Informacja o rekrutacji dla cudzoziemców i osób powracających zza granicy (tych , którzy nie brali udziału w egzaminie ósmoklasisty)

Egzaminy dla obcokrajowców do naszej szkoły, którzy nie uczestniczyli w polskim egzaminie ósmoklasisty odbędą się w dniach 3 – 5 czerwca 2024 r. (j. polski, matematyka, j.angielski).

Aby wziąć udział w rekrutacji do naszego liceum, należy:
1. złożyć podanie z określeniem, do której klasy kandydat się ubiega oraz kopię świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły/klasy wraz z tłumaczeniem.
2. przystąpić w naszym liceum do egzaminów (zbliżonych do polskiego egzaminu ósmoklasisty) i je dobrze zdać. Wymóg ten jest spowodowany bardzo dużą liczbą chętnych do naszej szkoły. Egzaminy odbędą się na przełomie maja i czerwca w formie stacjonarnej.
Osoby, które nie będą uczestniczyć w powyżej opisanej rekrutacji, mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca, o ile takie zostaną po rekrutacji elektronicznej prowadzonej dla osób biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.
UWAGA!
Przyjęcie do szkoły nie gwarantuje miejsca w internacie. Jeśli kandydatów do internatu jest więcej niż miejsc, o przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne.
Każdy mieszkaniec internatu musi mieć w Polsce rodzica lub opiekuna prawnego.

Złoto Natalii Cieszkowskiej!!!

Po raz kolejny z ogromna dumą informujemy o ogromnym międzynarodowym sukcesie sportowym Natalii Cieszkowskiej z klasy 2e.
W dniu 11.05.2024 r. w Rzeszowie odbył się Międzynarodowy Turniej KARATE SHINKYOKUSHIN.
W zawodach rywalizowali ze sobą zawodnicy ze Szwecji, Ukrainy, Litwy, Holandii, Węgier oraz Polski.
Natalia po ciężkich i wyczerpujących walkach wygrała swoją kategorię zdobywając złoto i pierwsze miejsce na podium!!!
Gratulujemy !!!