęconą paryskiej Kulturze

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2008/2009 projektowi Dzień Preorientacji Zawodowej realizowanemu przez Elżbietę Antosik.

Uzasadnienie:

Działanie to wpisało się w dwa bardzo ważne obszary, dotychczas realizowane przez szkołę w zbyt małym wymiarze: współpracę z rodzicami i doradztwo zawodowe. Pani Antosik pozyskała do współpracy dużą grupę rodziców, którzy przeprowadzili cieszące się zainteresowaniem uczniów zajęcia.

Dyrekcja VII L.O. przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2008/2009 wystawie poświęconej Instytutowi Literackiemu i paryskiej Kulturze oraz imprezom jej towarzyszącym przygotowanym przez Tatianę Szott i Małgorzatę Długołęcką.

Uzasadnienie:

Pani Tatiana Szott wypożyczyła materiały na wystawę od Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, z pomocą uczniów umieściła eksponaty na wszystkich piętrach budynku szkolnego, przygotowała uroczystą inaugurację połączoną z oglądaniem filmu Ignacego Szczepańskiego o Jerzym Giedroyciu i spotkaniem z reżyserem, zaprosiła inne placówki do zwiedzania. Pani Małgorzata Długołęcka oprowadzała po wystawie zaproszonych uczniów warszawskich gimnazjów, co stanowiło istotne działanie mające na celu promocję szkoły i pozyskiwanie kandydatów. Wystawa stała się ważnym elementem edukacyjnym zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak i innych placówek warszawskich.

Agata Dowgird
Daria Świerczyńska

UZASADNIENIE PRZYZNANIA NAGRODY INICJATYWA ROKU ZA SZCZEGÓLNIE CIEKAWE I ZNACZĄCE DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ INICJATYWĘ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

Dyrekcja VII L.O. im. J. Słowackiego przyznaje:

 • I miejsce w konkursie projektowi Mam Ochotę na naukowy eksperyment.

Może stanowić on wzorzec dla innych nauczycieli, w jaki sposób profesjonalnie realizować tego typu działania. Pani Maria Sielatycka napisała program i kosztorys, pozyskała pieniądze w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, namówiła do wspólnego działania panią Marię Pachulską. Nawiązała współpracę z gimnazjami i skutecznie zachęciła gimnazjalistów do udziału w adresowanych do nich zajęciach, a także uczniów VII L.O. do pomocy organizacyjnej.

Ilość uczestników znacznie przekroczyła plany, a frekwencja była znakomita do ostatnich zajęć. Zajęcia prowadzono na terenie naszej szkoły i Wydziału Chemii U.W. Projekt zakończyła uroczystość, podczas której przedstawiono najciekawsze prezentacje multimedialne obrazujące eksperymenty i badania gimnazjalistów oraz wręczono nagrody. W uroczystości oprócz uczestników projektu wzięli udział nauczyciele gimnazjów i Naczelnik Wydziału Oświaty Ochota. Wszyscy uczestnicy i goście otrzymali opracowanie ilustrujące przebieg i prace projektu. Przedsięwzięcie to ma duże znaczenie dla kreowania wizerunku szkoły i pozyskiwania kandydatów. Stanowi także pierwszy krok w działaniach mających na celu utworzenie w przyszłości klasy biologiczno-chemicznej. Jest również przykładem pozyskiwania dodatkowych pieniędzy na działania szkoły.

Wyróżnienie w konkursie Galerii Absolwentów.

Projekt ten zrealizowała pani Małgorzata Chudzik. Galeria Absolwentów eksponuje tradycje szkoły i pełni bardzo ważną rolę w kreowaniu wizerunku naszej placówki. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów i gości odwiedzających szkołę. Stanowi ważny element identyfikowania się uczniów ze szkołą.