Odbiór świadectw maturalnych w dniu 11 sierpnia 2020

Szanowni Maturzyści,
w dniu 11 sierpnia będzie można odebrać świadectwo maturalne zgodnie z poniższym harmonogramem:
3a – sala 34 godz. 12.30
3b – sala 12 godz. 11.30
3c – sala informatyczna godz.11.00
3d – sala 19 godz. 13.00
3e – sala 30 godz. 12.00
Pamiętajcie o zachowaniu reżimu sanitarnego (maski, zachowanie odległości w momencie odbioru dokumentów).

Informacja dla kandydatów

Przypominamy, że od 31.07.2020 do 04.08.2020 należy złożyć kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem może być złożona w naszym Liceum bezpośrednio przez Państwa (parter, sala nr 9, prosimy, aby pamiętać o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego) lub przesłana w postaci czytelnego skanu na adres email: rekrutacja@liceum7.edu.pl.

Przypominamy również, że w dniach 31.07.2020-04.08.2020 istnieje możliwość modyfikacji wniosku (zmiana preferencji, dodanie nowych oddziałów, itp.). Najpierw należy jednak anulować złożony wniosek. Mogą tego Państwo dokonać:
a) osobiście w naszej szkole (jeśli VII LO było szkołą pierwszego wyboru), składając wniosek do komisji rekrutacyjnej podpisany przez Rodzica / Prawnego opiekuna (w przypadku samotnego wychowywania) lub Rodziców / Prawnych opiekunów (gdy na wniosku złożonym w naszej szkole znajdują się oba podpisy),
b) przesyłając skan podania na mail rekrutacja@liceum7.edu.pl.

W podaniu należy zamieścić następujące dane: Imię i nazwisko kandydata, numer wniosku, pesel kandydata, krótką informację o przyczynie anulowania wniosku (np. zmiana szkoły pierwszego wyboru, uzupełnienie listy szkół, itp.), podpis Rodzica w przypadku samotnego wychowywania lub podpisy Rodziców / Prawnych Opiekunów.

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian poprawiony wniosek należy złożyć ponownie w szkole pierwszego wyboru. W naszym Liceum mogą tego Państwo dokonać:
a) bezpośrednio (z zachowaniem reżimu sanitarnego),
b) przesyłając skany wniosku na mail rekrutacja@liceum7.edu.pl (prosimy pamiętać o podpisaniu wniosku),
c) składając e-wniosek (podpisany przez rodzica/rodziców profilem zaufanym).

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej (osobiste złożenie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, osobiste odebranie dokumentów złożonych do dnia 10.07.2020, konsultacje osobiste lub telefoniczne) odbywają się w dniach:

piątek, 31.07.2020, od godz. 8.00 do godz.15.00
poniedziałek, 03.08.2020, od godz. 10.00 do godz.15.00
wtorek, 04.08.2020, od godz. 10.00 do godz.16.00

Mirosław Rowicki

9 lipca 2020 zmarł Mirosław Rowicki, absolwent naszej szkoły, miłośnik Lwowa, dziennikarz, redaktor naczelny i założyciel „Kuriera Galicyjskiego” – największej polskiej gazety na Ukrainie, działacz na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego. Za swoją działalność otrzymał polskie i ukraińskie odznaczenia państwowe.

Na Ukrainę przyjechał w 2000 roku jako przedsiębiorca, ale nie ograniczył się do tej pracy. Od 2007 roku wydawał tam polską gazetę. Organizował też wystawy, które miały na celu zbliżenie polsko-ukraińskie, m.in. „Piłsudski-Petlura” oraz „Ukraina- rewolucja godności. Majdan w obiektywach polskich dziennikarzy”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Wystawiał je również w auli naszej szkoły.

Społeczność liceum Słowackiego żegna Go z wielkim smutkiem.