16.06.2021 dziewięcioro uczniów i uczennic z projektu EPAS wzięło udział w warsztatach i grze negocjacyjnej „Wynegocjuj nam Unię Europejską”. Na początku trener ze Stowarzyszenia 61 pan Piotr Maciej Kaczyński przybliżył proces uchwalania prawa w Parlamencie Europejskim, a następnie uczestnicy zostali podzieleni na zespoły reprezentujące różne frakcje polityczne – hipotetyczne, nie utożsamiane z żadnym faktycznym ugrupowaniem w PE – i otrzymali zadanie przedstawienia swojego stanowiska tak, aby pozyskać poparcie co najmniej jeszcze jednego ugrupowania, gdyż tylko w ten sposób dana poprawka mogła być poddana pod głosowanie. Obowiązywały ograniczenia budżetowe i określona liczba głosów. Uczniowie musieli przedstawić skuteczną strategię negocjacyjną dla swojego ugrupowania, którego priorytety zostały im przydzielone. Pod głosowanie miała wejść poprawka dotycząca zmniejszenia emisji CO2. Uczestnicy gry szybko przystąpili do działania, ujawniając różne osobowości i prezentując rozmaite strategie i argumenty. Choć udało się wnieść poprawki pod obrady, przyjętego stanowiska nie wytrzymał budżet! Dzięki grze negocjacyjnej uczniowie zorientowali się, jak trudno jest pozyskać głosy grup prezentujących odmienne interesy i stanowiska i jak złożony jest proces dochodzenia do consensusu.

10.06.2021 na platformie Zoom odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Po powitaniu uczestników i uczestniczek przez koordynatora projektu Pana Zbigniewa Sabata z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce nastąpiło wirtualne wręczenie tablic i dyplomów dla szkół, które w mijającym roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęły przygodę z Parlamentem Europejskim.

Podczas spotkania moderowanego przez Pana Mateusza Wojcieszaka z Centrum Edukacji Obywatelskiej mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Pana Przemysława Staronia, uhonorowanego w 2018 r. tytułem Nauczyciela Roku, który podzielił się refleksjami na temat trudności, jakie stanęły przed polską szkołą w czasie pandemii, jak może wyglądać następny rok szkolny i jakie narzędzia oraz nawyki z czasu edukacji zdalnej zostaną z nami na dłużej.

Swoją obecnością prosto ze Strasburga, z gmachu Parlamentu Europejskiego, zaszczycił nas Pan europoseł Bogdan Rzońca z ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który opowiadał o pracy w Komisji Budżetowej, potrzebie współdziałania Europejczyków w trudnym wychodzeniu z pandemii i szansach, jakie programy Unii Europejskiej stwarzają młodym ludziom w dziedzinie edukacji i zatrudnienia. Uczestnicy spotkania zadawali też panu posłowi pytania dotyczące Zielonego Ładu i ochrony środowiska.

Kolejnym elementem spotkania była ‘open stage’ – podzielenie się z uczestnikami refleksjami z realizacji programu EPAS. Głos mogło zabrać tylko 5 szkół. Nasze liceum zostało „wyrwane” do odpowiedzi jako pierwsze. Starsza Ambasador Małgorzata Malczyk mówiła o niewyobrażalnych wyzwaniach, jakie stanęły przed nauczycielami i uczniami w zdalnej szkole: „Nie zdążyliśmy się poznać – większość Młodszych Ambasadorów pochodziła z klas pierwszych, nie zaczęliśmy na dobre projektu, a okazało się, że możemy spotykać się tylko wirtualnie!” Mimo to udało się zrealizować założenia programu EPAS. Nieoczekiwanie o głos został poproszony też nasz Młodszy Ambasador Kacper Bieliński, który wskazał na interesującą inicjatywę BPE - konkurs na koszulkę projektu. Twórcza praca w zespole pozwoliła młodym ludziom lepiej się zintegrować w klasie.

W czasie realizacji wirtualnego projektu EPAS Młodsi i Starsi Ambasadorowie korzystali z bogatej oferty webinariów, warsztatów, szkoleń, wykładów oferowanych przez BPE i współpracujące z nim organizacje. Kontynuujemy program poprzez udział w europejskim projekcie eTwinning, który będzie młodzieżową odpowiedzią na Konferencję w sprawie przyszłości Europy w roku 2021/22.

Inne szkoły dzieliły się niezwykle ciekawymi doświadczeniami i inicjatywami, które mimo pandemii udało im się zrealizować. Było to bardzo inspirujące i wspierające spotkanie. Kreatywność młodzieży rozkwita także w sytuacjach kryzysowych.

Spotkanie w szkole – MA i SA Małgorzata Malczyk – rozdanie koszulek, informacja o konkursie na wyłonienie reprezentanta / reprezentantki do udziału w projekcie Grupy eTwinning dla SA szkół EPAS w roku 2021/22 „Konferencja w sprawie Przyszłości Europy”

22-23.04.2021 – Festiwal Uczniowski dla szkół EPAS organizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Relacja Natalii Chrobak: Pierwszego dnia Festiwalu Uczniowskiego mieliśmy okazję spotkać się z Europosłanką i założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej Panią Janiną Ochojską. Było to bardzo interesujące spotkanie, dzięki któremu dowiedziałam się wiele na temat pracy Parlamentu Europejskiego i miałam okazję bliżej poznać Panią Janinę Ochojską, która podzieliła się z nami swoimi osobistymi doświadczeniami. Tego dnia miałam również możliwość wysłuchania aktywistek z inicjatywy Born in EU oraz poznałam możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w naszym projekcie. Dzieliliśmy się także naszymi doświadczeniami związanymi z projektem EPAS z innymi ambasadorami.

Drugiego dnia miałam okazję posłuchać o storytellingu, zdobyłam wiele nowych informacji na temat inicjatywy wspólnie.eu i wzięłam udział w jednej wybranej przez siebie sesji webinaryjnej. Do wyboru mieliśmy 3 tematy o prawie europejskim, mobilności europejskiej, czyli o wymianach i studiach za granicą oraz o tworzeniu młodzieżowej kampanii społecznej. Ja wybrałam ten ostatni temat, który był bardzo interesujący.

Relacja Ingi Wojciechowskiej: Pierwszego dnia Festiwalu mieliśmy okazję, by spotkać się z Janiną Ochojską. Dla mnie było to zdecydowanie najciekawsze wydarzenie dnia, ponieważ, mimo zaangażowania w różne szkolne projekty powiązane z Unią Europejską, nigdy wcześniej uczestniczyłam w żadnym spotkaniu z europosłanką czy europosłem, a pani Ochojska pełni nie tylko tą funkcję, ale także jest założycielką prężnie działającej na całym świecie Polskiej Akcji Humanitarnej. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób pracuje się w Parlamencie Europejskim w rzeczywistości zdominowanej przez koronawirusa. Dowiedzieliśmy się, w jakie wyzwania obfituje praca w poszczególnych komisjach, w których udziela się pani Janina Ochojska - kwestie te dotyczyły głównie problemów ludzi wykluczonych oraz relacji między Unią Europejską a Białorusią w kontekście ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Później w ramach kolejnych bloków warsztatowych rozmawialiśmy m. in. o aktywizmie europejskim i tym, w jaki sposób można promować działalność na rzecz projektu EPAS w mediach społecznościowych.

Drugiego dnia spotkaliśmy się na kolejnych zajęciach, by odbyć kolejne warsztaty. Wszyscy uczestnicy mieli szansę na samodzielny wybór poszczególnego bloku tematycznego - ja brałam udział w zajęciach poświęconych mobilności, ale dostępne były także opcje poruszające tematy organizacji skutecznych kampanii młodzieżowych i prawa europejskiego. W czasie warsztatów dotyczących mobilności omawialiśmy, dlaczego jest to tak ważny aspekt. Poznawaliśmy też programy, które służą rozwijaniu mobilności w Europie - jednym z nich jest przeprowadzany od lat w naszym liceum Erasmus+.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych części Festiwalu, której w formie przeprowadzania projektu EPAS zdalnie dotychczas brakowało, zwłaszcza w porównaniu do zeszłorocznego programu ze stacjonarnymi spotkaniami w Biurze Parlamentu Europejskiego, była możliwość rozmowy z Młodszymi Ambasadorami ze szkół z całej Polski. Wymienialiśmy się pomysłami na realizację nowych działań, a także opisywaliśmy, co udało nam się już osiągnąć. Myślę, że dla osób, które od niedawna są zaangażowane w działalność EPAS, było to szczególnie ważne doświadczenie, bo

pozwalało na uświadomienie sobie, jak dużo proeuropejskich akcji przeprowadza się w ciągu zaledwie jednego roku szkolnego na terenie całego kraju.

14.04.2021 – udział SA Małgorzaty Malczyk w webinarium InEurope Schools z Euroclio organizowanym przez Grupę eTwinning dla SA z europejskich szkół EPAS

30.03.2021 – udział SA Małgorzaty Malczyk w webinarium dla nauczycieli szkół europejskich uczestniczących w programie EPAS z Danielem Mesem, członkiem gabinetu komisarza Fransa Timmermansa, odpowiedzialnym za cyfryzację, turystykę i konkurencję w UE.

26.03.2021 – Dzień Frankofoński w szkole – Impresje Ingi Wojciechowskiej: Choć wydarzenie było zorganizowane z myślą o klasach uczących się języka francuskiego, nasza grupa na lekcji angielskiego miała okazję dołączyć do spotkania i było to naprawdę ciekawe przeżycie! Od oficjalnego ogłoszenia wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej, Francja stała się jeszcze potężniejszym państwem członkowskim UE, zatem bez wątpienia warto zgłębiać kulturę, język i historię tego interesującego kraju. Mogliśmy dowiedzieć się więcej o podejściu francuskiego społeczeństwa do Brexitu, poznawaliśmy francuskie zapożyczenia obecne w języku angielskim, a także łamaliśmy najpowszechniejsze stereotypy dotyczące Francuzów. Bardzo rozległa tematyka sięgająca od literatury, kina i festiwali filmowych po najważniejsze zabytki Paryża powodowała, że każdy mógł znaleźć wykład odpowiadający własnym zainteresowaniom.

Uczniowie klas 1A, 1D, 2A3, 2A4 i 2D4 wzięli udział w szkolnym Dniu Frankofonii. Impreza szkolna została przygotowana przez uczniów klasy 1A i 2A3, oraz wzbogacona o wykład interaktywny gościa specjalnego oraz o lekcję otwartą w trzech językach (cours trilingue). W czasie spotkania uczniowie zdobywali wiedzę przy użyciu nowych technologii oraz doskonalili swoje miękkie umiejętności, zwłaszcza sztukę komunikacji opartą na klarowności i precyzji słowa w czasie wystąpień publicznych. Dzień Frankofonii miał również na celu szerzenie, rozwijanie zainteresowania kulturą innych krajów. Uczniowie zdobyli również informacje o instytucjach europejskich promujących pluralizm europejski i dialog międzykulturowy. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży licealnej.
Program:
8h00 - 8h35 Le français, quelle histoire ! - wykład inauguracyjny
8h35 - 8h50 Strasbourg - miasto Unii, Dominika Osówniak, Nina Miszkiewicz, Bieliński Kacper
9h00 - 10h00 Belgia: fakty i mity, dr Julia Łukasiak
10h15 - 11h30 Tematy francuskie, francuskie sprawy - klasa 2A3
11h50 - 12h30 "The French Brexit Song" czyli o francuskim w angielskim i o europejskich aktualnościach - Grażyna Uchman, Paulina Plichta, Stanisław Świtlik (lekcja otwarta)
12h40 - 13h30 Paryż - najważniejsze miejsca - 1A

15.03 i 22.03.2021 - udział SA w Giełdzie Kontaktów dla nauczycieli szkół EPAS z Polski i Niemiec i nawiązanie współpracy ze szkołą z Lubeki – Gimnazjum (odp. pol. liceum ogólnokształcącego) im. Tomasza Manna. Uczestniczyła SA Małgorzata Malczyk. W planach na przyszły rok szkolny projekt online – symulacja debaty w PE nt. wyzwań Zielonego Ładu.

24.02.2021 - udział w warsztatach online „Unia Europejska na mapie świata” realizowanych przez Fundację Schumana – wzięło udział 24 uczniów + SA Małgorzata Malczyk. Wykazali się dużą wiedzą z geografii, historii i WOS. Pani trenerka była pod wrażeniem, a uczniowie chętnie uczestniczyli w nowej formie szkolenia.

22.02.2021 – warsztaty online „Europejski zielony ład – w stronę gospodarki obiegu zamkniętego” Relacja Kacpra Bilińskiego: Warsztaty zaczęły się od przywitania. Następnie oglądaliśmy prezentacje o Parlamencie Europejskim. Omawiane było, jak możemy wpływać na europejskie prawo, czyli np. wybierając posłów, kontaktować się z nimi. Potem dowiedzieliśmy się czym jest strona wspólnie.eu. Po ok. 20 minutach pokazano nam w ramach prezentacji czym jest GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego). GOZ kieruje się zasadą „wyprodukuj, użyj, przerób”. Dowiedziałem się również o tym, że 80% wpływu na środowisko ma etap projektowania produktu np. butelki plastikowej, ponieważ to decyduje o tym, co dalej będzie mogło się stać z tą butelką. Następnie omówiono GOZ w polityce UE. Jest ona wdrażana od 2015r. zaczynając od 1 planu działania. W roku 2020 został stworzony nowy plan działania. Są trzy główne efekty, które zakładają, że UE w 2050 osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych, oddzielenie wzrostu gospodarczego od używania produktów i to, że nikt nie zostanie w tyle. Europa jest, póki co, cyrkularna w 12%. Plan gospodarki obiegu zamkniętego polega na cyrkularności w 100%. Przedostatnią częścią warsztatów była praca w grupach, mieliśmy za zadanie wymyśleć działania zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego w elementach dotyczących: żywności, mody, opakowań, pojazdów i elektroniki. Na koniec zorganizowana była gra w kahoot. Po warsztatach czuję, że bardzo dużo się tam dowiedziałem i będę z chęcią wspominał mój udział w tych warsztatach.

Styczeń 2021

Udział w konkursie na projekt koszulki programu EPAS


8.12.2020 - warsztaty online dla Młodszych Ambasadorów – wzięło udział 6 MA pod opieką 2 Starszych Ambasadorów Pani Uchman i Pana Świtlika. Oto relacja Ingi Wojciechowskiej:

Celami spotkania było poznanie się i integracja, zdobycie przez nas wiedzy nt. podejmowanych działań na rzecz młodzieży przez instytucje Unii Europejskiej oraz rozwijanie kompetencji przydatnych w realizacji szkolnych inicjatyw podejmowanych w ramach programu. Szkolenie rozpoczęło się pytaniem „Co czyni Cię Europejczykiem/Europejką”. Odpowiedzi były różne np. „ponieważ mieszkam w Europie”, „ponieważ mieszkam w kraju należącym do UE”. Następnie w grupach pracowaliśmy wymyślając miasto UE w 2030 roku. Moja grupa na tablicy przedstawiła miasto zielone z 12 ważnymi aspektami (jak 12 gwiazd na fladze Unii Europejskiej) dzięki którym to miasto mogłoby powstać m.in. wspólnota, jedność, zrozumienie. Była też omawiana sprawa globalnego ocieplenia i niezbędnych zmian w tej dziedzinie w postępowaniu człowieka -wyszła z tego bardzo ciekawa dyskusja na temat klimatu. Mogliśmy również dowiedzieć się o wielu

programach UE przeznaczonych dla młodzieży (np. Erasmus+), omawialiśmy też Rezolucję Rady Unii Europejskiej w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży. Na koniec mogliśmy dawać różne pomysły na temat następnych szkoleń jak spotkania z młodszymi ambasadorami z innych krajów itp.

Impresje Natalii Chrobak: Moim zdaniem było to bardzo ciekawe i przeprowadzone w świetny sposób szkolenie. Dowiedziałam się na nim o wielu programach Unii Europejskiej, które skierowane są do młodzieży, a o których nie miałam dotychczas pojęcia. Opuściłam je ze wzbogaconą wiedzą i pomysłami na inicjatywy, które wraz z innymi młodszymi ambasadorami mogę zrealizować w ramach programu EPAS.

2.10.2020 – Europejski Dzień Języków dla Szkół EPAS – interaktywne gry językowe organizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Polskim Forum Migracyjnym.

Relacja uczennicy Ingi Wojciechowskiej: Miałam okazję, by reprezentować naszą szkołę w jednym z dwóch zespołów „Słowackiego”. Bardzo podobały mi się niekonwencjonalne zadania i fakt, że w ciągu zaledwie jednego popołudnia odbyliśmy rozmowy z osobami posługującymi się ukraińskim, arabskim czy hebrajskim. Myślę, że może być to impulsem do przeprowadzenia przez nasz zespół podobnych zajęć w przyszłości w naszej szkole, bo wydaje mi się, że taka oferta spotka się z niemałym zainteresowaniem ze strony wszystkich zainteresowanych nauką języków obcych uczniów.

2-3.10.2020 - szkolenie dla Starszych Ambasadorów - wzięło udział 3 Starszych Ambasadorów ze szkoły: p. Grażyna Uchman, p. Małgorzata Malczyk i p. Stanisław Świtlik. W ramach szkolenia odbyliśmy konferencję z posłem do PE p. Włodzimierzem Cimoszewiczem nt. dezinformacji i webinarium z dziennikarzem ONET p. Januszem Szwertnerem nt. kryzysu psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Wrzesień 2020

Rekrutacja Starszych Ambasadorów

Rekrutacja nowych Młodszych Ambasadorów

udział w Ankiecie nt. Internetowego Hubu dla Młodzieży

W dniu 4.06.2020 odbyła się wideokonferencja organizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie podsumowująca program EPAS Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego. Jako uczestnicy programu w roku szkolnym 2019/2020 ubiegaliśmy się o ten zaszczytny tytuł i odznakę. Miło mi poinformować, że dzięki zaangażowaniu Starszych i Młodszych Ambasadorów oraz zainteresowanych uczniów cel został osiągnięty i należymy do grona kilkudziesięciu szkół w Polsce, które poszerzają wiedzę uczniów szkół średnich o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych i decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Podczas wideokonferencji głos zabrał Dyrektor BPE Jacek Safuta oraz posłowie do PE Anna Zalewska (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) i Tomasz Frankowski (Europejska Partia Ludowa Chrześcijańscy Demokraci). Nauczyciele mogli zadawać im pytania. Następnie uczestnicy wymieniali się sukcesami i doświadczeniami z realizacji programu EPAS.
Starszy Ambasador Małgorzata Malczyk

Reportaż

Stoiska informacyjne

Słowacki ma szansę wejść do elitarnego grona 60 Szkół – Ambasadorów Parlamentu Europejskiego w Polsce. Musimy tylko w tym roku szkolnym zrealizować projekt EPAS (European Parliament Ambassador School). Koordynacją działań projektowych zajmują się Senior Ambassadors – Elżbieta Rutka-Wierzejska i Małgorzata Malczyk, zaś realizacją nasi wspaniali uczniowie w randze Young Ambassadors. W dniach 28-29.10.2019 Starsze Ambasadorki uczestniczyły w szkoleniu projektowym pod kierunkiem urzędników Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie i trenerów z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Miały też okazję wymienić doświadczenia z nauczycielami z innych szkół w kraju oraz wysłuchać inspirującego wykładu europosła profesora Marka Belki.

Teraz rekrutujemy Młodszych Ambasadorów i przygotowujemy się do Euroscoli.

13.11 - grupa uczniów z klasy 2b wzięła udział w warsztatach pt. "Zmiany klimatu a prawa człowieka" Warsztaty odbyły się w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce, a poprowadził je przedstawiciel organizacji WWF.

W dniu 22.11 grupa uczniów z klasy 2b wzięła udział w debacie "Ziemia na rozdrożu. Zmiany klimatu na prawa człowieka". Debata odbyła się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Mamy już Młodszych Ambasadorów: Ingę Wojciechowską, Anię Tomaszewską, Maję Gielmudę, Krzysię Gąsiorowską i Olę Królik. Trzy pierwsze uczennice uczestniczyły w warsztatach dla Młodszych Ambasadorów Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 10.12.2019 w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Z głowami pełnymi pomysłów, wzbogacone o wiedzę, jak przeprowadzić projekt i zachęcone przez rówieśników ze Szkół-Ambasadorów PE z innych regionów Polski nasze Ambasadorki przystępują do działania!

W dniu 13.12.2019 grupa 10 uczniów z klas 2 i 1 przystąpiła do 1. etapu konkursu Euroscola organizowanego przez Parlament Europejski we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Konkurs jest trudny, gdyż sprawdza wiedzę o historii i zasadach działania instytucji unijnych oraz geografii i kultury Europy. Oprócz poprawności odpowiedzi liczy się czas, ale wygląda na to, że udało nam się przejść do 2. etapu. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 14.01.2020. Gramy o udział w debacie młodzieżowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu...

W ramach działań związanych z projektem EPAS Starsza Ambasadorka Małgorzata Malczyk przeprowadziła z uczniami klas pierwszych zadanie "Europe for Christmas" polegające na przygotowaniu ozdób świątecznych nawiązujących do wylosowanych państw członkowskich UE oraz prezentacji o tradycjach bożonarodzeniowych w tych krajach.