„Bo 100 lat to dopiero początek”- KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE LOGO!!

Nasza szkoła obchodzi w tym roku 100-lecie nadania imienia Juliusza Słowackiego. W związku z tym ogłaszamy konkurs na logo do hasła: „Bo 100 lat to dopiero początek”

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców absolwentów, i wszystkich sympatyków VII Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Zachęcamy do udziału!! Czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!! Szczegóły znajdują się w bardzo ważnym regulaminie!

Oświadczenie – Załącznik Nr 1

 

Organizatorzy

Letnia Akademia Ochrony Danych Osobowych

w dniach od 22 do 26 sierpnia Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych cykl bezpłatnych spotkań online w ramach Letniej Akademii Ochrony Danych Osobowych.

STYPENDIA SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA

Nasze liceum dołączyło do elitarnego grona szkół Polski i świata, które mają wśród swoich uczniów stypendystów UWC, czyli Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Pod koniec lipca br. podczas zjazdu społeczności UWC uroczyście wręczono nominacje stypendialne 9 stypendystom z Polski, wśród nich Zosi Marjańskiej z naszej szkoły. Zosia jedzie na stypendium do Robert Bosch College we Fryburgu. Wielkie gratulacje!
Pozostali stypendyści wybrali jako miejsca realizacji stypendium Singapur, Tanzanię, Włochy, Bośnię i Hercegowinę, Hongkong, Armenię, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię.
Zachęcamy naszych uczniów do korzystania z możliwości udziału w konkursach o stypendia.

Rekrutacja uzupełniająca

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające:
od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 r. od godz.9.00 do godz. 13.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 11 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

12 sierpnia 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w postępowaniu uzupełniającym,

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w VII LO im. Juliusza Słowackiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
16.08 – 17.08 w godz.9.00-13.00, a 18.08 od godz. 11.00-15.00

19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 Wniosek