GRUPA UCZNIÓW SŁOWACKIEGO MIESZKAJĄCA W INTERNACIE ZREALIZOWAŁA PROJEKT MY I ECO-NOMIA W RAMACH OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII

Projekt społeczny MY I ECO-NOMIA realizowany był w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Miał na celu pokazanie dzieciom, a także osobom od nich starszym, jak ważne i przydatne jest bycie osobą przedsiębiorczą. Oprócz edukacji bankowej przedsięwzięcie podejmowało również temat popularnej teraz ekologii. Zespół projektowy składał się z 9 uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczają do klas o różnych profilach. Podjęli się oni przeprowadzenia warsztatów ekonomicznych dla dzieci oraz dorosłych w 6 szkołach podstawowych i gminnej bibliotece w 3 różnych województwach. Program zawierał informacje o Narodowym Banku Polskim, historii pieniądza, przedsiębiorczości, bankowości, ubezpieczeniach oraz ekologii. Na uczestników zajęć czekały nagrody wręczane po quizie Kahoot! Naszym uczniom realizację projektu umożliwili sponsorzy: BNP Paribas, Warta oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Odbiór zajęć był bardzo pozytywny, uczestnicy zyskali nowe umiejętności i doświadczenia.